Роздатковий матеріал до тематичного оцінювання з теми «Епоха Просвітництва» (Всесвітня історія, 8 клас))

Про матеріал
Роздатковий матеріал на 2 варіанти для проведення тематичного оцінювання з теми «Епоха Просвітництва». Створено у відповідності до вимог діючої програми. Під час підготовки матеріалу використовувалися - Зошит для контролю навчальних досягнень знань О.Є. Святокума, розробки уроків до підручника С.В.Дячкова за авторством Охредька О.Е, власні ідеї.
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання з теми «Епоха Просвітництва»

 

І варіант

І рівень  (по 0,5 б.)

1. Період утвердження віри в силу знань і можливості розумного облаштування суспільного життя – це:

А деїзм, Б Просвітництво,  В секуляризація, Г раціоналізм

2. Індустріальна революція вплинула на соціальну структуру суспільства появою такої верстви як:

А слуги, Б бюргери, В дворяни, Г наймані працівники.

3. Австрія, Чехія, Угорщина, Словаччина входили до імперії:

А Габсбургів, Б Романових, В Бурбонів Г Стюартів

4. «Золотим віком» Російської імперії називали період правління:             А Єлизавети Петрівни, Б Анни Іоанівни,  В Катерини ІІ,  Г Петра ІІІ

5. Найбільший військовий конфлікт  європейських держав ХVІІІ ст. - А Північна війна; Б Семилітня  війна;

В Тридцятилітня війна; Г Війна за польський спадок.

6.США мали такий вид державного устрою:
А  монархія;  Б  анархія;  В  республіка;  Г  тиранія.

 

ІІ рівень  (по 1 б.)

7. Оберіть події та назви, що стосуються епохи  Марії Терезії та Йосифа ІІ

ІІ варіант

І рівень  (по 0,5 б.)

1. Політика, спрямована на знищення або реформування найбільш застарілих феодальних порядків, це:

А деїзм, Б гуманізм , В освічений абсолютизм, Г оптимізм.

2. Індустріальна революція вплинула на економіку тим, що почалося: А формування промисловості, Б занепад торговлі,

В розвиток ремесел, Г поширення с/г машин

3. У результаті палацових переворотів ХVІІІ ст. в Росії розширено права та привілеї:

А дворян, Б духовенства, В буржуазії, Г селян

4. На основі суворої дисципліну сильну армію для загарбницьких війн створила:

А Австрія, Б Пруссія, В Росія, Г Англія.

5. Наприкінці ХVІІІ ст. з політичної карти Європи зникла держава:  А Баварія, Б Англія, В Іспанія, Г Річ Посполита

6. Діяч Американської революції, що очолив американську армію, перший президент США -         А    Б. Франклін; 

Б  Дж. Адамс.; В  Дж. Вашинґтон;  Г  Т.Джефферсон

 

ІІ рівень  (по 1 б.)

7. Оберіть події та назви, що стосуються епохи Катерини ІІ

А)  Селянська війна  О.  Пугачова;  Б)  свобода сповідувати будь-яку релігію (віротерпимість), В) «Жалувана  грамота  дворянству»;  Г)  «освічений»  абсолютизм;  Д)  секуляризація монастирських земель, Е) скасування особистої залежності селян,  Ж)  нові  кримінальний та цивільний  кодекси

8. Дайте визначення поняттям:

Індустріальна революція – це ...

Масони – це ...

9. Впізнайте діячів епохи Просвітництва:

1) Філософ, натхненник та один з авторів «Енциклопедії»

2) «Просвічений монарх», що запровадив рівний суд, але так і не звільнив селян з кріпацтва.

3) Видатний австрійський композитор та музикант, автор опер «Весілля Фігаро», «Дон Жуан»

4) Англійський  підприємець, що вперше використав силу водяного колеса для руху прядильних машин

8. Дайте визначення поняттям:

Класицизм – це ...

Енциклопедисти – це ...

9. Впізнайте діячів епохи Просвітництва:

1) Видатний французький комедіограф, представник жанру класицизму, автор п’єс «Міщанин-шляхтич», «Дон Жуан»

2) Англійський винахідник, автор парового двигуна

3) Найвидатніший німецький філософ, що розробив ідею правової держави.

4) Англійський письменник, що доводив творами: людина здатна подолати перепони  розумом («Робінзон Крузо»)

Д.Дефо,  Дж.Уатт, Фрідріх ІІ,  А.В.Моцарт, Р.Аркрайт, Д. Дідро,  І.Кант, Ж.-Б. Мольєр

 

ІІІ рівень (по 1 балу)

10. Визначте наслідки вказаних подій:

1)  Намагання Англії обмежити промисловий розвиток своїх американських колоній та поповнити власну казну митами з них

2) Прагнення зберегти єдність монархії Габсбургів, повернути втрачену Сілезію

11. Впізнайте документ, вкажіть дату його прийняття.

Юристи Т.Джефферсон та Дж. Адамс, посилаючись на природне право, обґрунтовували та проголошували у документі право колоній на незалежність.

12. Визначте зміни у повсякденному житті європейців протягом ХVІІІ ст., які стали наслідком індустріальної революції.

 

ІV рівень (2 завдання на вибір, по 1,5 б.)

 

ІІІ рівень (по 1 балу)

10. Визначте наслідки вказаних подій:

1) Прагнення короля Людовіка ХІV утворити імперію «без Піренеїв»

2) Посилення внутрішніх кризових явищ в Османській імперії, поступовий занепад її військової могутності.

11. Впізнайте документ, вкажіть дату його прийняття.

Визначив, що уряд США отримує свою владу безпосередньо від народу, який одночасно обирає загальнонаціональний уряд та уряди штатів, тобто створюється федерація. Закріпив принцип поділу влади на три гілки.

12. Визначте зміни у повсякденному житті європейців протягом ХVІІІ ст., які стали наслідком поширення ідей Просвітництва

 

ІV рівень (2 завдання на вибір, по 1,5 б.)

13.1. Поміркуйте над проблемою:  XVIIІ ст. увійшло в історію як Доба Просвітництва. Чому цей період вважають Просвітництвом? Хто кого просвітлював? У чому полягали характерні риси Просвітництва?

13.2 У чому полягали особливості мистецтва Доби просвітництва? Як ідеї Просвітництва знайшли свій вияв у мистецтві?

13.3. Правильно чи помилково стверджувати, що "освічений абсолютизм" сприяв розвитку капіталістичних відносин? Свою відповідь обґрунтуйте.

 

14.1. Простежте зміни на політичній карті світу впродовж ХVІІІ ст.

14.2. Зробіть порівняльну таблицю, де встановіть причини і наслідки реформ: Марії-Терезії та Йосифа ІІ (Австрійська монархія), зокрема для українських теренів, Фрідріха ІІ (Пруссія), Катерини ІІ (Російська імперія);

14.3 Правильно чи помилково стверджувати, що війна за незалежність англійських колоній в Північній Америці є революцією? Свою відповідь аргументуйте.


 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гура Ірина Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
13 травня 2019
Переглядів
5170
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку