Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Робочий зошит з правознавства

Про матеріал
Робочий зошит з правознавства для перевірки знань і умінь студентів з дисципліни "Правознавство"
Перегляд файлу

РОЗДІЛ  І  Основи теорії держави і права.

 

1 Держава –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.Основні ознаки держави:____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.Форма державного правління:_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Форма державного устрою.___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Форма державного політичного режиму_________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Причини  виникнення держави.________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Система права-______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Поняття і ознаки права_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9.Правопорушення: поняття, види______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.Юридична відповідальність: поняття , види____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

11.Встановіть відповідність між видами юридичної відповідальності та названими правопорушеннями.____________________________________

1.   Пошкодження телефонів-автоматів.

2.  Жорстоке поводження з твари­нами.

3.  Пошкодження речі, що є влас­ністю іншої особи.

4. Систематичне невиконання тру­дових обов'язків.

А Кримінальна відповідальність.

Б Адміністративна відповідальність.

В Дисциплінарна відповідальність.

Г. Матеріальна відповідальність.

Д Цивільно-правова відповідальність.

 

 

12.  Що таке демократія?

а) форма політичного режиму;

б) народовладдя;

в) підпорядкованість органів державної влади президенту;

г) взаємодія органів державної влади.

 

13. За формою правління Україна є:

 а) монархією; б) імперією; в) республікою; г) співдружністю; д) демократією.

 

 

14. Скільки областей в Україні?    а) 24;  б) 25;  в) 26;  г) 27;  д) 28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 

1.Поняття та джерела конституційного права України______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Конституційні права та свободи людини і громадянина в Україні:

  • Політичні права і свободи-________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Громадянські (особисті) права та свободи –__________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Соціально-економічні права-______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Культурні права –_______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Екологічні права-________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні_________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Органи державної влади та місцевого самоврядування в Україні____________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Який конституційний склад Верховної Ради України? а) 350 депутатів; б) 200 депутатів; в) 450 депутатів; г) 400 депутатів; д) 150 депутатів.

6.  Хто прийняв Конституцію України 1996 pоку? а) Український народ; б) Президент України; в) Верховна Рада України; г) Уряд України; д) Конституційний Суд України._______________________________

 

7. Виборче право в Україні мають громадяни, які досягли на день проведення виборів: а) 18 років; б) 21 року; 41 в) 24 років; г) 25 років; д) 35 років

8.  Визначте державні символи України:

а) Державний Прапор України;

б) гетьманська булава;

в) великий Державний Герб України;

г) Державний Гімн України.

9. Громадянин Кравченко, перебуваючи в нетверезому стані, розбив вітрину магазину. Адвокат наполягає, що правопорушення скоєно з необережності, бо підсудний був у такому стані, що не контролював своєї поведінки. Ваша точка зору на цю проблему?_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 10. Керівник однієї фірми примушує працівників вступити до релігійної громади, членом якої він є. Прокоментуйте ситуацію з точки зору конституційних прав і свобод.__________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                  РОЗДІЛ 3. Адміністративне законодавство .

 

1.Адміністративне право – це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Поняття адміністративного проступку

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Адміністративна відповідальність –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.Види адміністративних стягнень

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Вкажіть, де фіксується факт вчинення адміністративного правопорушення.

 А В ухвалі.                                     В У протоколі.

Б У рішенні.                                    Г В інструкції.

 

6. Вкажіть, що з названого є заходом адміністративного стягнення.

А Карантин.                         В Попередження.

Б Особистий огляд.            Г Огляд документів.

 

7. Адміністративне право регулює відносини: а) екологічні; б) фінансові; в) управлінські; г) сімейні; д) трудові.

 

8. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли віку: а) 12 років; б) за окремі правопорушення — 14 років; в) 15 років; г) 16 років; д) 18 років

9. Норма права, яка передбачає відповідальність за дрібне хуліганство, є: а) заборонною; б) зобов'язуваною; в) уповноваженою; г) рекомендаційною; д) пропозиційною.

 

 10. Адміністративна дієздатність громадян виникає після досягнення: а) 15 років; б) 16 років; в) 18 років; г) 21 року; д) 25 років.

 

11.Які із зазначених варіантів є адміністративними правопорушеннями?

а) дрібна крадіжка;

б) перехід вулиці на червоне світло;

в) списування на контрольній роботі;

г) образливе чіпляння до інших осіб.

 

12. Громадянин Бабич щосуботи брав у свого знайомого потужну музичну апаратуру і до пізньої ночі мешканці усіх сусідніх будинків нервувалися через протиправні дії цього меломана. Бабича неодноразово попереджали, на нього було накладено штраф, який він сумлінно сплатив і продовжував свої музичні вправи. Було прийнято рішення про конфіскацію апаратури, бо саме вона є знаряддям вчинення адміністративного правопорушення, але, дізнавшись про це, Бабич довго сміявся. Чому? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

13. Біля двору громадянина Зайцева тривалий час складовано цеглу, шлакоблок, інші будівельні матеріали. Після неодноразових попереджень на цю людину рішенням адмінкомісії при міськвиконкомі було накладено штраф. Зайцев вважає це покарання незаконним, бо будматеріали йому потрібні для будівництва гаража, але в даний_____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                              РОЗДІЛ 4.    Цивільне законодавство.

 

1.Учасники цивільних відносин_______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Форми власності в  України

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Поняття цивільно-правової угоди

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Види цивільно-правових договорів____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Спадкування за законом

-У першу чергу право на спадкування за законом мають

____________________________________________________________________

-У другу чергу право на спадкування за законом

____________________________________________________________________

-У третю чергу право на спадкування за законом мають

____________________________________________________________________

 

6. Яка з перелічених форм власності не передбачена законодавством України? а) Державна; б) приватна; в) комунальна; г) ретроспективна; д) колективна

 

7. До особистих немайнових прав у цивільному праві належать: а) право на отримання освіти; б) право авторства на твори літератури; в) право на соціальний захист непрацездатної особи; г) право на спадкування.

 

8. У померлої громадянки К. залишилися мати і чоловік. Крім того, громадянка мала двох братів і сестру. Мати, чоловік і св­етра відмовилися від спадщини. У сестри виник сумнів, чи буде при­йнята їх відмова, і в цьому випадку якою буде доля спадщини. Дайте їй відповідь._____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

9.Позивач Комаров подав позов про поділ кімнати. Відповідач – домоуправління – представив суду висновок інспектора про технічну неможливість поділу спірної кімнати. Оскільки у справі вияснилась заява позивача про призначення експертизи, то суд вирішив признати висновок інспектора як висновок експерта.
– Чи правильно поступив суд?
– Для встановлення яких фактів призначають експерта?
– У чому відмінності між висновком експерта і показаннями свідка?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Громадянин Німчака О.Л., який проїхав на червоне світло світлофора, зупинив та запропонував сплатити штраф співробітник ДАІ. Німчак О. Л. розцінив, що накладення штрафу пригнічує його честь і гідність вирішив «полякати» співробітника ДАІ і, сівши знову за кермо, направив автомобіль прямо на нього, переконаний, як він згодом пояснив, що співробітник ДАІ втече і це «реабілітує» водія в очах громадянки Мітенко А.М., яка знаходилася поруч з водієм.

В результаті Німчак О.Л. здійснив наїзд на співробітника ДАІ Івлєва Л. Д., який отримав тілесні ушкодження та довготривалу втрату дієздатності.

По відношенню до Німчака О.Л. порушено кримінальну справу. Крім того, Івлєв Л. Д. подав позов про відшкодування моральної шкоди.

Питання до задачі:

1.Якими галузями права регулюються зазначені в умовах задачі відносини?

2.Які групи майнових відносин Ви можете виокремити з умов задачі?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.Громадянин Чекалкін  якому виповнилося 14 років звернувся з заявою до відділу реєстрації актів цивільного стану про зміну прізвища мотивуючи своє прохання знущанням над ним в середньому навчальному закладі.

Начальник відділу громадянинові Чекалкіну в вирішенні його заяви відмовив.

Питання: Яку аргументовану відповідь повинен надати громадянину Чекалкіну начальник РАЦС згідно Цивільного кодексу України?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

                                        РОЗДІЛ        Шлюбно-сімейне законодавство.

 

1.Шлюб –____________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.Укладанню шлюбу можуть перешкоджати:______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Порядок вступу до шлюбу передбачає:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Підстави та порядок розірвання шлюбу

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5.Майнові відносини подружжя

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Спільне майно подружжя

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Визнання шлюбу недійсним

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

8.Взаємні права та обов’язки батьків і дітей

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9.Опіка та піклування – це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

10.Патронат над дітьми –

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.Що є особистою приватною власністю дружини?

а) прикраси особистого користування, придбані за власні кошти;

б) прикраси, подаровані їй чоловіком;

в) автомобіль, придбаний під час шлюбу за спільні кошти, але зареєстрований на її ім’я дружини;

г) холодильник на кухні.

 

 

12.Зазначте шлюбний вік для жінки згідно з законодавством України.

А 16 років. Б 17 років. В 18 років. Г 19 років.

 

Задача 13.

При розподілі майна нажитого в шлюбі громадянин В. в суді зазначив, що одержавши заробітну плату він придбав унікальний деревообробний станок для професіональних занять і рахує його особистою власністю.

Наступного разу він придбав холодильник для забезпечення потреб усієї сімї і передав його у спільне користування. На його думку холодильник стає спільною сумісною власністю подружжя та має бути розділений.

Питання: Як повинен вирішити спір суд? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Задача №14

Громадянин Іванов С.М. та громадянка Федоркіна А.П. подали до місцевого РАГЦ заяву про одруження. Після визначеного законодавством України терміну реєстрація шлюбу не відбулася так як громадянка Федоркіна А.П. дізналася про те, що її наречений був раніше одружений та має двох малолітніх дітей на яких він зобов’язаний згідно рішення суду виплачувати аліменти.

Іванов С.М. в місцевий суд подав позовну заяву про  відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди мотивуючи заяву тим, що його сторона готувалася до шлюбу. До позовної заяви було надано підтверджуючі документи.

Запитання. Як повинен вирішити справу місцевий суд згідно Сімейного кодексу України ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Задача №15

Валентина проживала з Георгієм у шлюбі понад 15 років. В останній рік подружнього життя Георгій почав пиячити і часто бив дружину. Через 2 роки після розірвання шлюбу Валентина була визнана недієздатною внаслідок психічного захворювання. Чи може у Валентини виникнути право на аліменти? Свою відповідь обґрунтуйте. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      РОЗДІЛ. Трудове законодавство.

 

1.Поняття, сторони та зміст трудового договору

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Колективний договір

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.Умови та порядок прийняття на роботу

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.Порядок припинення трудового договору

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5.Робочий час і його види

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

6.Поняття і види часу відпочинку

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7.Трудова дисципліна

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Порядок розгляду трудових спорів

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Які обов’язкові документи необхідно подати робітнику при прийнятті його на роботу?

а) паспорт, трудову книжку, ідентифікаційний код;

б) трудову книжку, свідоцтво про народження, медичну картку;

в) паспорт, диплом, медичну картку;

г) паспорт, свідоцтво про народження, диплом, трудову книжку, медичну картку;

 

10. Визначте, що з названого не належить до видів трудового договору.

                 А Договір про сезонну роботу.

                  Б Договір про сумісництво.

                  В Ліцензійний договір.

                  Г Контракт

 

11.Порівняйте поняття:

Скорочений  і неповний робочий час.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

12.Тривалість щорічної основної відпустки є не меншою ніж:

 а) 21 календарний день;  б) 24 календарних дні; в) 30 календарних днів; г) 15 календарних днів; д) 10 календарних днів.

 

13.Які відомості не вносяться до трудової книжки робітника?

 а) Про прийняття на роботу; б) про постійне переведення робітника; в) про заохочення; г) про стягнення; д) про прогули.

 

14.Тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до18 років встановлюється:

а) 18 годин на тиждень; б) 24 години на тиждень; в) 36 годин на тиждень; г) 40 годин на тиждень; д) 41 година на тиждень.

 

15. Нічним вважається час:

 а) з 8 години вечора до 8 години ранку; б) з 8 години вечора до 6 години ранку; в) з 10 години вечора до 8 години ранку; г) з 10 години вечора до 6 години ранку; д) з 11 години вечора до 8 години ранку

 

Задача №16.

Громадянина Ф. було звільнено з роботи роботодавцем за ст.. 40 п. 7.КзППУ.

12.09.07 року громадянин Ф. за словами бригадира Іванова був на робочому місті в нетверезому стані. Бригадир Іванов відсторонив від роботи громадянина Ф., але виконання свого розпорядження не перевірив. Громадянин Ф. продовжував до кінця зміни працювати.

Поведінку Ф. розглянула комісія по трудовим спорам та рекомендувала роботодавцю звільнити Ф. з роботи за вищеназваними обставинами.

З рішенням роботодавця Ф. був не згодний та подав позовну заяву до суду про відновлення його на робочому місті.

Питання: Як повинен вирішити питання суд згідно чинного законодавства?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Задача №17.

При звільнені з роботи за власним бажанням (ст.. 36 п.4. КзППУ) робітник Іванов отримав в день звільнення трудову книжку та розрахунок за відпрацьований час.

При ознайомленні з записами в трудовій книжці було внесено 8 заохочень та три стягнення.

Іванов з записами в трудовій книжці не був згодний.

Питання: Прокоментуйте наступні дії Іванова. Що вноситься до трудової книжки згідно трудового законодавства?

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача №18. Сидоров А.С. не був присутнім без поважних причин на робочому місті більше трьох годин. Даний факт підтверджено свідками та рапортом майстра зміни.

Роботодавець звільнив Сидорова А.С. з роботи за ст.. 40 п.4. КзППУ.

Сидоров звернувся до суду  з позовною заявою про поновлення його на роботі.

Питання: Як повинен вирішити справу суд?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача №19 Працівник швейної фабрики порушив трудову дисципліну. Адміністрація оголосила йому догану й позбавила премії весь колектив, мотивуючи тим, що раз профспілка наполягала на укладенні колективного договору, то й відповідальність за все повинна бути колективною. Чи є сенс «скривдженим» звертатись до суду? Чи мають вони підстави і право для оголошення страйку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       РОЗДІЛ. Законодавство про соціальний захист і охорону здоров’я.

 

1.Загальнообов’язкове державне соціальне страхування –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Види пенсій за законодавством України

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.Види соціальної допомоги сім’ям із дітьми

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Шахова у віці 53 роки 6 місяців була звільнена за скороченням штату. Через два місяця після звільнення вона звернулася до державної служби зайнятості з заявою про призначення їй достроково пенсії за віком. Загальний трудовий стаж Шахової становить 30 років.
Чи буде задоволена заява Шахової? Надайте правову консультацію.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Р.займається підприємницькогою діяльністю без створення юридичної особи.За несплату внесків на загальнообов"язкове державне соціальне страхування у зв"язку з тимчасовою непрацездатністю та витратами зумовленими народженням та похованням на неї було накладено штрафні санкції. 
1.Чи зобов"язана вона сплачувати страхові внески на даний вид загальнообов"язкового соціального страхування? 
2.чи матиме вона право на допомогу по вагітності і пологах і по догляду за дитиною якщо не сплачуватиме внески на даний вид страхування?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Пенсіонер П.(громадянин Російської Федерації)переїхав на постійне місце проживання до сина в Севастополь. Він звернувся до районного відділення пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії. 
1.чи матиме він право на отримання пенсії за віком на території України? 
2.якими актами це регулюється?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                    Глава 9. Земельне законодавство.

 

1.Земельне право-

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Право власності на землю – це

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. - Класифікація земель

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Оренда землі

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Термін договору оренди земельної ділянки не може перевищувати: а) 10 років; б) 100 років; в) 25 років.

 

5.Громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі: а) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни та іншими цивільно-правовими угодами; б) безоплатної передачі із земель державної та комунальної власності; прийняття спадщини; в) приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування; г) виділенні в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки; д) усе перераховане.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

                               РОЗДІЛ 8. Екологічне законодавство.

 

1.Екологічні права й обов’язки громадян Кожний громадянин України має право на: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища полягають у:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Вкажіть, яке з названих порушень належить до адміністративних правопорушень в галузі охорони природи.

А Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає стандартам.

Б Порушення правил торгівлі.                                                                

В Порушення вимог щодо охорони надр.

Г Порушення чи невиконання трудового договору.

 

4. До складу природного заповідного фонду України не входять: а) державні заповідники (природні, біосферні), природні національні парки, заказники, пам'ятки природи; б) ботанічні сади, дендрологічні та зоологічні парки; в) парки — пам'ятки садово-паркового мистецтва, заповідні урочища; г) паркове господарство місцевих рад.

 

5.Члени об’єднання власників багатоквартирного житлового будинку Б. і В. вирішили за власні кошти спорудити на прибудинковій території дитячий спортивний майданчик. Спорудження майданчика почалося після отримання дозволу на будівництво. Проте група інших членів об’єднання – власників автомобілів звернулася до голови об’єднання з вимогою зупинити будівництво через те, це перешкоджатиме будівництву гостьових автостоянок.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.У багатоповерховому будинку в житловому районі “Дубки” на сходинковому майданчику мешканці виявили розлиття значної кількості підозрілої рідини, схожої на ртуть. Звернувшись до диспетчерської місцевого ЖЕКу з проханням про усунення розлиття, мешканці отримали відмову, оскільки ЖЕК не має необхідних засобів для збирання ртуті, до того ж, проведення таких заходів не входить до обов’язків працівників ЖЕКу. Схожі відповіді були отримані від працівників місцевого відділення міліції, швидкої медичної допомоги та державної пожежної охорони.

Визначити коло суспільних правовідносин.

До обов’язків яких органів входить перевірка повідомлення мешканців і ліквідація розлиття ртуті?

Запропонувати способи захисту прав та інтересів громадян. 
Вирішити справу.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Під час транспортування рідких відходів хімічного виробництва водій вантажного автомобіля Максимчук М.Ф. не впорався з керуванням, автомобіль потрапив у кювет і перекинувся. При цьому відбувся витік рідини, яка потрапила із дощем у ставок.

У ході розслідування ДТП було встановлено, що вини водія немає, оскільки аварія виникла через невлаштованість дорожнього покриття.

На суді у якості співвідповідачів було залучене обласне управління по будівництву та експлуатації автомобільних доріг, представники якого зазначили, що не несуть відповідальності за вказаний випадок, оскільки дана ділянка є аварійно-небезпечною, про що стоїть попереджувальний дорожній знак, до того ж, як наполягають представники облавтодору, вантажівка належить не їм, а тому вони не можуть нести відповідальність за джерело підвищеної небезпеки незалежно від вини.

Представник АТ “Заграва”, якому належить автомобіль, заявив, що, якби не дефекти покриття дороги, то такий випадок взагалі б не трапився.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Чи обґрунтовані заяви відповідачів?

Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Господарське право

 

1.     Умови господарського договору

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.     Види та організаційні форми підприємств

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.Сільськогосподарському підприємству "Аграрник" держава в 2008 році здійснила доплату за сільськогосподарську продукцію у розмірі 200000 гривень. А колективному сільськогосподарському підприємству "Мрія" надала дотацію на підтримку виробництва життєво важливих продуктів харчування у розмірі 1 млн. гривень.

Питання: Чи правомочна держава на такі дії?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Громадянка Сидорова – приватний підприємець, після отримання Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання уклала згідно ст.. 179 Господарського кодексу України господарський договір на поставку другою стороною сировини для виготовлення трикотажних виробів, вказавши згідно ст.. 180 Господарського кодексу України істотні умови договору, а саме:

- предмет договору – трикотаж в асортименті;

-   ціну товару – вільну за домовленістю;

-  строк поставки сировини.

 

Отримавши сировину приватний підприємець виявила ряд суттєвих недоліків, а саме низьку якість товару. Кошти за сировину сплачувати відмовилась. Контрагент подав до суду скаргу.

Питання: Як повинен вирішити питання суд?

 

 

 

 

 

 

                                   РОЗДІЛ 6. Фінансове законодавство .

 

1. Державний бюджет України

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Поняття податку

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Види податків

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.На який строк приймається Державний бюджет України?

а) один місяць;

б) один квартал;

в) один календарний рік;

г) п’ять календарних років;

 

5.Який орган забезпечує виконання Державного бюджету України?

а) Верховна рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Бюджетна рада;

г) Державне казначейство України.

 

6.  Бюджет – це:

А) план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування впродовж бюджетного періоду;

Б) централізований фонд грошових коштів держави;

В) грошові відносини, які виникають між державою з одного боку і юридичними та фізичними особами з іншого з приводу утворення бюджетного фонду і його використання на відтворення, підвищення рівня життя і задоволення інших суспільних потреб;

Г) грошові відносини, які виникають між державою з одного боку і юридичними та фізичними особами з іншого з приводу мобілізації тимчасово вільних грошових коштів у розпорядження органів державної влади і їх використання на фінансування державних потреб;

Д) правовий акт, згідно з яким органи державної влади і місцевого самоврядування мобілізують фінансові ресурси.

 

 

                                РОЗДІЛ 11. Кримінальне законодавство.

1.Поняття і ознаки злочину

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Стадії скоєння злочину

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Співучасниками злочину визнаються

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Види кримінальних покарань

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Основні покарання –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Додаткові покарання –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

7. Ким вважається особа, яка безпосередньо вчиняє злочин?

а) пособником;

б) підмовником;

в) організатором;

г) виконавцем.

 

8. Визначте, який з вказаних злочинів є злочином проти життя та здоров'я особи.

 А Пропаганда війни.         В Перешкоджання здійсненню виборчого права.                                

 Б Державна зрада.             Г Умисне вбивство.

 

9. Вкажіть, після досягнення якого віку особа несе кримінальну відповідальність за загальним правилом.

А 3 14-ти років.                   В 3 16-ти років.

Б 3 15-ти років.                   Г 3 18-ти років.

 

10. З якого віку осудна особа підлягає кримінальній відповідальності за скоєння будь-якого злочину?

а) з 14 років;

б) з 16 років;

в) з 18 років;

г) з 21 року.

 

11. Яке покарання належить до основного кримінального покарання?

а) заслання;

б) конфіскація майна;

в) штраф;

г) попередження.

 

12.Під час допиту у кабінеті слідчого Ковальов, до якого була застосована міра запобіжного заходу – взяття під варту, скориставшись неуважністю слідчого Мельниченка, взяв зі столу скляну попільницю і з помсти вдарив його по голові, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Побачивши, що потерпілий у непритомному стані, Ковальов, скориставшись цим, знищив матеріали кримінальної справи і втік через вікно.
Кваліфікуйте дії Ковальова.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

13.Артамонов, скориставшись неуважністю продавця, з ящика прилавка взяв 44 грн.  з виторгу і вийшов із гастроному. Наступного дня таким же чином він узяв з виторгу 40 грн., але цього разу продавець це побачила і вхопила Артамонова за рукав, але він вирвався і вибіг з гастроному. Кваліфікуйте дії Артамонова.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

14.Глушко зайшовши в ліфт із громадянкою Т., зупинив ліфт між поверхами і поставив вимогу віддати йому сумку, каблучку та сережки. Т. спробувала чинити опір. Тоді Глушко задушив її, забрав речі і втік з місця події.
Дайте правову оцінку діянню, яке вчини в Глушко?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.Зимін зі своїм сусідом Нестеренком розпивали спиртні напої в квартирі останнього. Дружина Нестеренка, побачивши чоловіка та його товариша в стані сп’яніння, почала їх сварити. Нестеренко намагався виштовхнути дружину з кімнати, де вони знаходились, але це її ще більше обурило, і вона, схопивши кухонний ніж, ударила чоловіка в живіт. У лікарні з’ясувалося, що лезо ножа проникло в черевну порожнину, але не пошкодило внутрішніх органів. Через 3 дні Нестеренка виписали з лікарні, а ще через 7 днів він закінчив амбулаторне лікування і вийшов на роботу. Кваліфікуйте дії дружини Нестеренка.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Основи теорії права. Основи теорії держави

Тема 2. Правомірна поведінка, правопорушення і юридична відповідальність

 Тема 3. Основи конституційного права України

 Тема 4. Основи цивільного права

Тема 5. Основи трудового права України

Тема 6. Основи адміністративного

 римінального права України

Тема 7. Основи сімейного права України

 Тема 8. Правоохоронна і право

1

 

doc
До підручника
Правознавство (профільний рівень) 10 клас (Наровлянський О.Д.)
Додано
9 грудня 2019
Переглядів
202
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку