22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

«УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З РОЗДІЛІВ АСТРОНОМІЇ»

Про матеріал

В методичних матеріалах складені та подані різнорівневі завдання для тестового контролю знань з усіх розділів астрономії. Для перевірки завдань складені коди з відповідями. Методичні матеріали можуть бути використані викладачами з метою перевірки знань з усіх розділів астрономії, включаючи теми самостійної роботи.

Перегляд файлу

ВП НУБіП України

 «Немішаївський агротехнічний коледж»

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ДИСЦИПЛІНИ «АСТРОНОМІЯ»

НА ТЕМУ:

«УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

ЗНАНЬ З РОЗДІЛІВ АСТРОНОМІЇ»

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

Автор

Шиненко М.В., викладач  «Немішаївського агротехнічного коледжу»

 

Рецензент

Лукерченко Т.П., голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін та   інформаційних технологій «Немішаївського агротехнічного коледжу»

 

Анотація

В методичних матеріалах складені та подані різнорівневі завдання для     тестового контролю знань з усіх розділів астрономії. Для перевірки завдань складені коди з відповідями. Методичні матеріали можуть бути використані викладачами з метою перевірки знань з усіх розділів астрономії, включаючи теми самостійної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

   

  1.Вступ

 

  2.Методи навчання астрономії.

 

  3.Тестові завдання для перевірки якості знань по темах:

 

  3.1 Предмет астрономії, історія розвитку.

 

  3.2 Практична астрономія.

 

  3.3 Будова Сонячної системи.

 

  3.4 Сонце, зорі, еволюція зір.

 

  3.5 Будова Всесвіту.

 

  4. Значення астрономії  для формування світогляду.

  

  5.Література.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вступ

 

При вивченні астрономії як науки у розділі «Що вивчає астрономія?» визначено завдання науки астрономії, розкрито її тісний зв’язок з іншими науками, уточнено її роль у пізнанні навколишнього світу. Розглянуто історію зародження та еволюцію уявлень людини про Всесвіт. При вивченні « Основ практичної астрономії» введено поняття небесної сфери та її елементів, розглянуто такі явища, як добовий і річний рух зоряного неба, і наведено поняття небесної сфери. Показано практичне застосування астрономії на прикладі роботи з рухомою картою зоряного неба.

У розділі «Будова Сонячної системи» подано історичні відомості щодо розвитку уявлень про Сонячну систему, вивчаються закони Кеплера, пояснюється закон всесвітнього тяжіння на прикладі Сонячної системи. Розкрито практичнее значення астрономії під час використання законів Кеплера для руху штучних небесних тіл. Студенти  знайомляться з радіолокаційним, фотографічним то радіоастрономічним методами дослідження. Сучасними методами визначення відстані, розмірів, мас небесних тіл підтверджується об’єктивність процесу пізнання.

При розгляді «Фізичної  природи тіл Сонячної системи» вивчається поняття планет, акцентується увага студентів на космічних досліжденнях. Повідомляється про фізичні умови тіл Сонячної системи. Пояснюються причини зміни фаз Місяця, сонячних та місячних затемнень.   Наводяться історичні фактори про відкриття і праці видатних учених. На матеріалі теми розкрито і наочно проілюстровано матеріальну єдність світу.

У розділі «Сонце і зорі» вивчаються поняття зоря, явища сонячної активності, зміни блиску нестаціонарних зір. Пояснюються напростіші способи визначення характеристики зір, розглядаються їх найважливіші закономірності — маса-світність і спектр-світність. У процесі вивчення теми розкривається дія законів єдності і боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у якісні.


У розділі «Будова і еволюція Всесвіту» пояснюється поняття зоряних скупчень, Галактики, Метагалактики, Всесвіту, еволюції небесних тіл та їх систем. Вивчається закон Габбла, який дає змогу визначити відстані до віддалених об’єктів Всесвіту. Розглядаються гіпотези про походження небесних тіл та їх систем. У цьому розділі дається матеріалістична картина будови Всесвіту, розкривається дія фізичних законів у невичерпності матерії.

Програма передбачає проведення спостережень, які дають змогу зрозуміти поняття планети, зорі, скупчення зір, галактик і явищ, зміни фаз Місяця, сонячні плями, пропонує демонстрування явищ небесної сфери за допомогою моделей, фотографій, таблиць, слайдів та кінофільмів.

 

                                    2.     Методи навчання астрономії

 

Важливу роль в астрономії відіграє порівняльний метод. Наочними порівняннями користуються, коли з’ясовують різноманітні характеристики Сонячної системи і зоряного світу. Часто в астрономії використовують метод аналогії. Наприклад, аналогічно поняттю концентрації молекул вводиться поняття зоряної густини. В окремих випадках метод аналогії застосовують у поєднанні з моделями. Так, порівнюючи земний і зоряний глобуси, за аналогією з географічними координатами вводять екваторіальні координати. Пояснюючи розширення Всесвіту, використовують повітряну кулю, на поверхню якої нанесено точку. У міру того, як куля буде розширюватися, спостерігачеві, який перебуває в одній з точок, здаватиметься, що всі інші точки віддаляються від нього.

 Значну роль в астрономії відіграє метод моделювання. Моделі використовуються як на вступних заняттях, так і в розділі астрофізики. Наприклад, телурій (разом з кулькою) або модель планетної системи і проекційний апарат допомагають продемонструвати сонячні затемнення; нагрівання парафіну ілюструє явища, які відбуваються в підфотосферних шарах Сонця, тощо.

З гностичних методів перевагу віддають репродуктивному, користуючись яким студенти запам’ятовують інформацію, що її повідомляє викладач. Вони розв’язують аналогічні задачі, самостійно працюють з підручником, за інструкцією проводять індивідуальні та групові спостереження. Так, багаторазове використання карти неба дає змогу виробити навички роботи з нею, а розв’язування задач на тему «Будова Сонячної системи» — обчислювати розміри, маси і відстані до небесних тіл.

Деякі заняття доцільно розпочинати з проблемно-пошукових методів,які допомагають створити проблемну ситуацію,зацікавити матеріалом, що вивчається, показати його практичне значення.

Результат навчання визначають такими методами контролю:

Усний контроль. Практично на всіх етапах навчання застосовують усний контроль. Його використовують під час закріплення знань , викладання нового матеріалу, для узагальнення й систематизації знань. З окремих питань програми студентам доручають доповіді й повідомлення про найновіші відкриття і досягнення. Кращі з них доцільно виносити на навчальні конференції або заслуховувати на занятті. У розробках занять наводиться список тем, рекомендованих для написання доповідей, повідомлень, рефератів та презентацій з деяких розділів програми.

Письмовий контроль. Такий контроль дає змогу перевірити якість засвоєння певного матеріалу відразу в усіх студентів. Його проводять у вигляді контрольної роботи, яка розрахована на весь урок і охоплює матеріал з певної теми, або перевірних робіт, розрахованих на 10-15 хв, які містять питання одного-двох занять. Одним з видів таких робіт є тестовий контроль, який дає змогу зекономити багато часу.

В даній методрозробці складені завдання для тестового контролю знань з основних розділів астрономії, включаючи самостійну роботу.

Для перевірки завдань складені коди з відповідями.

 

 

 

Тема: Предмет астрономії, історія розвитку

І варіант

1. Що є центром геоцентричної системи світу?

А) Земля; Б) Сонце; В) Венера; Г) Марс.

2. Що є основою астрономії?

А) зоряне небо; Б) спостереження; В) експеримент.

3. Найяскравіша зірка зоряного неба.

А) Центавра (із сузір’я Кентавра); Б) Сіріус (із сузір’я Великого Пса);  В) Бетельгейзе (із сузір’я Оріона);Г) Кастор (із сузір’я Близнята).

4. Яка кількість сузір’їв нараховується на небі?

А) 108; Б) 205; В) 125; Г) 88.

5. Вкажіть ім’я вченого, який створив геліоцентричну картину світу?

А) Г.Галілей; Б) М.Коперник; В) К.Птолемей; Г) Г.Ньютон.

6. Як перекладається із грецької мови слово комета?

А) Хвостата; Б) Блукаюча; В) Волохата; Г) Зореподібна.

7. Хто винайшов перший телескоп?

А) Е.Габбл – американський астроном; Б) Г.Галілей – італійський фізик;  В) І.Ньютон – англійський вчений; Г) Й. Фраунгофер – німецький фізик.

8. В якій послідовності розміщені планети відносно Сонця?

А) Марс, Венера, Земля, Меркурій, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун;

 Б) Венера, Марс, Земля,Меркурій, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон;

В) Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.

9. Коли був запущений перший у світі штучний супутник Землі?

А) 12 квітня 1961р.; Б) 4жовтня 1957р.; В) 10 березня 1960р..

10. В яких одиницях вимірюють відстань до зірок та Галактик?

А) світловий рік; Б) астрономічна одиниця; В) парсек;

 Г) кілометри.

11. Скільки Астрономічних обсерваторій налічується у світі?

А) близько 200; Б) близько 100; В) близько 350; Г) близько 400.

12. Який один з найбільших космічних телескопів працює в космосі?

А) телескоп «Субару»; Б) телескоп Габбла;

В) телескоп «Кек-ІІ»; Г) телескоп «Джеміні».

 

ІІ варіант

1. В центрі геліоцентричної системи світу М.Коперника знаходиться:

А) Сонце; Б) Земля; В) Місяць; Г) Юпітер.

2. Як астрономічні знання використовуються в повсякденному житті:

А) вимірювання часу, календарі;

Б) різноманітні завбачення, долі окремих людей, колективів;

В) опосередковано – вимірювання часу і календарі, навігація, орієнтація в просторі, зокрема космічних апаратів.

3. Найближча до Сонця зірка на небосхилі:

А) Альтаїр із сузір’я Орла; Б) Міцар із сузір’я Великої Ведведиці;

В) Полярна зірка із сузір’я Малої Ведмедиці; Г) Центавра із сузір’я Кентавра.

4. Вкажіть ім’я вченого, який створив геоцентричну картину світу:

А) Галілей; Б) М.Коперник; В) К.Птолемей; Г) І.Ньютон.

5. Як перекладається із грецької мови планета?

А) хвостата; Б) зореподібна; В) волохата; Г) блукаюча.

6. Назвати ім’я вченого, який вперше вивчав спектри нашої Галактики:

А) американський астроном – Е.Габбл; Б) італійський фізик – Г.Галілей;

В) англійський вчений –І.Ньютон; Г) німецький фізик – Й.Фраунгофер.

7. Скільки води в місячних морях:

А) багато; Б) мало; В) відсутня взагалі.

8. Поясніть причину зміни пір року на Землі:

А) Земля обертається навколо Сонця; Б) Земля обертається навколо своєї осі;  В) Вісь обертання Землі має нахил до площини екватора.

 

9. Коли був запущений перший космічний апарат в космос?

А) 12 квітня 1961р.; Б) 4жовтня 1957р.; В) 10 березня 1960р..

10. В яких одиницях вимірюється відстань до планет?

А) світловий рік; Б) кілометри; В) парсек; Г) астрономічна одиниця.

11. Найбільший у світі радіотелескоп:

А) РАТАН-600 в Росії; Б) УТР-2 в Харкові; В) РТVLA в США;

 Г) РТ в Криму.

12. Для яких випромінювань атмосфера Землі прозора?

А) оптичне та радіовипромінювання;

 Б) оптичне, радіовипромінювання, гамма-випромінювання;

 В) оптичне, рентгенівське.

 

Тема: Практична астрономія

І варіант

1. Під яким кутом до площини орбіти нахилена вісь Землі?

А) 900;  Б) 66,50 ; В) 300; Г) 600

2. Найвища точка над головою на небесній сфері називається:

А) надир;  Б) апогей; В) полюс; Г) зеніт.

3. Момент, коли світило має найбільшу висоту над горизонтом, називається:

А) пряме сходження; Б) верхня кульмінація;

В) нижня кульмінація; Г) зеніт.

4. Де міститься центр небесної сфери?

А) в центрі землі; Б) в центрі екліптики;

В) в довільній точці на поверхні землі; Г) в центрі ока спостерігача.

5. Річний рух Сонця по небесній сфері називається:

А) кульмінація; Б) конфігурація; В) екліптика; Г)прецесія.

6. Ракета стартує із поверхні Землі із другою космічною швидкістю 11,2км/год. Куди вона долетить?

А) стане тілом Сонячної Системи; Б) полетить до зірок;

В) рухатиметься по орбіті навколо Землі; Г) стане супутником Місяця.

7. Виразити 9год15хв у дуговій мірі:

А) 117 0 ; Б) 139 0 ; В)98 0; Г)1010

8. Як називається точка перетину небесної сфери з віссю обертання Землі?

А) обрій; Б) полюс світу; В) зеніт;  Г) надир.

9. Які закони використовують для руху тіл Сонячної системи?

А) Кірхгофа; Б) закони Кеплера; В) Габбла; Г)Лапласа.

10. Певна ділянка неба із чітко окресленими межами, що охоплює всі належні їй світила, і яка має власну назву називається:

А) конфігурація; Б) сузір’я; В) асоціація; Г) туманність.

11. Де знаходиться Полярна зірка для мешканців Земної кулі, які живуть на екваторі?

А) в зеніті; Б) на горизонті; В) на заході; Г) на сході.

12. Місце, де екліптика перетинається із небесним екватором називається:

     А) схилення;  Б) точка весняного рівнодення;

     В) точка осіннього рівнодення ;  Г) північ.

 

ІІ варіант

 

1. Чому дорівнює кут між площиною небесного екватора і екліптики?

     А) 23,260;  Б) 00;  В) 66,50;  Г)900

2.  Північний полюс світу розташований:

А) поблизу зорі Міцар із сузір’я Великої Ведмедиці;

Б) поблизу Полярної зорі із сузір’я Малої Ведмедиці;

В) поблизу зорі Бетельгейзе із сузір’я Оріона;

          Г) Сіріус із сузір’я Великого  Пса.

3. Як називається точка орбіти, де планета розташовується ближче до Сонця:

А) афелій; Б)перигелій;  В) апогей;  Г) перигей.

4. Через який час після верхньої кульмінації світила настає нижня кульмінація:

А) через 6 год.; Б) через 12 год.; В) через 24 год;  Г) через 18 год.

5. Через скільки сузір’їв пролягає екліптика?

А) 12; Б) 13; В) 10; Г) 88.

6. Виразити 5год4хв у дуговій мірі:

А) 380;  Б) 760;  В) 1010;  Г) 250

7. Скільки триває найдовший день на полярному колі?

А) 12 год;  Б) 24 год;  В) 3 місяці; Г) півроку.

8. Сузір’я, яке знаходиться поблизу полюсу світу і нагадує букву W називається:

А) Персей; Б) Цефей;  В) Андромеда;  Г) Кассіопея.

9. По куту нахилу полярної зірки до площини горизонту визначають:

А) пряме сходження; Б) географічну широту; 

В) схилення; Г) географічну довготу.

 

10. Що є причиною зміни пір року на Землі?

А) Вісь обертання Землі нахилена до площини орбіти під кутом 66,50;

          Б) Земля обертається навколо Сонця;

          В) Сонце рухається по екліптиці;

          Г) сонячна система обертається навколо Галактики.

 

11. Велике коло, по якому центр диска Сонця здійснює свій видимий рух по небесній сфері, називається:

А) небесний екватор;  Б) небесний меридіан;

В) екліптика; Г) круг схилення.

12. Місце, де зорі північної кулі не заходять, а зорі південної півкулі не сходять?

А) круг схилення; Б) екватор; В) полюс; Г) кульмінація.

 

Тема: Будова Сонячної системи.

І варіант

1. На поверхні якої планети Земної групи у хмарах виявлена сірчана кислота?

А) Меркурій; Б) Марс; В) Земля; Г) Венера.

2. На поверхні якої планети земної групи найбільша тривалість сонячної доби?

А) Меркурій; Б)Венера;  В) Земля; Г) Марс.

3. Які планети випромінюють у космос більше енергії ніж отримують від Сонця?

А) Усі планети-гіганти; Б) Юпітер, Сатурн, Нептун;

В) Юпітер, Сатурн, Уран; Г) Уран.

4. На якій із планет спостерігаються найбільша тривалість дня?

А) на Венері; Б) на Марсі; В) на Юпітері; Г) на Урані; Д) на Землі.

5. Який з великих супутників рухається навколо планети в зворотньому напрямку?

А) Європа;  Б) Іо;  В) Калісто; Г) Тритон; Д) Ганімед.

6. На яких супутниках виявлені постійно діючі вулкани?

А) на Іо; Б) на Місяці; В)на Хароні;  Г)на Тритоні.

7. З якою найменшою швидкістю метеорит може влетіти в атмосферу Землі?

А) 1м/с; Б)70км/с;  В)11,2 ; Г) 22,2 км/с.

8. Який найбільший метеоритний кратер, виявлений на території України?

А) Тунгуський; Б) Арізонський; В) Іллінецький.

9. Короткоперіодична комета, відкрита українським астрономом,  директором                 Київського планетарію:

А) Шумейкера-Леві; Б) Енке;  В) Чурюмова - Герасименко ;

 Г) Шайна.

10. Планета-велетень, густина якої менша за густину води:

А) Юпітер; Б) Нептун; В) Уран; Г) Сатурн.

11. Найближче до Землі небесне тіло:

А) Венера; Б) Марс; В) Місяць; Г) Сонце.

12. Найбільша планета Сонячної системи.

А) Сатурн; Б) Уран;  В) Юпітер; Г) Нептун.

 

ІІ варіант

1.  На поверхні якої планети Земної групи спостерігається найдовший день?

А) Меркурій; Б) Венера; В) Земля; Г) Марс.

2.  Яка планета Земної групи має найгустішу атмосферу?

А) Меркурій; Б) Венера; В) Земля; Г) Марс.

3. Які планети обертаються навколо осі у зворотньому напрямі:

А) Венера, Юпітер; Б) усі планети-гіганти; В) Юпітер, Сатурн; Г) Уран, Венера.

4. Скільки часу триває день на полюсах Урану?

А) 21 земний рік; Б) 17 год; В) місяць; Г) один земний рік.

5. Який із супутників має густу азотну атмосферу із домішками метану?

А) Фобос; Б) Тритон; В) Європа; Г) Титан.

6. З чого складається ядро комети?

А) Із льоду та пилу; Б) із каміння; В) розжарених газів; Г) із пари води.

7. З якою найбільшою швидкістю метеорит влітає в атмосферу Землі?

А) 1м/сек; Б) 22,2км/сек; В) 11,2км/сек; Г) 70км/сек.

8. Найбільший метеоритний кратер ХХ століття:

А) Іллінецький; Б) Тунгузький; В) Арізонський.

9. Найбільший астероїд ХХ століття, названий в честь богині родючості.

А) Церера; Б) Паллада; В) Веста; Г) Юнона.

10. Найбільший супутник Сонячної системи:

А) Титан; Б) Тритон; В) Ганімед; Г) Європа.

11. Яке сімейство астероїдів може викликати загрозу для Землі?

А) Апполона; Б) Амура; В) Койпера; Г) Оорта.

12. Червона планета, до складу якої входить найбільше окисів заліза.

А) Меркурій; Б) Венера; В) Уран; Г) Марс.

 

 

 

 

Тема: Будова Всесвіту

 

І варіант

1. Слово Галактика в перекладі із грецької мови означає:

А) Чумацький шлях; Б) Сріблястий шлях;  В) Молочний шлях;  Г) Чорний шлях.

2. Хто із вчених розпочав перші дослідження Галактики  як зоряної системи?

А) Г.Галілей; Б) В.Гершель;  В) Е.Габбл;  Г) І.Ньютон.

3. Яку назву отримали групи зір Галактики, які пов’язані між собою взаємним тяжінням?

А) подвійні зорі; Б) фізично змінні;  В) спектрально-змінні;  Г) зоряні скупчення.

4. Яку структуру має наша Галактика?

А) еліптичну; Б) спіральну;  В) неправильну.

5. З якою швидкістю обертається Сонце навколо ядра Галактики.

А) 25км/с; Б) 250км/с;  В) 100км/с;  Г) 150км/с.

6. Коли стався Великий Вибух?

А) 15 млрд років тому; Б) 1 млн років;  В) 1 млрд років.

7. Яка найближча до нас Галактика в північній частині неба?

А) Мала Магеланова хмара; Б) Андромеда;  В) Велика Магеланова хмара.

8. Чому дорівнює середня температура Всесвіту?

А) 2,7К; Б) 5000К;  В) 500К;  Г) 10000К.

9. Який спостережний факт є підтвердженням розширення Всесвіту?

А) реліктове випромінювання; Б) « червоне зміщення»  В) спалахи наднових зір.

10. Згідно із законом Габбла всі Галактики розлітаються в різних напрямах. Що розташоване в центрі такого розширення?

А) Земля; Б) наша Галактика;  В) Галактика Андромеда;  Г) центра не існує.

11.Як називається розділ астрономії, який вивчає походження та утворення небесних тіл

А) космологія; Б) космогонія;  В) синергетика.

12. З якою швидкістю віддаляється від нас Галактика, яка розташована на відстані 109св.років?

А) 216 103 км/с;          Б) 216 км/с ;           В) 21,6 км/с;      

      Г)216 105 км/с.     

 

ІІ варіант

1. Що розташовано в центрі нашої Галактики за однією з гіпотез?

А) Зоряне скупчення; Б) Чорна діра;  В) Червоний гігіант;  Г) Білий карлик.

2. Хто із вчених побудував першу модель Галактики?

А) Г.Галілей;  Б) В.Гершель;  В) Е.Габбл;    Г) І.Ньютон.

3. Щоб перетнути диск нашої Галактики знадобиться:

А) 5000 років;  Б) 100000 років;  В) 600000 років;    Г) 100 років.

4. Який закон використовують для визначення швидкості руху Галактик?

А) Лапласа;  Б) Кеплера;  В) Габбла;    Г) Шмідта.

5. Галактичний рік визначає:

А) період обертання Сонця навколо ядра Галактики;

 Б) період обертання Галактики навколо осі; 

В) період обертання навколо центра Всесвіту.

6. Коли утворилась Сонячна система?

А) 10млрд. років тому;  Б) 5млрд. років тому;  В) 100млрд. років тому.

7. Чому дорівнює вік Всесвіту?

А) 10млрд. років;  Б) 15млрд. років;  В) 13,7млрд. років;    Г) 5млрд. років.

8. Які найвіддаленіші об’єкти Космосу?

А) Пульсари;  Б) Червоні гіганти;  В) Чорні діри;    Г) Квазари.

9. Про що свідчить «фіолетове зміщення» спектральних ліній деяких Галактик?

А) Галактика наближається;  Б) Галактика віддаляється;

 В) Галактика взаємодіє із туманністю.

10. Про що свідчить реліктове випромінювання?

А) виникло на самому початку існування Всесвіту; 

Б) Всесвіт має комірчасту структуру;  В) зіткнення Галактик.

11. Як називається розділ астрономії, який вивчає будову і еволюцію Всесвіту?

А) космологія; Б) космогонія;  В) синергетика.

12. Галактика перебуває на відстані 100млн.пс. Обчислити, скільки років летить світло від неї до Землі?

А) 30млн років; Б) 326млн років;  В) 100 років.

Відповіді

Тема 1: Предмет астрономії,  історія розвитку.

І варіант        ІІ варіант

1.А         1.А

2.Б           2.В

3.Б         3.Б

4.Г         4.В

5.Б         5.Г

6.В         6.А

7.Б         7.В

8.В         8.В

9.Б         9.А

10.А, В        10.Г

11.Г         11.Б

12.Б         12.А

 

Відповіді

 

Тема 2: Практична астрономія.

 

І варіант       ІІ варіант

1.Б          1.А

2.Г         2.Б

3.Б         3.Б

4.Г         4.Б

5.В         5.А

6.А         6.Б

7.Б        7.Г

8.Б         8.Г

9.Б         9.Б

10.Б        10.А

11.Б        11.В

12.Б, В        12.Г

Відповіді

Тема 3: Будова Сонячної системи.

І варіант      ІІ варіант

1.Г        1.А

2.А        2.Б

3.Б        3.Г

4.А        4.А

5.Г        5.Б

6.А        6.А

7.В        7.Г

8.В        8.Б

9.В        9.А

10.Г         10.В

11.В         11.А, Б

12.В         12.Г

 

Відповіді

Тема 4: Сонце. Еволюція зір.

І варіант           ІІ варіант

1.Б        1.В

2.Г        2.А

3.В        3.В

4.В        4.Б, В, Г

5.Г        5.Б

6.Г        6.Б

7.Е        7.Б

8.А        8.Д

9.Б        9.А

10.Б        10.А

11.А        11.А

12.В        12.А

 

Відповіді

Тема 5: Будова Всесвіту.

І варіант              ІІ варіант

1.В         1.Б

2.В         2.В

3.А         3.Б

4.Б         4.В

5.Б         5.А

6.А         6.А

7.Б         7.А

8.А         8.Г

9.Б         9.А

10.Г         10.А

11.Б         11.А

12.Б         12.Б

 

 

4. Значення астрономії для формування світогляду людини

Відіграючи величезну світоглядну роль, астрономія завжди посідала чільне місце в духовному житті людства. Ось що писав з цього приводу А. Пуанкаре: «Астрономія корисна, тому що вона підносить нас над нами самими; вона корисна, тому що вона велична; вона корисна, тому що вона прекрасна. Вона показує нам, яка нікчемна людина тілом і яка велична вона духом, бо розум її у змозі осягнути сяючі безодні, де її тіло - лише темна точка, у змозі насолоджуватись їхньою безмовною гармонією. Так приходимо ми до усвідомлення своєї могутності, і це усвідомлення ... робить нас сильнішими».

Астрономія зароджувалася в різних куточках планети: у Межиріччі, Китаї, Єгипті - скрізь, де, усвідомивши себе, людина організовувала своє життя у певній спільноті. Ясна річ, у ті часи відповіді на питання про будову й походження навколишнього світу і про місце Землі у ньому люди давали на підставі своїх безпосередніх вражень та відчуттів. Тож не випадково склалось уявлення про те, що Земля нерухома і знаходиться в центрі світу. Як очевидний факт приймалося, що Сонце, Місяць і весь небосхил обертаються навколо неї.

Довгий час у людей не було підстав сумніватись навіть у тому, що Земля плоска. Результати тривалих спостережень, зокрема видимих рухів Місяця, Сонця, планет, передавались із покоління в покоління. З часом вони допомогли змоделювати рухи цих світил і завдяки цьому обчислювати їхні положення серед зір на багато років наперед. Найдосконаліше це вдалося зробити грецькому вченому Клавдію Птолемею біля 150 р. н. е. Його геоцентрична модель світ була так ретельно опрацьована, що її використовували майже 1500 років.

Сучасна астрономія, залишаючись фундаментальною наукою, має величезне прикладне значення і безпосередньо пов'язана з науково-технічним прогресом людства. Вивчення різноманітних небесних тіл, які можуть перебувати в умовах і дуже високих, і дуже низьких температур, густин і тисків, збагачує важливими даними «земні» науки - фізику, хімію тощо. Закони небесної механіки покладено в основу теорії руху космічних апаратів, а практичну космонавтику уявити без астрономії взагалі неможливо. Дослідження Місяця і планет дозволяють значно краще вивчати нашу Землю.

 

5. Література:

І.А.Климишин і І.П.Крячко-«Астрономія 11кл.» . Видавництво «Знання України» 2002р.

М.П.Пришляк «Астрономія 11кл.». Видавництво «Ранок» 2011р.

Ж. «Фізика і астрономія» .№8-12. 2008р.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Schulik Petro
  Чудовий матеріал
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
5 лютого 2018
Переглядів
5778
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку