Програма факультативного курсу з астрономії "Ми у Всесвіті"

Про матеріал

Астрономія — наука про небесні світила, про закони їхнього руху, будови і розвитку, а також про будову і розвиток Всесвіту в цілому. У наш час на підставі астрономічних досліджень значною мірою формуються принципи пізнання матерії і Всесвіту, найважливіші наукові узагальнення.

Курс за вибором «Ми у Всесвіті» рекомендований для учнів з метою поглиблення знань з астрономії та спрямований на задоволення освітніх інтересів та нахилів школярів. Вивчення астрономічних явищ є ґрунтом для міжпредметних зв'язків географії, фізики, хімії, біології, математики, астрономії.

Даний курс за вибором розрахований на 15год і включає 2 розділи:

Розділ 1. Всесвіт і ми. Дослідження Всесвіту;

Розділ 2. Сонячна система. Об'єкти Сонячної системи.

Курс за вибором «Ми у Всесвіті» забезпечує інтеграцію знань і сприяє підготовці до олімпіади з астрономії.


Перегляд файлу

Пояснювальна записка

 

Астрономія наука про небесні світила, про закони їхнього руху, будови і розвитку, а також про будову і розвиток Всесвіту в цілому. У наш час на підставі астрономічних досліджень значною мірою формуються принципи пізнання матерії і Всесвіту, найважливіші наукові узагальнення.

Розв’язування задач, особливо типових, має сприяти закріпленню вивченого матеріалу, демонструвати єдність астрономії з математикою та іншими предметами природничого циклу.

Особливо важливим для курсу є проведення спостережень небесних світил.

Курс за вибором «Ми у Всесвіті» рекомендований для учнів з метою поглиблення знань з астрономії та спрямований на задоволення освітніх інтересів та нахилів школярів. Вивчення астрономічних явищ є ґрунтом для міжпредметних зв’язків географії, фізики, хімії, біології, математики, астрономії.

Даний курс за вибором розрахований на 15год і включає 2 розділи:

 • Розділ 1. Всесвіт і ми. Дослідження Всесвіту;
 • Розділ 2. Сонячна система. Об’єкти Сонячної системи.

Курс за вибором «Ми у Всесвіті»  забезпечує інтеграцію знань і сприяє підготовці до олімпіади з астрономії.

 

Мета курсу

Підвищити компетентності учнів з астрономії, формувати уявлення про цілісну системну картину світу на основі наукових знань з предметних дисциплін природничого циклу, розумінні та дотриманні принципів раціонального природокористування, а також механізмів охорони навколишнього середовища.

Завдання курсу

 1. Формування цілісної картини про Всесвіт.
 2. Формування взаємозв’язків між усіма процесами і явищами на Землі, які відбуваються під дією енергії Сонця.
 3. Аналіз механізмів розвитку і буття Землі як складової частини Сонячної системи.
 4. Виконання самостійних проектних або дослідницьких робіт, використання Інтернет ресурсів для вивчення зоряного неба (в тому чисті програми stellarium для спостереження за небесними тілами в online-режимі)  .

Для успішного вирішення поставленої мети необхідно організувати такі види навчальної діяльності:

— актуалізація знань із курсів фізики, біології, хімії, географії, астрономії;

— класифікація, узагальнення, систематизація предметного змісту дисциплін природничого циклу;

— на основі узагальненого і систематизованого матеріалу формувати уявлення про єдину, цілісну картину світу.

Очікувані результати

 1. Розробка учнівських проектів на теми (за вибором учнів):
 1. Туристична агенція Всесвіт.
 2. Моє майбутнє створюється сьогодні.
 3. Портрет планети з космосу.
 1. Підготовка до участі в олімпіаді з астрономії

 

 

 

 

 

 

Зміст програми

 

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Розділ 1. Всесвіт і ми. Дослідження Всесвіту. (9 год)

1

Тема 1. Всесвіт та його будова.

Поняття про Всесвіт. Енергетичні явища Всесвіту та їх вплив на людину. Утворення та склад Всесвіту. Зоряні світила Галактики. Небесні тіла і зорі, сузір’я, планети, астероїди, комети, метеори, метеорити, чорні діри, міжзоряний простір, газопилові та газові туманності (їх основні характеристики).

 

Практична робота. Робота з сліпою картою (на сліпій карті зоряного неба позначити контури сузір'їв.)

Учень (учениця):

 • називає види небесних тіл;
 • розвиває слухову пам’ять, увагу;
 • підбирає додаткову інформацію про інші планети;
 • порівнює та виділяє відмінності між небесними тілами.
 • розв’язує задачі з визначення променевих швидкостей зір; на визначення відстаней до галактик за зміщенням спектральних ліній та з використанням закону Габбла.

1

Тема 2. Небесна сфера і добовий рух світил.

Точки і лінії небесної сфери. Залежність висоти полюса світу від географічної широти місця спостереження.

Горизонтальна та екваторіальна системи координат. Явища пов’язані з добовим обертанням Землі: схід та захід світил, кульмінації світил (моменти кульмінацій та висоти). Зоряні каталоги і карти.

Видимий рух Сонця. Екліптика.

Невідповідність астрологічних уявлень знанням про екліптику.

 

Практична робота.  Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення часу сходу і заходу Сонця, тривалості дня

Учень (учениця):

 • називає  точки і лінії небесної сфери, координати горизонтальної і екваторіальної систем координат, екліптичні (зодіакальні) сузір’я;
 • наводить приклади використання горизонтальної та екваторіальної систем координат;
 • описує  видимий рух Сонця відносно зір протягом року;
 • пояснює: зміну дня і ночі та пір року, різницю між зодіакальним сузір’ям і знаком Зодіаку;
 • формулює поняття основних точок та ліній небесної сфери, визначення екліптики;
 • обґрунтовує  принцип введення небесної сфери та розташування на ній небесних світил,  ненауковість астрології;
 • може розв’язати задачі  на знаходження висот світил за заданими екваторіальними координатами і навпаки.             

1

Тема 3. Зоряне небо. Орієнтування за Полярною зорею. Молочний (Чумацький) шлях. Зодіакальні сузір’я, зоряні скупчення. Гороскоп та характер за гороскопом. Види гороскопів, їх вплив на людину.

 • Учень (учениця):
 • називає  методи і одиниці вимірювання часу;
 • наводить приклади використання зоряного та сонячного часу;
 • характеризує  принципи вимірювання і лічби часу, побудови юліанського і григоріанського календарів;
 • описує добовий та річний рухи Сонця по небесній сфері, історію календаря;
 • пояснює  причину різної тривалості зоряної і сонячної доби, потребу введення літнього часу, потребу існування лінії зміни дат;
 • формулює  поняття справжньої сонячної доби, середнього Сонця, тропічного року, місцевого, поясного, Всесвітнього та зоряного часу;
 • розв’язує задачі  на визначення часу. 

2

Тема 4. Закони руху небесних тіл

Системи світу Птолемея і М. Коперника.

Закони Кеплера та їх зв’язок із законами Ньютона. Елементи орбіт та їх геометричне подання. Узагальнення законів Кеплера. Космічні швидкості на поверхнях небесних тіл та у просторі. Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій.

Видимий рух планет. Планетні конфігурації, синодичні та сидеричні періоди. Рух Місяця. Сонячні та місячні затемнення, частота і умови видимості. Припливні явища.

Використання законів руху для визначення відстаней до тіл Сонячної системи, а також розмірів і мас небес-них тіл.

 

Практична робота. Розрахунок орбіт і космічних швидкостей небесних тіл.

Учень (учениця):

 • називає елементи орбіт, значення космічних швидкостей на поверхні Землі, планетні конфігурації;
 • наводить приклади використання законів Кеплера;
 • характеризує методи визначення відстаней, розмірів і мас небесних тіл;
 • описує  видимості планет в різних конфігураціях;
 • пояснює  відмінності між системами світу Птолемея і Коперника, видимий петлеподібний рух планет, причини сонячних та місячних затемнень, використання горизонтального паралаксу для визначення відстаней у Сонячній системі;
 • формулює: закони Кеплера, поняття горизонтального паралаксу;
 • виносить судження  про використання законів руху в небесній механіці, щодо “параду планет”;
 • може розв’язати задачі на використання законів руху космічних тіл для розрахунку їх орбіт і космічних швидкостей.

2

Тема 5. Узагальнені характеристики зір. Їх класифікація 

Визначення відстаней до зір.

Хімічний склад зоряної речовини. Температури, світності, розміри, маси, густини зір. Взаємозв’язок між розміром, температурою та абсолютною зоряною величиною.

Спектральна класифікація зір. Діаграма Герцшпрунга-Рессела.

Джерела енергії зір. Температура у надрах зір. Внутрішня будова зір.

Подвійні зорі різних типів. Змінні зорі. Пульсуючі змінні. Нові та над-нові зорі. Утворення хімічних елементів.

 

Практична робота. Визначення параметрів зір за діаграмою Герцшпрунга-Рессела

Учень (учениця):

 • називає  спектральні класи і класи світності; типи подвійних зір, основні характеристики змінних, нових та наднових зір;
 • наводить приклади зір із різними температурами, світностями, масами та густиною;
 • характеризує спектральну класифікацію зір, температуру в надрах зір;
 • описує  взаємозв’язок між розміром, температурою та абсолютною зоряною величиною;
 • пояснює діаграму Герцшпрунга-Рессела;
 • обґрунтовує  природу джерела енергії зір;
 • може розв’язати задачі   на взаємозв’язок між розміром, температурою та абсолютною зоряною величиною зорі;  з використанням залежності період-світність для цефеїд.

1

Тема 6. Вивчення космосу людиною. Віртуальні екскурсії і реальність.

 

Практична робота. Спостереження за небесними тілами в online-режимі (використання програми stellarium).  Виконання пошукових завдань за допомогою електронного планетарію.

 

Учень (учениця):

 • називає відомих космонавтів;
 • підбирає додаткову інформацію про дослідження космосу;
 • здійснює спостереження за небесними тілами за допомогою сучасних технічних засобів; володіє навиками користування Інтернет-ресурсами;
 • узагальнює зібраний матеріал про вивчення космосу людиною.

1

Тема 7. Методи та засоби астрономічних досліджень

Розвиток всехвильової астрономії: гамма, рентгенівська, ультрафіолетова, оптична, інфрачервона, радіоастрономія.

Оптичні телескопи. Радіотелескопи. Радіоінтерферометри з наддовгою базою. Нейтринні обсерваторії. Астрофотометрія.

Астроспектроскопія. Основні поняття спектроскопії. Закон випромінювання Планка. Ефект Доплера.

 

Практична робота. Визначення променевої швидкості за спектром.

 

Учень (учениця):

 • називає діапазони довжин хвиль електромагнітного випромінювання; типи телескопів, основні астрономічні обсерваторії України та світу, найбільші телескопи світу, аберації лінзових телескопів;
 • формулює поняття електромагнітний спектр;
 • описує будову радіотелескопа, принцип реєстрації нейтрино;
 • пояснює принцип дії оптичних телескопів, вплив атмосфери на астрономічні спостереження, переваги рефлектора  порівняно з рефрактором, принцип дії радіотелескопів;
 • розв’язує задачі на визначення основних характеристик телескопа.

Розділ 2. Сонячна система. Об’єкти Сонячної системи. (6 год)

1

Тема 1. Будова Сонячної системи. Обертання Сонця навколо центра Галактики та планети Сонячної системи. Основні дані про планети Сонячної системи. Сонячна система — це невеличка частина нашої Галактики. Сонячні затемнення. Можливість існування невідомих планет.

 

Практична робота. Позначення орбіт 8 планет Сонячної системи в порядку збільшення їх відстані від Сонця.

Учень (учениця):

 • розвиває уяву, увагу, логіку мислення;
 • аналізує карту Сонячної системи;
 • порівнює і виділяє спільні та відмінні ознаки в розміщенні планет;
 • позначає планети в порядку їх розміщення в нашій Галактиці.

1

Тема 2. Планети Сонячної системи.

Подібність та відмінність між планетами земної групи та планетами-гігантами. Планети земної групи. Фізичні та орбітальні характеристики.

 

Практична робота. Визначення прискорення вільного падіння планет земної групи.

Учень (учениця):

 • називає  фізичні характеристики планет земної групи,
 • наводить приклади: супутників планет та карликових планет;
 • розв’язує задачі  з використанням величин прискорення вільного падіння на різних планетах, їх розмірів

1

Тема 3. Всесвіт — Сонячна система — Земля. Місяць — супутник Землі. Становлення Землі. Земля, її форма та розміри. Види руху Землі в Сонячній системі: річний рух Землі та пори року, добовий рух Землі. Довгі та короткі дні. Полярне коло. Світловий день, Полярний день, Полярна ніч. Умови життя за полярним колом.

Земля і непрошені гості з космосу — метеорити. Вигляд Землі з космосу. Вигляд Землі з поверхні Місяця.

Відстань від земної поверхні до Місяця, розміри Місяця порівняно із Землею. Форма Місяця, його поверхня, зворотний бік. Дослідження Місяця, людина на Місяці. Місячні затемнення. Фази Місяця та їх вплив на людину. Тижневі та місячні біоритми. Життя за фазами місячного календаря.

 

Практична робота. Розв’язування задач на рух Землі, визначення часу.

Учень (учениця):

 • засвоює вивчений матеріал у формі узагальнення основних понять і термінів;
 • порівнює предмети і явища.
 • пояснює рухи Землі в Сонячній системі та їхні наслідки;
 • характеризує річний хід Землі та пори року;
 • аналізує умови життя за полярним колом.
 • розвиває зорову пам’ять, увагу та нестандартне мислення;
 • оцінює практичне значення визначення часу. узагальнює знання про природні умови супутника нашої планети — Місяця;
 • розвиває пам’ять, логіку мислення;
 • аналізує знання про вплив фаз Місяця на стан людини

1

Тема 4. Планети-гіганти. Фізичні та орбітальні характеристики. Супутники планет. Кільця планет.

Карликові планети.

 

Учень (учениця):

 • називає  фізичні характеристики планет-гігантів;
 • наводить приклади: супутників планет та карликових планет;
 • характеризує  головні подібності та відмінності між планетами земної групи та планетами-гігантами;
 • описує  сучасну будову Сонячної системи (планети, супутники, кільця планет-гігантів);

1

Тема 5. Малі тіла Сонячної системи

Астероїди. Комети. Тіла з поясу Койпера. Метеори та метеорити. Метеорні потоки. Фізичні характеристики малих тіл Сонячної системи та гіпотези походження.

Астероїдна небезпека.

 

Практична робота. Розрахунки відстаней до астероїдів

Учень (учениця):

 • називає  малі тіла Сонячної системи; 
 • наводить приклади відомих комет та метеорних потоків;
 • характеризує  гіпотези походження астероїдів та комет;
 • описує фізичні характеристики малих тіл Сонячної системи;
 • пояснює утворення хвоста комети, природу світіння метеорів, поняття радіанта;
 • формулює поняття астероїда, комети, метеорного тіла, метеора, метеорного потоку та метеорита;
 • обґрунтовує проблему астероїдної небезпеки;
 • може розв’язати задачі на розрахунки відстаней до астероїдів.

1

Тема 6. Сонце- як зоря. Сонце — джерело світла і тепла на Землі. Прямолінійне поширення світла. Астрономічні одиниці вимірювання відстаней. Сонячне і солярне випромінювання. Природна і штучна засмага.

 

Учень (учениця):

 • узагальнює знання про Сонце як джерело світла і тепла на Землі;
 • розвиває розумові операції аналізу й синтезу.
 • порівнює та виділяє спільні і відмінні ознаки між властивостями солярію і сонячного проміння.

 

 


Календарно-тематичний план

№ п/п

Дата

Тема та зміст заняття

Розділ 1. Всесвіт і ми. Дослідження Всесвіту. (9 год)

1/1

 

Всесвіт та його будова. Поняття про Всесвіт. Енергетичні явища Всесвіту та їх вплив на людину. Утворення та склад Всесвіту. Зоряні світила Галактики. Небесні тіла і зорі, сузір’я, планети, астероїди, комети, метеори, метеорити, чорні діри, міжзоряний простір, газопилові та газові туманності (їх основні характеристики).

Практична робота. Робота з сліпою картою (на сліпій карті зоряного неба позначити контури сузір'їв.)

1/2

 

Небесна сфера і добовий рух світил. Точки і лінії небесної сфери. Залежність висоти полюса світу від географічної широти місця спостереження. Горизонтальна та екваторіальна системи координат. Явища пов’язані з добовим обертанням Землі: схід та захід світил, кульмінації світил (моменти кульмінацій та висоти). Зоряні каталоги і карти.  Видимий рух Сонця. Екліптика. Невідповідність астрологічних уявлень знанням про екліптику.

Практична робота.  Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення часу сходу і заходу Сонця, тривалості дня

1/3

 

Зоряне небо. Орієнтування за Полярною зорею. Молочний (Чумацький) шлях. Зодіакальні сузір’я, зоряні скупчення. Гороскоп та характер за гороскопом. Види гороскопів, їх вплив на людину.

1/4

 

Закони руху небесних тіл Системи світу Птолемея і М. Коперника. Закони Кеплера та їх зв’язок із законами Ньютона. Елементи орбіт та їх геометричне подання. Узагальнення законів Кеплера. Космічні швидкості на поверхнях небесних тіл та у просторі. Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій.

Видимий рух планет. Планетні конфігурації, синодичні та сидеричні періоди. Рух Місяця. Сонячні та місячні затемнення, частота і умови видимості. Припливні явища.

1/5

 

Використання законів руху для визначення відстаней до тіл Сонячної системи, а також розмірів і мас небес-них тіл.

Практична робота. Розрахунок орбіт і космічних швидкостей небесних тіл.

1/6

 

Узагальнені характеристики зір. Їх класифікація 

Визначення відстаней до зір. Хімічний склад зоряної речовини. Температури, світності, розміри, маси, густини зір. Взаємозв’язок між розміром, температурою та абсолютною зоряною величиною. Спектральна класифікація зір. Діаграма Герцшпрунга-Рессела. Джерела енергії зір. Температура у надрах зір. Внутрішня будова зір.

1/7

 

Подвійні зорі різних типів. Змінні зорі. Пульсуючі змінні. Нові та над-нові зорі. Утворення хімічних елементів.

Практична робота. Визначення параметрів зір за діаграмою Герцшпрунга-Рессела

1/8

 

Вивчення космосу людиною. Віртуальні екскурсії і реальність.

Практична робота. Спостереження за небесними тілами в online-режимі (використання програми stellarium).  Виконання пошукових завдань за допомогою електронного планетарію.

1/9

 

Методи та засоби астрономічних досліджень

Розвиток всехвильової астрономії: гамма, рентгенівська, ультрафіолетова, оптична, інфрачервона, радіоастрономія.

Оптичні телескопи. Радіотелескопи. Радіоінтерферометри з наддовгою базою. Нейтринні обсерваторії. Астрофотометрія.

Астроспектроскопія. Основні поняття спектроскопії. Закон випромінювання Планка. Ефект Доплера.

Практична робота. Визначення променевої швидкості за спектром.

Розділ 2. Сонячна система. Об’єкти Сонячної системи. (6 год)

2/1

 

Будова Сонячної системи. Обертання Сонця навколо центра Галактики та планети Сонячної системи. Основні дані про планети Сонячної системи. Сонячна система — це невеличка частина нашої Галактики. Сонячні затемнення. Можливість існування невідомих планет.

Практична робота. Позначення орбіт 8 планет Сонячної системи в порядку збільшення їх відстані від Сонця.

2/2

 

Планети Сонячної системи. Подібність та відмінність між планетами земної групи та планетами-гігантами. Планети земної групи. Фізичні та орбітальні характеристики.

Практична робота. Визначення прискорення вільного падіння планет земної групи.

2/3

 

Всесвіт — Сонячна система — Земля. Становлення Землі.

Земля, її форма та розміри. Види руху Землі в Сонячній системі: річний рух Землі та пори року, добовий рух Землі. Довгі та короткі дні. Полярне коло. Світловий день, Полярний день, Полярна ніч. Умови життя за полярним колом.

Земля і непрошені гості з космосу — метеорити. Вигляд Землі з космосу. Вигляд Землі з поверхні Місяця.

Місяць — супутник Землі. Відстань від земної поверхні до Місяця, розміри Місяця порівняно із Землею. Форма Місяця, його поверхня, зворотний бік. Дослідження Місяця, людина на Місяці. Місячні затемнення. Фази Місяця та їх вплив на людину. Тижневі та місячні біоритми. Життя за фазами місячного календаря.

Практична робота. Розв’язування задач на рух Землі, визначення часу.

2/4

 

Планети-гіганти. Фізичні та орбітальні характеристики. Супутники планет. Кільця планет.

Карликові планети.

2/5

 

Малі тіла Сонячної системи. Астероїди. Комети. Тіла з поясу Койпера. Метеори та метеорити. Метеорні потоки. Фізичні характеристики малих тіл Сонячної системи та гіпотези походження. Астероїдна небезпека.

Практична робота. Розрахунки відстаней до астероїдів

2/6

 

Сонце - як зоря. Сонце — джерело світла і тепла на Землі. Прямолінійне поширення світла. Астрономічні одиниці вимірювання відстаней. Сонячне і солярне випромінювання. Природна і штучна засмага.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Панкіна Тетяна Никифорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Астрономія, 11 клас, Планування
До підручника
Астрономія (рівень стандарту) 11 клас (Головко М.В., Коваль В.С., Крячко І.П.)
Додано
3 лютого 2018
Переглядів
1622
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку