Програма для профільних класів 10 - 11 " Позакласна робота з української мови"

Про матеріал

Експериментальна авторська програма позакласної роботи для учнів профільних класів 10 - 11. Мета: зорієнтувати вчителя на практичний компонент вивчення української мови. Пропонуються різноманітні приклади позакласних заходів, орієнтовані на формування мовної особистості учня.

Розділи програми з української мови

Зміст позакласної роботи

Передбачені досягнення учня

10 клас

Модуль І – Мова як суспільне явище.

Перегляд файлу

Експериментальна авторська програма позакласної роботи для учнів профільних класів

Розділи програми з української мови

Зміст позакласної роботи

Передбачені досягнення учня

10 клас

Модуль І – Мова як суспільне явище.

ВСТУП.

1.Моваяк суспільне явище.

2.Українська мова в Україні.

3.З історії розвитку української мови.

4.Українська мова як вища форма існування національної мови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференція „Українська мова в світі”.

Віртуальна екскурсія „Місце в Україні, де я хочу побувати” (використання технологій музейної педагогіки).

Медіа-проект „Професія філолога. Сучасне бачення”.

Поповнення онлайн-папки матеріалами про майбутню професію „Світ очима старшокласника”. „Я навчаюся у філологічному класі”.

Вікторина „Слово – життєдайне джерело”.

Створення електронної бібліотеки майбутнього фахівця.

„Мовне портфоліо учня” (правила створення та засвоєння комп’ютерних мультимедіа-технологій).

Науково-практична учнівська конференція „День української писемності”.

Круглий стіл „Слово Тараса Шевченка з погляду старшокласників XXI ст.”.

Засідання гуртка „Культура мовлення старшокласника”.

Лінгвістичні читання  „Видатні постаті українознавства”.

Свято рідної мови „Моя велична мово!”

Сторінками онлайн-щоденника „Берегами краси. Говорімо правильно” (використання хмарних технологій та соціальних сервісів Beb 2.0.)

Комунікативно-ситуативні завдання „Допоможи знайти помилку”.

„Плекаємо філологічну обдарованість” (колективна робота над створенням інтернет-сторінки (сайт, блог).

Історико-лінгвістична експедиція „Наше славне місто (село)”. „Стежками долі славних земляків”.

усвідомлює мовні обо’громадян;

називає функції української мови;

розуміє причини мовного суржику;

уміє проводити пошукову роботу; створювати презентації;

володіє на початковому рівні комп’ютерними мультимедійними технологіями; (онлайн-щоденник);

уміє створити мовне портфоліо; адекватно оцінює мовну ситуацію в державі;

бере активну участь у проведенні мовознавчих дискусій;

називає ознаки культури мовлення; здійснює колективну пошукову роботу в музеї;

проводить лінгвістичне дослідження, оформлює результати роботи;

досліджує особливості розвитку української мови на сучасному етапі;

висловлює власну позицію щодо мовної ситуації в країні;

систематизує вислови про мову відомих наукових, громадських і літературних діячів;

створює інтернет-сторінку, сайт, блог;

бере участь в історико-лінгвістичній експедиції;

оформлює звіт за результатами експедиції;

уміє виправляти помилки у власному звіті.

Модуль ІI – Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.

1. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему .

2. Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови.

3.Українська графіка.

4.Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів.

 

 

 

Доповідь „Історія фонетики”.

Лінгвістичне дослідження „Звуки мови”.

Конкур на кращий твір „Фонетична краса нашої мови». „Мова звуків”.

Орфографічний практикум (дистанційна освіта).

Орфоепічне дослідження (хмарний сервіс office 365).

Філологічні цікавинки. Розвиток української писемності (засідання мовознавчого гуртка).

Імітаційна гра „Редактор”.

Проект „Виправляємо помилки на шпальтах газет”.

Філологічне дослідження „Актуальні питання орфоепії”.

Міні-проект „Мовні недоліки у вимові учнів і вчителів нашої школи”.

Створення словничка найбільш уживаних труднощів у вимові старшокласників (робота в активних групах).

Спільний проект учнів, учителів та батьків „Ми любимо рідну мову” (використання інформаційно-комунікаційних сервісів Google).

„Сила імені” ігрова технологія (активні групи старшокласників).

Семінар „Підвищення грамотності старшокласників профільної школи. Шляхи подолання труднощів”.

Майстер-клас „Як написати статтю в газету. Досвід старшокласників” (досвід кураторства: старшокласники діляться досвідом з учнями 8 – 9 класів).

Мовні дебати.

Філологічний КВК.

Робота з „Орфографічним словником” (досвід кураторства: старшокласники для учнів 6 класів).

Екскурсія у бібліотеку. Правила бібліографічного пошуку.

Структура електронних словників.

Майстер-клас „Як навчитися швидко читати”.

Імітаційна гра „Що я знаю про майбутню професію ”.

Спільний проект учнів та студентів „Фонетична краса нашої мови”.

Мовний турнір (змагання між учнями старших класів).

Імітаційна гра „Презентація словників” (учні уявляють себе у ролі словників і розповідають про принципи укладання).

Підготовка до олімпіад та конкурсів. Виконання індивідуальних завдань у системі дистанційної освіти  Moodle.

готує лінгвістичні повідомлення з тем фонетики;

проводить орфографічне дослідження (хмарний сервіс office 365);

використовує доречно засоби милозвучності;

пише конспекти, статті, реферати;

бере активну участь у проектах, зокрема „Мовні недоліки у вимові учнів та вчителів нашої школи”;

знає орфоепічні норми української мови,

основні правила української орфоепії;

працює із словниками різних типів, електронними;

 добирає мовний матеріал до власного словничка;

перекладає українські тексти;

редагує тексти з орфографічними помилками, лексичними, стилістичними;

укладає власний орфоепічний словничок;

характеризує мовлення дикторів ( на основі відеозаписів);

орієнтується в комп’ютерних мультимедійних технологіях з метою створення міні-пректів з названих тем;

активно використовуєінформаційно-комунікаційних сервісиGoogle);

дотримується основних правил культури спілкування, зокрема у досвіді кураторства в молодших класах;

засвоює основні правила бібліографічного пошуку;

знає структуру електронних словників, використовує активно в роботі з мовним матеріалом;

здійснює індивідуальну роботи при підготовці до мовних конкурсів і олімпіад з поданих тем;

виконує самостійно різноманітні вправи і завдання у системі дистанційної освіти  Moodle;

уміє працювати у групах і парах під час  виконання лінгвістичних задач;

виявляє творчість і винахідливість в імітаційних іграх;

знайомиться поглиблено з філологічною галуззю;

здійснює пошукову та наукову роботу на музейному матеріалі;

проводить лінгвістичне дослідження про причини появи неологізмів;

досліджує діалектизми в художніх творах;

виконує індивідуальні завдання у системі дистанційної освіти  Moodle;

здійснює тренінг до участі в олімпіадах і конкурсах;

повторює матеріал за темами, складає завдання до залікових частин для учнів 10 класу;

виконує тестові завданні в онлайн-режимі (підготовка до ЗНО).

Модуль ІІI – Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Словотвір.

1.Лексикологія української мови як учення про лексичний склад.

2.Лексика української мови за походженням.

3.Лексика української мови за сферою її використання, стилістичною диференціацією. 

4.Активна і пасивна лексика.

5. Фразеологія як розділ мовознавства.

6.Українська лексикографія

як розділ мовознавства

проукладання словників.

7. Морфеміка і словотвір

української мови  як учення

про будову і творення слів.

Лінгвістичне заняття-гра „Омоніми й багатозначні слова”.

Ситуативна гра «Сучасні синоніми”.

Конкурс „Фразеологічний ребус”.

Мовне свято „Україна – наш спільний дім”.

Брейн-ринг „Наукова й ділова лексика”.

Музейна гра квест-онлайн (використання музейної педагогіки з допомогою сайтів музеїв України).

Майстер-клас у бібліотеці (поради з бібліографічного пошуку).

Семінар „Автори словників” („Словникове багатство України”).

Заняття „Структура електронних словників” (практикум).

Дослідження „Лексика моєї школи” („Словник у житті сучасного учня”).

Театральна вибірка (інсценізація вибраних творів з лінгвістичним аналізом) „Діалектизми у творах М. Коцюбинського (О. Кобилянської, В. Стефаника та ін.)”.

Індивідуальна робота з учнями учасниками МАН (пропонована тема дослідження „Структурно-семантичні особливості оберегової лексики”).

Засідання мовного гуртка („Ономастика”, „Топонімія” тощо).

Мовний тренінг „Як поповнювати словниковий запас з української мови?”.

Екскурсія-дослідження в музеї П. Тичини „Метафора у віршах П. Тичини” (використання музейної педагогіки).

Науково-практична конференція „Лексикологія української мови”.

Заняття у формі рольової гри „Етимологічний словник моєї майбутньої професії”

Дискусія „Сленг: за чи проти?”

Проектна діяльність „Топонімічні назви мого населеного пункту (вулиць міста чи села)”.

Презентація – урочисте представлення лінгвістичної літератури.

Повідомлення в шкільну пресу. Оформлення стендів. Складання інструктивних порад шестикласникам з вивчення поданих розділів.

Спільний проект у формі змагання (учнів 6 класів та старшокласників, досвід кураторства, досвід майбутньої професії вчителя) „Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія” (мовний турнір).

Аналіз-дослідження сучасної поезії  „Авторські неологізми”.

Міні-диспут „Чи потрібні українській мові іншомовні слова”.

Мовознавчий гурток „Подорож стежками неології та словотворення” (заняття-подорож з використанням музейної педагогіки).

Конкурс на кращого знавця афоризмів, фразеологізмів.

проводить лінгвістичне дослідження про причини появи неологізмів;

досліджує діалектизми в художніх використовує творах;

використовує доцільно в усному і писемному мовленні синоніми та антоніми;

пояснює причини порушень лексичних норм;

розвиває акторську майстерність шляхом поповнення словникового запасу;

проводить дослідження, оформлює письмову  роботу члена МАН;

бере активну участь у мовному тренінгу;

проводить екскурсію-дослідження в музеї;

досліджує топоніми населеного пункту;

засвоює правила ведення дискусії;

працює над мовним портфоліо;

знає правила складання інструктивних порад;

досліджує походження фразеологізмів, афоризмів;

бере участь у спільному проекті, конкурсах;

бере участь у мовознавчому експерименті;

проводить науково-практичну учнівську конференцію;

досліджує сучасні поетичні твори на наявність авторських неологізмів;

уміє писати повідомленні у шкільну газету;

засвоює правила ведення дискусії, проводить диспут;

відвідує мовознавчий гурток;

бере участь у позакласному занятті, що проводиться в музеї;

випробовує себе у ролі екскурсовода;

складає практичний міні-словник; афоризмів, фразеологізмів;

здійснює проектну діяльність;

проводить лінгвістичне дослідження;

читає твори сучасних поетів, проводить ідейно-художній аналіз;

відвідує мовознавчий гурток;

уміє підбирати мовознавчий матеріал за темою позакласного заняття;

запам’ятовує афоризми, фразеологізми;

укладає практичний міні-словник фразеологізмів;

бере участь у конкурсі;

опановує сучасні телекомунікаційні технології з професійно-орієнтованою, філологічною метою.

Модуль ІV – Морфологія.

1. Українська морфологія як розділ мовознавства  про частини мови.

2. Самостійні частини мови.

3. Службові частини мови,

їх загальна характеристика.

 

Мовознавчий експеримент (полягає в утворенні нових слів від поданих частин мови з використання додаткових посібників, словників).

Театралізована вибірка „Подорож у світ граматики” (інсценізація за написаним спільним  сценарієм старшокласників та вчителів про частини мови).

Рольова гра „Екскурсовод і турист” (проводиться на базі музею з використанням елементів музейної педагогіки).

Підготовка до олімпіад та конкурсів. Виконання індивідуальних завдань у системі дистанційної освіти  Moodle.

Практикум. Схеми морфологічного розбору слів. Порівняльний аналіз (до змісту мовного портфоліо учня; індивідуальна робота в ЕНК).

Консультації з науково-дослідницької діяльності.

Тематичні семінари. Практичні заняття.

Індивідуальна робота. Організація наукового дослідження. Вибір проблеми та вимоги. Мета і завдання. План-проспект. Методи дослідження. Принцип збору інформаційного матеріалу, ознайомлення з науковою літературою. Правила роботи і бібліотеці, складання бібліографічного списку. Види конспектів. Тематичні виписки, план, тези. Правила оформлення дослідницької роботи. Наочні матеріали до захисту науково-дослідницьких робіт. Підготовка доповіді, мультимедійної презентації. Правила складання плану-захисту. Культура мовлення. Виголошення доповіді. Обговорення захисту роботи.

характеризує стилістичні особливості різних частин мови;

вміє складати схеми морфологічних розборів;

розробляє таблиці характеристики граматичних ознак частин мови;

виконує тестові завдання з різних частин мови в ЕНК;

здійснює науково-дослідницьку діяльність;

опановує сучасні телекомунікаційні технології з професійно-орієнтованою, філологічною метою;

уміє користуватися словниками, енциклопедіями;

складає бібліографічний список;

проводить екскурсії у бібліотеку для учнів 5 – 8 класів;

знайомиться з філологічними мовними інтернет-сайтами;

володіє сучасними методами пошуку, обробки, інтерпретації  відповідної інформації;

користується  електронними словниками, довідниками;

бере участь у Web- форумах;

працюєз Web-сторінками відомих мовознавців;

бере участь в студентських інтернет-конференціях;

уміє складати план-проспект наукового дослідження;

знайомиться з методами дослідження;

уміє працювати в групі;

готує мультимедійні презентації, доповіді за темою МАН роботи;

володіє основними правилами виголошення доповіді;

аналізує свій виступ перед аудиторією.

 

11-Й КЛАС

Модуль I – Риторика.

Вступ

1. Мова, індивід, суспільство.

2. Лінгвістична риторика.

3. З історії риторики 

й ораторського мистецтва.

4.Основи ораторського мистецтва.

Сторінками онлайн-щоденника „Берегами краси. Говорімо правильно” (використання хмарних технологій та соціальних сервісів Beb 2.0.)

Рольова гра „Я оратор”.

Тренінг „Покращення вимови”.

Комунікативно-ситуативні завдання „Допоможи знайти помилку”.

Індивідуальна робота з учнями учасниками МАН (пропонована тема дослідження „Особливості розвитку риторичних традицій в Україні”).

Семінарське заняття „Вітчизняна риторика І. Вишенського, Г. Сковороди, Ф. Прокоповича”.

Робота над збірником порад оратору (до оформлення мовного порт фоліо учня).

Ділова гра „Синтез думок” (групова форма; презентація одного з видів ораторського мистецтва).

Ділова гра „Правила ведення полеміки”.

Мовні дебати на тему „Мовлення – слово кодекс поведінки”.

Лінгвістичне дослідження-аналіз промов видатних людей сучасності, майстрів слова, дикторів на телебаченні та радіо.

Рольова гра „Академічне красномовство”.

Дискусія та тему „Сучасний риторичний ідеал”.

Соціально-побутове красномовство театральна вибірка (інсценізація промов до народження, одруження, вітання, ювілею, прощання тощо).

Написання сценаріїв до ювілеїв видатних майстрів слова.

Театральна вибірка (інсценізація уривків творів О. Вишні, О. Довженка, В. Сухомлинського, Б. Грінченка).

Визначальні напрями філософії  Г. Сковороди „Одна сторінка з життя” (театральне дійство).

Тренінг „Невербальні засоби спілкування” (поради майбутньому філологу).

Лекція№1 „Феофан Прокопович. Теорія красномовства XIX століття”.

Лекція №2 „Давньоруська риторика” (лектори – лідери активних груп старшокласників).

Конкурс на кращого промовця „Слово випускнику”.

Диспут „Чи кожна людина може стати оратором?”

Конкурс-презентація „Зразки ораторського мистецтва”.

розширює свої уявлення про національну специфіку мовної картини світу, взаємозв’язок мови і культури; усвідомлює роль української мови як національної цінності; розв’язує комунікативно-ситуативні завдання, тестові завдання; виявляє особливості української мови на фоні інших у міжкультурній комунікації; досліджує праці визначних учених-лінгвістів; готує усні і письмові повідомлення, дослідницьку роботу (МАН); інсценізує уривків творів визначних класиків; готує усні повідомлення з історії риторики і ораторського мистецтва; бере участь у мовних дебатах; проводить лінгвістичне дослідження промов видатних людей; аналізує відео фрагменти промов; уроки красномовства; пише сценарії до ювілеїв видатних майстрів слова; інсценізує промови до ювілейних дат; готує доповіді про праці видатних ораторів Давньої Греції, Давнього Риму, України; бере участь у тренінгу, аналізує власний виступ; проводить аналіз ораторської майстерності; досліджує філософію українського філософа Григорія Сковороди; розробляє сценарій свята, театрального дійства; вчиться працювати у групах, аналізує власну діяльність; відвідує музеї; вчиться висловлювати враження від екскурсії, аналізувати музейний матеріал; готує лекцію за темою; бере участь у диспуті; готує доповідь на конкурс; презентує власний доробок ораторського мистецтва.

Модуль ІІ – Синтаксис. Пунктуація.

1.Синтаксис української мови.

2. Пунктуація.

Конкурс рефератів „Синтаксис простого речення”.

Конференція „Пунктуація. Способи підвищення пунктуаційної грамотності. Найскладніші уживання розділових знаків”.

Семінар-практикум „Шляхи подолання пунктуаційних та граматичних  помилок”.

Складання тестових завдань (робота в активних творчих групах).

Практикум. Складання електронних таблиць  „Складне речення” (до змісту мовного портфоліо учня).

готує реферативну роботу про синтаксис простого речення;

викладає власну програму підвищення пунктуаційної грамотності учнів профільної школи;

добирає й конструює прості і складні речення;

складає тестові завдання, вчиться працювати в активних творчих групах;

заповнює електронні таблиці;

вчиться самостійно складати електронні таблиці;

готує залікові частини за теоретичним матеріалом складного речення;

Модуль ІІІ – Узагальнення найважливіших відомостей з основних розділів.

1. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з основних розділів науки про  мову.

 

Конкурс рефератів „Основні форми дієслова та способи їх творення”, „Складні випадки розрізнення службових частин мови”.

Лінгвістичне дослідження „Особливості наголошування слів в українській мові”.

Презентація книги Катерини Городенської „Українське слово у вимірах сьогодення” (найновіші рекомендації з українського слововживання, словотворення, правопису, відмінювання, пунктуації, новітніх запозичень, наголошення слів).

Лінгвістичне дослідження „Числівник у текстах наукового стилю”.

Складання лінгвістичних задач „Таємниці частин мови” (лідерство старшокласників; досвід кураторства (матеріали, складені старшокласниками орієнтовані на учнів 5 – 7 класів); робота в активних групах).

Екскурсія в Музей художнього мистецтва „Сучасне мистецтво. Моє бачення”; „Картина, що спонукала до створення художнього витвору” (використання інформаційно-комунікаційних технологій). Публіцистичний стиль. Нарис.

Семінар-практикум. Проба пера: складання каламбурів.

Практикум. Складання електронних таблиць  „Частини мови” (до змісту мовного портфоліо учня).

доповнює мовне портфоліо;

готує реферати;

проводить лінгвістичне дослідження;

проводить орфоепічний тренінг правильного наголошення слів;

аналізує відеоролики запису виступів  сучасних мовознавців; телевізійних уроків з Олександром Авраменком, радіопередач («Чорним по Білому» з Яриною Скуратівською  та ін.)

проводить лінгвістичного дослідження;

складає лінгвістичні задачі;

проводить екскурсію в Музей художнього мистецтва;

складає каламбурів;

бере участь у семінарі, виступи учнів;

заповнює електронні таблиці за темою;

вчиться самостійно складати таблиці за темою, а також для учнів середньої школи (досвід кураторства);

виконує завдання за електронним навчальним курсом (ЕНК);

складає нарис, каламбур;

доповнює власне мовне портфоліо практичним матеріалом;

Модуль ІV – Стилістика.

1. Система функціональних стилів сучасної української мови.

2. Офіційно-діловий стиль.

3. Художній стиль.

4. Публіцистичний стиль.

5. Техніка підготовки ораторського виступу.

6. Конфесійний стиль.

7. Епістолярний стиль.

 

Сторінками онлайн-щоденника „Берегами краси. Говорімо правильно” (використання хмарних технологій та соціальних сервісів Beb 2.0.)

Комунікативно-ситуативні завдання „Допоможи знайти помилку”.

Майстер-клас з писанкарства. Складання карт-інстуктажів.

„Колоритно-стильові різновиди мовлення” (дослідження на прикладі творів українських класиків).

Практикум. Написання творів публіцистичного жанру.

Рольова гра „Журналістське розслідування”.

Рольова гра „Інтерв’ю-портрет” (портретний нарис).

Проба пера. Публіцистичний стиль. Написання памфлетів, фейлетонів.

Медіа-прект „Засвоєння культури інтернет-спілкування”.

Група в соціальній мережі „Культура спілкування старшокласника”.

Мовний турнір „Ігри патріотів”.

Музейний проект „Епістолярна спадщина творів українського слова” (передбачає дослідження на базі музею).

Позакласне заняття-проект на базі Києво-Печерської лаври „Історія сакрального стилю на матеріалі музейної спадщини”.

Індивідуальна робота з учнями учасниками МАН

Пропоновані теми дослідження:

  1. Використання лексичних одиниць у текстах сакрального стилю.
  2. Особливості епістолярного стилю Павла Тичини (на матеріалі музейного архіву).
  3. Роль стилістичних фігур у художньому тексті на прикладі творів О. Забужко.
  4. Сакральний стиль у мережі Інтернет.
  5. Лексика конфесійного стилю:перифрази, алегорії, метафори.
  6. Взаємодія конфесійного і художніх стилів сучасної української мови.
  7. Архаїзми в церковнослов’янській спадщині (на матеріалах музеїв Книги, Києво-Печерської лаври, Національного музею України м.Києва).
  8. Особливості епістолярного жанру в електронній кореспонденції.
  9. Культура мовлення в електронній кореспонденції.

10. Засоби емоційної виразності в публіцистичному стилі.

Науково-практична учнівська конференція „Перші переклади Біблії  (І. Пулюя, П. Куліша, І. Нечуя-Левицького)”.

Конкур рефератів. „Становлення конфесійного стилю української мови. І. Огієнко (митрополит Іларіон)”.

Проектна діяльність „Роль блогів у діловому спілкуванні”.

Лінгвістичне дослідження „Лексичні, граматичні, орфографічні ознаки епістолярного стилю” (на матеріалах приватного листування).

Консультації з науково-дослідницької діяльності.

Тематичні семінари. Практичні заняття.

Індивідуальна робота. Організація наукового дослідження. Вибір проблеми та вимоги. Мета і завдання. План-проспект. Методи дослідження. Принцип збору інформаційного матеріалу, ознайомлення з науковою літературою. Правила роботи і бібліотеці, складання бібліографічного списку. Види конспектів. Тематичні виписки, план, тези. Правила оформлення дослідницької роботи. Наочні матеріали до захисту науково-дослідницьких робіт. Підготовка доповіді, мультимедійної презентації. Правила складання плану-захисту. Культура мовлення. Виголошення доповіді. Обговорення захисту роботи.

аналізує структуру й семантику текстів різних стилів мовлення;

виділяє мовні засоби, що виражають основні ознаки тексту;

розрізняє стилістику практичну і функціональну, з'ясовує стилістичні норми української літературної мови;

виконує пропоновані завдання ЕНК;

усвідомлює важливість самоосвіти, самовдосконалення, здійснює навчання за модулями пропонованого дистанційного курсу;

з′ясовує особливості різних стилів мовлення;

аналізує мовні засоби;

оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;

практикується у написанні власного висловлення до ЗНО;

добирає мовні засоби залежно від задуму висловлювання, стилю і жанру мовлення;    корегує усне мовлення у процесі говоріння, враховуючи реакцію слухача;

оперує основними поняттями лінгвістики тексту, переробляє тексти відповідно до визначеної мети;

складає практичний словник-довідник з виправлення помилок стилістичного характеру;

проводить учнівське журналістське дослідження;

оформлює матеріали на шкільний учнівський сайт;

пише статтю в шкільну учнівську газету;

пише твори публіцистичного жанру;

активізує навчальну діяльність шляхом участі  в рольових (імітаційних) іграх;

пише памфлети, фейлетони;

бере участь у проектній діяльності;

засвоює правила інтернет-спілкування;

бере участь у музейних проектах;

пише дослідницьку роботу за запропонованими темами (МАН);

оформлює дослідницьку роботу за правилами;

бере участь у науково-практичній конференції;

аналізує електронну кореспонденцію, засвоює правила інтернет-лисування;

користується філологічними, лінгвістичними інтернет-сайтами, електронними словниками, довідниками; бере участь у Web- форумах, працюєз Web-сторінками мовознавців;

бере участь в Інтернет-конференціях;

укладає власну електронну бібліотеку і доповнює власне мовне портфоліо;

проводить лінгвістичне дослідження;

ініціює участь в інтернет-проекті, конкурсі юних блогерів;

здійснює індивідуальну пошукову роботу;

бере участь у конкурсі-захисті робіт МАН.

 

 

 


doc
Додано
20 вересня 2018
Переглядів
879
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку