24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ.

Про матеріал

поглибити знання учнів про просте двоскладне речення, граматичну основу та другорядні члени речення.

Цілепокладання.

Учні знатимуть:

 • -теоретичні відомості про просте двоскладне речення, про головні та другорядні члени речення.

Учні вмітимуть:

 • -визначати просте речення, граматичну основу речення;
 • -визначати види простого речення за метою висловлювання; за емоційним забарвленням; за складом граматичної основи; за наявністю другорядних членів речення;...
Перегляд файлу

Тема: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. 

Мета: поглибити знання учнів про просте двоскладне речення, граматичну основу та другорядні члени речення.

Цілепокладання.

Учні знатимуть:

 • теоретичні відомості просте двоскладне речення, про головні та другорядні члени речення.

Учні вмітимуть:

 • визначати просте речення, граматичну основу речення;
 • визначати види простого речення за метою висловлювання; за емоційним забарвленням; за складом граматичної основи; за наявністю другорядних членів речення;
 • характеризувати головні та другорядні члени речення;
 • створювати ментальні карти до вивченого матеріалу;
 • добирати мовний матеріал для створення власного висловлювання;
 • компонувати й подавати дібрані матеріали.

Слоган уроку: Я — активний співтворець уроку!

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Форми роботи:

 • технологія «Навчаючи — учусь»;
 • випереджальні завдання;
 • дослідження;
 • робота в групах;

Обладнання: підручник, таблиця, схема, дидактичний матеріал.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів

Вчитель: Діти, як пройшла перерва? Ви повторювали попередній матеріал,

чи, може, «ловили ґав»? Чи, може, ви «били байдики»? Чи, навпаки, «ламали собі голову», думаючи, які завдання будуть сьогодні на уроці?

 • Як ви зрозуміли ці запитання?
 • Що означають фразеологізми, вжиті в цих реченнях?
 • Вони мають одне чи кілька значень? Відповідь обґрунтуйте.

Знання цієї теми виносяться на ЗНО і наступне завдання я взяла з ЗНО 2012   року.

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з української мови і літератури

(Основна сесія № 2)

Замініть фразеологізм одним словом.


Фразеологізм Значення

1 гнути кирпу  А обдурювати

2 мотати на вус Б сварити

3 водити за носа В зазнаватися

4 ловити ґав Г байдикувати

 Д запамятовувати

 

Відповідь:

1 В

2 Д

3 А

4 Г

 • Складіть просте речення, використовуючи подані фразеологізми

Вчитель: У якому стилі мовлення використовують фразеологізми? Назвіть основні ознаки художнього стилю.

 • Образність, емоційність, використання художніх засобів.

Фразеологізми є членами речення? А що таке речення?

Отже, сьогодні ми узагальнюємо знання з теми «ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ             ».

З огляду на нашу тему, що ви зможете в кінці уроку? Сформулювати мету та цілі уроку до снаги кожного з вас, адже подібне формулювання ми мали на попередньому уроці. Прошу вас скористатись формулою:

Сьогоднішній урок допоможе мені…

 • Удосконалити вміння визначати просте речення, його ГО;
 • Навчитися визначати види речень за метою висловлювання, за емоційним забарвленням;
 • Закріпити знання про види простого речення за складом граматичної основи та наявністю другорядних членів речення;
 • Систематизувати знання з теми;
 • Висловлювати власні судження під час виконання завдань;
 • Удосконалювати пунктуаційні навички в простому реченні;
 • Застосувати теоретичні знання практично;
 • Мати глибокі знання з теми уроку, щоб успішно скласти тематичну контрольну роботу.

Вчитель: Сьогоднішній урок покликаний перевірити певний етап ваших умінь, бо їх вам розвивати й удосконалювати все життя.             

Лінгвістична гра «Рекламний ролик»

Шановні восьмикласники! Тільки в нашому синтаксичному центрі «Грамотій» вас навчать правильно визначати просте речення, його структуру, види, граматичну основу простого речення! Знання правил допоможе вам під час виконання контрольної роботи й тестів зовнішнього незалежного оцінювання, при подальшому навчанні в інституті та влаштуванні на престижну роботу. Негайно телефонуйте нам за номером, який ви бачите на екрані! Не вагайтесь.  Сьогодні бути грамотним - модно!

Вчитель: Подякуємо 11 – класникам, та я впевнена, що ви й самі все добре знаєте. Виконуючи завдання різної складності, будемо вдосконалювати свої вміння. Подібне ми вже робили, тому ви з цими завданнями легко впораєтесь. І зараз доведете мені це. Спробуємо закріпити успіх?

З’ясуйте, що зображено на кожній схемі й наведіть приклади.

Словосполучення

Речення

 

Випереджальне завдання  Складання діаграми Вена

Завдання — визначити спільні й відмінні ознаки, склавши діаграму.

Доповнення учнів

Доповнення: Просте речення є основним структурним типом речення в українській мові й служить матеріалом для побудови складних речень.

Бліц – опитування

 • Зі скількох слів складаються речення? (1 або кількох).
 • Чим виражається ГО речення? (підметом і присудком, тільки підметом або тільки присудком).
 • Які є другорядні члени речення?
 • За наявності другорядних членів речення бувають (поширені й непоширені).
 • Яке речення називається непоширеним? (те, що складається тільки з головних членів речення).
 • Назвіть найважливішу ознаку речення? (змістовна й інтонаційна завершеність) – розмежовує речення від словосполучення, але не виступає засобом формування і вираження думки. Є інтонація повідомлення, питання, спонукання.

Вчитель: запам’ятайте ще дві важливі ознаки речення:

ПРЕДИКАТИВНА – співвіднесення змісту речення з реальною дійсністю. Наприклад: Тихо падає багряний лист.

МОДАЛЬНА – оцінка висловлення з погляду його реальності чи нереальності. Якщо повідомлення повністю відповідає дійсності – це реальна модальність. Наприклад: Я бачив море.

Якщо повідомляється про щось можливе, бажане, очікуване – це нереальна модальність (ірреальна). Наприклад: Можливо, вночі буде гроза.

- Чи є ця інформація для вас є новою? Запам’ятайте її. Ви почули мене?

Інформаційна хвилинка «Цікаво знати…» Про День писемності

(демонстрування на мультимедійній дошці)

Вчитель: Кожна епоха дарує людству нові винаходи і відкриття. Але найбільшим винаходом людства було письмо. Сьогодні, 9 листопада,— День української писемності й мови. Писемні знаки дали людям можливість зберегти істинне знання. Адже саме завдяки написаному слову люди збагнули світ і своє місце в ньому.

1.   Групова робота.

Кожна група отримує картки із завданнями. Після групового аналізу й опрацювання учні розповідають однокласникам про основні ознаки речення. І група Картка 1

Охарактеризувати речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Розповісти про розділові знаки в кінці речень.

Мова — це великий дар природи, розвинутий і вдосконалений за тисячоліття з того часу, як людина стала людиною. У кожного народу своя мова. Це великий скарб, який треба шанувати, берегти і розумно збагачувати, не причиняючи йому ніякої шкоди. Отож любіть рідну мову! Нехай у вашому житті щодня бринить щире українське слово!

II група Картка 2

Охарактеризувати речення за складом граматичної основи та за будовою.

Віками народ витворював цю мову, витворив її, одну з найбагатших мов слов’янства. Мова моя милозвучна, модна, мамина, рідна. Триста тисяч пісень склала Україна цією мовою, явила пісенні шедеври незрівнянної краси. Дала світові геніальних поетів, зажило українське слово серед народів близьких і далеких.

ІІІ група Картка 3

Визначте за початком речення його тип речення за метою висловлювання.

Хай живе… Звідки ви… Сьогодні, як і завжди… На березі теплого моря… А ти сам піди…

ІV група Картка 4

Творче спостереження з елементами аналізу

- Прочитати текст. Виписати слова або сполучення слів, що становлять граматичну основу речення.

Мова моя з чорнозему, з любистку, м’яти, рясту, від зорі й місяця народжена. Ти – неоціненне багатство нашого народу. Прости! Воскресни! Любіть мову, вивчайте її, розвивайте.

Графічний диктант

Завдання: За наявністю другорядних членів визначте тип речення, користуючись графічними позначками, записаними на дошці.

П – поширене речення

Н – непоширене речення 

Слово – найтонше доторкання до серця. Воно може стати і ніжною запашною квіткою і живою водою, що повертає віру в добро… Мудре і добре… Слово дає радість, нерозумне і зле приносить біду. Словом можна вбити і оживити, поранити і вилікувати, посіяти тривогу і одухотворити, викликати посмішку і сльозу, породити віру в людину…

Відповідь: П П Н П П

 

Мовні підрахунки

 

Скільки простих речень у даному тексті?

Відповідь:3


Вчитель: Розшифруйте запис. Що означає це слово?

Я І С Р Е В Н І (інверсія) – зворотний порядок слів у реченні, найчастіше використовується у художньому та розмовному стилях.

Прочитайте вірш. Знайдіть інверсію і з’ясуйте, з якою метою вона вживається? ( слова набирають додаткового значення)

Одною мовою одвік всі люди плачуть,

Одною мовою сміється всенький світ.

Та як любов та гнів улити в спів гарячий,

Лиш мова рідна дасть тобі на те одвіт.

(П.Дворський)

Лінгвістична гра «Літературний редактор» (робота в групах)

Вірш Т.Шевченка

 

Тестові завдання

1 За метою висловлювання речення поділяються на:

а) розповідні, питальні, окличні;

б) розповідні, окличні, спонукальні;

в) розповідні, питальні, спонукальні;

г) питальні, спонукальні, окличні.

2 За емоційним забарвленням речення поділяються на:

а) окличні та неокличні;

б) розповідні та окличні;

в) окличні та питальні;

г) розповідні та питальні.

3 За складом граматичної основи речення поділяються на:

а) повні і неповні;

б) прості та складні;

в) двоскладні та односкладні;

г) поширені та непоширені.

4 Непоширене речення — це речення:

а) граматична основа якого складається з одного головного члена речення (підмета або присудка);

б) яке складається тільки з головних членів речення;

в) в якому наявна тільки одна граматична основа;

г) в якому опущено один або кілька членів речення, які легко встановити з попереднього речення або ситуації мовлення

5 Головні члени речення :

а ) підмет і присудок;

б) підмет і додаток;

в) означення і присудок;

г) присудок і обставина.

6 З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова

1 підмет                   А Молодість здатна творити несподіване й неймовірне.

2 присудок             Б Як розбещує людину сама можливість принижувати

3 означення                інших!

4 обставина            В Не дивиться їм грізно в очі «завтра».

                                Г А він стоїть наперекір усім напастям.

                                Д Народ шукає в геніях себе.

Відповідь:

1 –В, 2 – А, 3 – В, 4 – Б, 5 – А, 6 - 1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – г.

 

Запитання до учнів

 • Чи вважаєте ви, що ми не дарма провели ці хвилини разом?
 • Що вам сьогодні вдалося? А що — ні? Чому?
 • Чи задоволені результатами своєї роботи?
 • Які форми роботи ви хотіли б застосувати на наступних уроках?

Не ловіть гав на уроках, і тоді під час складання ЗНО у вас нічого не буде валитися з рук, і всі завдання будуть горіти у ваших руках.

Рефлексія

Прийом «Градусник»

Учні на великому паперовому градуснику відмічають відповідну позначку за наведеними критеріями: нейтральне ставлення до вивченої теми — температура 0 °C, позитивне ставлення — підвищена температура, негативне — знижена. Діти, сьогодні в нас був насичений урок. Сподіваюся, що ви підвищили свою цікавість до вивчення української мови та інших предметів.             

Прийом «Ключове слово»

Прошу записати ключове словохарактеристику вивченої теми, наприклад, складна, надзвичайно цікава, важлива тощо.

Підбиття підсумків уроку, оцінювання учнів

Ви впоралися з усіма завданнями та разом досягли поставленої мети. Молодці.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
27 жовтня 2018
Переглядів
1903
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку