" Роль методичної служби закладу у вихованні в учнівської молоді почуття патріотизму"

Про матеріал
Роль методичної служби закладу у вихованні в учнівської молоді почуття патріотизму
Перегляд файлу

Роль методичної служби закладу у вихованні в учнівської молоді почуття патріотизму

C:\Users\Лилия\Desktop\10.jpgНа сьогодні перед методичною службою  навчального закладу  стоїть завдання – забезпечення гармонійного поєднання навчання і виховання у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян (Додаток1).

Роль методичної служби  в цьому напрямку полягає в  координації  впровадження Методичних рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (Додаток до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»)  за навчальними предметами: початкова школа, українська мова ті література,  зарубіжна література, іноземна мова, мова і література національних меншин, історія, математика, інформатика, географія, фізика, інформатика, біологія, екологія,  хімія та природознавство, фізична культура, трудове навчання. Методична служба забезпечує вивчення даних Методичних рекомендацій  педагогічним колективом, провидить додаткові консультації  молодим педагогам  з даного напрямку діяльності (додатки 2, 3, 4).

В роботі з молодими спеціалістами, слід зробити акцент на розуміння важливості  використання краєзнавчого матеріалу у викладанні природничих наук, що  підводить учнів до глибшого розуміння навколишнього середовища і сприяє пробудженню поваги і любові до того місця, де вони народились і виросли.

В навчальному  закладі здійснюється  інформаційно-просвітницька робота, спрямована на формування  толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та традицій як українців так і представників різних національностей -   з учнями, педагогами та  батьками (Додаток 5)

Методичною радою закладу розроблений «План заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді ЗНВК №63  

на 2015-2016 н.р.» (Додаток 6) і забезпечується його реалізація.

Аналіз  відвіданих років засвідчив, що вчителями української мови зібраний значний матеріал на народознавчій основі, що сприяє збагаченню мовлення учнів, розширенню кола їхніх інтересів, залученню молодого покоління до витоків народних традицій, збагаченню  духовного світу молодої людини, збереженню нагромадженого упродовж віків досвіду, прищепленню почуття патріотизму, любові до праці, природи, а також служить для кращого засвоєння мовного матеріалу під час навчання у школі та самоосвіті.

Показником  рівня патріотичного виховання в закладі  є результативність участі учнів в таких конкурсах, як:

 • Всеукраїнський конкурс учнівської творчості. Номінація «Історія України і державотворення»,
 • Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка,
 • Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.

 

Конкурс

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

 

Всього переможців

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості. Номінація «Історія України і державотворення»

1

1

1

3

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

1

2

2

5

     Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.

1

2

2

5

 

Кількість учасників і переможців вказаних  конкурсів підтверджують  сформованість пізнавального інтересу учнів до історичної спадщини українського народу і поваги та любові до державної мови.

Патріотичне виховання  учнівської молоді в українськомовному навчально-виховному закладі  завжди буде залишатись пріоритетним напрямком роботи методичної служби.   

 

C:\Users\Лилия\Desktop\300_400_534852001437127214.jpgДодаток1

 

«Планування діяльності

  методичної служби

 ЗНВК №63,

 спрямованої на  виховання

у дітей і підлітків

 почуття  патріотизму»

 1. Створення творчої групи, для  розробки структури роботи колективу над  методичною темою «Формування системи патріотичного виховання в умовах сучасної школи-комплексу» на 2016-2021 н.р.
 2. Затвердження методичною радою закладу структури роботи  педколективу над  методичною темою «Формування системи патріотичного виховання в умовах сучасної школи-комплексу» на 2016-2021 н.р.
 3. Проведення психолого-педагогічних семінарів для членів педагогічного колективу:
 •   “Проблеми патріотичного виховання молоді в умовах російської агресії”;
 • “ Патріотизм – нагальна потреба України і українців”;
 • “Особливості патріотичного виховання підростаючого покоління в умовах становлення правової держави”;
 • “Особистісно орієнтовані технології виховання патріотизму молоді”;
 • “Взаємодія школи і громадських організацій у вихованні патріотизму підростаючого покоління”;
 • “Виховання патріотизму особистості засобами гуманістичної та християнської моралі”.
 1. Спрямування роботи шкільних методичних об’єднань  на  реалізацію методичної теми «Формування системи патріотичного виховання в умовах сучасної школи-комплексу»
 2. Щорічний розгляд педагогічною радою закладу питання про проміжні та кінцеві результати роботи колективу над методичною темою «Формування системи патріотичного виховання в умовах сучасної школи-комплексу» і завдання на наступний рік.

 

          C:\Users\Лилия\Desktop\ornament2.jpgC:\Users\Лилия\Desktop\ornament2.jpgC:\Users\Лилия\Desktop\ornament2.jpg

 

C:\Users\Лилия\Desktop\big-4986_big.jpgДодаток 2

 

«Молодому педагогу про патріотичне виховання

 дошкільників та школярів в умовах школи-комплексу»

2014-2015 н.р.

 

Назва  заходів

Хто проводить

Дата проведення

 1.  

Презентація «Історія національних  свят та відзначення Дня захисника України, Дня Гідності і Свободи, Дня Збройних Сил України, Дня Соборності України в шкільному та дошкільному відділенні закладу»

Заступники директора    з НВР Круліковська Л.М. та Степченко О.І.

 

 

ІХ

 1.  

Круглий стіл «Виховання у дошкільників та  учнівської молоді національної самосвідомості, налаштовання на осмислення моральних та культурних цінностей українського народу»

Голова шкільного методичного об’єднання  класних керівників

 Калієвська О.Л.

 

 

ХІ

 1.  

 Бесіда «Вивчення та популяризація історії українського козацтва, збереження і пропаганда історико-культурної спадщини українського народу»

Керівник шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-природничого циклу Охромій І.І.

 

 

І

 1.  

Колективна розробка критеріїв оцінювання конкурсу стройової  козацької пісні для учнів 5-11 класів

Керівник шкільного методичного об’єднання вчителів спортивно-естетичного  циклу Тимошенко Н.М.

ІІІ

 1.  

Мозковий штурм «Складання сценарію спортивного родинного  свята «Патріот»

Музичний керівних дошкільного відділення Острогляд В.І., педагог-організатор

 Спудка О.Г.

V

C:\Users\Лилия\Desktop\на виставку\i (1).jpgДодаток 3

Обговорення з молодими спеціалістами напрямків  популяризації державної мови педагогами закладу незалежно від  предмету викладання

відповідно до Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді  :

 • у навчально-виховній діяльності неухильно дотримуватися єдиного мовного режиму;
 • формувати інформаційно й емоційно самобутній україномовний простір, який забезпечуватиме прилучення школярів до величезного мовного дивосвіту, до глобальних знань про рідну мову, її закони, систему її виражально-зображальних засобів;
 • виховувати відповідальне ставлення до рідної мови, свідомого нею користування;
 • сприяти вияву українського менталітету, способу самоусвідомлення і самоідентифікації, сприйняттю української мови як коду праісторичної пам’яті;
 • плекати розвиток духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфери саме на основі української мови;
 • через мовне посередництво долучати школярів до національної історії, до різних масивів національної культури, до глибинної сутності народного життя;
 • здійснювати розвиток мовлення не тільки на уроках української мови і літератури, а й під час вивчення всіх інших предметів.

C:\Users\asus\Desktop\xmPVMtjb6rM.jpg

Додаток 4

Спільне  засідання

 членів методичного об’єднання  класних курівників 5-11 класів та молодих спеціалістів ЗНВК №63, які ще не мають класного керівництва

C:\Users\Лилия\Desktop\на виставку\11062357_1461386237489185_6588521599406721270_n.jpg Тема «Обговорення методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (Додаток до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641) та колективна розробка «Плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

ЗНВК №63   на 2015-2016 н.р»

 1. Виокремити як один з найголовніших напрямів виховної роботи, національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням є стратегічним завданням. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів - Герба, Прапора, Гімну.
 2.  Необхідно виховувати в учнівської молоді національну самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.
 3.  Системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту Вітчизни.
 4.  Важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською мовою та послуговування  нею повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми. Мовне середовище повинно впливати на формування учня-громадянина, патріота України.
 5.  формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці.

 

C:\Users\Лилия\Desktop\p19s6fsdi21o81ng8ou8ddu1mlt7_608x524.4_3_0.jpgДодаток 5

 

 

 

Методи та форми

організації роботи

з патріотичного виховання

в ЗНВК №63

м. Запоріжжя

 

 

 

 

з дітьми

 

з педагогами

з батьками

Заняття, ігри

Анкетування

Анкетування

Екскурсії, спостереження

Інструктивно-методичні наради

Бесіди

Праця, виставки

Виставки літератури, посібників

Створення інформаційного простору

Екологічні десанти

Семінари-практикуми

Аналіз проблемних ситуацій

Ознайомлення з творами мистецтва

Педагогічні ради

Спільні з родинами виховні заходи

Конкурси дитячих малюнків

Педагогічні читання

Консультації

Гурткова робота

Консультації

Конкурси стіннівок

Конкурси, вікторини

Ділові ігри

Тематичні виставки

Дослідно-пошукова діяльність

Відвідування районних та міських методичних заходів

День відкритих дверей

День знань

Перегляди відкритих занять

Тематичний тренінг

Свята та розваги

 

Батьківські збори

Тематичні тижні

 

 

Узагальнюючі бесіди

 

 

 

C:\Users\Лилия\Desktop\Рисунок8.jpgДодаток 6

План заходів

щодо посилення національно-патріотичного виховання

дітей та учнівської молоді

ЗНВК №63  

на 2015-2016 н.р.

 

Зміст заходу

Відповідальний

1

Впровадження  Методичних рекомендації
щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

(Додаток До Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»

Круліковська Л.М. заступник директора з НВР

2

Методичний супровід організації патріотичного виховання школярів

Степченко О.І. заступник директора з НВР

3

Проведення масових заходів з дітьми спрямованих на формування патріотизму

Педагог-організатор

4

Проводення тематичних заходів, присвячених героїчним подвигам українських воїнiв, боротьбi за територiальну цiлiснiсть i незалежнiсть України

Класні керівники, вихователі

5

Вивчення та збереження історико-культурної спадщини рідного краю

Класні керівники

6

Проведення конкурсу стройової козацької пісні

Педагог-організатор

7

Формування банку матеріалів з досвіду роботи педагогів закладу  з патріотичного виховання

Степченко О.І. заступник директора з НВР

8

Активiзувація впровадження нових форм, методiв нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та учнiвської молодi

Педагог-організатор

9

Проведення заходів з батьками щодо роз’яснення ролі сім’ї, як основи виховання громадянина-патріота України

Класні керівники

 

docx
Додано
13 серпня 2019
Переглядів
62
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку