Рекомендації для підготовки бінарного уроку

Про матеріал

Одним із критеріїв визначення рівня культури та професіоналізму людини є не лише рівень її мислення й володіння мовою, але і рівень володіння комп'ютерною технікою. Проблема формування комп'ютерної грамотності учня є чи не найскладнішою проблемою у навчально-виховному процесі.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виступ

Вчителя Куземівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Туінова І.В., учитель хімії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним із критеріїв визначення рівня культури та професіоналізму людини є не лише рівень її мислення й володіння мовою, але і рівень володіння комп’ютерною технікою. Проблема формування комп’ютерної грамотності учня є чи не найскладнішою проблемою у навчально-виховному процесі.

Отже, єдина загальна риса бінарного та інтегрованого уроку – та, що це є заняття, яке побудоване  на  тісних міжпредметних  зв’язках.

Якщо інтегрований урок може проводити лише один вчитель (не виключається варіант – проводять два вчителя), використовуючи тісні між предметні зв’язки, то бінарний урок – це заняття, яке однозначно проводять два вчителя, з яких один (і це обов’язкова умова) – вчитель інформатики та обчислювальної техніки, другий – вчитель одного з предметів, який вивчається в даному навчальному закладі.

Між педагогічною технікою  та  технічними   засобами  навчання   існує особливий   закономірний зв’язок. Отже, продуктивність  педагогічної  праці  перебуває   у  прямій  залежності  від  уміння  викладача  гармонійно  поєднувати   в  єдиній    системі  педагогічну  техніку  та  технічні  засоби  праці.

Одна  із суттєвих вимог  до  сьогоднішніх  учнів – це  вміння кваліфіковано застосовувати комп’ютерну техніку  для  вирішення завдань, що  виникають під  час  навчання та  на  виробництві. В значній мірі   це  питання охоплюється  в  курсі  вивчення предмету “Основи інформатики та обчислювальної  техніки”. Але інформація, отримана  учнями   у  вищезгаданому курсі носить концептуальний характер. Це пояснюється тим, що вчитель інформатики   не  має змоги   описати   технологічні   особливості   того чи  іншого  продукту  на  рівні спеціалістів   у  відповідній галузі.   Тому в сьогоднішніх  умовах   велику  перспективу   має  методика  проведення  бінарних  занять  із  застосуванням  комп’ютерної  техніки.

Бінарний урок – це заняття, яке побудоване  на  тісних  між предметних  зв’язках, яке проводиться спільно двома вчителями  відповідних  дисциплін. В сучасному тлумаченні  бінарний урок  повинен   бути  побудований   на  активному   використанні  комп’ютерної техніки  на  заняттях із  спеціальних  дисциплін (математика, фізика, хімія, іноземна мова і т.д.).

Бінарний урок повинен проводити вчитель предмету "Основи інформатики  і  обчислювальної техніки" і вчитель, ми викладає один із предметів, що вивчаються в школі. Кожен із них повинен досягнути  своєї дидактичної мети.

Для проведення занять застосовуються такі уроки:

 •                   класно-урочні;
 •                   практичні;
 •                   контрольно-залікові;
 •                   консультації.

Класно-урочні заняття більш поширені під назвою “теоретичні заняття”, вони проходять у  складі всього класу. На цих заняттях можна вирішувати такі дидактичні задачі – обробка інформації, закріплення знань, контроль засвоєння. Можливості комп’ютерів  у  проведенні  кожного з таких занять дуже  широкі. Це може  бути використання  навчаючих програм, контролюючих програм  і  розрахунково-контролюючих.

Практичні заняття – для  засвоєння  умінь  та  навичок  в  роботі на ПК, в рішенні задач із таких  предметів як, математика, фізика, хімія тощо. Тут  можливі варіанти  самостійної роботи  з  пакетом прикладних програм і робота   по  складанню  програм  розрахунків.

Контрольно-залікове заняття – контроль знань по темі (чи модулю) при допомозі комп’ютера і контролюючої програми.

Консультації – це заняття по  роботі  з пакетами  інформації  по певній темі чи предмету.

Робота по підготовці бінарних занять.

   Першим етапом у підготовці  бінарних занять  має бути аналіз  учбових програм по предметах. Учителі  предметів відмічають, по яких темах можна провести  заняття  в  комп’ютерному класі, який тип занять  можна  використати при цьому.

Отже, на першому етапі відбираються предмети  й  теми, де можливі варіанти  бінарних занять у комп’ютерному класі, намічається   тип  і  мета  заняття, час його проведення.

Другим етапом буде  спільна   робота  викладачів  інформатики та відповідного предмету  по  розробці плану-сценарію  заняття, по підготовці матеріалів заняття.

На цьому етапі  ставляться  задачі  по  кожному  з  предметів, визначається мета.

Третій етап – це коректування розроблених  матеріалів до заняття. Цей  етап  важливий тому, що  на цьому  етапі   викладачі, які  готувались до  бінарного заняття,  повинні  обєднати свої розробки  заняття. На другому етапі  кожен  працював  над своїми  задачами  й  проблемами, а на  третьому проходить співставлення   розробок кожного. Уточнюється, як і що на  уроці викласти, які питання поставити, яка послідовність проведення заняття.

Четвертий етап – планування бінарного заняття в розкладі занять.

 

Використання  в  учбовому   процесі  комп’ютера  дає  позитивний  результат, вимагає творчих  підходів  з боку вчителя. Крім  інформаційної  ролі  вчителя   в  учбовому  процесі   на  новий, більш  високий  рівень  стає  організаційно-управлінська  функція  вчителя.  Виражається   це  в  таких  напрямках:

 • управління    пізнавальною  діяльністю  учнів;
 • контроль  за  формуванням  знань,  умінь  і  навичок;
 • корегування  й  диференціація   учбового  процесу.

Творча  діяльність   вчителя  розширюється  за   рахунок  впровадження  в учбовий  процес   такого  ефективного   помічника  як  ПК.

В   чому  полягає   творчість     вчителя? Перш  за   все     у   використанні  ПК  сумісно  з   уже  відпрацьованою  системою   навчання.  Враховуються   всі   функції  методи  напрацьовані   раніше і  досвід  минулого  перекладається  на  нову  основу.  Мається  на  увазі   контроль   знань  програмованим  методом   рішення   задач   і   т.д.

Творчість  викладача  проявляється  в  підготовці  матеріалів   до   занять,  прогнозування  нових  учбових  ситуацій, у  проектуванні   нових  форм,  методів  і  прийомів навчання з  використанням ПК  і  в  парі  з  іншим  викладачем.

Необхідно  виконувати  ведучу  роль  в  процесі  навчання  не  забуваючи  частку  своєї  роботи  віддати  комп’ютеру.  ПК використовується як навчаючий інструмент, а це дозволяє індивідуалізувати навчання, побудувати навчальний процес з урахуванням можливостей кожного учня. ПК вносить фактор  обов’язковості  учня  в  роботі   з  учбовим  матеріалом,  дозволяє  проконтролювати   самого  себе  проаналізувати  помилки  при  виконанні  завдань,  повторити  матеріал  і  розрахунки.  Організаційні  можливості  викладача  безмежні  при  використанні  ПК,  а  бінарний  підхід  до  занять  один  із  варіантів  цих  можливостей.

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 11
Оцінки та відгуки
 1. Банщикова Аліна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Подрез Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Енченко Алена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Подрез Олексій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Семенгова Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Куксова Любов
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Коваленко Саша
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Усик Виктор
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Посохова Людмила Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Туінова Тетяна Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Доценко Наталія Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 8 відгуків
docx
Додано
11 лютого 2018
Переглядів
547
Оцінка розробки
5.0 (11 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку