12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

Профорієнтаційний урок "Твоя майбутня професія"

Про матеріал
Від того, яку професію обирає сьогоднішній школяр залежить і його власне майбутнє, і майбутнє всієї країни. Профорієнтаційний урок може проводитися як самостійний захід або бути включена до сценарію проведення масового заходу та показує взаємозв’язок фізики, як науки із професіями.
Перегляд файлу

Зміст

 

Вступ........................................................................................................................... 2

Сторінка 1. Що таке професія.................................................................................... 4

Сторінка 2. Фізика та професія.................................................................................. 7

Сторінка 3. Криміналістика та природничі науки...................................................... 8

Сторінка 4. Фізика та мистецтво.............................................................................. 10

Сторінка 5 Фізика в медицині.................................................................................. 14

Сторінка 6. Фізика на сторожі краси: мікроструми в косметології.......................... 18

Сторінка 7.  Фізика у радіомовленні та телебаченні................................................ 19

Сторінка 8. Підсумки............................................................................................... 21

Інформаційні джерела............................................................................................... 23

 


 

 

Вступ

Фізика - це наука про природу в найзагальнішому сенсі. Вона вивчає механічні, електричні, магнітні, теплові, звукові і світлові явища. Фізику називають "фундаментальною наукою". Тому її закони використовуються практично у всіх напрямках: медицині, будівництві, у всіх областях, пов'язаних з технікою, в електроніці і електротехніці, оптиці, астрономії, геодезії і т.д.

Від того, яку професію обирає сьогоднішній школяр залежить і його власне майбутнє, і майбутнє всієї країни.

                     Профорієнтаційний урок              може

проводитися як самостійний захід або бути включена до сценарію проведення масового заходу та показує взаємозв’язок фізики, як науки із професіями.

 

Мета уроку:

Освітня:

       пояснити учням, які фактори впливають на вибір професії;

       мотивувати їхню подальшу навчальну діяльність при виборі професії;

       показати учням значення фізики у майбутній професії;

       визначити професії майбутнього, пов'язані з фізикою; 

       формування професійних інтересів молодих людей, надання докладної інформації про професії, які користуються попитом на ринку праці;

       сформувати у учнів реальний погляд на вибір професії з урахуванням їх бажань, можливостей та потреб ринку праці.

Ціннісно – орієнтовна :

       познайомити з особливостями деяких професій допомогти старшокласникам у визначенні цілей на майбутнє;

Стимулюючо – дійова:

       підготувати учнів до вибору майбутньої професії; виховувати шанобливе ставлення до будь-якої професії.

Основне завдання – формування адекватного уявлення учнів про свій професійний потенціал на основі самодіагностики та знань про світ професій.

Вид діяльності: пізнавальний з елементами ціннісно – орієнтаційного та вільного спілкування;

Форма проведення заходу: усний журнал з елементами бесіди;

Орієнтовний вік дітей: 15 – 16 років;

Тривалість проведення заходу: 45 хв. ;

Матеріально-технічне забезпечення: плакати з виразами про працю; на дошці гасло: «Хочу — Можу — Потрібно!». 

Сторінка 1. Що таке професія

 

"Саме те, що особливо значуще для людини, виступає в підсумку як мотиви і цілі її діяльності і визначає справжній стрижень особистості"

 

                                                                                                            Правильний     вибір     професії     —     це

моральне задоволення, висока самооцінка. Водночас це й висока продуктивність праці, висока якість продукції.

Вибір професії — точка, в якій сходяться інтереси особистості та суспільства, де можливе й необхідне поєднання особистих і загальних інтересів.

Проблема вибору професії завжди була актуальною і тим більше, залишається такою в сучасних умовах. Яку професію обрати – одне з головних завдань у житті кожної людини. З причини незнання правил вибору професії, ситуації на ринку праці, відсутності практичного досвіду професійної діяльності близько 40% молодих людей обирають професію, яка не відповідає їх інтересам, нахилам та вподобанням. Особливо значущою є проблема набуття учнями адекватних знань про певний рід професійної діяльності, власні можливості оволодіння нею.

На ринку праці склалася парадоксальна ситуація – безробіття і дефіцит кадрів. Значна частина молоді після закінчення навчального закладу змушена працевлаштовуватися не за фахом, одержувати статус безробітного або взагалі виїжджати в пошуках роботи за межі області або держави.

Найпопулярнішими професіями, які сьогодні мають попит, є професії висококваліфікованих   робітників-слюсарів,     токарів,      шахтарів, електрогазозварювальників, водіїв, кухарів, продавців та інших представників робочих професій. На ринку праці регіону, як і раніше, у надлишку економісти, юристи, бухгалтери, товарознавці, технологи, секретарі та інші.

Проблема підготовки учнів до свідомого вибору професії стає особливо актуальною тому, що орієнтація на певну професійну діяльність, свідомий вибір свого життєвого шляху є невід’ємною складовою всього навчально-виховному процесу в школі. Від того, яку професію обирає сьогоднішній школяр залежить і його власне майбутнє, і майбутнє всієї країни. А тому велика увага спеціалістів з профорієнтації приділяється саме учням, які потребують допомоги у визначенні професійних нахилів та здібностей і побудові професійного плану. Часто молоді люди не приділяють належної уваги професіям, які реально потрібні на ринку праці, що приводить до перевиробництва деяких фахівців та нестачі інших, тобто до дисбалансу робочої сили. Щоб попередити таку ситуацію слід інформувати молодь про зміни, які відбуваються на ринку праці, професії та спеціальності, які користуються попитом, вимоги, які висуваються роботодавцями до знань, умінь та навичок фахівців. Основний акцент профорієнтаційних заходів – формування позитивного ставлення до професій, що користуються попитом на ринку праці.

Вдало обрана професія дає можливість реалізувати себе, бути потрібним та задоволеним життям. При виборі виду діяльності важливо розглядати три складові: хочу, можу, потрібно.

"Хочу" – інтереси і нахили, які часто визначають вибір професії. Інтерес – це прагнення до пізнання, бажання ознайомитися з яким-небудь предметом, явищем, вивчити його. Вибрати професію за інтересом – означає вибрати те, що подобається та приваблює. Слід врахувати, що людина може зацікавитися і тими професіями, до яких найменш здібна, наприклад наслідуючи товаришів, вступаючи до одного навчального закладу "за компанію"; захоплюючись модними професіями. У такому випадку вибір не можна назвати правильним.

"Можу" – здібності, індивідуально-психологічні особливості, стан здоров’я. Здібності – сукупність індивідуально-психологічних особливостей людини, які є передумовою успішного виконання певних видів діяльності (набуття знань, умінь і навичок; використання їх у праці). Розрізняють загальні і спеціальні здібності. Загальні здібності необхідні для широкого кола занять. До них належать такі якості, як працьовитість, кмітливість, уважність, цілеспрямованість. Спеціальні здібності – це якості, які забезпечують успіх у вузькому колі видів діяльності. До таких, наприклад, відноситься зорова пам’ять, розуміння людей, добре розвинена чутливість рук і т. д. Основними з них є: мислення, пам’ять, увага, темперамент, характер та інші. 

Обираючи професію, слід відповісти не тільки на питання "що я хочу?" і "що я можу", але й "що потрібно?". Адже ми говорили, що правильний вибір професії – не тільки особиста справа, тому необхідно враховувати потреби ринку праці.

 «Потрібно» – це попит на обрану професію на ринку праці.

Пошук та розуміння кожної із складових розширює діапазон розуміння

себе, формує уявлення майбутньої діяльності. Коли три складові  перетинаються між собою, народжується свідомий вибір професії.

Адекватність вибору і рівень засвоєння знань впливають на всі сторони і

загальну якість життя людини.

 

           

Сторінка 2. Фізика та професія.

 

Навіщо вивчати фізику? Вона складна, в ній багато формул. Зате її вивчення дає поняття про те, як саме влаштований наш світ.

Іноді школярі кажуть, що фізика, її закони і формули занадто далекі від

повсякденного життя. Це неправда, тому що фізика не вигадана "з голови". Фізика навколо нас. З урахуванням законів фізики планується будівництво приміщень, мостів, кораблів, мереж зв'язку. Якби люди не знали фізику, не відкрили б фізичних законів і формул, то не було б автомобілів, ракет, літаків, мобільних телефонів. Та що казати, навіть водопровід не можна правильно полагодити, якщо не враховувати законів фізики. Фізика в нашому житті є всюди.

З фізикою пов'язано дуже багато професій в найрізноманітніших сферах діяльності людини. Фахівці зі знанням фізики необхідні в галузі медицини, механіки та машинобудування, енергетики, металургії, гірничої промисловості, автоматики та електроніки, високих технологій і в багатьох інших областях.

Вибір професії це надзвичайно важливий етап у житті людини, адже від

цього вибору залежить майбутнє людини. Тому важливо заздалегідь готувати себе до майбутньої професії

 

           

Сторінка 3. Криміналістика та природничі науки. 

 

Дані природничих і технічних наук використовуються безпосередньо для розкриття та попередження злочинів. Наприклад, для розв'язання спеціальних криміналістичних завдань застосовують фотографічну, мікроскопічну, рентгеноскопічну та інші види техніки (без будь-яких переробок або зі спеціальними переробками та зміною методики її використання). Так, стереоскопічний мікроскоп МБС застосовують без змін або зі спеціальними конструктивними змінами для збільшення глибини різкості під час дослідження трасологічних і біологічних об'єктів. Для виконання стереозйомки штрихів, що перетинаються, за допомогою мікроскопа використовують найпростіше спеціальне устаткування — столик, що коливається.

На основі фізико-хімічних закономірностей кольорових матеріалів було розроблено новий метод розпізнавання кольору за допомогою фотографування безпосередньо на кольоровий фотопапір, завдяки чому стало можливим розрізнення невидимих відтінків кольорового чорнила в разі здійснення дописувань і виправлень у документах.

Виходячи з хімічної закономірності утворення кольорових сполук потожирової речовини сліду пальця з розчином нінгідрину було зроблено припущення, що існують інші хімічні речовини, які вступають у хімічну реакцію з речовиною сліду. Таку речовину знайшли криміналісти. Нею виявився марганцевокислий калій (перманганат калію). У разі нанесення його розчину на об'єкт потожирова речовина невидимого сліду фарбується і слід стає видимий.

Таким чином, криміналісти на основі пізнання хімічних закономірностей розробили новий спосіб виявлення невидимих слідів пальців рук на різних матеріалах.

Окремі біологічні методи дослідження об'єктів тваринного та рослинного

походження були вдосконалені криміналістами й трансформовані у криміналістичні методики (наприклад, установлення групової належності за допомогою споровопилкового аналізу).

                      Криміналістика    впливає    й    на    фундаментальні    науки.    Так,    метод

криміналістичної ідентифікації застосовують багато природничих наук як загальний метод пізнання, а криміналістичні методики встановлення підроблених грошей та інших паперів лежать в основі створення технічних детекторів для виявлення підробних купюр і монет.

           

Сторінка 4. Фізика та мистецтво 

 

Образотворче мистецтво зберігає багато можливостей для естетичного

виховання в процесі викладання фізики. Часто здатні до живопису учні обтяжені уроками, на яких точні науки викладаються їм у вигляді зводу законів і формул. Завдання вчителя - показати, що людям творчих професій знання з фізики просто необхідні професійно, оскільки «... художнику, що не володіє певним світоглядом, у мистецтві нині робити нічого - його твори, блукаючі навколо подробиць життя, нікого не зацікавлять і помруть, не встигнувши народитися» . Крім того, дуже часто інтерес до предмету починається саме з інтересу до вчителя, і вчитель зобов'язаний знати хоча б основи живопису й бути художньо освіченою людиною, щоб між ним і його учнями зародилися живі зв'язку.

Використовувати ці дані можна по-різному: ілюструвати художніми

творами фізичні явища і події з життя фізиків чи, навпаки, розглядати фізичні явища в техніці живопису та технології мальовничих матеріалів, підкреслювати використання науки в мистецтвах чи описувати роль кольору на виробництві. Але при цьому необхідно пам'ятати, що живопис на уроці фізики не мета, а лише помічниця, що будь-який приклад повинен бути підпорядкований внутрішній логіці уроку, ні в якому разі не слід збиватися на художньо-мистецтвознавчий аналіз.

Учень зустрічається з мистецтвом вже на перших уроках фізики. Ось він

відкриває підручник, бачить портрет М. В. Ломоносова і згадує знайомі по уроках літератури слова А. С. Пушкіна, що Ломоносов «сам був нашим першим університетом». Тут можна розповісти про експерименти вченого з кольоровим склом, показати його мозаїчне панно «Полтавська битва» та замальовки полярних сяйв, прочитати його поетичні рядки про науку, про радість, яка приходить з придбанням нових знань, окреслити сферу інтересів ученого як фізика, хіміка, художника , літератора, навести слова академіка І. Артоболевського: «Мистецтво для вченого - не відпочинок від напружених занять наукою, не тільки спосіб піднятися до вершин культури, а зовсім необхідна складова його професійної діяльності».

Особливо виграшним у цьому відношенні є розділ «Оптика»: лінійна

перспектива (геометрична оптика), ефекти повітряної перспективи (дифракція і дифузне розсіювання світла в повітрі), колір (дисперсія, фізіологічне сприйняття, змішання, додаткові кольори). Корисно заглянути і в підручники живопису. Там розкрито значення таких характеристик світла, як сила світла, освітленість, кут падіння променів. Розповідаючи про розвиток поглядів на природу світла, вчитель говорить про подання вчених давнини, про те, що вони пояснювали світ як закінчення з найбільшою швидкістю найтонших шарів атомів від тел: «Ці атоми здавлюють повітря і утворюють відбитки образів предметів, що відображаються у вологому частини ока. Вода є посередником бачення, і тому вологий око бачить краще сухого. Але повітря є причина, чому неясно видно віддалені предмети ».

Різні відчуття світла і кольору можна описати при вивченні очі, розглянути фізичну основу оптичних ілюзій, найпоширенішою з яких є веселка.

Першим зрозумів «пристрій» веселки І. Ньютон, він показав, що «сонячний

зайчик» складається з різних квітів. Дуже вражаючим є повторення в класі дослідів великого вченого, при цьому добре процитувати його трактат «Оптика»: «Видовище живих і яскравих фарб, одержані при цьому, доставляло мені приємне задоволення».

Пізніше фізик і талановитий музикант Томас Юнг покаже, що відмінності в кольорі пояснюються різними довжинами хвиль. Юнг є одним з авторів сучасної теорії кольорів разом з Г. Гельмгольцем і Дж.Максвелла. Пріоритет ж у створенні трикомпонентної теорії кольорів (червоний, синій, зелений - основні) належить М. В. Ломоносову, хоча геніальний здогад висловлював і знаменитий архітектор епохи Відродження Леон Батіста Альберті.

На підтвердження величезного впливу на враження сили кольору можна

навести слова відомого фахівця з технічної естетики Жака Вьен: «Колір здатний на все: він може народити світло, заспокоєння або збудження. Він може створити гармонію або викликати потрясіння: від нього можна чекати чудес, але він може викликати і катастрофу ". Необхідно згадати, що властивостями кольору можна дати «фізичні» характеристики: теплі (червоний, оранжевий) - холодні (блакитний, синій); легкі (світлі тони) - тяжкі (темні). Колір можна «урівноважити».

Доброю ілюстрацією фізіологічного сприйняття змішування кольорів може послужити картина Василя Сурикова «Бояриня Морозова»: сніг на ній не просто білий, він небесний. При близькому розгляді можна побачити безліч кольорових мазків, які видали, зливаючись воєдино, і створюють потрібне враження. Цей ефект захоплював і художників-імпресіоністів, створили новий стиль - пуантилізм - живопис точками або мазками у формі ком. «Оптична суміш» - вирішальний чинник у техніці виконання, наприклад, Ж. П. Сірка, дозволяла йому домагатися незвичайною прозорості та «вібрації» повітря. Учні знають результат механічного змішування жовтий + синій = зелений, але незмінно дивуються ефекту, що виникає при накладенні поруч на полотно мазків додаткових кольорів, наприклад зеленого і оранжевого, - кожен з квітів стає яскравішим, що пояснюється складною роботою сітківки ока.

Багато ілюстрацій можна підібрати на закони відбиття і заломлення світла.

Наприклад, зображення перекинутого пейзажу на спокійній поверхні води, дзеркала з заміною правого на ліве і збереженням розмірів, форми, кольору. Іноді художник вводить дзеркало в картину з подвійною метою. Так, І. Голіцин у гравюрі із зображенням В. А. Фаворського, по-перше, показує обличчя старого майстра, вся постать якого звернена до нас спиною, а по-друге, підкреслює, що дзеркало тут - ще й інструмент для роботи. Справа в тому, що офорт або гравюру на дереві чи лінолеумі ріжуть в дзеркальному відображенні, щоб відбиток вийшов нормально. У процесі роботи майстер перевіряє зображення на дошці по відображенню в дзеркалі.

Відомий популяризатор науки фізик М. Гарднер у своїй книзі «Живопис, музика і поезія» зауважив: «Симетрія відображення - один з найдавніших і найбільш простих способів створювати зображення, що радують око».

           

Сторінка 5 Фізика в медицині

 

Фізика в медицині, як і в будь-якій іншій науці, грає важливу роль. У цій

статті ми розглянемо безліч прикладів того, як ця наука впливає на здоров'я та життя людей. Відразу ж домовимось, що вдаватися в складні науково-технічні подробиці не будемо, щоб не вводити нікого в оману. Приступимо до розгляду прикладів.

Які у вас температура, пульс і тиск…

Медицина не обходиться без трьох важливих параметрів, які є основою для оцінки здоров'я людини: температура, тиск, а нерідко ще й пульс. Як відомо, температуру вимірюють термометром (в народі називають «градусником»). А які показники повинні бути? Нормою для людини є Т=366 0 С. Безсумнівно, припустимо, наприклад, 363 0 З і 368 0 С. Але якщо температура тіла вище 369 0 З, то можна сміливо говорити, що людина хвора.

Яка тут роль фізики в медицині? Хто вчився з 7-го по 11-й (або хоча б по 9-

й) клас, ті чудово знають, що температура – це фізична величина. Вимірюється в декількох одиницях - прийнято вимірювати в Цельсіях. Термометри бувають ртутні, електронні (зі спеціальним датчиком).

Тиск також є важливим параметром, але існують нюанси. Не для всіх тиск 120 на 80 корисно. У кого-то робочий тиск 110 на 70 що теж є нормою. Вимірюється за допомогою тонометра (манжета, груша для накачування повітря, манометр). Є й електронні, комп'ютерні тонометри. Як правило, сучасна техніка одночасно вимірює тиск і пульс. Що стосується одиниць вимірювання тиску, то у фізиці їх існує кілька.

У медицині тиск вимірюється в міліметрах ртутного стовпа (мм рт.ст.). Пульс ж виміряти простіше самостійно і надійніше, так як потрібно порахувати, скільки ударів в хвилину здійснилося. 

Діагностичне обладнання

Використання фізики в медицині – це необхідність в сучасному світі. Ні одне, навіть саме бідне медична установа не обходиться без діагностичного обладнання. Скрізь є найбільш затребувані з них:

       рентгенографічне;

       електрокардіографи.Не менш затребувані апарати УЗД, гастроскопы, офтальмологічне обладнання.

Зрозуміло, щоб створити ті або інші прилади, потрібно об'єднатися разом багатьом ученим. Не один рік йде на те, щоб створити відповідне обладнання. Обов'язково техніка повинна взаємодіяти з живим організмом, не завдаючи шкоди. На жаль, далеко не кожен прилад на це здатний, тому медики рекомендують строго дотримуватися дозу, час проведення обстеження або терапії.

Диво-дослідження: ультразвук

У шкільну програму з фізики входить розділ «Коливання і хвилі» - тема «Звук». Існує три виду: інфразвук (від 16 до 20 Герц), звук (від 21 до 19999 Герц), ультразвук (від 20000 Герц і вище). Що таке «герц»? Це частота коливань, що відбуваються всього за одну секунду. Мова йде про звукової хвилі, яка проникає з одного середовища в іншу з певною частотою. Роль фізики в розвитку медицини в даному випадку наступна: вчені біофізики, конструктори винайшли і продовжують винаходити потужні апарати для дослідження внутрішніх органів.

                      На    сьогоднішній    день    УЗД-діагностика    є    однією    з   найшвидших,

безболісних і безпечних способів дослідження. Але є недолік: обстежити можна тільки внутрішні органи черевної порожнини, малого тазу, нирок, щитовидної залози. Дізнатися, чи є перелом кісток або що відбувається з хворим оком або зубом, не вийде.

Магнітно-резонансна та комп'ютерна томографії

Ще одне диво сучасної медичної техніки – це магнітно-резонансна

томографія (МРТ). Таке обстеження дає більш чітку картину того, що відбувається у конкретному органі. Можна сказати відразу, що МРТ у своєму роді є заміною УЗД. Чому? Як ми говорили вище, ультразвуком можна перевірити тільки органи черевної порожнини, малого тазу та щитовидки. Стан кісток, судин перевірити не вийде. Це може зробити МРТ. Альтернативою цих двох методів (УЗД і МРТ) може стати комп'ютерна томографія (КТ).

Потрібно враховувати, що УЗД і КТ вимагають застосування додаткових препаратів, щоб забезпечити якісне обстеження.

Фізіотерапія

Фізіотерапія     грає   важливу      роль у        здоров'ї       людей: прогрівання, ультрафіолетове опромінення, електрофорез і так далі.

Який внесок внесла фізика? У медицині існує величезна кількість видів

обладнання, приладів не тільки для поліклінік і лікарень. В даний час деякі заводи виготовляють прилади для домашнього користування. Наприклад, інгалятори різного виду для проведення терапії органів дихання. Сюди ж можна віднести і ультразвукові, інфрачервоні, електромагнітні прилади.

Порятунок життя

Невідкладна медична допомога при важких станах має сенс там, де є

професійні реаніматори. Якщо у людини раптово зупинилося дихання, припинилося серцебиття, то, як правило, його намагаються повернути до життя. Проводити непрямий масаж серця не завжди зручно, але ще й небезпечно.

Допоможе медикам такий прилад, який має назву «дефібрилятор». Ось ще

одне застосування фізики в медицині. Творці приладу розраховували, які струми повинні проходити через людське серце, щоб запустити його. Важливими чинниками є і матеріал, правила безпечного застосування. Апарати штучного вентилювання легенів (ШВЛ) - теж заслуга фізики. 

Розділ фізики: Оптика та світло"

Кожна друга людина в сучасному світі носить окуляри або контактні лінзи. Щоб правильно підібрати потрібні діоптрії, потрібно витратити багато часу. Оптика застосовується в мікроскопах. Значення фізики в медицині дуже велике навіть, здавалося б, у малому. Оптика почала застосовуватися ще кілька століть тому. Це дуже складна наука. Як відомо, існують збирають і розсіюють лінзи. А про їх параметрах можна судити довго. Чи зможе звичайна людина відрізнити «-10» диоптрию від, наприклад, «-15»? Для хворого на короткозорість дуже важливо підібрати правильні окуляри.

Лазерна корекція зору, так і в цілому лазерна хірургія, є дуже складною і

серйозною завданням. Вчені зобов'язані проводити максимально точні розрахунки, щоб отримати позитивний результат, а не трагічний результат.

Хіміотерапія і радіотерапія

Дуже важливо для хворих онкологічними захворюваннями підібрати правильне лікування. Не обходить стороною практично жодного хворого хіміотерапія. Безсумнівно, що тут потрібно більше знань хімії. Але тим не менш лікар повинен знати, потрібно опромінювати хворого. Атомна і радіологічна фізика в медицині для пацієнтів з онкологією може стати шляхом порятунку життя, якщо не тільки правильно застосовувати на практиці, але і створювати дуже точне обладнання і прилади.

Все для населення

Багатьох людей турбує особисте здоров'я, а також здоров'я близьких. Сучасний світ рясніє різною корисною технікою. У продажу є, наприклад, вимірювачі нітратів в овочах і фруктах, дозиметри, електронні глюкометри (прилади для вимірювання цукру в крові), електронні тонометри, домашні метеостанції і так далі. Звичайно, деякі з перелічених приладів не належать до медичних, але вони допомагають людям підтримувати здоров'я. Допомогти людині розібратися в різних показаннях приладів допоможуть не тільки інструкції, але і шкільна фізика. У медицині вона має ті ж закони, одиниці виміру, що і в інших сферах життя.

 

Сторінка 6. Фізика на сторожі краси: мікроструми в косметології 

 

Мікроструми - це один з видів фізіовоздействія, що прийшов в косметологію з медицини. У минулому вважалося, що чим сильніше струм, тим ефективніше він діє на людину. Подальші дослідження показали, що сильні розряди гальмують роботу клітин, а ось слабкі імпульсні струми низької частоти (10 - 10000 мкА; 0,1 - 500 Гц) стимулюють їх роботу. Мікроструми проникають всередину пошкоджених клітин крізь їх мембрани, відкривають іонні канали, активують синтез ліпідів, білків, АТФ, покращують роботу внутрішньоклітинних молекул і підвищують вміст калію, натрію і кальцію. Говорячи науковою мовою, мікроструми змінюють заряд пошкодженої клітинної мембрани. Здорова оболонка клітини зовні заряджена негативно, а всередині - позитивно. Під впливом негативних зовнішніх чинників, а також при біологічному старінні заряди міняються місцями, що призводить до порушення в роботі клітин і погіршення стану шкіри. Мікроструми здатні повернути клітці її колишній заряд, тим самим «перезагрузив» її.

           

Сторінка 7.  Фізика у радіомовленні та телебаченні

 

Широкого застосування дістали електромагнітні хвилі в сучасній системі телебачення, тобто передаванні зображень на відстань за допомогою ультракоротких електромагнітних хвиль. Десятки тисяч телевізійних станцій у багатьох країнах світу регулярно ведуть передачі, які дивляться сотні мільйонів глядачів. Принципова схема одержання і приймання телевізійного сигналу мало відрізняється від принципової схеми радіотелефонного зв’язку. Для того щоб здійснити передавання й приймання електромагнітних хвиль, що несуть звукову та оптичну інформацію, потрібно:

1) створити високочастотні електромагнітні коливання (за допомогою генератора електромагнітних коливань);

2)накласти на високочастотні коливання звукову та оптичну інформацію

(досягається модуляцією високочастотних

коливань коливаннями нижчої частоти);

3)забезпечити випромінювання електромагнітних хвиль у навколишнє

середовище (за допомогою передавальної антени);

4)забезпечити   приймання електромагнітних          хвиль          (за допомогою приймальної антени та резонуючого коливального контуру);

5)зняти з прийнятого високочастотного сигналу звукову та оптичну

інформацію (за допомогою детектора та фільтра).

           

Сторінка 8. Підсумки

 

З фізикою пов'язано дуже багато професій в найрізноманітніших сферах діяльності людини. Фахівці зі знанням фізики необхідні в галузі медицини, механіки та машинобудування, енергетики, металургії, гірничої промисловості, автоматики та електроніки, високих технологій і в багатьох інших областях.

Фізик-експериментатор на практиці доводить теоретичні дані і гіпотези, а фізик-теоретик розробляє теоретичні концепції, теореми, які належить доводити фізику- експериментатору. Фізики-атомники і фізики-ядерники займаються вивченням атомів і ядер, і саме світила атомної фізики створили адронний коллайдер. Фізики-лазерники вивчають теорію роботи лазерів і т. д.

Найбільш перспективною і такою, що швидко розвивається, є квантова

фізика, яка вивчає нові мікрочастинки. Так, в 2013 році Нобелівську премію з фізики вручили за опис походження нової частинки під назвою бозон Хіггса. Але пам'ятайте, що будь-яка дослідницька діяльність передбачає довгу і старанну роботу на результат. Відомо, що за великими відкриттями стоять десятиліття наполегливої праці.

Кожне технологічне нововведення, яке з'являється у світі, безпосередньо пов'язане з роботою інженерів-фізиків. Крім того, вони можуть працювати в різноманітних науково-дослідних інститутах над винаходами. Інженери-фізики працюють і в області прикладної механіки, електроніки, прикладної фізики і наноелектроніки.

У професіях інженерного плану, пов'язаних з фізикою, можна виділити і сферу автомобілебудування та автоспорту. Перемога будь-якого гоночного автомобіля або комерційний успіх звичайного автомобіля залежать не тільки від роботи інженерів-фізиків, а й від фізиків-аналітиків, що розробляють і продумують кожну деталь автомобіля, і фізиків-механіків, які успішно втілюють ці розробки в життя.

Якщо брати більш масштабні галузі, то знання фізики обов'язкові і необхідні в машинобудуванні, в авіа- і ракетобудуванні, а також в автоматизації технологічних процесів. Так, фізики, що працюють в аерокосмічній галузі, розробляють, виготовляють і випробовують зразки ракетно-космічної техніки, у тому числі різноманітні ракети, космічні апарати, супутники, орбітальні станції, системи протиракетної оборони і багато іншого.

У виробничих сферах можна виділити і металургію. Фізики-металурги можуть здійснювати виробничо-технічну діяльність (ведення технологічного процесу виплавки матеріалів), організаційно - управлінську (управління роботою колективу виконавців) та конструкторсько-технологічну (розробка технологічних процесів).

Фізики затребувані в енергетичній галузі. Фізики-енергетики займаються розробкою, проектуванням, монтажем та експлуатацією установок енергетики, промисловості та ЖКГ. Це не тільки фахівці - дослідники або розробники, а й керівники інженерних проектів, організацій та іншого.

Знання фізики необхідно і в медичній сфері. Люди, що спеціалізуються на

медичній, біохімічній фізиці, радіофізиці та електроніці, а також фізики-інженери в медико- біологічної практиці затребувані в будь-яких медичних установах і лікувально- діагностичних центрах, що мають такі підрозділи, як томографія, радіонуклідна та функціональна діагностика, гама-камери, ультразвукові сканери та інше медичне обладнання.

Бажаємо зробити правильний вибір!

           

Інформаційні джерела

1.       Горбань М.М. На уроці та після нього. - Чернігів: Десна, 1992. 

2.       Газета "Фізика". - К.: Шкільний світ, за 2008-2010 рр.

3.       Інформаційно-практичний бюлетень "Все для вчителя". - К.: Освітянські видання, за 2000-2002 рр.

4.       Нісімчук А.С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології. - Київ. - 2002.

5.       Прошицька О.М. Вибирайте професію. – М.Просвещение 1991.

 

pdf
Додано
22 липня 2019
Переглядів
510
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку