Рекомендації до уроку " Нестандартні методи і прийоми при вивченні літератури"

Про матеріал

Зміни життя в сучасному світі вимагають і змін мети та призначення сучасної освіти. Знижується функціональна значущість і привабливість традиційної організації навчання, передача «готових» знань від учителя до учня перестає бути основним завданням навчаль­ного процесу. Формуються сучасні уявлення про фундаментальність освіти, отримавши яку, людина здатна самостійно працювати, вчитися і переучуватися.

Проблема викладання української літератури в школі у цей час набула особливої актуальності, тому що зміни в характері освіти все більш явно орієнтують його на "вільний розвиток людини", на творчу ініціативу, самостійність учнів, конкурентоспроможність, мобільність майбутніх фахівців. Відомо, що українська література в загальносвітовому культурному контексті є свідченням багатої духовності українського народу, його цивілізованості й високої моральності, осереддям його етичних та естетичних поглядів, виявом його творчого потенціалу та обдарованості. Метою вивчення української літератури в сучасній школі є підвищення загальної освіченості школяра, досягнення ним належного рівня сформованості вміння читати й усвідомлювати прочитаний художній твір та критичні матеріали про нього, прилучатися до художньої літератури, а через неї – до найголовніших цінностей культури: розширення його культурно-пізнавальних інтересів; сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі; виховання національно свідомого громадянина України; формування і утвердження гуманістичного світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей.

Учені-дослідники, учителі-новатори вважають, що в центрі уваги сучасної освіти мають бути не стільки навчальні предмети, скільки способи мислення і діяльності школяра.

Тобто, необхідно навчити ди­тину критично мислити, вирішувати складні проблеми шляхом аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати і враховувати альтернативні думки, приймати виважені рішення, дискутувати, спілкуватися з іншими людьми.

Перегляд файлу

Нестандартні методи і прийоми при вивченні літератури

 

Розпізнавання інформації «Так – ні»

Метод навчить учнів розрізняти правильні та неправильні факти (точки зору). Учитель пропонує школярам низку речень. Користуючись словами «так» і «ні» або позначками  «+» і  «-» учні визначають, які з речень правильні, а які хибні.

Приклад

Життєвий і творчий шлях Івана Франка

 •       Спростуйте або підтвердіть думку, що І.Франко народився на Полтавщині в родині вчителя.
 •       Великою мірою батьків Івана Яковича було дати освіту своїй дитині.
 •       Майбутній письменник навчався у Бобринецькому повітовому училищі.
 •       «З вершин і низин» - перша збірка Івана Франка.
 •       І.Франко і М.Павлик – засновники журналу «Громадський рух»
 •       Перу Івана Яковича належать понад 100 оповідань.

 

 

«Пошук аналогій»

Метод ефективний під час роботи з поняттями й термінами.

Учитель називає певне поняття, а учням необхідно знайти аналогічне серед раніше вивчених і обґрунтувати свій варіант відповіді.

Приклад

Орієнтовні аналогії

Реалізм –реальні подій.

Імпресіонізм – зображення  почуттів, вражень.

Антитеза –суперечність.

Літопис – розповідь за літами, роками.

 

«Перекладач»

http://zi.zavantag.com/tw_files2/urls_34/29/d-28272/28272_html_2a2aef1f.pngМетод доцільно застосовувати для кращого засвоєння визначень понять чи термінів.

Учитель називає учням поняття або термін і пояснює його значення. Діти повинні «перекласти» почуту фразу з наукової мови на загальновживану.

Приклад

Епігон – письменник, який наслідує, копіює індивідуальний стиль, форму, художні прийоми своїх попередників.

Лейтмотив – провідний мотив.

Рефлексія – відображення.

 

 

Кероване читання (читання з передбаченням)

Метод стимулює розвиток критичного мислення, творчої уяви.

Учитель заздалегідь ділить текст твору на окремі змістові частини і готує до кожної запитання про подальший перебіг сюжету. Він зачитує текст, а школярі уважно слухають, намагаючись не пропустити жодної деталі. Під час загального обговорення пропонуються найрізноманітніші варіанти наступного розгортання подій.

Приклад

 І.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»

Лаврін приїхав до млина, позносив з воза мішки, заїхав під верби, розпріг воли, поклав їм сіна, а сам ліг спати. Виспавшись добре в холодку, він скупався в Росі, пополуднував і пішов у млин. Мірошник уже насипав борошном його мішки.

Надворі починало вечоріти. Лаврін виніс на віз мішки і почав запрягати воли.

Не встиг він закласти заноза в ярмо і ненароком кинув очима за Рось: за Россю, коло скелі на долині, вкритій зеленим житом, червоніла якась велика квітка.

Питання. Що за квітку побачив Лаврін?

Тиждень прожила Мелашка в свекровій хаті, як у раю. Після вбогої батькової хати вона ніби ввійшла в панські покої. Кайдашева хата була просторна, з чималими ясними вікнами, з новими образами, з великими вишиваними рушниками на стінах та на образах. І зелений садок, і    маленька пасіка в садку під горою, і криниця під грушею, і левада, і зелена діброва на  горах, і розмова з  Лавріном за пасікою — все ніби заквітчало свекрову хату квітами та залило пахощами. Тиждень минув, як одна година.

Питання. Як ви думаєте, що відбувалося з Мелашкою далі?

І. Франко «Сойчине крило»

Ось він у мене в руках, той лист. Не лист, а чималий пакет. Адресований недоладно. Моє ім’я і прізвище – і Львів. Щастя, що нема нікого другого, що називався б так само, як я. А правда, і «д-р» напереді. А проте видно, що пише хтось...

Та що се? Марка російська і штемпель Порт-Артур Із Порт-Артура? Се що за диво? Хто там, у Порт-Артурі, може мати інтерес до мене? Кому там, у Порт-Артурі, цікаво доносити мені щось? А може, то не до мене? Може, яка помилка? Може, всередині є друга коверта і лист призначений для передачі комусь іншому?

Питання. Кому адресований лист і про що у ньому йдеться?

 

 

 «Перевтілення»

Метод доцільно використовувати для опрацювання проблематики художнього твору.

Педагог пропонує дітям проаналізувати проблеми твору з позицій певного персонажа. Учні розігрують окремі епізоди твору (не обов’язково драматичного), аргументуючи свій вибір.

Приклад.

І.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я».

Завдання учням

http://zi.zavantag.com/tw_files2/urls_34/29/d-28272/28272_html_2a2aef1f.png Розкажіть про причини ворожнечі у сім’ї Кайдашів з позиції (Омелька Кайдаша, Марусі Кайдашихи, Карпа, Мотрі, Лавріна, Мелашки).

 Зробіть висновок.

 


«Порушена послідовність»

Учні з низки подій, явищ обирають правильні, складаючи їх у заздалегідь визначену послідовність.

Приклад

Леся Українка «Давня казка»

Зустріч поета з графом Бертольдо.                        

Поїздка поета разом з графом на відпочинок.

Довічне ув’язнення поета, його смерть.

Конфлікт між поетом та Бертольдо.

Григорій Квітка-Основ’яненко «Маруся»

Василь повертається із заробітків вільним від рекрутчини.

Маруся в гаю потрапляє під зливу і застуджується.

Знайомство з сім'єю Наума Дрота.

Кохання з першого погляду Василя й Марусі

Весілля Василя і Марусі.

 

«Коротше — ще коротше»

Метод навчає лаконічно висловлювати свою думку, дає можливість ефективно опрацьовувати матеріал підручника.

Учитель пропонує учням прочитати чи прослухати цілісний уривок інформації. Після цього вони повинні спробувати висловити основну думку уривка одним реченням, а потім — одним словом.

Приклад

М.Коцюбинський. Осяяний сонцем

Текст.

Письменник глибоко розумів і вивчав життя, мав стійкий зв’язок з народом, природою, вважаючи себе її невід’ємною частиною. Тому й образ природи посідає чільне місце в його творчості. Він так само близький до природи, як і наші пращури-язичники, які не відокремлювали себе від природи, вважаючи лишень її частиною. Близькість майстра прози до природи – проявляє себе у новому підході до зображення статусу людини в світі, коли довкілля трактується як частина її духовного світу, а споріднена з природою людина перетворюється на об'єкт уваги письменника.

  Михайла Коцюбинського називали сонцелюбом, сонцепоклонником. Сонце, людина, природа - три кити його творчості. "Сонце! Я тобі вдячний. Ти сієш у мою душу золотий засів - хто знає, що вийде з того насіння? Може вогні? Ти дороге для мене. Я п'ю тебе, сонце, твій теплий зцілюющий напій, п'ю, як дитина молоко з материних грудей..."- так освідчується Коцюбинський сонцю в новелі "Інтермецо". "У хвилини розчарування мене раз у раз рятувала моя незвичайна любов до природи", - зазначав письменник в автобіографічному листі до Михайла Мочульського.

     Любити прекрасне малого Михайлика навчила мати Гликера Максимівна. "Особливо з матір'ю...ми були у великій приязні, і власне їй я завдячую за нахил до всього гарного та любов і розуміння природи", - писав Коцюбинський у листі до видавництва "Вік".

Речення

Михайла Коцюбинського називали сонцелюбом, сонцепоклонником.

Слово

Сонцепоклонник.

 

«Мікрофон»

Прийом спонукає учнів вільно висловлювати свої думки, кожному надається можливість сказати щось. Учні швидко, по черзі висловлюють свою думку.

Приклад

Філософ Григорій Сковорода

http://zi.zavantag.com/tw_files2/urls_34/29/d-28272/28272_html_2a2aef1f.pngДля мене Григорій Сковорода – це…  філософ, вчитель, поет, байкар, музикант, співак, унікальна людина, людина з великим серцем…..


«Оберіть позицію»

Прийом полягає у тому, щоб спонукати учнів висловити свою точку зору, зайняти свою позицію. Це повинна бути дискусія на суперечливу тему.

Приклад

Тема. «Маруся Богуславка». Проблема вибору героїні.

Дискусія « Маруся Богуславка – зрадниця чи вірна дочка свого народу»

- Як ви вважаєте ким була Маруся Богуславка? Чи зрадила вона свій народ?

 

«Асоціації»

Метод спонукає учнів думати вільно і відкрито на певну тему. Він націлений на стимулювання роздумів про взаємозалежність між окремими категоріями і може використовуватись на різних етапах уроку.

Учитель на дошці записує ключове слово чи фразу. Учні проговорюють слова або словосполучення, що асоціюються із запропонованим (вони можуть бути суттєвими або несуттєвими).

Приклад

В. Сосюра «Васильки»

Кохання

Квіти   Щастя   Радість  Мрії  Спокій  Казка  Сонце  Захоплення  Сон  Пристрасть

 

«Криптограма»

Прийом сприяє розвитку уваги, спостережливості учнів.

Приклад

Леся Українка. «Давня казка»

З’єднавши склади у слова, прочитайте, яку думку стверджує Леся Українка в поемі «Давня казка»?

 http://www.ukrlit.vn.ua/lesson/8klas/33_1.jpg

 («Ніякий гніт, ніяке насильство не може придушити прагнення народу до волі»)

Філософ Григорій Сковорода

З’єднавши слова, записані на окремих папірцях, прочитайте афоризми. Кому вони належать?

  Розум, а, книги, створилися, від, не, книги, розум у, від.

(Не розум від книги, а книги від розуму).

  Виникає, сам люблю коли; щоб я, любов з мене любові хочу  перший любили.

(Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю). 

 

 

 «Сенкан»

Прийом сприяє розвитку творчості учнів, креативності, умінню швидко і коротко складати вірші.

Слово «сенкан» походить від фр. слова «п’ять» і означає неримований вірш у п’ять рядків на запропоновану тему. 

Зміст сенкану:

1. Іменник (тема).

http://zi.zavantag.com/tw_files2/urls_34/29/d-28272/28272_html_2a2aef1f.png2. Два прикметники (яке воно?)

3. Три дієслова (що воно робить?)

4. Фраза-висновок з чотирьох слів.

5. Іменник-синонім до теми.

 

Приклад

Іван Франко

Франко.

Геніальний, невтомний.

Бореться, пробуджує, надихає.

Невтомний титан, український Мойсей.

Поет.

 

 

«Літературний диктант»

 Прийом допомагає розвивати пам'ять, увагу учнів та перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу.

Приклад

Іван Франко

Доповнити незавершені вислови необхідними відомостями.

 • Який підзаголовок збірки «Зів’яле листя»?
 • Скільки жмутків мала збірка «Зів’яле листя»?
 • Яким композитором покладена на музику поезія «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»?
 • У якій поезії І. Франка звучить мотив утвердження невмирущості справжніх людських почуттів, ідеалів кохання?
 • З якої поезії слова: «Чи жаль тобі цвіту на радощі світу?»?

Т.Г. Шевченко

Допишіть незавершені вислови.

 • Т.Г.Шевченко народився...
 • Дитинство поета пройшло у селі...
 • Поет залишився круглим сиротою у... років.
 • У пана Енегельгардта Т.Г.Шевченко служив...
 • Улюблені захоплення Т.Г.Шевченка...
 • Перша поетична збірка Т.Г.Шевченка мала назву...
 • Заарештували поета за...
 • Помер Т.Г.Шевченко (де і коли)...
 • Перепоховання поета відбулося...

 

«Брейнстромінг»

Це оперативний метод вирішення проблеми на основі стимулювання твор­чої активності, за якого учасникам обговорення пропонують висловити якомога більшу кількість варіантів рішень, в тому числі найфантастичніших. Потім із загального числа висловлених ідей відбирають найбільш вдалі, які можуть бути використані на практиці.

Організаційні етапи брейнстормінгу:

1. Мовчазне генерування (кожен працює сам по собі).

2. Невпорядкований перелік ідей (забороняється критика).

3. З’ясування ідей.

4. Голосування і аранжування.

5. Підготовка проекту.

6. Презентація проектів ідей.

http://zi.zavantag.com/tw_files2/urls_34/29/d-28272/28272_html_2a2aef1f.png7. Оцінювання запропонованих альтернатив.

8. Вироблення моделі рішення проблеми.

Приклад

Іван Франко «Мойсей»

Для чого дається життя людині?

Леся Українка «Давня казка»

Чим повчальна «Давня казка» для поетів усіх епох?

 

«Розумова картографія»

Метод допомагає зосередити думки на одній темі, розвиває вміння структурувати матеріал і може використовуватись на вступних чи підсумкових уроках (етапах уроків).

Учитель пропонує тему для обговорення. Учні (колективно чи індивідуально) повинні розбити її на логічно взаємопов'язані підтеми. Шляхом розкриття кожної підтеми створюється загальна характеристика обраної проблеми.

Приклад

Тема. Життя і творчість Б. Олійника

Повідомлення № 1. Родина, дитинство письменника

Повідомлення № 2. Роки навчання. Початок творчості

Повідомлення № 3. Творчість митця

• Розкрийте значення постаті Бориса Олійника для утвердження української літератури.

• Які аспекти його життя й діяльності треба розглянути, щоб висвітлити це питання?

 

«Знайди помилку»

Метод застосовується під час повторення і закріплення вивченого матеріалу.

Учитель заздалегідь готує 2 аркуші з текстом (1 – правильний текст, 2 - текст, де умисно зроблені помилки). Учням роздають текст 1. Вони протягом 5 хвилин уважно вивчають його зміст. Потім текст 1 вилучають і замінюють текстом 2, у якому школярі мають знайти допущені помилки.

 

Приклад

Іван Франко. Поема «Мойсей»

Текст 1

В 1905 році Іван Франко пише свою поему “Мойсей”. Глибокий і фiлософський зміст приховано у цьому творі, адже це не просто віршована компіляція  біблійного тексту, але й завуальований начерк про майбутнє українського народу, про взаємини вождя i народу в процесi наполегливого шукання “обiтованої землi”, про майбутнi сили мас, здатних висунути iз свого середовища в процесi революційного руху проводирiв, що приведуть до перемоги. Саме в цьому творі Франко протиставив масі ідейного вождя, який керується власним розумінням всезагальної корисливості. Цікаво, що Хосе Ортега -і- Гассет, своїй праці «Бунт мас» зазначає, що у співтовариствах, далеких від масовості, спільна мета, ідея чи ідеал служать єдиним зв’язком, що саме по собі виключає численність. Очевидно, що це має бути якась невеличка групка людей ентузіастів, а чи така духовно спорідненість може стосуватися цілого народу? Очевидно, що ні. Та й дійсно, чому завжди маса має дослухатися до своїх вождів? Адже навіть Франко у своєму творі зауважує на відмові народу на заклики Мойсея: «коні не ковані, худоба не годована..».

Текст 2

http://zi.zavantag.com/tw_files2/urls_34/29/d-28272/28272_html_2a2aef1f.pngВ 1907 році Іван Франко пише свою поему “Мойсей”. Глибокий і фiлософський зміст приховано у цьому творі, адже це просто віршована компіляція біблійного тексту й завуальований начерк про майбутнє українського народу, про взаємини вождя i народу в процесi наполегливого шукання “обiтованої землi”, про майбутнi сили мас, не здатних висунути iз свого середовища в процесi революцiйного руху проводирiв, що приведуть до неминучої поразки. Саме в цьому творі Франко протиставив масі ідейного вождя, який ніколи не керується власним розумінням всезагальної корисливості. Цікаво, що Хосе Ортега -і- Гассет, своїй праці «Бунтуючі маси» зазначає, що у співтовариствах, далеких від масовості, спільна мета, ідея чи ідеал служать єдиним зв’язком, що саме по собі виключає численність. Очевидно, що це має бути якась невеличка групка людей ентузіастів, а чи така духовно спорідненість може стосуватися цілого народу? Очевидно, що так. Та й дійсно, чому завжди маса не має дослухатися до своїх вождів? Адже навіть Франко у своєму творі зауважує на відмові народу на заклики Мойсея: «коні не ковані, худоба не годована..».

Описана технологія дає можливість пробудити критичне мислення учнів, показати різні точки зору на одні й ті ж події, явища, процеси; допомагає    успішно керувати пізнавальною діяльністю школярів, ефективно формувати творчі особистості.

 

«Дуель»

Цей прийом доцільно застосовувати під час перевірки домашнього завдання або під час узагальнення і систематизації. Усі учні готують низку питань за вивченим матеріалом.  Потім вчитель обирає двох учнів, які ставитимуть по черзі один одному питання. Таким чином школярі самі можуть об’єктивно себе оцінити, побути одночасно і вчителем, і учнем.

Приклад

Т. Шевченко «Думи мої, думи мої»

- Чому Т. Шевченко перебував в Орській кріпості?

- Що змусило письменника написати поезію «Думи мої, думи мої…»?

- Через що поет звертається до своїх думок?

- Що хвилює Т. Шевченка?

- Про яку «лиху годину» згадує автор твору?

http://zi.zavantag.com/tw_files2/urls_34/29/d-28272/28272_html_2a2aef1f.png- Чому Тарас Григорович свої думки називає голуб’ятами?

- Через що поет заздрить киргизам?

- Як ви розумієте вираз «бути вільним»?

 - Який настрій у поета можна дослідити впродовж цієї поезії? Про що це свідчить?

 

docx
Додано
24 серпня 2018
Переглядів
292
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку