26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Психолого-педагогічний семінар: « Проблеми мотивації навчальної діяльності учнів»

Про матеріал

Мотив – це складний психологічний процес, що спонукає учня до дії. Мета заходу: надати можливість педагогам отримати уяву про формування мотиваційної сфери навчання та показати важливість розвитку навчальної мотивації.

Перегляд файлу

Психолого-педагогічний семінар: « Проблеми мотивації навчальної діяльності учнів»

Мотив – складне психологічне утворення ,

яке має вибудувати сам суб’єкт .

Є.Ільїн

 

Мета:

 • сприяти систематизації знань про  поняття «мотивація навчання»;
 • отримати уяву про формування мотиваційної сфери навчання.
 • Показати важливість розвитку  навчальної мотивації ;
 • Розкрити шляхи формування мотивації навчальної діяльності учнів на різних етапах уроку.

Очікувані результати: створення моделі «Формування навчальної діяльності учнів»

І.Організаційний момент.

Мотив – це складний психологічний процес, що спонукає учня до дії.

241. Вправа «Спостереження» (охарактеризувати поведінку учня на уроці).

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проблемне питання.

Що спонукає учня до навчальної діяльності?

Що саме керує та регулює навчальну діяльність учнів на уроці?

                         3. Понятійне поле

 • Мотив (від латин) - приводить до дії, спонукає до дії.
 • Мотивація – спонукання, викликати активність, визначати її направленість.
 • Мотиваційна сфера навчання учнів визначається наступними поняттями:

Смисл навчання – внутрішнє відношення до навчання:

 • Учень усвідомлює  об’єктивну  значимість  навчання ;
 • Учень розуміє суб’єктивну значимість навчання.

Мотив навчання – причина, яка спонукає до дії, усвідомлена зацікавленість у кінцевому результаті навчальної  дії.

Постановка мети - це направленість учня на виконання окремих дій, які входять у навчальну діяльність. Через постановку мети здійснюються мотиви навчання.

Емоції – реакція учня на   внутрішні та зовнішні подразників.

Інтереси –пізнавально – емоційне відношення учнів до навчання.

 

ІІ. Робота в групах.

 

Завдання для І групи

       На підставі власного досвіду  із запропонованих  тверджень обрати ті, що сприяють формуванню компонента мотиваційної сфери навчання – смисл навчання.

 

Задачі групи:

 • Із запропонованого списку обрати тільки ті дії й установки, які працюють на формування смислу навчання. Якщо Ви вважаєте, що установок недостатньо в запропонованому списку, то можете додати.
 • Обрані вами твердження написати на  аркуші.
 • Підготувати захист свого проекту(з прикладами з власного досвіду).

Установки, дії педагога:

 • Сумісна робота з дітьми щодо постановки мети навчальної діяльності на уроці
 • Вибір засобів навчання.
 • Урахування  вікових особливостей учнів.
 • Вибір дій у відповідно  можливостям  учнів.
 • Використання проблемних ситуацій, дискусій
 • Нестандартні форми проведення уроків.
 • Створення ситуації успіху
 • Створення атмосфери взаєморозуміння та співпраці на уроці.
 • Впровадження групових, індивідуальних форм організації навчальної діяльності.
 • Емоційне мовлення вчителя.
 • Використання пізнавальних, дидактичних ігор тощо.
 • Віра вчителя у можливості учнів.
 • Застосування заохочення, догани.

 

 • Формування адекватної самооцінки учнів.
 • Стимулювання учнів до вибору та самостійному використанню різних способів виконання завдань.
 • Оцінка діяльності учнів не тільки за кінцевим результатом, а й за процесом його дослідження

Завдання для ІІ групи

Пропонуємо Вам, спираючись на власний досвід, обрати ті дії та установки, що сприяють формуванню компонента мотиваційної сфери навчання – мотив навчання.

Задачі групи:

 • Із запропонованого списку обрати тільки ті дії та установки, що будуть працювати на формування мотиву навчання. Якщо Ви вважаєте, що цей список можна поповнити, то можете це зробити.
 • Обрані Вами ствердження написати на аркуші.
 • Підготувати захист власного проекту(з прикладами із власного досвіду)

 

Установки,  дії педагога:

 • Сумісна робота з дітьми щодо постановки мети навчальної діяльності на уроці
 • Вибір засобів навчання.
 • Урахування  вікових особливостей учнів.
 • Вибір дій у відповідно  можливостям  учнів.
 • Використання проблемних ситуацій, дискусій
 • Нестандартні форми проведення уроків.
 • Створення ситуації успіху
 • Створення атмосфери взаєморозуміння та співпраці на уроці.
 • Впровадження групових, індивідуальних форм організації навчальної діяльності.
 • Емоційне мовлення вчителя.
 • Використання пізнавальних, дидактичних ігор тощо.
 • Віра вчителя у можливості учнів.
 • Застосування заохочення, догани.

 

 •      Мотив навчання - причина, яка спонукає до дії, усвідомлена зацікавленість у кінцевому результаті навчальної  дії.

 

Завдання для ІІІ групи

         Пропонуємо Вам на підґрунті власного із запропонованих установок, дій учителя обрати ті, що сприяють  формуванню компонента мотиваційної сфери навчання – постановка мети.

Задачі групи:

 • Із запропонованого списку обрати тільки ті дії та установки, що будуть працювати на формування компоненту мотиваційної сфери навчання – емоційний настрій. Якщо Ви вважаєте, що цей список можна поповнити, то можете це зробити.
 • Обрані Вами ствердження написати на аркуші.
 • Підготувати захист власного проекту(з прикладами із власного досвіду)

 

Установки,  дії педагога:

 • Сумісна робота з дітьми щодо постановки мети навчальної діяльності на уроці
 • Вибір засобів навчання.
 • Урахування  вікових особливостей учнів.
 • Вибір дій у відповідно  можливостям  учнів.
 • Використання проблемних ситуацій, дискусій
 • Нестандартні форми проведення уроків.
 • Створення ситуації успіху
 • Створення атмосфери взаєморозуміння та співпраці на уроці.
 • Впровадження групових, індивідуальних форм організації навчальної діяльності.
 • Емоційне мовлення вчителя.
 • Використання пізнавальних, дидактичних ігор тощо.
 • Віра вчителя у можливості учнів.
 • Застосування заохочення, догани.

Постановка мети  - це орієнтація учня на виконання окремих дій, які входять у навчальну діяльність. Через постановку мети втілюються мотиви навчання.

Задачі групи:

 • Із запропонованого списку обрати тільки ті дії та установки, що будуть працювати на формування компоненту мотиваційної сфери навчання – емоційний настрій. Якщо Ви вважаєте, що цей список можна поповнити, то можете це зробити.
 • Обрані Вами ствердження написати на аркуші.
 • Підготувати захист власного проекту(з прикладами із власного досвіду)

Установки,  дії педагога:

 • Сумісна робота з дітьми щодо постановки мети навчальної діяльності на уроці
 • Вибір засобів навчання.
 • Урахування  вікових особливостей учнів.
 • Вибір дій у відповідно  можливостям  учнів.
 • Використання проблемних ситуацій, дискусій
 • Нестандартні форми проведення уроків.
 • Створення ситуації успіху
 • Створення атмосфери взаєморозуміння та співпраці на уроці.
 • Впровадження групових, індивідуальних форм організації навчальної діяльності.
 • Емоційне мовлення вчителя.
 • Використання пізнавальних, дидактичних ігор тощо.
 • Віра вчителя у можливості учнів.
 • Застосування заохочення, догани.

Емоції  -  реакція дитини на дію внутрішніх та зовнішніх збудників. Емоції залежать від особливостей навчальної діяльності учнів, вони супроводжують процес навчання. Діяльність, яка підтримується емоціями, результативніша.

 

Завдання для V групи

         Пропонуємо Вам на підґрунті власного із запропонованих установок, дій учителя обрати ті, що сприяють  формуванню компонента мотиваційної сфери навчання – інтерес до навчання

Задачі групи:

 • Із запропонованого списку обрати тільки ті дії та установки, що будуть працювати на формування компоненту мотиваційної сфери навчання – інтерес до навчання.  Якщо Ви вважаєте, що цей список можна поповнити, то можете це зробити.
 • Обрані Вами ствердження написати на аркуші.
 • Підготувати захист власного проекту(з прикладами із власного досвіду)

 

Установки,  дії педагога:

 • Сумісна робота з дітьми щодо постановки мети навчальної діяльності на уроці
 • Вибір засобів навчання.
 • Урахування  вікових особливостей учнів.
 • Вибір дій у відповідно  можливостям  учнів.
 • Використання проблемних ситуацій, дискусій
 • Нестандартні форми проведення уроків.
 • Створення ситуації успіху
 • Створення атмосфери взаєморозуміння та співпраці на уроці.
 • Впровадження групових, індивідуальних форм організації навчальної діяльності.
 • Емоційне мовлення вчителя.
 • Використання пізнавальних, дидактичних ігор тощо.
 • Віра вчителя у можливості учнів.
 • Застосування заохочення, догани.

 

Інтереси – пізнавально-емоційне відношення учнів до навчання. Для вчителя це співвідношення сенсу навчання, характеру мотивів, зрілості мети особливостей емоцій.

 

Результати семінару.  Після виступу всіх груп побудований макет проекту «Формування мотивації навчання»

 

 

 + +                       + +

 

 


Додаток 1.

 

 

Способи підвищення внутрішньої мотивації в навчальному процесі:

 • За можливістю скасувати нагороди і призи за правильно виконані завдання, обмежуючись лише оцінюванням та похвалою;
 • Намагатися не нав’язувати навчальної мети «зверху». Спільна робота з дитиною стосовно вироблення мети і завдань уроку може виявитися значно ефективнішою. Необхідно, щоб мета уроку стала метою навчальної діяльності учня на уроці. Або вона взагалі не має сенсу;
 • Використовувати всі можливості навчального матеріалу: зацікавити, ставити проблемні питання, активізувати самостійне мислення, грамотно використовувати наочність, ТЗН, комп’ютер тощо.
 • Якомога менше використовуйте ситуацію змагання на уроках. Краще привчати дитину до аналізу і порівняння своїх особистих результатів та досягнень.
 • Необхідно пам’ятати, що покарання за неправильне вирішення навчальних завдань є найостаннішим і найменш ефективним заходом, який завжди викликає негативні емоції й негативно впливає  на ставлення дитини до навчання.
 • Бачити індивідуальність кожного учня, вмотивовувати до навчання , спираючись на мотив, який вже є.
 • Намагатися уникати встановлення часових обмежень там, де це можливо, тому що це не лише пригнічує розвиток творчості , а й перешкоджає розвитку внутрішньої мотивації.
 • Стежити за тим, щоб навчальні завдання не лише відповідали віковим обмеженням, а й мали рівень оптимальної складності, сприяли виявленню майстерності та компетентності дитини. Регулювати рівень складності завдань., щоразу підвищуючи її.
 • Бажано підбирати навчальні завдання з елементами новизни та непередбачуваності, що сприяє формуванню внутрішнього інтересу під час його виконання.
 • Підвищення пізнавальної активності , успішне засвоєння навчальної програми, вищий рівень освоєння теоретичного матеріалу стає неможливим у ситуації, коли будь-які стимули, що стосуються навчання, стають основними.

Формування мотивації на окремих етапах уроку

Діяльність учнів обов’язково повинна мати психологічно повну структуру – розуміння й постановку учнями цілей і задач; виконання дій, прийомів, способів; здійснення самоконтролю та самооцінки.

Відповідно виділяють такі етапи формування мотивації:

 •      Етап створення вихідної мотивації (спонукання до нової діяльності, підкреслення попередніх досягнень, викликання відносної незадоволеності чимось із попередньої діяльності, підсилення акценту на майбутній роботі, здивування, зацікавленості);
 •      Етап посилення та підкріплення виниклої мотивації (інтерес до кількох способів рішення задач, до форм співпраці, різних видів діяльності, підтримка завдань різного рівня складності, підключення учнів до самоконтролю);
 •      Етап завершення уроку (підкреслення позитивного особистого досвіду кожного учня, підкріплення ситуації успіху, диференційована оцінка праці, визначення труднощів і вибір шляхів їх подолання).

 

 

 

Додаток 2

      Діагностика «Мотиви навчальної діяльності»

 Мета:               діагностика провідних мотивів навчальної діяльності.

Інструкція: «Учні, нас цікавить ваш погляд про те, що примушує вас навчатися. Намагайтеся відповідати самостійно. На аркуші бланк відповідей. Я буду зачитувати висловлювання, вам необхідно обвести в коло номери висловлювань, які близькі або співпадають з вашим поглядом».

Питання: «Я навчаюсь, щоб…»

Варіанти відповідей:

 1. мне не лаяли батьки.
 2. поважали однокласники.
 3. зі мною було цікаво розмовляти учням та дорослим.
 4. навчитися добувати цікаву для мене інформацію.
 5. більше дізнатися про світ, який мене оточує.
 6. щоб краще підготуватися до майбутньої професії
 7. до мене добре ставилися вчителі
 8. не бути гірше інших в класі
 9. бути цікавим співрозмовником

10. навчитися запам’ятовувати і зберігати в пам’яті все цікаве для мене.

11. зрозуміти в чому сенс життя.

12. знати краще шкільну програму.

13.виконати свій борг перед батьками та вчителями.

14. не здаватися дурним

15. не підводити свій клас.

16. навчитися добре і своєчасно виконувати будь-яку справу.

17. зрозуміти, що рухає життя вперед.

18. розібратися в своїх здібностях, проявити себе. 

Лист відповідей

    ДО           ПМ              СС             НП         ШП               СО

     1 2 3               4 5   6

     7 8 9              10 11 12

    13              14                15       16 17 18

Категорії мотивації навчання

ДО- мотиви(тиску) відповідальності  і обов’язку (з примусу або під тиском);

ПМ – мотиви позиціонні (намагатися знати  конкретну позицію у відношеннях з оточуючими людьми)

СС – мотиви соціальної співпраці і орієнтир на різні способи взаємодії з людьми.

НП – навчально – пізнавальні мотиви(орієнтир на здобуття знань, прийомів самостійного здобуття знань)

ШП – широкі пізнавальні мотиви (орієнтир на отримання нових знань, явищ, закономірностей).

СО – мотиви самоосвіти (орієнтир на здобуття додаткових знань і потім побудова соціальної програми самоосвіти)


Література

 

 

Ксензова  Г.Ю.Перспективні шкільні технології.

Левитес Д.Г.Школа для професіоналів, або сім уроків для тих, хто навчає. М.: Московський психолого – соціальний інститут, Вороніж: НПО «МОДЕК», 2001.

Петрушин В.І.Психологічні аспекти діяльності вчителя і класного керівника. М.: Педагогічний пошук, 2001.

Поташнік М.М., Левіт М.В. «Як підготувати та провести відкритий урок»(сучасна технологія)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
1011
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку