​Календарне планування з алгебри і початків аналізу у 11 класі (академічний рівень)

Про матеріал

Календарне планування з алгебри і початків аналізу у 11 класі

(академічний рівень)

Склала вчитель математики Шосткинської гімназії Шосткинської міської ради Сумської області

Бугай Наталія Володимирівна

Перегляд файлу

 

 

Календарне планування з алгебри і початків аналізу у 11 класі 

(академічний рівень)

 Склала вчитель математики  Шосткинської гімназії Шосткинської міської ради  Сумської області

Бугай Наталія Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 11 клас

(105 год, 3 год. на тиждень)

К-сть

годин

Зміст навчального матеріалу

 

Навчальні досягнення учнів

22

Тема 6. ПОКАЗНИКОВА ТА ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ

Степінь з дійсним показником.

Властивості та графік показникової функції.

Логарифми та їх властивості. Властивості та графік логарифмічної функції.

Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності.

Учень (учениця):

формулює властивості логарифмів, показникової та логарифмічної функцій;

будує графіки показникових і логарифмічних функцій; ілюструє властивості показникової та логарифмічної функцій за допомогою графіків;

перетворює нескладні показникові та логарифмічні вирази; розв’язує нескладні показникові та логарифмічні рівняння і нерівності.

12

Тема 7. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

Випадкова подія. Відносна частота події.

Ймовірність події.

Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку.

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення. Графічне подання інформації про вибірку.

Учень (учениця):

обчислює відносну частоту події;

обчислює ймовірність події, користуючись її означенням і комбінаторними схемами;

пояснює зміст середніх показників та характеристик вибірки;

знаходить числові характеристики вибірки даних.

20

Тема 8. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Первісна та її властивості. Таблиця первісних.

Визначений інтеграл, його геометричний зміст. Формула Ньютона — Лейбніца.

Обчислення площ плоских фігур.

Учень (учениця):формулює означення первісної та її основні властивості;

описує поняття визначеного інтеграла;

виділяє первісну, що задовольняє задані початкові умови;

обчислює інтеграл, використовуючи формулу Ньютона — Лейбніца;

знаходить площі криволінійних трапецій;

застосовує інтеграл до розв’язування прикладних задач.

51

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра та початки аналізу(академічний рівень), 11 клас  

(3 години на тиждень; у I семестрі — 48 год,  у II семестрі — 57 год)

 

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

 

 

І семестр

 

 

Тема 1. ПОКАЗНИКОВА ТА ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ (22 год)

Учень (учениця):

формулює властивості логарифмів, показникової та логарифмічної функцій;

будує графіки показникових і логарифмічних функцій; ілюструє властивості показникової та логарифмічної функцій за допомогою графіків;

перетворює нескладні показникові та логарифмічні вирази; розв’язує нескладні показникові та логарифмічні рівняння і нерівності.

1

 

Степінь з дійсним показником.

 

2

 

Властивості та графіки показникової функції

 

3

 

Розв’язування задач і вправ

 

4

 

Показникові рівняння

 

5

 

Розв’язування задач і вправ

 

6

 

Розв’язування задач і вправ.

 

7

 

Показникові нерівності

 

8

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

9

 

 Аналіз самостійної роботи. Логарифми та їх властивості

 

10

 

Розв’язування задач і вправ

 

11

 

Властивості та графік логарифмічної функції

 

12

 

Розв’язування задач і вправ

 

13

 

Логарифмічні рівняння

 

14

 

Розв’язування задач і вправ

 

15

 

Розв’язування задач і вправ

 

16

 

Логарифмічні нерівності

 

17

 

Розв’язування задач і вправ

 

18

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

19

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування показникових та логарифмічних рівнянь і нерівностей

 

20

 

Розв’язування задач і вправ

 

21

 

Контрольна робота № 1 за темою: «Показникова та логарифмічна функції»

 

22

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності.

 

Тема 2. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ (12 год)

Учень (учениця):

обчислює відносну частоту події;

обчислює ймовірність події, користуючись її означенням і комбінаторними схемами;

пояснює зміст середніх показників та характеристик вибірки;

знаходить числові характеристики вибірки даних

23

 

Випадкова подія. Відносна частота події

 

24

 

Ймовірність події

 

25

 

Розв’язування задач і вправ

 

26

 

Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку

 

27

 

Розв’язування задач і вправ

 

28

 

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення

 

29

 

Графічне подання інформації про вибірку

 

30

 

Розв’язування задач і вправ

 

31

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

32

 

Аналіз самостійної роботи.

 

33

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики»

 

34

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності.

 

 

Тема 3. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ (20 год)

Учень (учениця):

формулює означення первісної та її основні властивості;

описує поняття визначеного інтеграла;

виділяє первісну, що задовольняє задані початкові умови;

обчислює інтеграл, використовуючи формулу Ньютона — Лейбніца;

знаходить площі криволінійних трапецій;

застосовує інтеграл до розв’язування прикладних задач

35

 

Первісна та її властивості

 

36

 

Розв’язування задач і вправ

 

37

 

Таблиця первісних

 

38

 

Розв’язування задач і вправ

 

39

 

Розв’язування задач і вправ

 

40

 

Розв’язування задач і вправ.

 

41

 

Визначений інтеграл, його геометричний зміст. Формула Ньютона — Лейбніца

 

42

 

Розв’язування задач і вправ

 

43

 

Розв’язування задач і вправ

 

44

 

Розв’язування задач і вправ

 

45

 

Розв’язування задач і вправ.

 

46

 

Обчислення площ плоских фігур

 

47

 

Розв’язування задач і вправ

 

48

 

Розв’язування задач і вправ

 

49

 

Розв’язування задач і вправ

 

50

 

Розв’язування задач і вправ

 

51

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

52

 

Аналіз самостійної роботи. Розв’язування задач і вправ.

 

53

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Інтеграл та його застосування»

 

54

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності.

 

 

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ (51 год)

55

 

Функції, їхні властивості та графіки

 

56

 

Розв’язування задач і вправ

 

57

 

Розв’язування задач і вправ

 

58

 

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій.

 

59

 

Розв’язування задач і вправ

 

60

 

Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки.

 

61

 

Розв’язування задач і вправ

 

62

 

Рівносильні перетворення нерівностей, метод інтервалів.

 

63

 

Розв’язування задач і вправ

 

64

 

Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

 

65

 

Розв’язування задач і вправ

 

66

 

Розв’язування раціональних рівнянь та нерівностей.

 

67

 

Розв’язування задач і вправ

 

68

 

Розв’язування задач і вправ

 

69

 

Степеневі функції, їх властивості та графіки

 

70

 

Розв’язування задач і вправ

 

71

 

Ірраціональні рівняння

 

72

 

Розв’язування задач і вправ

 

73

 

Тригонометричні функції

 

74

 

Розв’язування задач і вправ

 

75

 

Тригонометричні рівняння та нерівності

 

76

 

Розв’язування задач і вправ

 

77

 

Розв’язування задач і вправ

 

78

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

 

79

 

Розв’язування задач і вправ

 

80

 

Розв’язування задач і вправ

 

81

 

Розв’язування задач і вправ

 

82

 

Показникова та логарифмічна функції

 

83

 

Розв’язування задач і вправ

 

84

 

Розв’язування задач і вправ

 

85

 

Розв’язування задач і вправ

 

86

 

Інтеграл та його застосування

 

87

 

Розв’язування задач і вправ

 

88

 

Розв’язування задач і вправ

 

89

 

Розв’язування задач і вправ

 

90

 

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

91

 

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

92

 

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

93

 

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

94

 

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

95

 

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

96

 

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

97

 

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

98

 

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

99

 

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

100

 

Розв’язування задач у форматі ЗНО

 

101

 

Підсумкова контрольна робота №4

 

102

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності.

 

103

 

 Розв’язування задач підвищеної складності.

 

104

 

Розв’язування задач підвищеної складності.

 

105

 

Розв’язування задач підвищеної складності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Алгебра і початки аналізу

Клас

Номер

теми

Назва теми

Кількість контрольних робіт

10

1

Функції, рівняння і нерівності

1

2

Степенева функція

1

3

Тригонометричні функції

1

4

Тригонометричні рівняння

1

5

Похідна та її застосування

2

 

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач, резервний час

1

 

Разом:

7

11

6

Показникова та логарифмічна функції

1

7

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

1

8

Інтеграл та його застосування

1

 

Повторення курсу алгебри і початків аналізу

1

 

Разом:

4

 

doc
Пов’язані теми
Алгебра, 1 клас, Планування
Додано
17 січня 2018
Переглядів
879
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку