Розгорнутий конспект уроку " І. Франко. Символ вічної жіночності, материнства й краси в поезії «Сікстинська мадонна».

Про матеріал
Матеріали до уроку стимулюють учнів до пошукової, дослідницької діяльності, до самоосвіти; допоможуть учням збагнути значущість постаті І.Франка в розвитку української та світової культури; розвиватимуть навички роботи в групах, самостійної роботи з додатковою літературою; навички виразного читання, аналітичне мислення; поглиблять вивчене про сонет; учні вчаться порівнювати твори різних видів мистецтва; вчаться розуміти й поціновувати красу мистецьких шедеврів; виховують загальнолюдські цінності, почуття прекрасного.
Перегляд файлу

Тема: І. Франко. Символ вічної жіночності, материнства й краси в поезії «Сікстинська мадонна».

Мета: розкрити учням величі творчості геніального поета; стимулювати учнів до пошукової, дослідницької діяльності, до самоосвіти; допомогти учням збагнути значущість постаті І.Франка в розвитку української та світової культури; розвивати навички роботи в групах, самостійної роботи з додатковою літературою; розвивати навички виразного читання, аналітичне мислення; поглибити вивчене про сонет; порівняти твори різних видів мистецтва; вчити розуміти й поціновувати красу мистецьких шедеврів; виховувати загальнолюдські цінності, почуття прекрасного.

Обладнання: репродукція картини Рафаеля «Сікстинська мадонна», портрет Франка, аудіозапис сонета «Сікстинська мадонна», аркуші паперу, маркери, схеми-підказки.

Тип уроку: інтегрований урок-дослідження (українська література, українська мова, художня культура, музичне мистецтво, всесвітня історія, біологія).

Хід уроку

Мадонно моя, Пренепорочна Маріє,

прославлена в віках!

П.Тичина

Стоїть на землі Мати,

вища і святіша від усіх богинь.

                                                                                                            Я. Гоян

І. Організація навчальної діяльності учнів.

ІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

- Як ви думаєте, про що йтиметься на уроці?

- Самостійно сформулюйте власну тему уроку і запишіть у зошити.

«Незакінчене речення».

- Від цього уроку я очікую…

IV. Сприймання й засвоєння навчального матеріалу.

Система запитань і завдань.

Вступне слово вчителя.

Івана Франка завжди хвилювала тема мистецтва, його джерел, служіння поета народові. І втілював він її здебільшого в довершеній поетичній формі сонетів.

Окрасою збірки «З вершин і низин» стали цикли сонетів («Вільні сонети», «Тюремні сонети»), які приваблюють читача не тільки своєю класичною формою, а й високими ідеями добра й краси як вічних світлих категорій буття людини.

 

 

Показовим у цьому плані є сонет «Сікстинська мадонна».

Теорія літератури.

Сонет – (італ. sonetto – звучати) – ліричний вірш, що складається з п’яти рядків п’ятистопного або шестистопного ямбу, двох чотиривіршів (катрени) з перехресним римуванням та двох тривіршів (терцети) з усталеною схемою римування.

Цикл – (грец. kyklosколо, колесо) – декілька художніх творів, обєднаних жанром, темою, головними героями, єдністю авторського задуму.

- Яким, на вашу думку, було оволодіння І.Франком цим поетичним жанром? (Майстерним).

- Чи знаєте ви, як з’явився твір І.Франка «Сікстинська мадонна»? ( Під враженнями від споглядання геніальної картини Рафаеля).

- Справді, подорожуючи 1904 р. Італією, Іван Якович був вражений картинами Санті Рафаеля. Вони і стали поштовхом для створення поезії.

 

 

 

( Виразне читання сонета І.Франка «Сікстинська мадонна» вчителем (або прослуховування аудіозапису).

 

Робота групи « мистецтвознавців ».

- Що ви знаєте про художника?

Коротке повідомлення про С.Рафаеля.

Підготовка до сприйняття художнього полотна.

Учнівське дослідження.

Історія створення цього полотна досі оповита таємницею. Не збереглося ні письмових свідчень, ні ескізів.

Відомо, що картина була повністю написана рукою Рафаеля, без допомоги учнів, що тоді було рідкістю.

Замовником картини був папа римський Юлій ІІ.

На своїх картинах художник любив малювати образ діви Марії (Мадонни), за що його називали «Майстром Мадонн».

«Сікстинська мадонна» на 500 день народження отримала в подарунок нову раму.

Завдання: створити «паспорт картини».

Творець

Рафаель Санті

Назва

«Сікстинська мадонна»

Час створення

1514 р.

Розміри

265х196 см

Матеріали

Полотно, олія

Місце збереження

Дрезден,Німеччина

Музей

Дрезденська картинна галерея

 

 

 

 

Пояснення назви картини.

Картина виконана на замовлення церкви святого Сікста у  Пяченци, звідси і її назва.

Здається, що Сікст ІІ, папа римський, зображений на картині з шістьома пальцями на правій руці, оскільки він Сікст, тобто, латинською мовою, шостий. Насправді «шостий палець» («мізинець») є частиною внутрішнього боку долоні.

 

Робота над описом картини.

· Розгляньте репродукцію картини, її композицію.

· Проаналізуйте окремі фрагменти твору.

· Яке враження справило на вас це полотно?

Проблемне питання.

· Це картина чи ікона?

· Які деталі картини привернули вашу увагу?

· Який настрій ви відчуваєте під час розгляду полотна?

· Які основні образи цього твору живопису?

Усі фігури на картині формують трикутник який підкреслюється і зображеною завісою.

Ця картина стала першою, у якій глядач сам виявляється вписаним в композицію. Це відбувається тому, що зображена Мадонна ніби дивиться прямо в очі глядачеві.

· Що виражає обличчя Мадонни? (Всепрощення, співчуття й готовність до будь-яких випробувань).

· А вираз маляти? (Докір і печаль).

· Якою постає Богоматір на полотні Рафаеля? (У картині все природно, хоча перед нами Богоматір. Легко і плавно струмують складки одягу Марії, підкреслюючи легкість її руху. Одягнена вона в плащ світлих, спокійних тонів, на голові накидка – знак заміжжя).

· Що підкреслює покривало, легко напнуте вітром? (Рух Мадонни до глядача, здається, що намальована жінка лине, пливе назустріч).

«Для допитливих».

День пам’яті Сікста ІІ – 10 серпня.

· Чи звернули ви увагу на тло картини? Одним із майстерних прийомів Рафаеля вважається задній план. Здалеку глядачеві здається, що за спиною Мадонни зображені хмари, а розглядаючи ближче, можна побачити обличчя ангелів.

· Чому в ангелів, які знаходяться внизу, такий сумний навіть байдужий вигляд обличчя? (Вони ніби знають, що чекає на маленького сина Мадонни).

· Що означає «розуміти картину»? (Співпереживати разом із художником, відкривати в його творі близьке нам, усвідомлювати високі суспільні ідеали, втілені в образах).

«Цитата для роздумів». Якби її творець не написав нічого більше, вона одна забезпечила б йому безсмертя. Гете .

· Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням?

· Чому? Відповідь обґрунтуйте.

Робота в групах « літературознавців ».

- Зіставте образи Мадонни в сонеті І.Франка та картині Рафаеля.

- Що становить композицію сонета? (Хитання й пошук ідеалу ліричного «Я» увиразнюється запереченнями-ствердженнями).

- Що ви помітили у перших двох строфах? (Тезу й антитезу).

Теза

Антитеза

«Ти – не богиня»

«Ти – богиня»

Теорія літератури.

Теза – положення, висловлене в книжці, доповіді, статті, правдивість якого треба довести.

Антитеза – стилістичний прийом, що полягає у зіставленні протилежних думок або образів для посилення вираження.

· Якими словами ліричний герой передає своє захоплення, любов і здивування (а іноді і сумнів)? Чому у нього виникають сумніви?

«Цитата для роздумів».

Душевний світ ліричного героя віршів І.Франка складний і багатий. Він уміє любити і ненавидіти, сміятися і страждати, безтямно захоплюватися й розчаровуватися, вірити й зневірятися. П.Колісник.

- Чому ліричний герой відкриває всіх богів і гіперболізує одну Богиню – Сікстинську мадонну: «І час прийде, коли весь світ покине / Богів і духів, лиш тебе, богине, / Чтить буде вічно – тут, на полотні»? (Утверджує красу і духовність Мадонни).

Теорія літератури.

Гіпербола – художній  троп, заснований на надмірному перебільшенні особливостей чи ознак предмета або явища задля увиразнення їх зображення чи указівки на особливе емоційне ставлення до них з боку автора.

Що передає смислову наповненість і багатозначність образу персонажа? (Лексеми «боги», «лице небесне», «мати», «Мадонна»).

Теорія літератури.

Лексема – слово як самостійна смислова одиниця, що розглядається в мовознавстві в усій сукупності своїх форм і значень.

«Асоціативне гроно».

«краса»

 «богиня» Мадонна «райська рожа»

   «Ти»

 

 · Кого називають Мадонною?

Робота групи «мовознавців».

«Лінгвістична хвилинка».

(Робота з тлумачними, атеїстичними словниками, а також словниками синонімів, запозичених слів).

Тлумачний словник

Атеїстичний словник

Словник слів іншомовного походження

Мадонна (Богородиця) – у християнській релігії – ім’я матері Ісуса Христа

Богородиця (Богоматір) – в християнстві – богиня-мати, діва Марія, мати Ісуса Христа, яка народила його в результаті непорочного зачаття для виконання «божественного плану» порятунку людства

Мадонна – (від лат. madonna) – моя пані, богородиця

«Синонімічна хвилинка».

· Доберіть синоніми до слова «мадонна».

Мадонна – Богородиця, Богоматір, Матір (Мати) Божа, Пречиста Діва, Діва Марія, Цариця Небесна, Пресвята Мадонна, Пречиста, Заступниця перед Богом, покровителька землеробів.

«Це цікаво!»

Культ Богородиці склався під впливом язичницьких культів богинь родючості, матерів «божественних немовлят», таких, як єгипетська Исита, вавилонська Шетар, фінікійська Астарта та ін.

· Що стверджує ліричний герой? (Що лише безбожник не побачить краси Божої Матері).

Словникова робота.

Безбожник – людина, що не визнає існування Бога, не вірує в Бога; безвірник, невіруючий, боговідступний, атеїстичний.

Робота групи «літературознавців».

· Чим герой відмежовується від кола «безбожників»? (Риторичною фігурою: «Де той безбожник, що без серця дрожі / В небесне глянуть може, / Наткнутий блиском твої красоти?».

Словникова робота.

Наткнутий – незачеплений, незаворожений, байдужий.

- Як ліричний звертається до Мадонни? (Довірливо, ствердно, впевнено, не сумніваючись у її божественності).

· Чому дивується поет? (Нетлінній, неземній красі Мадонни).

· Що приваблює Івана Франка? (Загальнолюдський смисл образу матері).

· Чому вона, на думку поета, підноситься до Мадонни? (У самовідданій любові до сина жертвує собою).

· Що втілено в сонеті? (Віру у вічну таїну й непереможну силу високого мистецтва, у владу видатних творів мистецтва над душами людей).

· Що утверджується у поезії? (Високі загальнолюдські цінності, краса мистецьких шедеврів).

· На яких аспектах людяності образу Мадонни акцентує поет?

· Які вічні і світлі категорії буття людини ви помітили у сонеті? (Високі ідеї добра й краси).

· За допомогою чого розкривається краса, земна іпостась богині? (Через образ земної матері).

Словникова робота.

Іпостась – термін античної філософії, уперше вжитий Посідонієм (І ст. до н.е.) у значенні одиничного реального буття.

· Що підкреслює «блиск … краси» і земної матері, й небесної богині? (Розквітла рожа).

Рожа – символ дівочої чистоти, краси, любові.

Робота групи «біологів».

Рожа – багаторічна декоративна рослина родини мальвових  високим стеблом та великими яскравими, різних кольорів квітками, зібраними в китицеподібне суцвіття.

(Демонстрація малюнків (слайдів) із зображенням рожі).

Робота групи «Літературознавці».

· Яке твердження є важливим в останньому терцеті? (Про вічність образу Богоматері, який змальовано «на полотні»).

Теорія літератури.

Терцет – тривірш, строфа, що складається з трьох віршів, зазвичай уживається з іншим терцетом, пов’язаним із першою системою рим. Два терцети складають другу частину сонета.

· Що терцет допомагає відтворити? (Олюднити образ Мадонни, перенесений у вимір мистецтва).

· Як стан зачарування ніжністю, красою жінки-матері передано у поезії І.Франка? (За допомогою риторичних фігур).

· Назвіть їх. (Риторичні запитання, риторичні звертання, риторичний оклик(вигук).

Робота з таблицею.

Художні засоби

Приклади

Риторичні запитання

 

Риторичні звертання

 

Риторичний оклик(вигук)

 

Теорія літератури.

Риторичні запитання – запитання, що виражають якусь емоцію, і відповідь впливає уже з них самих, тому окремого вислову не потребують.

Риторичні звертання – це звертання до неістот як до істот або до відсутніх осіб як до присутніх.

Риторичний оклик (вигук) – вислів почуття в коротких, емоційно перенасичених словах.

· Що незвичайного у доборі тропів?

· Які з них запам’яталися?

Теорія літератури.

Троп – слово, уживане в переносному значенні для характеристики будь-якого явища за допомогою вторинних смислових значень, актуалізації його «внутрішньої форми».

· Що символізує собою образ Діви Марії? (Самопожертву, найвищий прояв гуманізму, християнську жертовність, святу материнську любов, високе духовне начало,внутрішню силу, символ вічної жіночності, материнства, краси).

Теорія літератури.

Символ – умовне позначення якого-небудь предмета, поняття або явища; художній образ, який умовно відтворює усталену думку, ідею, почуття.

· Чи однозначно літературознавці сприймали цей твір? (Ні).

Робота в малих групах.

«Я досліджую».

І група

ІІ група

Твір – вияв атеїзму молодого І.Франка - соціаліста (мовляв, тут протиставляється людина як реальність, ідеал і Бог як вигадка)

У сонеті заперечуються примітивні, наївні, суто людські уявлення про Бога, які поступово зживатимуться, натомість утверджується думка про те, що саме краса й доброта людини, псевдонім жінки-матері, найпереконливіше засвідчує красу й доброту того, хто її створив, ˗ істинного Бога. Лише пізнаючи людину, вірячи в неї, можна пізнати Творця й вірити в Нього

· Який із поглядів вам видається вірогіднішим? Чому?

· Чи згодні ви з авторами критичних відгуків?

«Поетична хвилинка».

Сікстинська мадонна

Хто смів сказать, що не богиня ти?

І.Я.Франко «Сікстинська мадонна»

 

Малий вже добре майстрував…

Т.Г.Шевченко «Марія»

О, хто сказав, що не людина ти?

Таж ти живеш в Шевченковій Марії,

Перед тобою світ земний темніє,

Щоб хмаркою до ніг тобі лягти.

 

Ти дивишся в майбутнє, у світи

І їм несеш дитя своє. Крізь вії

Такий великий смуток пломеніє,

Що сліз роздати й мудрим не знайти.

 

Твоє малятко, круглощоке й гоже,

Колись, теслярський появивши хист,

Хрест витеше собі людський, не божий.

 

Тому такий в твоїй печалі зміст,

Який лиш людство зрозуміти може,

А не свята Варвара й папа Сікст.

30 травня 1956 р. Київ        М.Рильський

· Як «прочитали» картину художника Рафаеля поети І.Франко та М.Рильський? (По-різному).

І.Франко

М.Рильський

Найважливішим видається прекрасна одухотвореність обличчя Марії, її небесна чистота і довершеність. Поет акцентує на «божественному» в образі Божої Матері

По-філософськи глибше вдивляється в лице Мадонни, бачачи «великий смуток» від знання тяжкого майбутнього «гожого малятка»

· З якою метою поети використали жанр сонета? (Для художнього вираження найглибших психологічних нюансів, для якнайширших філософських узагальнень. Митцям імпонувала точність вислову, життєвість, невимушеність малюнка, свобода вірша, майстерність у доборі слів. Поети закохані в красу, життя).

V. Закріплення вивченого.

Робота в групах.

Група «літературознавців».

«Асоціативний ряд».

(Учні в групі на аркушах паперу створюють асоціативні ряди до поезії І.Франка «Сікстинська мадонна», користуючись схемами-підказками).

Схема-підказка.

Почуття – радість, щастя, заздрість…

Музика – спокійна, весела, ритмічна, інструментальна…

Музичний інструмент – фортепіано, орган, бандура, труба…

Настрій – веселий, бадьорий, сумний…

Звуки – шум, грім, дзвін…

(Після роботи в групі учні виходять до дошки, пояснюють свої асоціативні ряди. Роботи вирішують на дошці).

Групи «мовознавців» і «біологів».

З’ясування емоційних вражень.

Створити «кольоровий портрет» вірша.

(Учитель звертає увагу учнів на записані на дошці назви кольорів та їхнє значення).

Жовтий – спокій.

Синій – колір неба, духовність, чистота людини.

Зелений – колір природи і життя.

Рожевий – колір усього живого.

Салатовий – подобається владним людям.

Білий – колір мрії, блиск світла.

(Презентація роботи в групі).

Група «мистецтвознавців».

«Художня галерея».

· Під музичний супровід (музика Олександра Гейнца, слова Сергія Данилова «Сікстинська мадонна») зіставити репродукції картин митців різних епох і сформулювати висновок.

(Демонстрування репродукцій картин: Василь Касіян, «Мадонна» (малюнок на бетонній огорожі лікарні у Феофанії); Володимир Лемзяков, «Українська мадонна»; Олександр Богомазов, «Мадонна»; Олександр Сухоліт, «Мати з дитиною» тощо).

· Роздивіться репродукції картин.

· Чи знаєте ви історію їхнього створення?

· Порівняйте зображення Мадонн.

· Поясніть, чому образ Мадонни так приваблює митців різних епох?

VI. Підбиття підсумків уроку.Бесіда.

· Що уособлює для українського народу Діва Марія?

· Чию традицію возвеличення жінки-матері продовжив Іван Франко? (Т.Шевченка).

· Як би ви схарактеризували особливості зображення Сікстинської мадонни українськими поетами, а як – художниками?

· Які образи твору найбільше схвилювали вас? Чим саме?

· Що викликало такий стан душі?

· Який настрій передано у творі? (Любов до життя, одухотвореність, окриленість).

· Які думки, почуття, прагнення виникли у вас після розгляду картини?

· Чи глибоко розкрито на уроці зміст картини, її художні особливості?

· Щоб ви хотіли доповнити?

· У чому своєрідність композиції обох творів?

· У що вірить І.Франко? (У непереможну силу високого мистецтва, у владу його шедеврів над душами людей).

«Цитати для роздумів».

Живопис – це німа поезія, а поезія – сліпий живопис.

Леонардо да Вінчі

Пригадую Мадонну Рафаеля.

Мистецтво вічне, вічне-бо життя.

Д.Павличко

· Який пафос поезії? (Гуманістичний).

· Назвіть митців, які у своїх творах зверталися до образу Сікстинської мадонни. (Шекспір, Данте Алігєрі,Мікеланджело, О.Пушкін, А.Толстой тощо).

Проблемне запитання.

· Чи надихатиме образ Святої Марії нові покоління митців? (Так).

· Що ви усвідомили після прочитання твору? (Мистецтво має облагороджувальний вплив на людину).

· Перед чим І. Франко схиляє голову? (Перед високим мистецтвом епохи Відродження).

· Чи можна ім’я Івана Франка поставити поряд з іменем Рафаеля?

· Чому? Відповідь обґрунтуйте.

· Яким постав І. Франко на сьогоднішньому уроці?

Робота з епіграфами.

· Виберіть епіграф до уроку, який вам найбільше сподобався.

· Обгрунтуйте свій вибір.

VΙІ. Рефлексія

· Чи справдилися ваші сподівання від уроку?

· Який етап уроку, на вашу думку, був найцікавішим?

· Де ви зможете використати здобуті знання?

VІΙІ. Оцінювання. Взаємооцінювання.

Учні у групах оцінюють один одного.

ІХ. Домашнє завдання.

  1. Скласти молитву до Сікстинської мадонни ( Богородиці) за Україну та український народ.

      2. Написати діалог митців пензля й слова: Івана Франка і Рафаеля Санті.

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
31 липня
Переглядів
71
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку