Роздатковий матеріал .Діагностичні контрольні роботи 5-11 класи

Про матеріал
В даних матеріалах розроблені діагностичні контрольні роботи з математики для учнів 5-7 класів,та алгебри для учнів 8-11 класів.
Перегляд файлу

Будзуляк І.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворохта

-2019-

 

 

                                                      Зміст

   1.Діагностична контрольна робота з математики  5-клас

   2. Діагностична контрольна робота з математики  6-клас

   3. Діагностична контрольна робота з математики  7-клас

   4.Діагностична контрольна робота з алгебри  8-клас

   5.Діагностична контрольна робота з алгебри  9-клас

   6.Діагностична контрольна робота з алгебри  10-клас

   7.Діагностична контрольна робота з алгебри  11-клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Передмова

                   Посібник містить розробки діагностичних контрольних робіт

                з математики та алгебри у загальноосвітніх навчальних закладах.

                Завдання складені із двох варіантів. Складені на базі програм та підручників

                затверджені Міністерством освіти і науки України. У матеріалах враховано

                викладання курсу математики.Всі завдання диференційовані за рівнем

                 навчальних досягнень учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностична контрольна робота 5-клас.(математика).

Варіант 1

   Початковий рівень

 

 

1.(0,5б.) У рівності  35 + 40 = 75 число 75 є:

    а) доданком  б) сумою  в) множником  г) різницею

2.(0,5б.) Яке натуральне число передує числу 8397?

    а) 8398   б) 8396   в) 7397   г)8397

3.(0,5б.)  Яка цифра стоїть у числі 8973548 у розряді десятків?   

    а) 8   б) 4   в) 7   г) 5

Середній рівень

4.(1б.)У магазин привезли 246 кг яблук. Продали третину яблук. Скільки кг яблук продали?

А) 738 кг;    Б) 123 кг;    В) 82 кг.

 

5.(1б.) Розвязати рівняння: 7325 – х = 5977

a) 2652; б) 1375; в) 1252; г)1348.

6.(1б.) Перетворити 3 кілограми у грами:

a) 300гр.; б) 30гр.; в) 30000гр.; г) 3000гр.

7.(1,5б.) Обчислити: 903 : 21

a) 34; б) 43; в) 403; г)  не можна виконати ділення.

Достатній рівень

8.(2б.) Якою є площа квадрата, якщо його периметр дорівнює 28см?

9.(2б.) Земельну ділянку трикутної форми потрібно обгородити дротом. Скільки потрібно дроту, якщо одна сторона ділянки дорівнює 45 м, друга на 12 м довша за першу, а третя на 7 м коротша за другу?

Високий рівень

10.(2б.) Обчисліть:  1019 + (82 – 784 : 14) · 7;

Варіант 2

   Початковий рівень

 

1.(0,5б.)  У рівності  55 - 15 = 40 число 40 є:

    а) доданком  б) сумою  в) множником  г) різницею

2.(0,5б.) Яке натуральне число є наступним за числом 5389?

    а) 5390   б) 5388   в) 5389   г)5391

3.(0,5б.) Яка цифра одиниць стоїть у числі  97125?   

    а) 9   б) 2   в) 7   г) 5

Середній рівень

4.(1б.) У книжці 168 сторінок. Юрко прочитав чверть книжки. Скільки сторінок прочитав Юрко?

А) 42 сторінки;    Б) 82 сторінки;    В) 672 сторінки.

 

5.(1б.) Розвязати рівняння:  х - 2225 = 947

a) 1278; б) 1272; в) 3175; г) 3172.

6.(1б.) Перетворити 3 метри у дециметри

a) 3 дц.; б) 30 дц.; в) 300дц.; г) 3000дц.

7.(1,5б.) Обчислити: 195 : 13

a) 105; б) 51; в )15; г) не можна виконати ділення. 

Достатній рівень

8.(2б.) Якою є площа квадрата, якщо його периметр дорівнює 24см?

 

9.(2б.) На залізничній станції стояло три товарних потяги. У першому потязі було 30 вагонів, у другому – на 5 вагонів більше, ніж у першому. Скільки всього вагонів було у трьох потягах, якщо у першому було на 10 вагонів менше, ніж у третьому?

 Високий рівень

10.(2б.) Обчисліть:  3895 - (97 – 729 : 27) · 38.

                       Діагностична контрольна робота 6-клас  (математика).                                                                                                                        

                                        Варіант 1.

                       Початковий  рівень

                     1. (0,5б.) Що більше 3км. чи 2999м..

                    а)

                                   в) 3км.< 2999м.    г) не можна визначити.

2. (0,5б.) Визначте види кутів А і В,якщо :

                        а) кут А дорівнює 64°;         б) кут В дорівнює164°.

                      a) тупий; б) прямий; в) розгорнутий; г) гострий.

                    3.(1б).Виділіть цілу і дробову частину неправильного  дробу: .

                         a)

                       Середній рівень

                 4. (0,5б.) Запишіть у вигляді неправильного дробу:  .

                             a)

                   5. (0,5б.) Знайдіть площу квадрата із стороною 11см.   

            

                 Достатній рівень

              6. (1б.) Знайдіть периметр і площу прямокутника із сторонами  4,3см. і  5,2см..   

              7. (1б.) Обчисліть:        а) ;    б) . 

                         Високий рівень

               8. (2б.) Виконайте дії:

 

9. (2б.) Розв’яжіть рівняння 9,88 : (6,7 – х) = 2,6.

10. (2б.)Першого дня велосипедист їхав 5год. зі швидкістю18км./год., а другого дня він їхав ту саму відстань за 6 год. Знайдіть швидкість велосипедиста другого дня?  

                                       Варіант 2.

      Початковий  рівень

                      1. (0,5б.)  Що більше: а) 6км. чи 6001м.;

                   а)

                   в) 6 км. > 6001м. г ) не можна визначити.

                    2. (0,5б.)  Визначте види кутів А і В,якщо :

                        а) кут А дорівнює 74°;         б) кут В дорівнює174°.

                      a) тупий; б) прямий; в) розгорнутий; г) гострий.

                     3.(1б).Виділіть цілу і дробову частину неправильного дробу: .

                         a)

            Середній рівень

                    4. (0,5б.) Запишіть у вигляді неправильного дробу:  .

                             a)

5. (0,5б.) Знайдіть площу квадрата із стороною 13см.

                    

                                      Достатній рівень

                  6. (1б.) Знайдіть периметр і площу прямокутника із сторонами 3,3см.і 4,2см.  

                    7. (1б.) Обчисліть:        а)  ;    б) .   

                       Високий рівень

      8. (2б.)Виконайте дії:

     9. (2б.)Розв’яжіть рівняння  18,63 : (4,3 + т) = 2,3.

                    10.(2б.)Першого дня велосипедист їхав 6год. зі швидкістю 20км./год., а другого   дня він їхав ту саму відстань за 5 год. Знайдіть швидкість велосипедиста другого    дня?                                           

                        Діагностична контрольна робота 7 клас ( математика)

                                Варіант 1.

    Початковий рівень

1. ( 1б )Яке число є дільником числа 16:

   а) 9; б) 5; в) 7; г) 2.

2. ( 1б) Порівняйте дроби:  

a)

 3. ( 1б) Знайти значення виразу:    l -5 l l -10 l : l 5 l + l 3 l =

a) 25; б) 5; в) 2; г) 13.

4. ( 1б) Музей відвідало 300 чолові, 3% яких діти. Скільки дітей відвідало музей?

    a) 900; б) 90; в) 9; г) не можливо визначити.

                               Середній рівень

5.        ( 1б)   За малюнком САД=34º, чому дорівнює ВАД -?                                       

  В                                     

 д

 

    А                                    С

а) 166°; б) 66°; в)56°; г )124°.                                 

 6. ( 1б) Побудуйте трикутник  АВС,у якого А( 0;3 ); В( 4; 1); С( 1;5).Знайдіть координати середини сторони АВ трикутника ?

a) ( 0;4); б) (4;4); в) (0; 2); г ) (2;2).

Достатній рівень

7. ( 1б) Знайдіть невідомий член пропорції:  х : 8 = 1,5 : 2;

8.()Виконати дії :

  ;

Високий рівень

 9.  ()Перша сторіна трикутника втричі більша від третьої, а друга на  2 см.

  більша від першої. Знайдіть сторони трикутника якщо його периметр 65см.?

Варіант 2.

    Початковий рівень

      1. ( 1б )Яке число є дільником числа 18:

   а) 4; б) 5; в) 7; г) 3.

       2. ( 1б) Порівняйте дроби:  

             a)

              3. ( 1б) Знайти значення виразу:    l -7 l l -10 l : l 2 l + l 3 l =

                   a) 35; б) 38; в) 2; г) 13.

         4. ( 1б) Музей відвідало 400 чолові, 4% яких діти. Скільки дітей відвідало музей?

       a) 160; б) 16; в) 1600; г) не можливо визначити.

 

 

 

Середній рівень

 

           5.        ( 1б)   За малюнком ВАД=74º, чому дорівнює САД -?                                       

   В                                     

 д

                                                          а) 126°; б)116°; в)16°; г )74°.                                 

     А                                    С

              6. ( 1б) Побудуйте трикутник  АВС,у якого А( 1;3 ); В( 4; 1); С( 1;5).Знайдіть   координати середини сторони АС трикутника ?

a) ( 1;4); б) (4;4); в) (1; 2); г ) (2;2).

  Достатній рівень

7. ( 1б) Знайдіть невідомий член пропорції:  х : 6 = 1,5 : 4;

8.()Виконати дії :

  ;

Високий рівень

 9.  ()Перша сторіна трикутника вдвічі більша від третьої, а друга на  5 см. більша від першої. Знайдіть сторони трикутника якщо його периметр 85см.?

                              Діагностична контрольна робота 8-клас (алгебра).

 Варіант №1.

 Початковий  рівень

               1. (1 б.) Спростіть вираз:    13 х - 7( 4 - 3х) .

                    a) 34х-28; б) -34x +28; в) -34x-28; г) 34x +28.                                                  

               2. (1 б.)   Розв’яжіть рівняння:  7( х - 6) = 2x - 9.  

                       а)-6,6; б) 6,6; в) 7; г) 2.

 

Середній рівень             

                    3. (1,5 б.) Піднесіть до степеня .                                                      

                                                                 

                    4. (1,5 б.) Обчисліть :   . 

                      а ) 9;  б ) 18; в ) 81; г ) -81.

                                          Достатній рівень                                                                

                      5. (1,5 б.) Розкладіть на множники:   .

                      6. (1,5 б.) Піднесіть до степеня:    

                               Високий рівень                                       

                    7. (2 б.)   Розв’яжіть систему рівнянн      2х - 3у = -2;                         

                                                                                               Х + 2у = 6.

                     8. (2 б.)Не виконуючи побудови ,визначте,чи   належить точка  А(2;1,8)       графіку функції  у = 3,4х-5 . 

                  Варіант №2.

Початковий  рівень

 1.(1 б.) Спростіть вираз:    19х-7(5-3х) .     

     a) 40х-35; б) -40x +35; в) 40x+35; г) -40x-35.                                    

.                  2.(1 б.)   Розв’яжіть рівняння:  7(х-6)=2x-9.

      а)-6,6; б) 6,6; в) 7; г) 2.

    Середній рівень                          

                    3.(1,5 б.) Піднесіть до степеня.     

                                                                           

                     4.(1,5 б.) Обчисліть :   . ;      

                         а ) 9;  б ) 18; в ) 81; г ) -81.

                      Достатній рівень   

                    5.(1,5 б.) Розкладіть на множники:  ;                             

                     6.(1,5 б.) Піднесіть до степеня:   ;     

                      Високий рівень               

                    7.(2 б.)  Розв’яжіть систему рівняння:        2х + 3у = -8;               

                                                                                                  2х - 5у = 8.

 

                    8. (2 б.) Не виконуючи побудови ,визначте, чи

                        точка  А(3;5,5) належить графіку функції  у = 4.4х - 8.   

                   Діагностична контрольна робота  9-клас.(алгебра)

                     Варіант №1.

                            Почактовий рівень

                1.(1б.)Виконайте дії:   а) b)

                2. (1б.)Знайдіть значення виразу:     ;  б);

                      а)21; 210; 2,1; не можна знайти .б) не можна знайти; 9 ;

                      Середній рівень

                     3.(1б.)Спрости вираз:

                      a)    b)

                               

 

4. (1б.)  Розв’яжіть рівняння використовуючи  теорему Вієта. .

                      а) 4; - 5; б) -4; -5; в ) -4; 5; г) 4; 5.

                                                 Достатній рівень

                      5. (2б.)Виконайте дії:    .

                       6. (2б.)Побудуйте графік функції  

                        Високий рівень

7. (2б.)Розв’яжіть рівняння: а) б)  b)   .  

                    8. (2б.)Позбавтесь від ірраціональності в знаменнику

                 дробу:      .     

Варіант №2.

                            Почактовий рівень

                 1. (1б.)Виконайте дії:  а) б);

                              a)    b)

2.(1б.)Знайдіть значення виразу:   ; ;  

                          а)15; 150; 1,5; не можна знайти .б) не можна знайти; 8 ;

                                               Середній рівень

                      3.(1б.)Спрости вираз: .

                                         

 

                      4.(1б.)Розв’яжіть рівняння використовуючи теорему Вієта. .

                                 а) 6; - 5; б) -6; -5; в ) -5; 6; г) 5; 6.

                           Достатній рівень

                      5. (2б.)Виконайте дії:   .

                       6. (2б.)Побудуйте графік функції :

                              Високий рівень

                       7.(2б.)Розв’яжіть рівняння: а) б) 8-24х;  b) .

                       8.(2б.)Позбавтесь від ірраціональності в знаменнику

                        дробу   .

Діагностична контрольна робота з алгебри 10 клас

Варіант 1

 

Початковий рівень

 

1.(0,5б.) Розв’язати нерівність: х+3>5

 а) x > -2; б) х > 2;  в) x < -2; г) х < 2 .

2.(0,5б.) Чому дорівнює корінь рівняння?

а) -3; б) 3; в) -3; 3. г) 0; 3.

Середній рівень  

 3.(1б.)Розв’язати систему рівнянь        

      а) (-√2; 2); б) ( √2 ; 1);  b) (√2; 2); г) (2; 1).                                                  

 

4.(1б.) Знайти 12-й член арифметичної прогресії, в  якій перший член  дорівнює 7, а різниця дорівнює 3.

      a) 7;  б) -3; в) 10;  г) 40.

Достатній рівень

 

5.(2б.) Розв’язати нерівність другого степеня з однією змінною

(х-3)(х+2)>0

6.(2б.)Знайти область визначення функції .

Високий рівень

 

7.(2б.) Деякий товар спочатку подорожчав на 10%, А потім подешевшав на 10%. Як змінилась ціна товару.

 

8.(3б.) Три додатні числа, сума яких дорівнює 21, утворюють арифметичну прогресію. Якщо до них відповідно додати 2, 3, 9, то одержані числа утворять геометричну прогресію. Знайти.

 

                Варіант 2

 

Початковий рівень

 

1.(0,5б.) Розв’язати нерівність:  х-3 >5

 

    а) x > -2; б) х > 2; в) x < -2;   г) х > 8.

 

2.(0,5б.) Чому дорівнює корінь рівняння ?

 

  а) -4; б) 4; в) -4; 4. г) 0; 4.

 

 

Середній рівень

          3.(1б.)Розв’язати систему рівнянь

  а) (-√2; 2); б) ( √2 ; 1);  b) (√2; 2); г) (2; 1).                                                  

 

4.(1б.) Знайти 16-й член арифметичної прогресії, в  якій перший член  дорівнює 5, а різниця дорівнює 2.

 

         а) 15; б) 7; в) 35; г) 55.

 

 

Достатній рівень

 

5.(2б.) Розв’язати нерівність другого степеня з однією змінною

 (х-5)(х+3)>0

6.(2б.) Знайти область визначення функції

 

 

 

 

Високий рівень

 

7.(2б.)Деякий товар спочатку подорожчав на 20%, А потім подешевшав на 10%. Як змінилась ціна товару.

 

8.(3б.)Сума перших трьохчленів арифметичної прогресії дорівнює 12. Якщо до третього члена додати 2, то одержані числа утворять геометричну прогресію. Знайти ці числа.

 

Діагностична контрольна робота ( з алгебри та початків аналізу 11 клас)

 

Варіант 1.

Початковий рівень

1.( 0,5б) Обчислити:

а) 0.4;        б) 0.04;          в)0.05;          г)0.5.

2.( 0,5б) Розв’язати рівняння: sin х = 0.

а) ;  б) ; в) ;   

г) .

Середній рівень

3.(1б) Визначити парність функції 

а) парна; b) непарна; в) ні парна ні непарна;

 д)визначити неможливо.

4.(1б) Скоротити  дріб:  

а) ;   б) ;   в) ;   г) .

 

 

Достатній рівень

5.(2б) 10.Знайдіть проміжки зростання і спадання функції за попомогою похідної:

 у = 2 + 2х – 3.   

6.(2б) Розв’язати нерівність

 

Високий рівень

7.(2б)  Знайдіть найбільше та найменше значення функції

 у = х + на відрізку [1; 3]. 

8.(3б) Розв'язати рівняння:      .

 

Варіант 2

Початковий рівень

1.( 0,5б) Обчислити:

а) 0.9;        б) 9;          в)-9;          г) -0.9.

2.( 0,5б) Розв’язати рівняння: соsx = 0.

а) ;  б) ; в) ;   

г) .

Середній рівень

3.(1б) Визначити парність функції 

а) парна; b) непарна; в) ні парна ні непарна;

 д)визначити неможливо.

4.(1б) Скоротити  дріб:    

а) ;   б) ;   в) ;   г) .

 

 

Достатній рівень

5.(2б) Знайдіть проміжки зростання і спадання функції за попомогою похідної:

 у = х2 - 2х +3.   

6.(2б) Розв’язати нерівність: .

 

 

 

Високий рівень

7.(2б)  Знайдіть найбільше та найменше значення функції 

  у =- х  на відрізку     [1; 4]

   8.(3б) Розв'язати рівняння:     .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бондаренко Ірина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
6 вересня 2019
Переглядів
2090
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку