Робочий зошит для самопідготовки до ЗНО з біології

Про матеріал

Робочий зошит для самостійної підготвки ( або для керованої підготовки) учнів до ЗНО з біології створюється на основі сертифікаційних робіт 2008-2018 рр.

До кожного завдання сертифікаційної роботи автор пропонує декілька додаткових завдань різного рівня складності, пояснювальні тексти і малюнки.

Така форма підготовки не тількі актуалізує наявні знання учнів з окремих питань чи тем біології, але ї надає змогу розлянути питання з декількох точек зору, осмислити, систематизувати, порівняти и т.п., що в ціому сприяє якісній підготовці майбутніх абітурієнтів.

Робочий зошит може бути корисним і під час підготовки до предметних олімпіад з біології.

Робочий зошит розміщений на авторському сайті вчителя біології і хімії Потаповой Г.І. http://nafleshku.com.ua за посиланням: http://nafleshku.com.ua/biologiya/207-zno-biologiya/821-zno-biologiya-gotuemos-samostijno

Перегляд файлу

ЗНО біологія 2009     1 частина

 

1. Вимерлі організми досліджує наука 

                    А    палеонтологія.

Б   систематика.

                     В    еволюційне вчення. 

Г   археологія. 

 

Для відповіді на запитання, зверніть увагу на наступну інформацію:

 

 

 

Користуючись довідковою таблицею ( додаток 1), встановіть  А) Еру і два перших періоди виникнення та розширення цих тварин.

 

Б) Які типи сучасних тварин виникли в той же час. 

 

В) Які організми складали нектон і який спосіб руху вони використовували.

Г) Які відділи рослин вже були повністю сформовані?

 

Складіть тезисний  конспект у вигляді кругів Ейлера

S  - Єра 

M - Періоди

P - Рослинний світ та тваринний світ

 

 

2.      Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, які об’єднуються у системи органів?

А

популяційно-видовий

Б

організмовий

В

клітинний

Г

біогеоценотичний

 

2.1.      За допомогою мал. 1., з’ясуте в чому полягає зміст понять:

А) Фізиологічна система

Б) Функціональна система

 

 

2.2.      Серед малюнків наданих систем органів знайдіть зайву за загальними функціями. Поясніть свій вибір.

                                 

        А Б                                   В                               Г 

2.3.      Яка система доповнює рядок з останніх трьох?

А) Ендокринна                            Б) Видільна

В) Опорно-рухова                       Г) Статева

Поясніть свій вибір

 

2.4.      Доповніть схему:

                                                                             Нервова система

Порівняйте  будову та функції симпатичної та парасимпатичної нервової системи за планом

 

Нервовий шлях побудований з ….. (кількох) нейронів?

Тіло першого нейрону  - в ..

Тіло другого нейрону – в …                            

Розташування центрів регуляції  Функціональний вплив….

 

Чому цю нервову систему наживають автономною?

 

3.      Катіони якого хімічного елемента зумовлюють блакитне забарвлення крові головоногих молюсків?  

                А         Купруму              Б Магнію          В           Мангану Г      Феруму

 

 

Каракатиця Кальмар                 Осьминог                     Наутілус

    За якими ознаками ці тварини відносяться до Типу Молюски?

 

За якими ознаками їх відокремили від Черевоногих та Двостулкових?

                                

Виноградний равлик                                                 Беззубка

 

План пошуку відповіді на запитання

Частини тіла

Наявність мантії

Наявність раковини

Форма раковини

Спосіб руху

Органи чуття

Травна система Дихальна система

Кровоносна система

Видільна система Нервова система

 

4.      Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку:

ГТА ГЦГ ААТ ЦЦГ АГТ АЦА 

Визначте склад і послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі. (див.

таблицю ”Генетичний код”)

                А      вал – ала – ліз – про – арг –тре 

                 Б      гіс – арг –лей – глі – сер – цис 

В       глі – лей – фен – гіс – цис – сер  Г          фен – про – ала – вал – тре – гіс

 

4.1.      Як зміниться первинний склад білка , якщо в результаті точкової мутації  А) шостий нуклеотид буде замінено на Т? Б) сьомий нуклеотид буде замінено на Г?

 

Як зветься ця властивість генетичного коду? Яке воно має значення?

 

4.2.      Поясніть наступні  властивості генетичного коду: Універсальність, Триплетність, Однозначність, Вирожденність, Непреривність

 

5.      Яку функцію виконує органела рослинної клітини, позначена буквою Х?  

 

А фотоліз води 

Б осморегуляції

В здійснення фототаксисів 

Г терморегуляції

 

 

5.1.      Серед органел клітини позначте  ту, я якій відбувається фотоліз води. В чому полягає сутність процесу?

5.2.      На малюнку зображені частини рослинної клітини. Що це? Які функції вони виконують?

 

 

6.      Біологічно активні речовини, які утворюються в певних клітинах вищих рослин і грибів називаються А фітогормони.  Б антибіотики  В нейрогормони

Г вітаміни

 

6.1.      Встановіть відповідність хвороби та вітаміном нестача, або відсутність якого її викликала

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

1.  Рахіт А. Вітамин А

2.  Куряча сліпота           Б. Вітамін В

3.  Адіссонова хвороба В. Вітамін С

4.  Бері-Бері Г. Вітамін Д

5.  Цинга

 

 

6,2. Проаналізуйте вміст вітамінів в натуральних соках. Зробіть рекомендований список соків для вживання людині, страждаючої  сухістю шкіри, тріщинками епідермісу, ороговінням та лущенням шкіри, ламкістю нігтів, порушенням периферичного зору, послабленням імунітету.

 

6.3.            Враховуючі хімічні властивості цього вітаміну ( водо-або жиро -розчинність), вкажіть, як вживати ці соки для засвоєння  вітаміну

6.4.            Для отримання того ж вітаміну в його активній формі, соки можна замінити продуктами тваринного походження.  Виберіть з наданого переліку:

А. Печінка             Б. Яйця кур’чі В. Ковбаси та м’ясні вироби

Г. Сельдь                Д. Сир твердий Е.   Масло коров’яче вешркове   

 

7.      Рослинна клітина від тваринної відрізняється наявністю

А пластид Б мітохондрій. 

В ядра

Г комплексу Гольджi.

7.1.      В рослинах пластиди можуть взаємо перетворюватися (див мал 42). 

За можливістю наведіть приклади таких взаємоперетворень:

2 -1

 

1-2

 

2-3

 

1-3

 

 

Яке значення має зелений колір недозрілих плодів?

 

 

7.2.      З погляду можливості перетворення пластид, доведіть, що бульба – це видозмінений пагон.

 

 

Підпишіть усі частини бульби, як погону

 

7.3.      За допомогою якого методу вивчають  вплив умов  вирощування на продуктивність культурних рослин :

А. Експеримент                            Б. Хімічний аналіз

В. Мечених атомів                       Г. Генеалогічний

7.4.      Які явища в клітині рослин можна вивчати за допомогою метода мечених атомів?

 

8.      Скільки аутосом і яку статеву хромосому одержує донька від батька?

А 22 аутосоми та Y-хромосому  Б 22 аутосоми та X-хромосому 

В 23 аутосоми та Y-хромосому 

Г 23 аутосоми та X-хромосому

8.1.      У людини домінантний ген Р, що визначає стійкий рахіт, зчеплений зі статтю. Яка вірогідність народження хворих дітей у жінки, гетерозиготної за геном рахіту?

 

 

 

8.2.      Рецесивний ген дальтонізму міститься в Х-хромосомі.. Чоловік хворіє на дальтонізм, а дружина і її батьки розпізнають кольори нормально. Яка ймовірність народження в подружжя хворої дитини?                                                 

 

 

 

8.3.      У сім’ї батько й син — дальтоніки, а мати розрізняє кольори нормально. Від кого з батьків син успадкував ген дальтонізму?

 

 

 

 

 

 

9.      Яка органела клітини здатна утворювати фрагменти клітинної мембрани?

А мітохондрія

 Б лізосома

В ендоплазматична сітка  Г рибосома

9.1.      Завдяки яким речовинам  мембрани  можливий процес її відтворення:

А. білкам        Б фосфоліпідам        В. вуглеводням            Г. гліколіпідам

 

9.2.      Як побудована плазматична мембрана? Які властивості мембрани обумовлені  фосфоліпідами?

 

 

 

 

10.  У клітині томатів кількість хромосом дорівнює 24. Спочатку в цій клітині відбувся мейоз, потім три новоутворені клітини дегенерували, а четверта відразу ж пройшла три мітотичні поділи без цитокінезів. Скільки клітинних ядер і скільки хромосом у кожному з них буде після всіх перетворень?

А 3 ядра з 24 хромосомами в кожному 

Б 4 ядра з 12 хромосомами в кожному 

В 6 ядер з 24 хромосомами в кожному 

Г 8 ядер з 12 хромосомами в кожному

 

10.1.  Який хромосомний набір характерний для клітин зародку та ендосперму ячменю?  Якій хромосомний набір характерний для листків та коренів ячменю. Чому? Поясніть

                    

10.2.  Підпишіть складові зернівки ячменю?  10.3. Встановіть ознаки ячменю

А. Квітки двостатеві          В.  Запилення перехресне вітром             Е. Суцвіття китиця

Б. Квітки одностатеві         Г. Запилення перехресне комахами      Ж. Суцвіття складний колос

                                             Д. Самозапилення                                     З. Суцвіття простий колос

 

10.4. Встановіть послідовність процесів, які відбуваються у квітковій рослині пд час запліднення, починаючи з моменту формування пилка:

А) Проникнення сперміїв до зародкового мішечка

Б)Формування триплоїдної клітини

В)Прорастання пилкової трубки

Г) Формування сім’ячка з сім’язчатку

Д) Формування вегетативної та генеративної клітин

Е) Формування навколоплідника

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

11.  Послідовне перетворення органічних кислот (цикл Кребса) відбувається в А матриксі мітохондрій. 

Б апараті Гольджі.

В лізосомі.

 Г рибосомі.

          

 

Результатом циклу Кребса є розклад Пірувату до СО2 та атомів Н. Звільнений водень прямує в ланцюг тканинного дихання, де надалі окислюється до води, беручи безпосередню участь в синтезі універсального джерела енергії — АТФ.

 

11.1.  Які речовини є акцептором Н у циклі Кребса?

А. АДФ і вода                        Б. НАДФ і ФАД

В. Кисень і АДФ                     Г. НАДФ і АТФ

 

12.  Російський вчений Дмитро Йосипович Іванівський у 1892 році довів існування А бактерій. 

Б вірусів. 

В грибів. Г лишайників.

 

12.1.  Встановіть відповідність років  відкриття, вчених та безпосередньо відкриття

1. 1898

А. Олександр Флемінг

f. Умови бродіння та технологія знезараження харчових продуктів

2. 1928

Б. Луї Пастер

n. Подвійне запліднення

3. 1911

В. С.Г. Навашин

k. Вітамін В1

4. 1864

Г.  Казімір Функ

t. Пеніциллін

 

1. 1898

 

 

2. 1928

 

 

     3. 1911

 

 

4. 1864

 

 

 

13.  Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони А нездатні до фотосинтезу.

Б отримують енергію за рахунок окиснення органічних речовин.

В використовують енергію хімічних реакцій для синтезу нових органічних речовин.        Г отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин.


13.1.  Які з перелічених прокаріотів є анаеробними?

А. Дріжжі

Б. Лактобактерії

В. Бактерії спиртового бродіння

Г. Паличка Коха

Д. Кишкова паличка

 

Е. Сальмонела

Ж. Збудник холери

З. Бичачий цип’як

И. Бактерії оцтово-кислого бродіння

К.Аскарида


13.2.  Для прокаріотчних організмів не характерно ( 3 з 6):

А. Бінарний поділ                                                            Г. Наявність рибосом

Б. Наявність обміну речовин                                          Д. Багатоклітинна будова

В. Мітотичний поділ                                                        Е. Наявність мембранних органел

 

 

14             Реакції організму на подразники зовнішнього і внутрішнього середовища, які відбуваються за участю нервової системи, це – А рефлекси.

Б нервові імпульси.

В імунітет

Г таксиси

 

 

14.1.  В організмі людини  збільшення частоти серцевих скорочень визиває:

А. Збільшення концентрації адреналіну

Б. Збудження  рефлекторної дуги колінного рефлексу

В. Збудження центрів парасимпатичної нервової системи

Г. Збільшення активності довгастого мозоку

 

 

14.2.  Реакції організму на подразники зовнішнього і внутрішнього середовища, які відбуваються бувають:

А рефлекси.

Б настії

В тропизми

Г таксиси

 

Поясніть, про що йдеться у кожному випадку

 

15.           В одній пробірці міститься розчин кухонної солі, а в другій – розчин цукру. До кожної пробірки додали однаковий реагент. У першій жодних змін не відбулось, а в другій почався процес з виділенням вуглекислого газу. Що було додано у пробірки? А шлунковий сік 

Б слину

В дріжджі

Г молочнокислі бактерії

15.1. Запишіть рівняння відповідної реакції.

 

 

Охарактеризуйте процес як метаболічний ( Живлення або Дихання? Тип живлення або тип дихання? Умови протікання)

 

 

pdf
Додано
16 листопада 2018
Переглядів
2100
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку