ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ.

Про матеріал
Контрольна робота (рівень стандарту) має ІІІваріанти і охоплює матеріал, що запропоновано Програмою для вивчення на уроках.
Перегляд файлу

 10 клас. Зарубіжна література                 Контрольна робота № 2 (рівень стандарту)      

Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму ХІХ століття

І варіант

Початковий  рівень. Одна правильна відповідь. (Загальна кількість балів - 3)

1. Гофманзмінив своє третє ім'я на честь:


а)    Моцарта;                     б)    Баха;                    в)    Шумана;                г) Бетховена


 

2. Філістери, за Гофманом, — це:


а) люди, наділені особливою духовністю;          

б) звичайні обивателі; 

в) мешканці казкового світу;                                

г) люди робітничих професій.


 

3. Перша відома повість-казка Гофмана мала назву:


а) «Золотий гребінець»;    б) «Золотий горнець»;     в) «Золотий горішок»;   г) «Золотоволоска».


 

4. Укажіть, що подарувала фея Рожа Гожа малому Цахесові:

а) гроші;                             б) титул;                         в) золоті волосини;        г) чарівний гребінець.

 

5.  Вперше вірші Ф.Тютчева були надруковані:


а) за кордоном;        

б) в журналі «Современник»;       

в) в журналі «Колокол»;    

г) в газеті «Полярна зірка».


 

6. Щоб заслужити дворянський титул А.Фет служив…

а) при дворі;                   б) писарем;                  в) унтер-офіцером;               г) міністром.

 

7. Волт Вітмен є основоположником:       


а) англійської літератури;

б)  американської літератури;               

в)  французької літератури;       

г)   німецької літератури.


 

8. Філософсько-літературна течія, що справила значний вплив на світогляд і творчість Вітмена:

а) екзистенціалізм;          б) трансценденталізм;                    в)  естетизм;             г) акмеїзм

 

 9. Поетичним маніфестом збірки Волта Вітмена «Листя трави» став вірш… 


а) «Пісня про самого себе»; 

б) «Я співаю про тіло електричне»;

в) «Йдучи травою степовою»;               

г) «Про Францію зоря»


 

Середній рівень. (Загальна кількість балів - 3)

Установіть відповідність між автором і твором

Фет. 1                    

Тютчев. 2               

Вітмен. 3 

Некрасов. 4 

Гофман. 5   

А. «Пісня про самого себе»

Б. «Я прийшов до тебе мила»

В. «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер»

Г. «Іще горять в душі бажання»

Д. «Люблю я час грози весною»

 

Установіть зв’язок між автором і країною

Фет. 1                    

Некрасов. 2

Гофман. 3                

Вітмен. 4 

Тютчев. 5

А Україна

Б  Росія

В  Америка

Г  Німеччина

Д. Англія 

 

Достатній рівень. (Загальна кількість балів - 3)

  • Розкрийте художньо-естетичні принципи поетів «чистого мистецтва».
  • Що таке верлібр? Чому саме верлібр став улюбленою формою віршування Волта Вітмена?

 

Високий рівень. (Загальна кількість балів - 3)            Виконайте одне із завдань.

1. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Тютчева «Silentium», або В.Вітмена «О, капітане!»

2. Напишіть твір-роздум на тему: «Мої враження від поезії А. Фета»,  або Ф.Тютчева

3. Загадковий образ трави в поезії Волта Вітмена».

10 клас. Зарубіжна література                 Контрольна робота № 2 (рівень стандарту)            

Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму ХІХ століття

ІІ варіант

Початковий   рівень. Одна правильна відповідь. (Загальна кількість балів - 3)            

1. Укажіть, як називається негативна оцінка предмета або явища через його висміювання;

    комічний ефект досягається завдяки тому, що справжній смисл висловлювання замаскований.

а) сатира;                         б) гумор;                         в) іронія;                    г) сарказм.

 

2. Укажіть, хто допомагає Балтазарові:

а) фея Рожа Гожа;           б) Ціннобер;                  в) Проспер Альпанус;        г) князь Барсануф.

 

3. Ентузіасти в творах Гофмана — це:

а) міщани;                б) аристократи;              в) люди творчих професій;             г) селяни.

 

4. Укажіть, ким був Балтазар, герой твору Е. Гофмана «Крихітка Цахес»:

а) філософом;                  б) скептиком;                 в) філістером;                г) поетом.

 

5. Музика до романсу на вірш Фета «На зорі ти її не буди…» була написана…

а) Варламовим;                  б) Чайковським;            в) Мусоргським;            г) Бородіним.

 

6. Ф.І. Тютчев біля 20 років пропрацював у посольстві в:

а) Персії;                          б) Мюнхені;                   в) Парижі;                      г) Лондоні.

 

7. Волт Вітмен народився у сім’ї:       а) торговця;      б ) фермера;    в)  будівельника;     г) лікаря

 

8. Прийом, який відіграє велику роль у збірці «Листя трави», коли уявлення про той чи інший     

    масштабний образ створюється за допомогою переліку явищ, предметів, подій, має назву

а) «каталогізація»;               б) «реєстрація»;                              в) «перепис»;                г) «опис»

 

9. Вірш, що відкриває збірку «Листя трави»:  


а) «Бий, барабане!»;           

б) «Пісня про себе»;                               

в)  «Про довіру до себе»;  

г) « О,капітане»


 

Середній рівень. (Загальна кількість балів - 3)           

Установіть відповідність між автором і твором.

Вітмен. 1

Гофман. 2

Фет. 3                   

Некрасов. 4

Тютчев. 5                

А. «Люблю я час грози весною»

Б. «Про тіло електричне я співаю»

В. «Я прийшов до тебе мила»

Г. «О, капітане»

Д. «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер»

 

Установіть зв’язок між автором і країною

Гофман. 1                    

Некрасов. 2                

Вітмен. 3 

Тютчев. 4

Фет. 5    

А  Росія 

Б  Франція

В  Німеччина

Г  Америка

Д. Англія 

 

Достатній рівень. (Загальна кількість балів - 3)           

  • Що таке верлібр? Чому саме верлібр став улюбленою формою віршування Волта Вітмена?
  • З якою метою, на вашу думку, Е.Т.А. Гофман у повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» поєднав реальне і фантастичне?

 

Високий рівень. (Загальна кількість балів - 3)      Виконайте одне із завдань.

1. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Тютчева «Silentium», або В.Вітмена «О, капітане!»

2. Напишіть твір-роздум на тему: «Мої враження від поезії А. Фета» (або  Ф.Тютчева), або 

                                                          «Загадковий образ трави в поезії Волта Вітмена».

10 клас. Зарубіжна література                 Контрольна робота № 2 (рівень стандарту)                   

Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму ХІХ століття

ІІІ варіант

Початковий  рівень. Одна правильна відповідь. (Загальна кількість балів - 3)     

1. Творчість Гофмана започаткувала в німецькій романтичній літературі:

а)  фольклорно-романтичну течію;                   б) гротескно-фантастичну течію;    

в) історично-реалістичну течію;                        в) течію «чистого мистецтва»

 

2. Укажіть, які твори не належить перу Е. Гофмана:

а) «Золотий горнець»;       б) «Володар мух»;          в) «Лускунчик»;         г) «Володар бліх».

 

3. Укажіть, як називається літературний напрям, якому притаманним є протиставлення ідеальних

    уявлень буденній реальності.

а) імпресіонізм;               б) класицизм;                в) реалізм;                  г) романтизм.

 

4. Укажіть, у кого  був закоханий Балтазар, герой твору Е. Гофмана «Крихітка Цахес»:

а) у природу;                б) у чарівну Кандиду;                 в) у фею Розубельверде;            г) у Лізу.

 

5. Назва вірша Ф.Тютчева «Silentium» перекладається як:

а) мовчання;                    б) шепіт;                          в) думка;                   г) спокій.

 

6. Прототипом кохання у віршах А.Фета стала

а) Марія Боткіна;            б) Авдотья Панаєва;        в) Марія Лазич;      г) Олена Денісьєва.

 

7. Перше видання збірки «Листя трави» побачило світ у :

а)  1855 р.;                             б)   1857 р.;                              в)  1858 р.;                 г) 1955 р.

 

8. За життя поета Волта Вітмена збірка «Листя трави» перевидавалась:  

а) 9 разів;                              б) 3 рази;                                 в) 8 разів;                    г) 13 разів.

 

9. Вірш Волта Вітмена «О, капітане» був присвячений…

а) Джорджу Вашингтону;   б) Аврааму Лінкольну;   в) Роберту Лі;    г) Бенджаміну Франкліну.

 

Середній рівень. (Загальна кількість балів - 3)     

Установіть відповідність між автором і твором.

Гофман. 1 

Вітмен. 2                 

  Некрасов. 3               

  Фет. 4  

  Тютчев. 5 

А. «Пісня про самого себе»

Б. «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер»

В. «Я прийшов до тебе мила»

Г. «Іще горять в душі бажання»

Д. «Про тіло електричне я співаю»

 

Установіть зв’язок між автором і країною

Тютчев. 1                    

Фет. 2                

Вітмен. 3 

Гофман. 4

Некрасов. 5    

А  Росія 

Б  Польша

В  Німеччина

Г  Америка

Д. Данія

 

Достатній рівень. (Загальна кількість балів - 3)     

  • Розкрийте художньо-естетичні принципи поетів «чистого мистецтва».
  • Що таке верлібр? Чому саме верлібр став улюбленою формою віршування Волта Вітмена?

 

Високий рівень. (Загальна кількість балів - 3)     

Виконайте одне із завдань.

1. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Тютчева «Silentium», або В.Вітмена «О, капітане!»

2. Напишіть твір-роздум на тему: «Мої враження від поезії А. Фета» (або  Ф.Тютчева), або 

                                                          «Загадковий образ трави в поезії Волта Вітмена».


 

docx
Додано
4 січня
Переглядів
346
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку