Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Роздатковий матеріал для тематичного оцінювання «Українські землі в 20–90-х роках ХVІІІ ст.» (Історія України, 8 кл.)

Про матеріал
Роздатковий матеріал створено для вчителів, які самі розробляють і друкують матеріали для тематичного оцінювання. Використано матеріали Робочого зошита О.В.Гісема та О.О.Мартинюка, Зошита для контролю навчальних досягнень О.Є.Святокума, вимоги діючої програми та деякі власні ідеї та запитання. Звертаю увагу, в запитанні №12 можна змінити на питання з культури, і дещо слабко освітлені питання етапів наступу урядів Російської імперії на автономію українських земель (Малоросійські колегії, зміст діяльності останніх гетьманів), проте в цілому, відповідає усім вимогам державної програми
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання «Українські землі в 20–90-х роках ХVІІІ ст.»

І варіант

І рівень (по 0,5 б.)

1. Для економічного розвитку українських земель характерно:

А занепад торгівлі, Б розвиток фільварків, В ліквідація панщини та натуральних податків, Г поширення мануфактур

2.В результаті поділів Речі Посполитої українські землі увійшли до складу: А Австрії та Росії,

Б Австрії, Росії та Прусії, В Османської імперії та Угорського королівства, Г Росії та Османської імперії.

3. На фото:

ІІ варіант

І рівень (по 0,5 б.)

1. Для соціального розвитку українських земель характерно:

А масове покозачення селян,

Б закріпачення селян і козаків,

В прирівняння козаків до  дворянства, Г скасування кріпацтва

2. В результаті російсько-турецьких воєн до Росії було приєднано: А Брацлавщину,

Б Північне Причорномор'я, В Поділля, Г Слобожанщину

3. На фото:

А Андріївська  церква у Києві, Б палац К.Розумовського, В Троїцький собор у Самарі, Г собор Святого Юра у Львові

4. Гайдамаки боролися проти: А польських панів, Б російських дворян , В  турків,

Г австрійських панів

5.С.Ковнір, І.Григорович-Барський, Я.Погребняк – це:

А архітектори, Б живописці , В скульптори, Г вчені

6. На карті позначено територію:

4.Гетьман К.Розумовський:

А провів судову реформу, Б роздавав землі російським дворянам, В ввів Малоросійську колегію, Г ліквідував козацтво

5.М.Березовський, А.Ведель, Д.Бортнянський,  – це:

А композитори, Б мемуаристи, В історики, Г поети

6. На карті позначено територію:

А землі, що ввійшли до складу Росії за ІІ поділом Речі Посполитої, Б  гайдамацького руху Коліївщина, В землі, що відійшли до Австрії за І поділом Речі Посполитої, Г територія дій загонів опришків у 1730-1740-х рр.

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Дайте визначення поняттям:

гайдамаки, Малоросійська колегія,  паланка

8. Визначте причини знищення Запорізької Січі

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Дайте визначення поняттям:

Козацькі літописи, Коліївщина, опришки

8. Визначте наслідки знищення Запорізької Січі

а) завоювання Росією пд-укр. земель , б) утворення Задунайської Січі, в) останній оплот української автономії, г) відсутність кріпацтва на Запоріжжі, д) закріпачення козацької бідноти, е) економічне зростання та автономія Січі,   ж) знищення решток автономії укр.земель, з) роздача земель Вольностей Війська Запорозького російським дворянам  

9. Розставте у хронологічній послідовності та вкажіть дати подій:   А Коліївщина; Б закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України; В включення Правобережжя і Волині до складу Російської імперії,  Г ліквідація Запорозької Січі; 

Д Перша Малоросійська колегія

ІІІ рівень (по 1 б.)

10. Впізнайте історичну особу

А Видатний філософ, гуманіст, просвітитель, поет, педагог, музикант, автор збірок «Байки Харківські»; Б Вождь Коліївщини, козацький отаман, очолив повстанців, що зібралися в урочищі Холодний Яр; В Останній гетьман Лівобережної України; прагнув посилити автономію Гетьманщини; Г Найбільш прославлений ватажок опришків, який нападав на шляхетські маєтки на Коломийщині, у Закарпатті

9. Розставте у хронологічній послідовності та вкажіть дати подій: А остаточна ліквідація гетьманства; Б ліквідація Кримського ханства; В заснування Нової Січі;  Г включення Галичини до складу Австрійської монархії, Д Правлінння гетьманського уряду

ІІІ рівень (по 1 б.)

10. Впізнайте історичну особу

А Останній кошовий отаман Запорозької Січі перед її зруйнуванням за наказом Катерини II; Б гетьман, обраний в 1727 р., що спромігся тимчасово пригальмувати процес втрати гетьманщиною автономії; В Сотник Уманського полку, у часи Коліївщини під час взяття гайдамаками Умані перейшов на бік повсталих; Г Архітектор українського бароко, проектант Покровської церкви та церкви Миколи Набережного у Києві

М. Залізняк, К. Розумовський, П. Калнишевський, Г.Сковорода,  О. Довбуш, І. Гонта,

Д. Апостол, І.Григорович-Барський

11. Визначте наслідки вказаних подій:

1) остаточна ліквідація гетьманства

2) гайдамацький рух

11. Визначте наслідки вказаних подій:

1) приєднання земель до Росії за ІІ поділом Речі Посполитої

2) опришківський рух

А дестабілізація та ослаблення польської влади на Правобережжі,  Б об'єднання селян Прикарпаття, Закарпаття та Буковини для партизанської  боротьби з польською шляхтою, В створення Київського, Чернігівського, Новгоро-Сіверського намісництва, Г утворення Київської , Подільської та Волинської губерній

12. Порівняйте розвиток природничих наук та філософії на українських землях та зробіть висновок.

ІVрівень  (1 запитання на вибір)

12. Порівняйте розвиток архітектури та образотворчого мистецтва  на українських землях та зробіть висновок.

ІVрівень ( 1 запитання на вибір)

13.Чому українці втратили у ХVІІІ ст.. свою державність?

14. Які наслідки для України мали російсько-турецькі війни XVIII ст.?

15. Порівняйте  політику Російської й Австрійської імперій щодо українських земель

 

docx
Додано
13 травня 2019
Переглядів
1334
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку