16 квітня о 15:00Вебінар: Мотивація до навчання під час карантину

Різнорівневі завдання з географії. Формування основних груп компетентностей.

Про матеріал
За останні роки обсяг знань збільшився, як і значно зріс загальний інформаційний потік у світі. Завдання школи надати дитині знання та вміння взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формувати його життєві компетентності необхідні для успішної самореалізації в житті, навчанні та праці, тобто формувати ключові компетентності.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІЗНОРІВНЕВІ ЗАВДАННЯ

З ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ

« КРАЇНИ АЗІЇ »

ГЕОГРАФІЯ  10 КЛАС

 

Вчитель географії ЗОШ №7   Нелепова С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Авдіївка – 2019 р.

Вступ

                     Дедалі наполегливіше у двері кожного навчального закладу стукають «компетентності».

                     Компетентність у перекладі з латинської означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. У проекті нового базового Закону України «Про освіту», стаття 1 «Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь та інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та подальшу навчальну діяльність». З одного боку, - це поняття не є новим, але з іншого, - набуває небаченої досі сили та впливовості. За експертними прогнозами 2020 року найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, спілкуватися в багатокультурному середовищі. Пересічний українських школяр здобуває в школі певні знання. За останні роки обсяг знань збільшився, як і значно зріс загальний інформаційний потік у світі. Завдання школи надати дитині знання та вміння взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формувати його життєві компетентності необхідні для успішної самореалізації в житті, навчанні та праці, тобто формувати ключові компетентності. Основні поняття компетентнісного підходу:

1. Перевага самостійної пізнавальної діяльності учнів.

2. Можливість створення учнями власного освітнього продукту.

3. Цілеспрямований розвиток рефлексії учнів.

4. Організація презентації та захистів власних результатів та досягнень.

                          Тож основне завдання вчителя скласти умови для максимальної самостійної діяльності учнів, формування компетентної життєтворчої особистості. Сфера життя у якій людина почувається здатною ефективно функціонувати є достатньо широкою, йдеться про так звані ключові або життєві компетентності.

                          Для перевірки знань, вмінь та навичок за основними групами компетентності необхідно мати завдання за різними рівнями.

                           Пропоную різнорівневі завдання з формування ключових компетентностей при вивченні теми « Країни Азії»  ( географія 10 клас).

 

Полікультурна компетентність

  4 бали

1. Назвіть країни які належать до складу «азійських тигрів».

2. Які країни Азії входять до складу ОПЕК?

3. Які нові субрегіони Азії зявилися  у наслідок розпаду СРСР?

 

  5 балів

 

1. Яка країна Азії є головним виробником олова в Азії?

2. Які інтеграційні угруповання утворилися в Азії? Яка їх мета?

3. Які країни Азії мають найбільш тісні звязки з Україною?

4. З яких країн світу Японія імпортує сировину для розвитку промисловості?

5. Яка структура експорту та імпорту Китаю до України?

 

  6 балів

 

1. Порівняйте ЕГП Китаю і Японії.

2. Чи однакова спеціалізація сільського господарства країн півострова Індокитай та Індії?

3. В які країни світу експортується продукція машинобудування Японії?

4. Назвіть експортні галузі Індії.

5. Які екологічні проблеми існують у південно-західній Азії?

 

7 балів

 

1. Порівняйте господарство Індії та Китаю.

2. Порівняйте господарство двох країн НІК Азії.

3. Економіка якої країни Азії має традиційний характер?

4. Які країни південно-східної Азії мають загальні риси розвитку господарства?

5. Економіка яких країн східної та південно-східної Азії має загальні риси?

 

8 балів

 

1. Знайдіть спільність у землеробстві Казахстану та України.

2. З якою країною Азії повязано конфуціанство? В чому його сенс?

3. Що спільного у спеціалізації сільського господарства Індії та Шри-Ланки?

4. Яка країна Азії один з світових лідерів у виробництві автомобілів? Назви фактори розміщення цієї галузі .

 

9 балів

 

1. Назвіть регіони Азії у яких найбільша густота мережі залізних доріг.  З чим це

повязано?

2. Які економічні звязки Індія підтримує з Україною?

3. На прикладі Японії доведіть роль освіти у конкурентоспроможності країн.

4. Яка країна Азії найближчим часом може стати супердержавою світу? Які чинники сприяють  швидкому зростанню економіки цієї країни?

 

10 балів

 

1. Напишіть міні твір на тему:  «Якою я бачу Індію у найближчі десять років».

2. Визначи загальні риси господарства між Індією і Пакистаном.

3. Поясни закономірності діяльності Японії на світовому ринку.

4. Порівняйте сільське господарство Китаю та Казахстану.

 

11 балів

 

1. Підбери інформацію про НІКи південно-східної Азії. Назви причини швидких темпів росту їх економіки.

2. Складіть кросворд на тему: «Сільське господарство країн Індокитаю».

3. В яких країнах Азії найбільший розвиток отримав лісопереробний комплекс? Відповідь обґрунтуйте.

4. Які, на вашу думку, перспективи розвитку рекреаційного господарства в острівних країнах південно-східної Азії? Відповідь обґрунтуйте.

 

12 балів

 

1. У Монголії довгий час кішка не була домашньою твариною, а в Україні, навпаки, завжди. Чому? Відповідь обґрунтуйте.

2. У які галузі Індії можуть бути спрямовані іноземні інвестиції? Чому?

3. В яку країну південно-західної Азії ви хотіли би поїхати більш за все? Проведіть екскурсію по цій країні.

4. Яка продукція легкої промисловості Китаю користується найбільшим попитом в Україні? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна компетентність

4 бали

1. Яка країна Азії має найбільшу кількість населення у світі?

2. В якій частині Азії найбільш сприятливі умови для розвитку сільського господарства?

3. Який тип клімату притаманний для узбережжя південно-східної та східної Азії?

4. Які курортно-рекреаційні регіони виділяють в Азії?

 

5 балів 

1. Що таке НІКи? Наведіть приклади.

2. Охарактеризуйте демографічну ситуацію в Азії.

3. Назвіть регіони Азії, які відносяться до рекреаційних. Чому?

4. Яка екологічна ситуація склалась у Перській затокі?

 

 

6 балів 

 

1. Чому Південно-Західна Азія найбільш напружений регіон Азії?

2. Який національний склад населення Індії?

3. Який тип економічної системи переважає в Японії?

4. Назвіть і покажіть економічно розвинуті країни Азії.

 

7 балів 

 

1. Порівняйте ЕГП Афганістану та Ірану.

2. Порівняйте ПГП Південно-Західної та Південно-Східної Азії.

3. Охарактеризуйте стан науки та освіти Японії.

4. Порівняйте густоту населення у різних регіонах Азії.

 

8 балів 

 

1. Які якості трудових ресурсів Азії вплинули на швидкий економічний розвиток регіону?

2. Порівняйте зайнятість населення у господарстві Японії та Індії.

3. У якій частині Китаю найбільший промисловий потенціал? Чому?

4. Користуючись картами атласу визначне сільськогосподарську спеціалізацію різних частин Казахстану.

 

9 балів

 

1. У яких країнах Азії найбільший рівень безробіття?  Чому?

2. Користуючись картою «населення світу» побудуйте діаграму національного складу населення Японії.

3. Яку країну Азії можна назвати музеєм під відкритим небом? Чому?

4. Які національні релігії існують в країнах Азії?

 

10 балів

 

1. Назвіть причини демографічного «вибуху» в Азії. Запропонуйте шляхи вирішення проблеми.

2. Поясніть та підтвердить прикладами висловлювання : «Сінгапур є західними воротами Сходу та східними воротами Заходу».

3. Назвіть роль, місце і значення соціального комплексу у господарстві на прикладі двох країн Азії.

4. Чому країни Азії  імпортують продовольчі товари хоча в їх економіці сільське господарство займає провідне місце?

 

11 балів

 

1. Проведіть екскурсію по одній із країн Азії, перебуваючи в ролі гіда.

2. Які проблеми необхідно вирішувати розвиваючим країнам Азії?

3. Які проблеми необхідно вирішувати країнам Південно-Східної Азії за для подальшого приваблення туристів до регіону?

 

12 балів

 

1. Складіть кросворд на тему: «Найбільші міста Азії».

2. Спрогнозуй розвиток невиробничої сфери у розвиваючих ся країнах Азії на найближчі пять років.

3. Які проблеми у трудових ресурсах країн Південної Азії? Назви причини та запропонуй шляхи рішення.

4. Як можуть мешкати на Індо-Гангській низовині стільки людей? Відповідь обгрунтуй.

 

 

Компетентність продуктивної творчої діяльності.

7 балів 

1. Дайте оцінку ЕГП Китаю.

2. Дайте оцінку природно-ресурсного потенціалу Південно-Західної  Азії.

3. Порівняйте спеціалізацію Південної і Центральної Азії.

4. Чим пояснити відмінності у спеціалізації різних регіонів Азії?

 

8 балів

 

1. Встановіть за картами атласу центри металургійної промисловості Китаю. Назвіть чинники їх розміщення.

2. Порівняйте ЕГП Центральної і Південно-Західної Азії.

3. Яке значення для Індії має штучне зрошення? Де і коли воно застосовується?

4. Як впливає природне середовище на структуру рослинництва Південно-Західної Азії?

 

9 балів

1. Визначте головні причини міграції людей в Азії.

2. Назвіть «гарячі» точки Азії.

3. Чим пояснюється різниця у рівнях соціально-економічного розвитку країн Центральної Азії?

4. Які особливості сільського господарства Японії?

 

10 балів

 

1. Складіть схему міжгалузевих звязків хімічної промисловості.

2. Які можливості мають Узбекистан та Туркменістан у розширенні міжнародного співробітництва.

3. На прикладі однієї з країн Азії покажіть, як впливають на її населення і господарство особливості ЕГП, природно- ресурсний потенціал та особливості історичного розвитку.

4. В останні часи наукоємні галузі промисловості зявилися в Малайзії, Тайланді та на Філіппінах. Чи зможуть ці країни повторити шлях «тигрів»?

 

11 балів

 

1. Дайте оцінку економічного потенціалу Китаю.

2. Користуючись картами атласу, підручником та додатковою літературою охарактеризуйте вплив природних умов на розвиток сільського господарства країн Південної Азії.

3. Як ви гадаєте, які фактори визначили сучасний географічний малюнок промисловості Східної Азії? Чи може він змінитися у найближчі десять років?

4. Визначите чинники високого індустріального розвитку господарства сучасної Японії.

 

12 балів

 

1. Складіть твір мініатюру на тему: «Ваш погляд на перспективи розвитку Центральної Азії».

2. Складіть кросворд на тему: «Господарство країн Азії».

3. Запропонуйте шляхи вирішення демографічної проблеми Азії.

4. Запропонуйте проект економічного розвитку дрібних острівних країн Азії.

 

docx
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
11 лютого
Переглядів
135
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку