Протокол батьківських зборів

Про матеріал
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про ознайомлення з наказом МОН №1047 від 02.10.2018р. щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства. 2. Про ознайомлення з нормативно – правовими документами щодо протидії булінгу, відповідальності учнів, батьків та педагогічних працівників. 3. Про використання фото та відеоматеріалів із зображенням учнів навчальним закладом. 4. Про виконання батьками своїх обов’язків по відношенню до виховання та навчання своїх дітей, ознайомлення з нормативно - правовим забезпеченням прав, обов’язків і відповідальності батьків за виховання та розвиток дитини 5. Інше
Перегляд файлу

ПРОТОКОЛ № 1

Батьківських зборів ___ класу

Широківської ЗОШ  І – ІІІ ступенів

 

 

від «__» _________ 2020року 

Класний керівник________________________

Голова зборів: _________________________

Секретар зборів: _______________________

Присутні ____ осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про ознайомлення з наказом МОН №1047 від 02.10.2018р. щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства.
 2. Про ознайомлення з нормативно – правовими документами щодо протидії булінгу, відповідальності учнів, батьків та педагогічних працівників.
 3. Про використання фото та відеоматеріалів із зображенням учнів навчальним закладом.
 4. Про виконання батьками своїх обов’язків по відношенню до виховання та навчання своїх дітей, ознайомлення з нормативно - правовим забезпеченням прав, обов’язків і відповідальності батьків за виховання та розвиток дитини
 5. Інше

 СЛУХАЛИ:

1.Класного керівника, який ознайомив з батьківський колектив з наказом МОН №1047 від 02.10.2018р. щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства та нормативно – правовими документами щодо протидії булінгу, відповідальності учнів, батьків та педагогічних працівників.

2. Класного керівника, який ознайомив з батьківський колектив з нормативно - правовим забезпеченням прав, обов’язків і відповідальності батьків за виховання та розвиток дитини, а також умовами контролю за відвідування учнями школи.

3.______________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

ВИСТУПИЛИ:

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

УХВАЛИЛИ:

 1. Дотримуватись вимог, зазначених у законодавстві
 2. Проводити системну роботу по протидії насильства в сім'ї та булінгу в навчальному закладі.
 3. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 1. _______________________________________________________________

Голова зборів:  ____________

 

Секретар зборів:  _____________

 

Підписи батьків:

__________________                  __________________             _________________     __________________                  __________________             _________________

__________________                  __________________             _________________

__________________                  __________________             _________________

__________________                  __________________             _________________

__________________                  __________________             _________________

__________________                  __________________             _________________

__________________                  __________________             _________________  

__________________                  __________________             _________________

Додаток А

Нормативно – правове забезпечення порядку  взаємодії педагогічних працівників у випадку виявлення домашнього насильства, особливостей реагування та  протидії булінгу в освітньому процесі

Відповідно до Наказу МОН №1047 від 2.10.2018 педагогічним працівникам доцільно звертати увагу на ознаки, що вказують на ймовірність виникнення ризиків для життя, здоров'я та розвитку дитини. Зокрема до таких ризиків можна, крім іншого, віднести ситуації, коли батьки або інші законні представники:

 не цікавляться освітньою діяльністю дитини (не відвідують батьківських зборів, не контактують із педагогами закладу);

 під час відвідування закладу освіти перебувають у стані алкогольного сп’яніння або під дією наркотичних речовин; наявні факти надмірного вживання алкоголю, наркотичних речовин, схильності до азартних ігор та відвідування ігрових клубів;

 систематично проявляють агресивну поведінку до працівників закладу освіти, батьків інших дітей;

 ігнорують рекомендації працівників закладу освіти щодо виховання дитини, що призводить або може призвести до затримки її розвитку, погіршення емоційного стану, здоров'я, соціальної ізоляції та інших несприятливих наслідків;

 не дотримуються санітарно-гігієнічних норм та правил безпечної поведінки (що призводить до виникнення ризику інфікування дитини);

 мають ознаки пригніченого психоемоційного стану, розладів психічного здоров'я, суїцидальної поведінки, що ускладнює процес догляду та виховання дитини;

 не забезпечують необхідного медичного догляду за дитиною, що може призвести до серйозних порушень здоров'я;

 жорстоко поводяться з членами сім'ї (одним із батьків, іншою дитиною, іншою особою), з домашніми тваринами;

 допускають перебування у помешканні, де проживає дитина, сторонніх осіб, схильних до вживання алкоголю, наркотичних речовин;

 не забезпечують дитину кишеньковими коштами;

 перекладають догляд за молодшими дітьми на інших.

 Діти мають:

 знижену здатність контролювати свою поведінку;

 демонстративну хоробрість;

 агресію стосовно інших дітей або дорослих;

 ознаки бродяжницва;

 бажання і змогу перебувати у вечірній і нічний час на вулиці без супроводу дорослих, відвідувати комп'ютерний клуб.

У разі виявлення ознак домашнього насильства

1. Дії керівника та працівників закладу освіти здійснюється відповідно до пунктів 39-41 Порядку.

2. Керівник закладу освіти забезпечує реалізацію заходів у сфері запобігання та протидії насильству:

3. Уповноважена особа закладу освіти:

Зустрічається з дитиною, якщо дитина підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з'ясувати терміни подій, які відбулися з дитиною, та можливості отримати їх опис.

Уповноважена особа закладу освіти повідомляє  працівників психологічної служби закладу освіти, директора школи та працівників соціальних служб.

 

Нормативно- правове забезпечення прав,

 обов’язків та відповідальності батьків за виховання та розвиток дитини

1.Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей — тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Закон України «Про загальну середню освіту»

Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту.

Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення  батьківських прав.

3.Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування у нічний час»

Діти віком до 16 років з двадцять другої до шостої години можуть перебувати у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування лише в присутності принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.. 

З 8.00 до 15.00  учням забороняється відвідувати Інтернет – клуби та гральні заклади.

4.Згідно нормативних документів МОН – наказу №225 від 29.03.2010 «Щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв» суворо заборонено продаж спиртних напоїв та сигарет особам, що не досягли 21 року.

5.Відповідно до Закону України «Про освіту», статті 184  Кодексу про адміністративні правопорушення та на виконання наказу МОН України «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей»:

1)Батьки несуть відповідальність за відвідування учнями школи.

2)Діти, як і батьки, несуть юридичну відповідальність за протиправну діяльність.

У разі недотримання зазначених пунктів до батьків буде застосовано санкції, передбачені законодавством України.


 

 


 

 

 

 

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини

1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;

- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;

- сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;

- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4. Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

Стаття 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;

- приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;

- захищати законні інтереси дітей.

2. Батьки або особи, які їх замінюють,

зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь- якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та

навколишнього природного середовища, любов до України.

3. У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи- інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною формою.

 

Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту

1. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

2. Шкода, заподіяна учнями (вихованцями) загальноосвітньому навчальному закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України.

3. Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.

 

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою.

1.Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, - якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою.

 

Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою.

1.Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану шкоду самостійно на загальних підставах.

2. У разі відсутності у малолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої неї шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальниками, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини ...

 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення - тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ

Стаття 166. Злісне невиконання батьками, опікунами встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка, що спричинило тяжкі наслідки, карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Підстави, при наявності яких батьки можуть бути позбавлені батьківських прав:

 • батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків по навчанню та вихованню дітей;
 • батьки зловживають батьківськими правами, жорстоко поводяться з дітьми;
 • батьки шкідливо впливають на дітей своєю аморальною, антигромадською поведінкою;
 • батьки є хронічними алкоголіками чи наркоманами.

 

СІМЕЙНИЙ КОДЕКС

Стаття 164. Підстави батьківських прав позбавлення

 1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

- не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

- ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;

- жорстоко поводяться з дитиною;

-  є хронічними алкоголіками або наркоманами;

-  вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

- засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, встановлених пунктами 2, 4 і 5 частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття.

3. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.

4. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки злочину, він порушує кримінальну справу.

5. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

 

Закон України Про освіту

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

- подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • - дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

 • сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
 • виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
doc
Додано
26 жовтня 2020
Переглядів
17162
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку