26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Проект на тему: "Моніторинг як засіб підвищення успішності та якості навчання, належної підготовки до ЗНО"

Про матеріал
Моніторингове дослідження є одним з найефективніших способів підвищення результативності роботи ЗЗСО. Реалізація даного проекту забезпечить якісне регулювання діяльності навчльного закладу через моніторингове стеження.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

Проект

Моніторинг як засіб підвищення успішності та якості навчання, належної підготовки до ЗНО

 

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

Торговицької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Сікорська С.М.

 

 

 

 

 

 

Актуальність

  Моніторингове    дослідження є одним з найефективніших способів підвищення ефективності загальноосвітнього навчального закладу.

 

Проблема проекту

  Забезпечення якісного регулювання діяльності школи через моніторингове дослідження.

 

 Мета проекту

  Підвищення рівня навчальних досягнень учнів шляхом їх постійного вимірювання аналізу результатів та цілеспрямованого коригування.

 

Завдання проекту

  Створити координаційну раду відслідковування навчальних досягнень.

  Розробити методику проведення моніторингу успішності та якості навчання та технологію обробки результатів.

  Розробити модель моніторингу якості шкільної освіти.

  Визначити графік моніторингового дослідження.

  Навчити педагогічні кадри управлінню на основі моніторингу.

  Підвищення мотивації навчання.

 

Очікувані прогнозовані результати

На рівні учнів: самовдосконалення, самореалізація, рефлексія особистості

На рівні педагогів: озброєння навичками організації моніторингу начальних досягнень школярів, сформувати вміння використовувати ІКТ для обробки результатів моніторингу

На рівні школи: одержання порівняльного аналізу результатів моніторингу та їх співставлення з програмовими показниками, з результатами ЗНО,

виявлення причин, що гальмують розвиток якості освіти з базових предметі

розробка та запровадження корекційних програм у навчальний процес, вдосконалення управління навчально-виховним процесом

 

 Керівник проекту

 Сікорська С.М.,заступник директора з навчально-виховної роботи

 

Об’єкт моніторингу

Рівень навчальних досягнень учнів  з історії України, української мови, французької мови, математики

 

Термін реалізації 2017-2019 н.р.

 

Науковий супровід

Моніторинг навчальних досягнень учнів-

це спеціальна система збирання, обробки, зберігання і розповсюдження інформації про існуючий стан навчальних досягнень, прогнозування на підставі об’єктивних  даних (з врахуванням рівнів научуваності школярів) динаміки розвитку навчальних досягнень та розробка науково обгрунтованих  рекомендацій для прийняття управлінських  рішень стосовно підвищення їх рівня.

Результати контролю (контрольних заходів) є основою для оцінювання навчальних досягнень учнів.
При цьому враховуються як кількісні так і якісні показники. Кількісні фіксуються в балах, якісні – в оцінних судженнях

 

 Складові моніторингу: збір інформації, зберігання інформації, обробка інформації, аналіз інформації

 

Інструментарій: тестові контрольні роботи за завданнями адміністрації школи(стартова, проміжна, заключна), анкетування учнів, узагальнюючі таблиці, діаграми

 

Вимірювальний інструментарій:

 

Показник №1

Колективна траєкторія навченості: коефіцієнт засвоєння навчальної інформації=(сума балів×100%)/(вищий бал×кількість учнів); середній рівень компетентності=(загальна сума балів)/(кількість дітей, які виконували роботу);

Ступінь навченості=(АX+БУ+СZ)/(n×р), де: А=1, Б=0,64, С=0,36

Х – кількість учнів на 10-12

У – кількість учнів на 7-9

Z – кількість учнів на 4-6

n-загальна кількість учнів

р-кількість предметів

 

Підсумки: 0-44%-критичний, 45-49-низький, 50-74%-допустимий,75% і вище-оптимальний

 

Показник №2

Співставлення результатів стартової контрольної роботи з річним балом в попередньому класі, співставлення проміжної контрольної роботи з балом за І семестр, співставлення заключної контрольної роботи з річним балом

 

Показник №3

За результатами 3 тестових контрольних робіт виведення відсотка успішності (4-12), виведення якості знань (7-12) та  співставлення з результатами річного оцінювання, результатами ЗНО

 

 

 

 

Показник №4

Виведення середнього бала з предмета за результатами 3 тестових контрольних робіт співставлення з середнім балом за рік, співставлення з середнім балом ЗНО

 

 

 

Характеристика проекту

Довготривалий, внутрішній, практико-орієнтований.

 

 

Етапи реалізації проекту

 

Етапи

моніторингу

Зміст заходів

відповідальний

Термін реалізації

Форма узагальнення

Нормативно-установчий

Вивчення літератури з означеної проблеми

Розробка проекту та моделі шкільного моніторингу

Визначення мети та завдань

Визначення вимірювального інструментарію

Складання тестових контрольних робіт максимально наближених до програм ЗНО

 

Сікорська С.М.

Голови МО

Червень –вересень  2017 р.

Проект

Модель

Наказ

Тестові контрольні роботи

Аналітико-діагностичний

Класно-узагальнюючий контроль в 5 класі

 

Проведення тестових контрольних робіт:

Стартова з української мови в 7,10,11 класах

 

 

Стартова з французької мови в 10-11 класах

 

Проміжна з української мови в 7, 9, 10, 11 класах

Проміжна з історії  України в 10, 11 класах

Проміжна з французької мови в 10, 11 класах

Проміжна з математики в 9 класі

 

Заключна аналогічно проміжній

 

Збір і опрацювання інформації Кількісна і якісна характеристика отриманих результатів

 

Педагогічні висновки після кожного етапу написаних контрольних робіт

Сікорська С.М.

 

Семчук М.М.

Боячук Л.М.

Бегметюк Н.М.

Хавлюк О.Д.

 

 

 

Баюрчак І.М.

 

 

Юркевич Г.Ф.

Жовтень 2017 р.

 

Жовтень 2017 р.

 

 

 

 

Грудень 2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 2018

 

Червень-серпень 2018 р.

Наказ

 

 

Аклітичний звіт

 

 

 

 

Нарада при диреторі

 

 

 

 

 

Педрада

 

 

Наказ

 

 

Діаграми

таблиці

Прогностично-діяльнісний

Прогнозування розвитку об’єкту дослідження

Розробка плану корекційних дій

Навчання педагогічного колективу корекційним діям

Корекція педагогічного процесу

Координаційна рада

Вересень-грудень 2018 р.

Корекційні програми

Підсумково- управлінський

Аналіз результатів здійсненої роботи

Співвідношення отриманих результатів з нормативними показниками

Визначення ефективності проведеної роботи та прийняття управлінських рішень

Адміністрація школи

Січень-лютий 2019 року

педрада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи відслідковування (моніторингового стеження)

 

№з/п

 

Змістові етапи відслідко

вування

термін

Вересень

жовтень

Листопад

грудень

Квітень

травень

1.

контролюючий

Проведення стартового тестового оцінювання за залишком знань

в 5 класі з математики та української мови

в 7,10,11 класах з української і французької мов

 

Проведення тематичного оцінювання в 5 класі з математики і української мови

Проведення тематичного оцінювання в 7 класі з української мови

Проведення тестових контрольних робіт з української мови, історії України, французької мови в 10-11 класах

Контрольний диктант в 9 класі

Тестова контрольна робота з математики в 9 класі

Підсумкова контрольна робота за рік з української мови в 7 класі

 

Тесті контрольні роботи максимально наближені до ЗНО з української мови і істрії України в 10-11 класах

 

Контрольні роботи з французької мови в 11 класі, української мови в 9 класі максимально наближені до ДПА

2.

Оціночно-результативний

Поелементний аналіз виконання завдань по рівнях

Порівняння з річним оцінюванням за минулий навчальний рік

Поелементний аналіз

Порівняльні дані (стартова, проміжна, семестрова)

Поелементний аналіз

Порівняльний аналіз (стартова, проміжна, семестрова, заключна, річна)

Виявлення динаміки індивідуальних досягнень учнів і вчителів

3.

Корекційно-аналітичний

Корекційні програми з предметів, які підлягали моніторингу для учнів

Корекційно-технологічна картка вчителя

Корекція програм учнів, корекційно-технологічних карт учителя

Корекція програм щодо вдосконалення самоосвіти, саморозвитку учнів і вчителів

4.

Управлінський

Планування вдосконалення діяльності школи щодо підвищення рівня МО,

Обговорення результатів на засіданнях МО, нарадах при директорі (корекція, заходи)

Вироблення прогностичної інформації, використання варіативної складової на наступний навчальний рік, зміна профілю навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель моніторингу рівня навчальних досягнень в Торговицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів

C:\Users\Samsung\Desktop\-20-638.jpg

 

 

 

 

 

docx
Додано
14 серпня
Переглядів
36
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку