Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Презентація для атестації вчителя

Про матеріал

Презентація для атестації вчителя вищої кваліфікаційної категорії та педагогічне звання "старший вчитель". Містить: дані про вчителя, нагороди, відзнаки, розкриття педагогічної проблеми "Використання проектної технології на уроках хімії як умова розвитку пізнавальної діяльності учнів", результативність роботи та інші корисні матеріали. Допоже вчителю, який атестується презентувати власний досвід.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Беркела Олена Вікторівна учителька хімії Вільнотерешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів вищої кваліфікаційної категорії старший учитель педагогічний стаж 20 років закінчила Полтавський ДПІ ім.В.Г.Короленка, природничий факультет у 1992 році Педагогічне кредо: Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.       А. Барбюс 

Номер слайду 2

Нагорода, відзнака Ким нагороджена Короткий зміст Рік Почесна грамота Управління освіти Полтавської облдержадміністрації Переможець обласного конкурсу «Учитель року-98» з фаху «хімія» 1998 Грамота Відділ освіти Кременчуцької райдержадміністрації За високу результативність в організації роботи із здібними та обдарованими дітьми 2009 Диплом Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського Учасник відбіркового етапу ІІ(обласного) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 2010 Грамота Відділ освіти Кременчуцької райдержадміністрації Переможець районного конкурсу «Учитель року-2010.Хімія» 2009 Грамота Кременчуцька райдержадміністрація, кременчуцька районна рада За сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм, добросовісне виконання посадових обов'язків 2010 НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ

Номер слайду 3

Методична проблема: Використання проектної технології на уроках хімії як умова розвитку пізнавальної діяльності учнів Переваги методу проекту: дає можливість організувати навчальну діяльність, дотримуючись збалансованості між теорією та практикою; успішно інтегрується у навчальний процес; забезпечує не лише інтелектуальний, а й пізнавальний розвиток дітей, їх самостійність, активність, творчість, підвищення інтересу до предмету через пошук інформації та практичне її застосування при розв'язанні проблеми; дає змогу набувати досвід соціальних взаємодій, розвиває комунікативні риси.

Номер слайду 4

Типи проектів, які можуть бути використані на уроках хімії (переважно короткотривалі): Дослідницькі Рольові (ігрові) Інформаційні Прикладні

Номер слайду 5

Вміння та навички, які формуються в учнів у результаті проектної діяльності: дослідницькі комунікативні презентаційні Функції учителя у проектній технології діагностична менеджерські організаторська прогностична Організаційно-комунікативна

Номер слайду 6

ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ Методичні прийоми : «Група-проект», «Знайди помилку»,«Місткий кошик», «Шпаргалка», «Робота в малих групах», «Коло ідей». Методи: стимулювання інтересу до навчання (навчальні дискусії, створення проблемних ситуацій), дослідницькі, активні, інтерактивні, словесні (пояснення, дискусія), наочні (демонстрація, експеримент, моделювання, ілюстрація), продуктивні (проблемні, евристичні), самостійна робота учнів ( з підручником, додатковою літературою, ресурсами Інтернету, виконання письмових завдань).

Номер слайду 7

РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ХІМІЇ

Номер слайду 8

УЧАСТЬ ШКОЛЯРІВ В ОЛІМПІАДАХ, У КОНКУРСІ-ЗАХИСТІ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАН Навчальний рік Тема Автор Результативність 2009-2010 «Наукові основи створення генетично модифікованих організмів» Гудзь Вікторія, 11 клас Учасник обласного етапу 2010-2011 «Хімія відчуттів» Данилейко Наталія, 9 клас Учасник обласного етапу 2012-2013 «Дослідження якості молока» Волочай Юлія, 9 клас Учасник районного етапу 2009-2010н.р.-ІІІ м. на ІІ етапі учень 9 класу Погорілець Руслан 2012-2013 н.р. – ІV м. на ІІ етапі учениця 8 класу Беркела Поліна

Номер слайду 9

Обласний фестиваль учнівських проектів з хімії з проблеми «Ужиткова хімія» в рамках регіонального науково-методичного семінару «Проектна технологія навчання хімії» 2010 рік «Засоби догляду за шкірою обличчя очима юного хіміка» ( учениці 11 класу Гудзь Вікторія та Шелудченко Тетяна) 2011 рік «Хімія відчуттів» (учениця 9 класу Данилейко Наталія)

Номер слайду 10

НАДАЮ ПЕРЕВАГУ ІНТЕРАКТИВНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ тому, що при цьому можливо: Формувати в дітей самостійність, пізнавальну активність, ініціативу як стійкі якості особи, уміння творчо, колективно вирішувати завдання; Озброювати учнів свідомими, глибокими і міцними знаннями; Формувати міцні навички та уміння, сприяючи підготовці школярів до життя; Підвищувати виховний ефект навчання на уроці; Здійснювати всебічний розвиток учнів на уроці; Виробляти уміння працювати в групі;самостійно вчитися;працювати з книгою, додатковою літературою та ресурсами Інтернету;

Номер слайду 11

ПЕРЕДОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД Полтавської області: О.Г.Резнік, вчитель-методист школи №29 м.Полтави –стистема відбору та використання оптимальних прийомів і методів навчання, які слугують головній меті – навчити учнів вчитися, виділяти головне, послідовно викладати свої думки, тобто формувати уміння, які дозволяють збагачувати знання; - С.Ф.Сосновська, вчитель-методист школи №30 м.Полтава – різнорівневе навчання з використанням хімічного експерименту напівмікрометодом України: М.П.Гузик, учитель Южненської школи №2 м.Одеси «Комбінована система організації навчально-виховного процесу при вивченні хімії» - навчальний процес включає різні типи уроків з відповідним дидактичним навантаженням. Система контролю, опанування навчальним матеріалом, практичне застосування набутих знань має високу результативність. Групова організація навчальної діяльності ( К.Ю. Бабанський, Х.Лійметс ) - активні форми колективної діяльності на різних етапах уроку.

Номер слайду 12

МЕТОДИЧНА РОБОТА, УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ З 2010 року керівник районного методичного об'єднання учителів хімії 2010 рік учасник відбіркового етапу ІІ(обласного) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 30.01.2009 року відкритий урок у 8 класі «Узагальнення знань про періодичний закон і періодичну систему хімічних елементів Д.І.Менделєєва» в рамках семінару-практикуму учителів хімії Кременчуцького району 30.11.2012 року відкритий урок у 9 класі з теми «Окисно-відновні реакції» в рамках семінару-практикуму учителів хімії Кременчуцького району Ярмарок педтехнологій: «Нітроген та фосфор», «Органічні сполуки. Насичені вуглеводні. Теорія хімічної будови органічних сполук О.Бутлерова», «Тестові завдання для самоконтролю та контролю знань з хімії».

Номер слайду 13

КОМБІНОВАНИЙ КАБІНЕТ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ Працює відповідно до нормативних документів, що регулюють організацію навчально-виховного процесу з хімії; обумовлюють оформлення кабінетів і відповідної документації, проведення роботи з питань БЖД на уроках хімії. Постійні експозиції: державна символіка; інструкції з безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки; правила роботи в кабінеті; періодична система, електрохімічний ряд напруг металів; таблиця розчинності кислот, основ, солей. Експозиції змінного характеру: - виставка кращих учнівських проектів; матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання ТО; ДПА; роботи учнів-членів МАН; результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів.

Номер слайду 14

ПОПОВНЕННЯ БАЗИ КАБІНЕТУ (комбінований кабінет біології та хімії) ЗА ОСТАННІ 4 РОКИ Оновлено папки: тематичні методичні розробки уроків для 7-11 класів; «Завдання олімпіад», «Цікаво про метали», «У світі неметалів», «Чарівний світ хімії». Створено папки: «Учнівські проекти»(«Я парфумер», «Засоби догляду за шкірою обличчя очима юного хіміка», «Кавова ода», «Синтетичні барвники» та ін); «Розв'язування задач: аналіз та поради», «Поради з підготовки до ЗНО», «Вимоги до оформлення наукових робіт». Придбано методичний комп'ютерний посібник «Електронний конструктор уроку. Хімія. 7 та 8 класи». Виготовлено таблиці, схеми з окремих тем курсу хімії, унаочнення до проведення нестандартних уроків ( уроків-подорожей, уроків-екскурсій, урок-ділова гра та ін.)

Номер слайду 15

СПИСОК ОПРАЦЬОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ 1.Проектна діяльність у школі / Упоряд. М. Голубченко. – К.: Шк.. світ, 2007. – 128 с. 2.Буджак Т. Метод проектів як засіб формування інтелектуальних здібностей учнів //Хімія. Біологія. – 2000. - №10. – С.10. 3 . Пометун 0., Пироженко Л. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. - К.: А.С.К., 2003.-192 с. 4. Буджак Т. Метод проектів як педагогічна технологія // Біологія і хімія в школі.- 2004. - №1,- С. 43-45. 5. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. - К.: Партнер, 1997.- 193с. 6. Родина І. Використання регіональних матеріалів з метою гуманізації хімічної освіти // Біологія і хімія в школі. - 2004.- №

Номер слайду 16

Друковані роботи: Видавництво Назва газети Рік видання Назва статті Шкільний світ Хімія №9, березень 2011 Основні класи неорганічних сполук Шкільний світ Хімія №10, квітень 2011 Тестові завдання 8 клас Шкільний світ Хімія №11, квітень 2011 Тестові завдання 8 клас (продовження) Основа Освітній мегапортал simonischool.at.ua Методичний портал metodportal.net |user| |taxonomy||term| 3Б Виховний захід для учнів 6-8 класів «Цікава хімія»

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Волочай Іван
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Мазепа Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Потапенко Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Гордієнко Антоніна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Омельченко Валентина
  Взяла для себе порядок викладу матеріалу. Дуже дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Водолаз Григорій
  цікава послідовність слайдів. Не містить зайвого. Раджу всім як зразок
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
ppt
Пов’язані теми
Хімія, Інші матеріали
Додано
14 лютого 2018
Переглядів
1426
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку