18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Роздатковий матеріал для Тематичного оцінювання з історії України (11 кл., академ.рів) з теми «Україна у період загострення кризи радянської системи (сер. 1960-х — сер.1980-х рр.)»

Про матеріал

Пропоную роздатковий матеріал для проведення тематичного оцінювання з теми "

Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х — середина 1980-х рр.)" у формі письмової роботи.

Матеріал підібрано у відповідності до програмових вимог та критеріїв оцінювання, розташований у порядку зростання складності і має різні типи завдань, аналогічні до завдань ЗНО з історії України.

Під час складання тестів використовувались збірки готових завдань, інтернет-ресурси та складались власні завдання.

Перегляд файлу

Тематичне оцінювання з теми «Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х середина 1980-х рр.)»

І варіант

 І рівень (по 0,5б.)

1.Характерна риса політичного розвитку УРСР у 1970-80-і р.:

А посилення партійного диктату.

Б зростання політичної активності населення.

В початок становлення багатопартійної системи.

Г демократизація суспільно-політичного життя

2. Характерна риса економічного розвитку УРСР у 70-80-і рр.:

А посилення економічної самостійності підприємств;

Б деформованість структури економіки;

В зростання конкурентоспроможності продукції;

Г зниження матеріало- та енергомісткості виробництва.

3.Четверту конституцію УРСР прийнято в: 

А 1976 р.; Б 1977 р.; В 1978 р.; Г 1979 р.

4.Українську Гельсінську Групу очолив:

А П.Григоренко; Б М.Руденко; В С. Хмара; Г В.Чорновіл.

5. Спосіб збільшення обсягів виробництва внаслідок збільшення потужностей за незмінного рівня технічної основи виробництва:

А інтенсивний  Б госпрозрахунок В екстенсивний Г інфляція

6. Особливість розвитку освіти України сер.1960 – поч.. 1980-х рр.:

А збільшення кількості україномовних  шкіл; Б перехід до обов’язкової загальної середньої освіти.;  В збільшення  витрат на освіту у сільській місцевості; Г збільшення кількості шкіл.

 

ІІ рівень  (по 1 б.)

7. Співстав історичну особу та її характеристику

1) П.Шелест 2) В.Івасюк  3) Ю.Іллєнко 4) М.Амосов   А основоположник української естрадної музики, автор тексту пісні «Червона рута»;  Б Письменник та видатний кардіохірург, В У 1963-1972 рр. — перший секретар ЦК КПУ, обстоював самобутність УРСР у творі «Україна наша радянська» . Г кінооператор, режисер фільмів «Криниця для спраглих», «Білий птах з чорною ознакою»

 

8. Оберіть 3 основні причини невдач реформ д.п. 60-х років: 

А Економічні реформи не зачіпали основ командно-адміністративної системи.   Б   Орієнтація на інтенсивні методи господарювання.

В  Реформа не зачіпала сферу управління, в якій процвітав формалізм, бюрократизм.  Г Криза колгоспно-радгоспної системи.   Д Невтручання держави в економічні процеси.  Е  Залежність економіки УРСР від західних інвестицій. Ж   Повільно впроваджувалися досягнення НТР

9. Впізнайте історичну особу

“Відомий український політик, державний діяч, публіцист і журналіст. Один з очільників національно-визвольного руху  шістдесятників Протистояв тоталітарному режимові, виступав за відродження України, її мови, культури, духовності, державного суверенітету. Автор  документального дослідження “Правосуддя чи рецидиви терору?”. Випускав підпільний журнал “Український вісник””

 

ІІІ рівень (по 1 б.)

10. Вкажіть дати та установіть хронологічну послідовність подій:

А підписання СРСР у Гельсінкі угоди про дотримання прав людини;

Б друга хвиля арештів дисидентів (В.Чорновола, І.Дзюби, В.Стуса);

В поява “самвидавської” праці “Лихо з розуму”;

Г нова Конституція УРСР.

11.Дайте визначення термінам: доба «застою», «розвинений соціалізм»

12. Охарактеризуйте наслідки великої концентрації підприємств важкої промисловості на території України в 1970-і – 1980-і роки ХХ ст.

 

ІV рівень

13. Впізнайте подію/явище, вкажіть її причини та наслідки.

„…Витіснення української мови відбувається не стихійно, а вживанням  цілого комплексу державних заходів, які скеровують демографічні процеси в бажаний для влади бік.

  Впровадження російської мови починається з дошкільних дитячих установ. На Україні переважають російськомовні дитячі ясла та дитячі садки. Але й ті, що вважаються українськими, сильно зросійщені…

Українська мова, фактично збереглася лише в селах, а також серед невеликої частини української інтелігенції, переважно гуманітарної. Ююю Я називаю цей процес російщенням, а не совєтизацією, як це роблять деякі росіяни …”

 

І варіант

 І рівень (по 0,5б.)

1.Суть економічних реформ в промисловості другої половини 60-х рр.:

А приватизація дрібних підприємств;

Б перехід до ринкової економіки;

В ліквідація раднаргоспів, розширення самостійності підприємств;

Г надання повної господарської самостійності підприємствам.

2. Характерна риса політичного життя в 1970-і – сер.1980-х р.р.:

А реабілітація політичних в’язнів.

Б відмова від критики культу особи Й. Сталіна.

В скорочення кількісного складу партійного апарату.

Г скасування положення про керівну роль КПРС.

3. 9 листопада 1976 р. відбулось:  А створення Української Гельсінської спілки; Б випуск журналу “Український вісник”; В презентація стрічки “Тіні забутих предків”; Г прийнято нову Конституцію УРСР.

4. Укажіть ім’я автора документальної збірки “Лихо з розуму”:

А М. Брайчевський;  Б В. Мороз; В Є. Сверстюк; Г В. Чорновіл.

5. Прошарок вищих чиновників у державі — це:

А номенклатура; Б бюрократія; В еліта; Г нобілітет.

6. Причина різкого скорочення сільського населення у 70-80-х рр.: 

А. Новітнє технічне переоснащення с/г виробництва  

Б уряд заохочував переїзд селян в міста для проведенням масштабних будівництв;  В умови праці і побуту, заробітна плата в містах були кращими, ніж на селі;  Г присадибне  малоземелля селян

ІІ рівень   (по 1 б.)

7. Співстав історичну особу та її характеристику

1) В Бородай 2) В.Щербицький 3) О. Антонов 4) І.Миколайчук    А У 1972-1989 рр. — перший секретар ЦК КПУ. Відзначався лояльністю до кремлівського керівництва. Б скульптор, автор Памятного знаку засновникам Києва  В кіноактор,  режисер фільму «Вавилон ХХ» Г авіаконструктор, під його керівництвом створено ряд транспортних, пасажирських та багатоцільових літаків

8. Оберіть 3 ознаки періоду “застою”:

А Відмова від проведення економічних реформ. Б Постійний дефіцит товарів, прихована інфляція.   В  Масові репресії проти незгодних з політикою влади. Г Ліквідація відмінностей між рівнем життя партійної номенклатури та пересічних громадян.  Д Зростання ролі та значення партійної й управлінської бюрократії.  Е  Офіційна заборона використання української мови в державних установах.  Ж Злиття функцій партійного і державного апарату, зміцнення монополії КПРС на владу.

9. Впізнайте історичну особу

“Визнаний одним з кращих кінематографістів світу. Його славу започаткував тріумфальний хід планетою великий фільм "Тіні забутих предків". Творець візитної картки українського “поетичного кіно”. Сам про себе режисер казав, що він: “вірменин, який народився у Тбілісі і сидів у російській в’язниці за український націоналізм”.

 

ІІІ рівень  (по 1 б.)

10. Вкажіть дати та установіть хронологічну послідовність подій:

А початок реформування економіки (косигінські реформи);

Б випуск журналу “Український вісник”;

В презентація в кінотеатрі “Україна” стрічки “Тіні забутих предків”;

Г усунення П.Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ.

11. Дайте визначення термінам: дефіцит,  самвидав

12. Складіть розгорнутий план за темою „Етносоціальні процеси та рівень життя населення в 1965 -1985 роках”.

 

ІV рівень

13. Впізнайте явище/подію, вкажіть її причини та наслідки.

Група Сприяння ставить за мету:

1.Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією Прав Людини. Домагатись, щоб цей міжнародний правовий документ  став основним у відносинах між Особою і Державою. …

…3.Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах, де мають проговорюватися підсумки виконання Гельсінських Угод, Україна як суверенна європейська держава і член ООН була представлена окремою делегацією.

4. …Своїм головним завданням Група вважає ознайомлення урядів країн – учасниць і світової громадськості з фактами порушень на терені України Загальної Декларації Прав Людини, гуманітарних Статей…. 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ігнатенко Валентина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І.)
Додано
23 березня 2018
Переглядів
4067
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку