23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Профорієнтаційна робота на уроках хімії в умовах профільного навчання.

Про матеріал
Даний матеріал допоможе вчителю у формуванні мотивації і професійної орієнтації в процесі викладання хімії, дає можливість сформувати стійкий інтерес до предмету, тим самим успішно здійснювати підготовку учнів до обраної професії , подальшого особистісного і професійного самовизначення, побудови професійної кар'єри.
Перегляд файлу

Профорієнтаційна робота на уроках хімії в умовах профільного навчання.

                                                     Якщо людина не знає, до якого порту вона 

                                                          пливе, жоден вітер не буде їй попутним.  

                                                                                                           Сенека

        Сучасне життя не стоїть на місці, постійно удосконалюється і сучасне виробництво. Кожного дня з’являються все нові та нові галузі діяльності, професії, які потребують кваліфікованих кадрів. Перед школою постає велика проблема – професійної орієнтації учнів, надання їм професій, в яких вони могли б повністю розкрити свій потенціал, орієнтувати учнів в доросле життя.

              Профорієнтаційну роботу з використанням аудіовізуальних засобів при навчанні хімії необхідно здійснювати в два етапи. Для учнів 7 - 8 - х класів (I етап) слід формувати моральну готовність продовжувати освіту в середніх ПТУ і спеціальних навчальних закладах відповідно до потреб народного господарства,здібностей і нахилів особистості. Для учнів

 9 - 10 - х класів (II етап) професійна робота повинна будуватися з урахуванням подальшого поповнення знань і правильного вибору майбутньої професії. Другий етап нерозривно пов'язаний з першим єдністю постановки цілей і навчально-виховних профорієнтаційних завдань. Облік вікових психологічних особливостей школярів у профорієнтаційній роботі необхідний, і він означає застосування такого роду педагогічних форм, методів і засобів, які б відповідали особливостям,запитам і можливостям даного віку. Як свідчать дослідження психологів, учні 10 - х класів виявляються менш рішучими у виборі професії, ніж учні 8 - х і 9 - х класів. Це пояснюється не тільки тим, що дев'ятикласники переносять вибір професії на 10 -й клас, а їх віковими відмінностями. В учнів 10 - х класів більшою мірою виражений взаємозв'язок між навчальними предметами та інтересами до професії. Старші школярі дивляться на своє сьогодення з позиції майбутнього. Ця обставина має велике значення при розробці змісту аудіовізуальних засобів і особливо телепередач, так як інтерес до певної професії викликає інтерес до певних навчальних предметів. 

        Робота з професійної орієнтації на хімічне виробництво потребує особливої уваги, оскільки професійна діяльність працівника цієї промисловості відрізняється певними особливостями. Праця у хімічному  виробництві пов'язана з великою відповідальністю, значною розумовою напругою, потребує підвищеної уваги, швидкості реакції, постійної готовності прийняти правильне рішення, щоб попередити виникнення аварійної ситуації. Це вимагає спрямованої роботи з виховання та розвитку необхідних  якостей у майбутніх працівників хімічної промисловості. З іншого боку, хімія як наука тісно пов'язана з виробництвом: розвиток сучасної енергетики, металургії, машинобудування, будівельної індустрії

 

сільського господарства, медицини неможливе без розвитку хімії. Тому, пояснюючи хімічні явища, процеси, закони, теорії та поняття прикладами, які взяті із професійної діяльності представників різних професій нехімічного

профілю, вчитель може сприяти тому, щоб отримані учнями знання з хімії могли успішно застосовуватись у різних видах трудової діяльності, тобто здійснювати орієнтацію школярів на широке коло професій, пов'язаних із застосуванням хімічних знань.

               Профорієнтація у процесі вивченні хімії передбачає поетапне формування профорієнтаційних знань з урахуванням вікових особливостей учнів. У результаті включення профорієнтаційного матеріалу знання про хімічне виробництво, професії набувають певної системності та узагальненості. Учні 7 класів тільки починають вивчати хімію, тому професійна орієнтація на уроках здійснюється у формі послідовного оглядового знайомства учнів із конкретним хімічним виробництвом міста, області. При цьому доцільно зупинитися на професіях, не пов'язаних з управлінням технологічними процесами (зварювальник, штукатур, оператор котельні, лаборант), розкриваючи лише ті складові професії, які тісно пов'язані з вивченням матеріалу на уроці. Основну увагу корисно приділити розкриттю важливості хімічних знань та умінь у діяльності спеціалістів, значенню праці людини працівника для суспільства, показу ролі хімічних процесів і продукції в умовах хімізації різних сфер виробництва.

             Інтенсивний процес формування професійних інтересів та намірів учнів відбувається переважно у старших класах. На цьому етапі розвитку особистості професійні інтереси та наміри закріплюються і стають більш стійкими. Професійна орієнтація учнів 10-11 класів має на меті допомогти школярам правильно обрати професію. На основі теоретичних знань, практичних умінь та навичок з хімії, отриманих учнями до 10 класу, з'являється можливість надати їм розширені відомості про технологічні процеси, ознайомити з шляхами підготовки трудового персоналу, з вимогами, які висуваються до працівників хімічного виробництва, а з метою посилення економічної підготовки учнів дати необхідні економічні знання.

                Під час розгляду виробничої тематики курсу учні мають змогу ознайомитись із професіями, головний зміст праці яких виявляється у контролі та управлінні технологічними процесами (апаратник, оператор). Вчителю необхідно слідкувати за тим, щоб профорієнтаційний матеріал вивчався в системі уроків, тому не слід обмежуватися разовим розглядом змісту професії. Трудові функції працівників однієї спеціальності доцільно характеризувати на базі різного навчального матеріалу, уникаючи при цьому одноманітного повторення.

           Професійна інформація на уроці може здійснюватися різними методами та прийомами, які активізують пізнавальну діяльність учнів. Це може бути розповідь вчителя з використанням презентацій, бесіда із постановкою проблемних запитань, професійна проба, професіографічне

 

 

дослідження, виконання індивідуальних та групових проектів. У старших класах можливі семінарські заняття, конференції, які передбачають самостійну роботу учнів з додатковою літературою та інтернетом.

 

 

      Простір для розвитку професійних інтересів школярів дають такі форми організації навчальної діяльності, як рольові ігри, вирішення конкретних виробничих ситуацій. Велике виховне значення для профорієнтації має залучення учнів до виступу на уроці із завчасно підготовленими повідомленнями про історію та перспективи розвитку місцевих хімічних виробництв, їх найкращих працівників, особливості роботи та професійної діяльності спеціалістів-хіміків, роль праці у суспільстві і т.д. Подібно до того, як теоретичний матеріал, що включений у зміст уроку, знаходить застосування в

усіх формах навчального процесу, профорієнтаційний матеріал теоретичного характеру може бути використаним у кожній формі навчально-пізнавальної діяльності на всіх етапах уроку.

                 Велику цінність для профорієнтації мають задачі із виробничим змістом: систематичне вирішення на уроках спеціально відібраних задач, в змісті яких наявні конкретні дані про роль виробничих підприємств, допомагає учням краще зрозуміти значення праці людей різних професій, досягнення хімічних підприємств, а також зв'язок вивчення предмета з життям свого району, області, країни в цілому.

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, Інші матеріали
Додано
20 березня
Переглядів
87
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку