Конспекти уроків із ЗЛ для 10 класу №6,19

Про матеріал
Розробка уроку №13 для 10 класу за календарним плануванням М.В.Коновалова. Готовими до друкування додатками. Та з ссилкою на авторський онлайн тест до теми.
Перегляд файлу

09.10.2019

Конспект уроку із зарубіжної літератури

для 10 класу № 6

Тема. Ренесанс в Англії: здобутки та представники. Здобутки драматургії Вільяма Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в трагедії В. Шекспіра «Гамлет». Провідні мотиви твору. Художній простір (данське королівство як символ)

Мета — формувати компетентності: предметні (знання особливостей театру шекспірівської доби, творчого спадку драматурга, історії написання трагедії «Гамлет»; навички роботи з текстом; усне зв'язне мовлення; логічне мислення; допитливість; уміння працювати в парах; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: пізнавальну активність, критичне мислення; комунікативну: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі інтереси; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання. Усне словесне малювання

 • Розкажіть, яким ви уявляєте рай.
 • Перекажіть ключові епізоди частини III «Божественної комедії» Данте.

2. Слово вчителя з елементами бесіди

   Вільям Шекспір, англійський драматург і поет,— одна з найвидатніших постатей доби Відродження. Його п’єси і зараз грають в усіх театрах світу, вивчають у школах і не перестають дивуватися силі генія їхнього автора.

 • Що нового вніс В. Шекспір у жанр сонету? (Змінив схему сонета (три чотиривірші й один двовірш); розширив тематику; збагатив зображально-виражальні засоби, застосовуючи символіку, метафори, яскраві порівняння, поетичні асоціації.)
 • Чому саме В. Шекспіра називають геніальним поетом і драматургом доби Відродження? (Тому що він не мав рівних за здатністю заглибитися в людську психологію, її найпотаємніші куточки, опоетизував людину та красу її почуттів, досконало володів майстерністю драматурга.)
 • Скільки сонетів написав В . Шекспір? (154.)
 • Кому Шекспір присвячував свої сонети? (Другові та «смаглявій леді».)
 • Хто перекладав твори В . Шекспіра українською? (М. Старицький, П. Куліш, Ю. Федькович, Панас Мирний, І. Франко, Леся Українка, М. Кропивницький, М. Рильський, Борис Тен, М. Бажан, В. Мисик, І. Сстешенко, Д. Паламарчук, Г. Кочур та ін.).

3. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

 • Стисло занотуйте на дошці усе, що вам відомо з курсу історії, літератури й мистецтва про Відродження.
 • На вашу думку, як відмова від принципів Середньовіччя вплинула на мистецтво? (Як і за доби античності, знову формується культ людської особистості, що спонукало митців до пошуку нових шляхів осмислення дійсності, форм і суті відображення.)

4. Інтерактивна вправа «Броунівський рух» (робота в групах)(Додаток 1)

   У трьох групах опрацюйте текст на картках. Після цього по черзі один представник від кожної групи переходитиме до інших груп, і в такий спосіб відбуватиметься обмін здобутою інформацією. Наприкінці роботи кожний має знати зміст кожної з 3 карток.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Евристична бесіда

 • На театрі, у якому грав та для якого писав п’єси видатний Шекспір, було написано латиною: «Totus mundus agit histrionem» — «Увесь світ лицедіє». Як ви розумієте ці слова?
 • На вашу думку, чому їх було написано на театрі Шекспіра?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Практична робота

   Колективно складіть схему «Три періоди творчості В. Шекспіра».

VІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати дії II та III трагедії В. Шекспіра «Гамлет».

 

 

 

 

29.01.2020

Конспект уроку із зарубіжної літератури

для 10 класу № 19

Тема. Оскар Уайльд «Портрет Доріана Ґрея». Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця

Мета — формувати компетентності: предметні (знання про життя та творчість О. Уайльда, зацікавленість ними; усвідомлення ідейно-художніх особливостей «Передмови» до роману «Портрет Доріана Ґрея»; розуміння місця роману «Портрет Доріана Ґрея» у творчому доробку митця як вершини творчості; уміння розкривати зміст афоризмів, пояснювати парадокси; навички сприйняття інформації на слух, виокремлення головного; навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; високі моральні якості особистості; потребу у високих естетичних та гуманістичних цінностях); ключові (уміння вчитися: пізнавальну активність, критичне мислення; комунікативну: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі інтереси; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань.

Обладнання: портрет О. Уайльда, ілюстрації до них(Додаток 2).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

  Пригадайте визначення понять декаданс, модернізм, символізм, назвіть їх ознаки.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з портретом письменника

Чим привертає вашу увагу зовнішність письменника?

2. Вступне слово вчителя

   Оскар Уайльд одноосібно здійснював революцію в англійському суспільстві — революцію в моді. Він з’являвся на суд публіки в ним самим вигаданому запаморочливому вбранні. Це могли бути і короткі штани з шовковими панчохами, і розшитий квітами жилет з рукавичками лимонного кольору в поєднанні з пишним мереживним жабо, і черевики зі срібними пряжками Неодмінним аксесуаром його одягу була лілія (символ смерті) у петлиці або квітка соняшника (жага життя) у руці. А найбільш разюче — це те, що у цьому не було жодної клоунади: бездоганний смак давав змогу Уайльду поєднувати непоєднуване. Уайльд навіть життя сприймав як різновид мистецтва: завдання художника (та й кожної людини) письменник убачав у тому, щоб стати творцем свого життя. Можливо, тому біографія самого митця схожа на легенду, що ожила.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота з підручником (запис до зошитів)

За підручником складіть тези про життєвий шлях О. Уайльда.

2. Евристична бесіда

· Чи схоже життя Уайльда на легенду?

· Які сторінки його біографії здаються неймовірними?

· Легенда життя письменника сумна чи щаслива?

· Чому не можна дати однозначної відповіді на це запитання?

· Де майбутній письменник здобував освіту?

3. Слово вчителя (запис до зошитів)

   Естетизм виник в Англії наприкінці XIX ст. як реакція на пуританський стиль вікторіанської доби. Художнім чинником зародження таких поглядів була ідея «мистецтва заради мистецтва», що існувала ще з античних часів. Естетизм виник на противагу реалізму, який висвітлював соціальні проблеми. Прихильники естетизму вважають, що література не повинна виконувати моральну місію, навчати добра, справедливості, що вона байдужа до проблем добра і зла. Мистецтво має служити красі, яка є вищою за життя. Представники: Волтер Пейтер, Алджернон Чарлз Свінберн, Артур Саймонс, Джон Раскін, Обрі Бердслі, Оскар Уайльд.

   У трактаті «Занепад брехні» О. Уайльд сформулював основні принципи естетизму:

• велич і вічність мистецтва;

• самодостатність мистецтва;

• вищість мистецтва над істиною та мораллю;

• захоплення прекрасним;

• естетична увага до відчуттів, вражень людини;

• зображення краси в усіх її проявах;

• проголошення насолоди як найвищого сенсу існування (гедонізм).

   «У своє життя я вклав увесь мій геній, у свої твори я вклав тільки талант»: ці слова належать Оскарові Уайльду — видатному британському прозаїку, драматургу, поету, естету кінця XIX ст.

4. Словникова робота (запис до зошитів)

   Аморалізм — заперечення моралі, відмова від принципів совісті, честі, справедливості.

   Гедонізм — ідеалістичний напрям в етиці, за яким задоволення, насолода є найвищим благом, метою життя.

   Естетика — наука про мистецтво, про форми прекрасного в художній творчості, у природі та суспільстві.

   Етика — наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному й особистому житті людей.

   Парадокс — думка, судження, що суперечить здоровому глузду (іноді тільки на перший погляд).

   Пуританізм — релігійно-політичний рух буржуазії в Англії та Шотландії XVI-XVII ст. за дотримання чистоти звичаїв, високої моральності.

   Симфонія — гармонійне поєднання множини різноманітних звуків, кольорів, тонів тощо.

5. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

6. Аналіз тексту літературного твору

Прочитайте «Передмову» до роману О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея». Чи все вам зрозуміло? Чи з усіма наведеними твердженнями ви згодні? Якщо не згодні, то з якими? Відповідь аргументуйте.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Аналітичне коментування

Прокоментуйте твердження О. Уайльда (або проведіть міні-диспут за одним із висловлювань):

• «Митець — творець прекрасного»;

• «Немає книг моральних або неморальних. Є книги добре написані або погано написані»;

• «Mитець не має етичних уподобань»;

• «Будь-яке мистецтво не дає жодної користі».

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Евристична бесіда

Визначте провідну думку «Передмови» до «Портрета Доріана Ґрея».

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.За підручником опрацювати біографію О. Уайльда, естетичну програму митця. Прочитати роман «Портрет Доріана Ґрея».

2.Виконайте онлайн тест https://naurok.com.ua/test/oskar-uayld-30408.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

1-ша група.

Хронологічні межі й періоди англійського Відродження

Час розквіту англійського Ренесансу — XVI та початок XVII ст.

Періодизація англійського Відродження

 • Передвідродження (з кінця XIV ст.) — Джеффрі Чосер (24 віршованих «Кентерберійських оповідання», написаних у дусі «Декамерона» Дж . Боккаччо).
 • Раннє Відродження (I половина XVI ст.) — Томас Мор («Утопія»).
 •  Середнє Відродження (II половина XVI ст.) — Філіп Сідні (108 сонетів «Астрофіл і Стелла», Едмунд Спенсер (поема «Королева фей»), Джон Лілі (роман «Евфуєс»), Крістофер Марлоу (драма «Трагічна історія доктора Фауста»).
 • Пізнє Відродження (межа XVI-XVII ст.) — Вільям Шекспір (сонети; трагедії «Ромео і Джульєта», «Макбет», «Отелло», «Гамлет», «Король Лір» та ін.; комедії «Приборкання норовливої», «Сон літньої ночі», «Багато галасу даремно» та ін.; історичні хроніки).

 

2-га група. Англійське Відродження в музиці й образотворчому мистецтві

    Інтерес до античної культури виник в Англії вже на початку XVI ст., а розквітло англійське Відродження за часів правління Єлизавети I, яку сучасники називали матір’ю нації. Мистецтво Середньовіччя стрімко поступалося вимогам нової доби. Заможні меценати охоче підтримували творчих особистостей матеріально. Аристократи захоплювалися мистецтвом і замовляли свої портрети запрошеним до Лондона іноземним художникам Гансу Гольбейну Молодшому (німцю за походженням) та Гансу Еворту (фламандцю з Антверпена). Популярності зажив також англієць Ніколас Xіллард (Гіллард) — ювелір, художник і майстер мініатюри. Музиканти позбувалися суворих лещат середньовічних правил, створюючи вокальну та світську музику (Томас Вілкс, Джон Дауленд та ін.), танцювальні мелодії й обробки народного фольклору (Френсіс Каттінґ та ін.), клавірну музику (Вільям Берд та ін.). Навіть церковна музика за часів Ренесансу здобула нове звучання: зокрема, у месах і мотетах Роберта Ферфакса й Томаса Талліса, антемах (багатоголосний вокальний твір за текстом Псалтирі англійською мовою) Томаса Томкінса

 

 

 

3-тя група. Англійське Відродження в літературі

   Досягнення англійського Відродження найбільше відбилися не в образотворчому мистецтві, а в літературі осягнення ідей Відродження й гуманізму в Англії збіглося з добою маньєризму та раннього бароко, що також певною мірою мали обмежений характер у цій країні. Тут часто використовували форми, вироблені в інших мистецьких центрах — Італії, Нідерландах, частково — Франції. Англійська література була представлена жанрами ліричної поезії, психологічної прози та драматургії, особливо трагедії. Їй були властиві демократизм, оптимізм, реалістичні тенденції.

   Англійське Відродження мало аристократичний характер, а королівський двір посів місце головного ренесансного центру країни. Інтелектуальна еліта Англії мала всі умови для освіти й самовдосконалення, опанування найкращих здобутків попередників, із якої б країни вони не були. Саме при дворі короля Генріха VIII працювали гуманіст Томас Мор і художники Ганс Гольбейн Молодший та Ніколас Xіллард, а при дворі королеви Єлизавети I — поет Філіп Сідні та драматург Вільям Шекспір.

   У поезії та драматургії тогочасні англійські митці посіли провідні позиції в Європі, а імена англійських митців уславили країну — Філіп Сідні (1554-1586), Крістофер Марлоу (1564-1593), Бен (Бенджамін) Джонсон (1573-1637) та ін. Саме в Англії склалися передумови для розвитку таланту величної постаті європейської культури — Вільяма Шекспіра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Результат пошуку зображень за запитом "о уайльд"

Результат пошуку зображень за запитом "портрет дориана грея"

Результат пошуку зображень за запитом "портрет дориана грея"

 

 

 

docx
Додано
28 січня 2020
Переглядів
745
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку