«Робота з таблицями та графічними об'єктами у текстовому процесорі Word»

Про матеріал

На уроці учні закріплюють вміння і навички роботи з графічними об'єктами та таблицями у текстовому процесорі Word поєднуючи свої знання з уроків геометрії.

Перегляд файлу

8-А клас

Інтерований урок інформатики та геометрії

Якщо людина не повторює того,

що вона знає, рівень її інтелекту прямує до нуля.

«Робота з таблицями та графічними об'єктами

у текстовому процесорі Word»

Пізнавальна мета уроку: закріпити навички роботи з текстовим процесором Word, поглибити знання учнів з теми, вдосконалювати навички роботи на ПК, підготувати учнів до практичної роботи.

Розвивальна мета уроку: розвивати логічне мислення, пам'ять, швидкість виконання завдань на комп’ютері, інтерес до вивчення інформатики та геометрії.

Виховна мета уроку: виховувати старанність, увагу, сприяти самостійній роботі за комп’ютером, виховувати культуру користувача ПК, показати на прикладі практичного завдання поєднання різних видів роботи за допомогою ПК.

Обладнання: ПК, програмне забезпечення: Windows’XP, Microsoft Office’2010, роздатковий матеріал (тести), інструкція з ОП, мультимедійна презентація до уроку.

Тип уроку: урок систематизації знань та закріплення умінь  і навичок.

Хід уроку

І. Організація уроку.

Перевірка  присутності учнів та їх готовність до уроку. Повідомлення теми і мети уроку. Повторення правил  з охорони праці і пожежної безпеки  в комп’ютерному класі.

ІІ. Мотивація.

 Матеріал сьогоднішнього уроку буде базуватись на тих знаннях, які ви вже отримали вивчаючи тему «Текстовий процесор Word». Програма Microsoft Word 2010 являє собою могутній текстовий процесор, який використовується для створення і редагування документів, вставки і видалення тексту, а також створення графічних зображень, таблиць, схем. Програма є складовою частиною пакету сервісних програм Microsoft Office, створеного для задоволення різних професійних і інших запитів. Сьогодні у нас з вами буде інтегрований урок, який поєднує знання з двох шкільних  предметів. Основна мета даного уроку полягає в тому, щоб дати вам змогу перевірити свої знання з теми Microsoft Word та  наскільки ви готові самостійно виконувати практичні завдання, а також наскільки чітко ви орієнтуєтесь в різновидах геометричних фігур, саме тих, які вивчали у цьому навчальному році. Поряд з цим, не менше значення має те, що працюючи в MS Word, ви одночасно придбаєте досвід роботи за комп'ютером й опануєте прийоми і навички спілкування із сучасним програмним продуктом, та спробуєте себе у ролі редакторів, котрі видруковують різні допоміжні матеріали для учнів (вини теж користуєтесь).

Сьогодні ми з вами спробуємо виготовити довідник для учнів 8-х класів з геометрії.  Ви уже вмієте форматувати сторінку, друкувати текст, оформлювати титульну сторінку, створювати списки різних видів та вставляти і форматувати таблиці й графічні об’єкти до текстового документа. А от тепер ми поєднаємо усі наші вміння і створимо свій довідник з геометрії. Перш ніж приступимо до роботи давайте перевіримо ваші знання.

                          (учні виконують тестові завдання у 2-х варіантах)

 

 

 


Тест для перевірки домашнього завдання

Варіант 1

 1. Microsoft Word  це
  1. табличний редактор;
  2. текстовий редактор;
  3. службова програма.
 2. Одночасно в текстовий редактор WORD можна завантажити:
  1. один документ;
  2. більше ніж один документ;
  3. жодного документа.
 3. Для зміни розміру шрифту фрагменту тексту потрібно його виділити і:
  1. скористатися командою Вид / Шрифт;
  2. скористатися командою контекстного меню Шрифт;
  3. скористатися командою контекстного меню Абзац.
 4. Редагування – це:
  1. виправлення орфографічних, стилістичних та синтаксичних помилок;
  2. знищення лише останніх букв слів;
  3. внесення доповнень у створений документ.
 5. Для виділення абзацу тексту потрібно:
  1. клацнути мишею на початку абзацу і при натиснутій лівій кнопці провести до кінця абзацу;
  2. тричі клацнути в межах абзацу;
  3. скористатися будь-яким із запропонованих варіантів.
 6. Щоб вставити таблицю в документ у ТР Word, потрібно:
  1. виконати дії Таблиця / Добавити таблицю;
  2. виконати дії Вставлення / Таблиця;
  3. виконати піктограму Список.
 7. Для створення об’єкта WordArt потрібно:

а. скористатися кнопкою на панелі інструментів

           b. скористатися кнопкою на панелі інструментів

 1. скористатися кнопкою на панелі інструментів
 1. Яке положення може займати малюнок відносно тексту?
  1. по контуру;
  2. за текстом;
  3. перед текстом.
 2. Файли створені текстовим редактором Word мають розширення:

а. doc;

b. txt;

      c.bmp;

 

Тест для перевірки домашнього завдання

Варіант 2

 1. Текстові редактори призначені для:
 1. лише набору тексту;
 2. лише для форматування документів;
 3. для набору, редагування та форматування документів.

2.При форматуванні символу у ТР Word можна задати:

              a.   лише його колір;

 1. розмір і колір шрифту;

              c.   розмір, накреслення, гарнітуру та колір.

3.Форматування документу – це:

              a.  створення обрамлення навколо нього;

              b.  вибір шрифту, яким набирають документ;

              c.  надання йому бажаного зовнішнього вигляду.

        4.Для того, щоб надрукувати документ Word на принтері, потрібно:

               a.   натиснути кнопку Office  / Друк;

 1. скористатися командою меню Основне / Друк;

               c.  скористатися командою меню Вставлення / На принтер.

         5.Виділити фрагмент документу у ТР Word можна:

                a.натиснути клавіші Alt + Shift;

                b.протягнувши його мишкою;

                c.виконати дії Вигляд/ Розмітка сторінки.

         6.Які дії можна виконати за допомогою команди Основне / Абзац:

                 a.вирівняти текст абзацу;

                 b.встановити шрифт абзацу;

                 c.встановити міжрядковий інтервал в абзаці.

          7.Які з тверджень є правильними?

               a. Можливості програми Microsoft Word дуже широкі –

                   починаючи від створення нескладних текстових повідомлень

                   до складних, багатосторінкових документів, що передбачають складне

                   форматування, графічні елементи.

              b. Програма Microsoft Word дає змогу створювати складні

                     таблиці,  виконувати аналіз процесів.

 1. Програма Microsoft Word входить до складу ОС Windows.

          8.Для створення маркованого списку треба:

             а. скористатися кнопкою на панелі інструментів

                    b. скористатися кнопкою на панелі інструментів

       с. скористатися кнопкою на панелі інструментів

    9. Щоб набрати велику букву потрібно скористатись клавішею:

     a. Caps Look;

     b. Ctrl;

     c. Shift.


                                Відповіді

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І

b

b

b

a

a

b

c

a,b,c

a,b

ІІ

с

с

с

а

b

а,с

а

с

a,c

 

 

    12

 

      11

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

…Розум полягає

не тільки у знанні,

але й в умінні застосовувати

знання на практиці.

Аристотель

Усно.

 • Як завантажити текстовий редактор?
 • Що означає від форматувати сторінку?
 • Які геометричні фігури ви вивчали у 8 класі на уроках геометрії?
 • Які основні параметри сторінки і тексту для текстового документа?
 • Назвіть будь-ласка усі чотирикутники, які ви знаєте?
 • Які види списків ви знаєте?
 • Що таке трикутник? Які трикутники бувають?
 • Якими способами вставляються таблиці в Word?
 • Чи можна і як намалювати найпростіші графічні елементи до текстового документ.

ІV. Виконання практичних завдань.

Завдання 1.  Створити титульну сторінку, використовуючи функцію Вставка---Титульна сторінка. Виберіть стиль, орієнтацію листа КНИЖКОВА, рік, впишіть назву вашого довідника засобами WordArt.

Завдання 2. На другій сторінці документа створюємо зміст довідника у вигляді різнорівневого списку.

Завдання 3. Наступною сторінкою нашого довідника з геометрії буде вставлення таблиці з різновидами трикутників. Для цього вставте таблицю з 5 стовпцями і 3 рядками за зразком. По порядку вставте в таблицю усі відомі трикутники, їх назви, та властивості. Останній стовпець ми підписуємо, але поки-що він залишається порожнім, адже записувати формули у текстовому процесорі Word ми ще не вивчили. Тому цей стовпець ми будемо заповнювати дещо пізніше.

 

V. Фізкультхвилинка.

 

 Учні виконують вправи для відпочинку очей та м’язів спини за відео фрагментом, який показує вчитель на їх моніторах та на інтерактивній дошці у класі.

 

Завдання 4. Слідуюча сторінка нашого довідника буде аналогічною, але в вашій таблиці мають бути вписані властивості усіх чотитрикутників, вивчених вами на уроках геометрії.

Завдання 5. На наступній сторінці аналогічно виконуємо завдання, але вже для кола, круга та овала.

Слідкуйте за тим, щоб у ваших таблицях з геометричними фігурами не було зайвих пустих рядків, але один пустий стовпець ми лишаємо для формул на наступні уроки. Розміри стовпців та рядків повинні відповідати розмірам ваших фігур та текстів.

Збережіть свою роботу під назвою «довідник геометрії» у власній папці в Документах, щоб на наступних уроках ви могли продовжити роботу над своїм довідником з геометрії.

А тепер, щоб відпочити від вашої праці і трішки заспокоїтися, давайте розгадаємо ребуси.

(таблиця)

 

 

(форматування)

 

(паралелограм)

VІ. Узагальнення та підсумок уроку.

 

Вчитель перевіряє учнівські роботи та дає їм характеристики. Найкращі з них показує усім присутнім у класі на уроці. Учні переглядаючи роботи своїх однокласників пояснюють, що їм сподобалось, а що на їх думку оформлено неправильно.

Учитель виставляє учням бали за роботу на уроці.

 

VІІ. Домашнє завдання.

 

Потренуватися щодо заливки фігур різними способами та повторити основні можливості текстового процесора Word.

(Матеріал повторюємо за електронним підручником Шестопалова)

Складіть кросводр по темі текстового процесора Word.

Завдання 6 «Кросворд»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ю

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

с

 

а

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

т

 

г

 

 

 

н

 

 

о

м

а

т

у

в

а

н

н

я

 

 

о

 

е

 

в

 

в

 

б

 

 

 

 

 

р

 

д

 

к

 

а

 

л

 

 

 

 

 

м

 

а

 

а

 

н

 

и

 

 

 

 

 

у

 

к

 

 

 

н

 

ц

 

 

 

 

 

л

 

т

 

 

 

я

 

і

 

 

 

 

 

и

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі:

 1. надання документу бажаного вигляду

По вертикалі:

 1. Можливість текстового редактора за допомогою якої можна вводити математичні вирази.
 2. Текстовий…
 3. Операція, яка виконується за допомогою буфера обміну?
 4. виправлення помилок у документі
 5. Її можна додавати до документу, вона містить рядки та стовпці.
 6. Операція, яка виконується за допомогою буфера обміну?

 

 

doc
До підручника
Інформатика 8 клас (Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
22 січня 2018
Переглядів
1374
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку