2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ САМОПІЗНАННЯЯК УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Про матеріал

Однією з важливих професійних характеристик педагога є здатність до самовдосконалення. Вчитель, прагнучи до постійного саморозвитку, свідомо формує перспективну стратегію свого життя, перебуває у постійному процесі самопізнання, усвідомлюючи себе як справжнього суб'єкта професійної життєдіяльності, в продуктах своєї педагогічної праці намагається створити значущий для всіх результат. Так, дослідження багатьох вчених свідчать, що для педагогів високого рівня продуктивності характерним є неперервне самопізнання, засноване на гармонійному поєднанні всіх компонентів досвіду, пізнанні інших людей і самого себе. Їм властиві найбільш адекватна самооцінка, особлива чутливість до переваг і недоліків власної особистості та діяльності, вміння розуміти причини своїх творчих успіхів і невдач, аналізувати й узагальнювати результати власної професійної діяльності. Прагнення до самовдосконалення спонукає їх до глибокого і всебічного самопізнання, що має активний регулятивний характер. Володіння навичками самодіагностики у процесі самопізнання дозволяють застерегтись від необ'єктивної оцінки, самостійно аналізувати і вносити необхідні корективи в навчально-виховний процес, за будь-яких обставин здійснювати заходи щодо вдосконалення своєї діяльності. Це дозволяє вийти на новий рівень самоорганізації – в режим безперервного педагогічного вдосконалення та пошуку.

Перегляд файлу

 

Психологічні  аспекти  самопізнання                                                                                               як умови  професійного-педагогічного самовдосконалення                                                                                          (Практична психологія у процесі самопізнання особистості)

Підготувала практичний психолог

Лавківської ЗОШ І-ІІ ступенів

Лалакулич Марина Михайлівна

 

Однією з важливих професійних характеристик педагога є здатність до самовдосконалення.  Вчитель, прагнучи до постійного саморозвитку, свідомо формує перспективну стратегію свого життя, перебуває у постійному процесі самопізнання, усвідомлюючи себе як справжнього суб’єкта професійної життєдіяльності, в продуктах своєї педагогічної праці намагається створити значущий для всіх результат.                                           Так, дослідження багатьох вчених свідчать, що для педагогів високого рівня продуктивності характерним є неперервне самопізнання, засноване на гармонійному поєднанні всіх компонентів досвіду, пізнанні інших людей і самого себе. Їм властиві найбільш адекватна самооцінка, особлива чутливість до переваг і недоліків власної особистості та діяльності, вміння розуміти причини своїх творчих успіхів і невдач, аналізувати й узагальнювати результати власної професійної діяльності. Прагнення до самовдосконалення спонукає їх до глибокого і всебічного самопізнання, що має активний регулятивний характер.                                                                                                                              Володіння навичками самодіагностики у процесі самопізнання дозволяють застерегтись від необ’єктивної оцінки, самостійно аналізувати і вносити необхідні корективи в навчально-виховний процес, за будь-яких обставин здійснювати заходи щодо вдосконалення своєї діяльності. Це дозволяє вийти на новий рівень самоорганізації – в режим безперервного педагогічного вдосконалення та пошуку.                            Психологічно змістовним та цікавим для вчителів є тест «Шляхи саморозвитку», який спрямований на дослідження готовності до самопізнання та саморозвитку. Слід зауважити, що висновки одного тесту не відображають «точної картини» особистості та її професійної діяльності, а лише вказують на деякі особливості, які властиві для людини та її поведінки і, найчастіше, характеризують ці особливості в даний час під впливом актуальних подій, життєвих ситуацій тощо. Вони у жодному разі не повинні сприйматись як дещо раз і назавжди дане. Головне призначення методики полягає у виявленні скоріше тимчасових станів та досягнень у роботі, а не стійких незмінних утворень особистості. Тому за  результатами тесту в методичну роботу можуть бути внесені корективи щодо стимулювання потреб пізнавати себе і самовдосконалюватись.                            Крім діагностичних методик, в арсеналі практичної психології є безліч технік, спрямованих на пізнання свого професійного «Я».                                                                                                                Техніка «Хто Я?» допомагає замислитись над тим, ким є педагог, проаналізувати йому власні недоліки та переваги, визначити ті риси, які є найбільш цінними в контексті професійного життя та ті, які, можливо, заважають досягати успіху.                                                        Для посилення своїх можливостей до самовдосконалення педагогу варто налаштуватися на досягнення успіхів шляхом усвідомлення та активізації своїх здібностей та задатків, звернення до колишнього досвіду  ефективного використання власного внутрішнього потенціалу. Техніка «Ресурсний стан» якнайкраще дає змогу усвідомити сховані резерви в різних сферах буття особистості, які допомагають їй пізнавати свої сильні сторони та професійно зростати.

Тест «Шляхи саморозвитку»

Інструкція. Поставте «+» або «-».

 1. У мене часто з’являється бажання більше знати про себе.
 2. Я вважаю, що  не маю потреби у чомусь змінюватися.
 3. Я впевнений у своїх силах.
 4. Я вірю: те, що мною заплановано – здійсниться.
 5. У мене немає бажання знати свої плюси та мінуси.
 6. У моїх планах найчастіше сподіваюся на вдачу, ніж на себе.
 7. Я хочу краще та ефективніше працювати.
 8. Я вмію примусити себе  змінитися, коли це потрібно.
 9. Мої невдачі частіше пов’язані з невмінням це робити.
 10. Я цікавлюся думкою інших про мої якості та можливості.
 11. Мені важко самостійно домогтися того, що задумано, і виховати себе.
 12. У будь-якій справі я  не боюся невдач та помилок.
 13. Мої якості та вміння повністю відповідають вимогам моєї професії.
 14. Обставини сильніші за мене, навіть якщо  я дуже бажаю що-небудь змінити.

Обробка результатів  проводиться за таким  ключем:

1+,2-,3+, 4+, 5-,6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-.

Аналіз результатів: для визначення величини готовності «хочу знати себе» слід підрахувати кількість збігів тільки за  твердженнями з номерами (по одному балу за збіг): 1,2,5,7,9,10,13. Максимальне значення «готовності знати себе» (ГЗС) може дорівнювати 7 балів.  Так само  для готовності «можу самовдосконалюватися» (МС) підраховується кількість збігів за твердженнями за номерами 3,4,6,8,11,12,14. Максимальне значення дорівнює 7 балів. Одержані значення ГЗС та МС переносимо  на координатну площину, де ставимо точку перетину значень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площина А. «Можу, але не хочу».

Площина Б.  «Хочу знати себе і можу самовдосконалюватися».

Площина В.  «Не хочу ні знати, ні мінятися».

Площина Г.  «Хочу знати, але не можу себе змінити».

Спрямуйте аналіз на ті твердження, відповіді на які не збіглися з ключем. Уважно поспостерігайте за собою. Постарайтесь зрозуміти, у чому більше труднощів та переваг, що заважає або сприяє вашому саморозвитку. Через певний час роботи над собою протестуйтеся ще раз і порівняйте результати. У самовдосконаленні потрібно пам’ятати мудрість Сенеки-молодшого: «Свої здібності людина може пізнати, тільки спробувавши застосувати їх».

Техніка «Хто Я?»

Інструкція.

Етап № 1. Протягом 10 хвилин вам пропонується відповідати на питання «хто я?», «який я?» (це можуть бути властивості характеру, особливості поведінки в різних сферах життя) та занотовувати ваші відповіді на аркуші паперу (в стовпчик). Пам’ятайте, що вірних або невірних відповідей немає.

Етап № 2. Продивіться власні відповіді. Поставте біля кожної з них «+», якщо дана властивість вам подобається або «-», якщо не подобається.                           

Етап № 3. Розподіліть ваші відповіді на 3 категорії:         

 • «я такий, тому що це залежить від мене» (позначте ці відповіді літерою «Я»);
 • «я такий, тому що це залежить від інших людей» (літера «Л»);
 • «я такий, тому що це залежить від долі» (літера «Д»).

Етап № 4. Підрахуйте, скільки відповідей у вас належить до певної категорії.

 • Якщо у вас переважають літери «Д» та «Л», можливо, ви вважаєте себе іграшкою в руках долі або інших людей та відмовляєтесь від того, щоб відчувати себе власником власного «Я»;
 • Якщо у вас переважає літера «Я», ви керуєте власним життя, але якщо цими літерами у вас позначено всі ваші відповіді, поміркуйте, чи не веде це до того, що ви намагаєтесь контролювати усі події власного життя.

Етап № 5. Зверніть увагу на ті якості, які ви відмітили позначкою «-», яку літеру поставили біля них, чи залежать вони від вас самих, чи від інших людей або від долі.               Етап № 6. А які ваші властивості, на вашу думку, заважають вашому професійному розвитку? Поставте біля них позначку «ЗУП»  (заважають успішності в професії). Подивіться, якою літерою ви позначили ці якості та підкресліть прямою лінією ті з них, які можуть бути зміненими.

Етап № 7. А тепер поміркуйте, які риси є найбільш цінними для вас в контексті вашої професійної діяльності і допомагають досягати успіху. Поставте біля них літери «ДУП» (допомагають успішності в професії).               Подивіться, якою літерою ви позначили ці якості та підкресліть хвилястою лінією ті з них, які можуть бути ще більш вдосконаленими.                                                                                                                             

Етап № 8. А тепер перечитайте для себе перелік власних якостей із відповідним коментарем стосовно їх бажаності та професійної цінності. Проаналізуйте причини їх виникнення та можливості змін (подолання чи вдосконалення).             

Інформація для педагога: кількість використаних слів відображає рівень презентації особистості. Якщо відповідей менше 8, це означає, що ви не бажаєте пред’являти себе навіть самому собі, намагаєтесь не помічати в собі багатьох особистісних рис та властивостей.

Висновок: В процесі виконання даної вправи у вас була можливість замислитись над тим, ким ви є, проаналізувати власні недоліки та переваги, визначити ті риси, які є найбільш цінними в контексті професійного життя та ті, які, можливо, заважають досягати успіху. Крім цього, ви також визначились з тим, що саме можете в собі змінити, а з чим треба знайти компроміс, можливо завдяки розвитку інших позитивних властивостей.

 

Техніка  «Ресурсний стан»

Орієнтація на успіх може бути створена в результаті пригадування минулих успіхів, які засвідчують сховані резерви людини у духовній, інтелектуальній, вольовій сфері та надають впевненості у власних силах.

Для актуалізації власної успішності людині необхідно пригадати ситуації власного успіху, коли вона в чомусь одержала перемогу, пишалась собою та відчувала себе щасливою.

Інструкція.

Етап № 1.

1. Сядьте зручно. Якщо це можливо, закрийте очі.

2. Дихайте повільно та глибоко, відчуйте у своєму тілі розслаблення та комфорт.

3. Пригадайте ситуацію власного успіху. Згадайте, як саме це відбувалось, як ви відчували себе тоді, що ви чули про себе і т.д.

4. Переживши знову цю ситуацію, детально згадайте всі зорові, слухові та тілесні відчуття якомога чіткіше.

5. Відчуйте цей стан декілька хвилин, відчуйте цю ситуацію.

Етап № 2. Усвідомте для себе:

 • Які емоційні відчуття тоді переживалися вами?
 • Чи вдалось вам зараз знову відчути цей стан?
 • Завдяки яким знанням, навичкам, рисам вашої особистості вам вдалось досягти цього успіху?

Висновок: Згадані вами знання, навички, риси є у вас і зараз, і про них потрібно завжди пам’ятати.  Навіть мимовільне згадування про минулі успіхи може змотивувати людину на нові досягнення, додати енергії та ресурсів для ефективної професійної діяльності.

docx
Додано
28 червня 2018
Переглядів
589
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку