11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

конспект уроку на тему "Інформація, повідомлення, інформаційні процеси"

Про матеріал

Перший урок з базового модулю, розділ - "Інформаційні технології в суспільстві". За допомогою презентації, підручника, роздаткового матеріалу учні знайомляться з новою темою

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті інформатики та ІКТ навчання  1. Загальні вимоги1.1. До роботи в комп'ютерному класі допускаються учні, які пройшли інструктаж з техніки безпеки з відповідним записом у журналі з техніки безпеки і підписами.1.2. Не можна заходити й перебувати в комп'ютерному класі без учителя.1.3. Робота в комп'ютерному класі має проводитися тільки в су­ворій відповідності до розкладу занять і графіка самостійної роботи вчителя та учнів.1.4. Учням заборонено - відчиняти шафи живлення і комп'ютери як тоді, коли ЕОМ працюють, так і тоді, коли вони вимкнені.

Номер слайду 2

Інструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті інформатики та ІКТ навчання 2. Вимоги безпеки перед початком роботи2.1. Заборонено заходити до класу у верхньому одязі чи приносити його з собою.2.2. Заборонено приносити на робоче місце особисті речі, дискети тощо, крім ручки і зошита.2.3. На робочому місці слід сидіти так, щоб можна було, не нахиляючись, користуватися клавіатурою і водночас повністю бачити зображення на екрані дисплея.2.4. Починати роботу можна лише за вказівкою вчителя або лаборанта.

Номер слайду 3

Інструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті інформатики та ІКТ навчання 3. Вимоги безпеки під час роботи3.1. Заборонено ходити по комп'ютерному класу, голосно роз­мовляти.3.2. Виконувати слід тільки зазначене вчителем завдання. 3.3. На клавіші клавіатури потрібно натискати плавно, не при­пускати ударів.3.4. Користуватися друкувальним пристроєм дозволяється тільки в присутності викладача або лаборанта. 3.5. Заборонено самостійно переміщувати апаратуру.3.6. Заборонено запускати ігрові програми.3.7. У випадку виникнення неполадок треба повідомити викла­дача,не намагатися самостійно відрегулювати апаратуру або усу­вати в ній неполадки. 

Номер слайду 4

Інструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті інформатики та ІКТ навчання 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи4.1. Про хиби та неполадки, помічені під час роботи, слід повідомити викладача.4.2. На робочому місці не потрібно залишати зайвих предметів.4.3. Покидати кабінет з дозволу викладача. 

Номер слайду 5

Інструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті інформатики та ІКТ навчання 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях5.1. За появи незвичайного звуку або вимкнення апаратури по­трібно негайно припинити роботу й довести це до відома викладача.5.2. За появи запаху паленого слід припинити роботу, вимкнути апаратуру й повідомити про це вчителя.5.3. У разі потрапляння людини під напругу необхідно знеструмити відповідне робоче місце, надати першу долікарську допомогу й викликати «швидку».5.4. У разі виникнення пожежі необхідно знеструмити клас, викликати пожежну команду й приступити до гасіння пожежі на­явними засобами. 

Номер слайду 6

Правила безпеки життєдіяльності в кабінеті інформатики та ІКТ 1. Кабінет обладнано складними і дорогими технічними засобами, які вимагають охайності та дбайливості, тому, заходячи до кабінету, слід одразу займати відведене місце, не виконувати ніяких дій з обладнанням без дозволу вчителя.2. На робочих місцях розташовано обладнання, яке має складові, що працюють під високою напругою. Необережне поводження з апаратурою може призвести до травм.

Номер слайду 7

Правила безпеки життєдіяльності в кабінеті інформатики та ІКТСуворо заборонено:-вмикати і вимикати апаратуру без вказівки вчителя;-торкатися роз'ємів з'єднувальних кабелів та самих кабелів;-торкатися екрана та тильної частини монітора;-переміщувати увімкнені складові обчислювальної системи (системний блок, монітор тощо);-класти будь-які предмети на системний блок, монітор, клавіатуру;-приносити та використовувати носії даних (дискети, компакт-диски) без дозволу вчителя.

Номер слайду 8

Правила безпеки життєдіяльності в кабінеті інформатики та ІКТ3. Не дозволяється знаходитись у кабінеті і викопувати будь-які роботи (прибирання приміщення також) без присутності відпові­дальної особи - завідувача кабінету, вчителя, лаборанта.4. Не дозволяється працювати з клавіатурою та маніпулятором «миша» брудними або вологими руками.5. Запам'ятайте, де знаходиться вогнегасник, аптечка. У разі появи запаху горілого одразу ж сповістіть про це викладача.

Номер слайду 9

Правила безпеки життєдіяльності в кабінеті інформатики та ІКТ3. Не дозволяється знаходитись у кабінеті і викопувати будь-які роботи (прибирання приміщення також) без присутності відпові­дальної особи - завідувача кабінету, вчителя, лаборанта.4. Не дозволяється працювати з клавіатурою та маніпулятором «миша» брудними або вологими руками.5. Запам'ятайте, де знаходиться вогнегасник, аптечка. У разі появи запаху горілого одразу ж сповістіть про це викладача.

Номер слайду 10

Тема уроку: Інформація, повідомлення, інформаційні процеси.

Номер слайду 11

Інформація — це будь-які відомості про певну подію, суть, процес, невідомі ранішеІнформація — це відомості про об’єкти Всесвіту.

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Практична робота. Ввімкнути комп’ютер. Зайти на диск DВідкрити папку «Учні»Знайти папку своєї групи. Створити одну папку, назвавши своїм(и) прізвищами.

Перегляд файлу

Урок № _____                 Група _________                                        Дата ___________

 

Тема уроку: Інформація, повідомлення, інформаційні процеси.

Освітні цілі:

 • навчальна - ознайомити та розкрити поняття: технології штучного інтелекту, технології Інтернет речей, веб-технологї, хмарні технології, туманні технології; сформувати практичні уміння і навички учнів використовувати
 • Розвиваюча - розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • Виховна - виховувати інформаційну культуру учнів, культуру розумової праці, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку – вивчення нового матеріалу.

Обладнання: презентація, проектор, мультимедійна дошка. епіграф уроку (додаток 1), роздатковий матеріал (додаток 2) опорний конспект.

Форми проведення: опитування, розповідь, записи у зошиті, практичне завдання.

 

Структура уроку

час

1. Організаційно-вступна частина.

1

2. Первинний Інструктаж з охорони праці та б.ж.д.

9

3. Мотивація навчальної діяльності.

5

4. Пояснення нового матеріалу

5

5. Виконання практичної роботи

15

6. Підсумки уроку.

5

7. Пояснення домашнього завдання.

1

Хід уроку

 1. Організаційно-вступна частина.
 • Привітання.
 • Перевірка наявності учнів на уроці (доповідь чергового учня).
 • Перевірка підготовки учнів до уроку, зовнішнього вигляду.
 • Викладач інформує про форму проведення уроку, вітає всіх учасників.
 • На дошці епіграф уроку. (додаток 1)
 1. Первинний Інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 • Викладач вмикає презентацію та знайомить учнів з її змістом.(слайд1-9)
 • Діти розписуються в журналі реєстрації первинного інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 • Викладач робить розсадку учнів за ПК та записує їх прізвища до спеціального  журналу за номером комп’ютера..

 

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Викладач. Зверніть увагу на дошку, зачитайте будь ласка епіграф нашого уроку, поясніть його (звучать відповіді дітей). Всесвіт, що нас оточує і частиною якого є ми самі, складається з об’єктів (предметів і явищ). Але поряд із матеріальною складовою Всесвіту існує й нематеріальна його складова, — її називають інфор­

мацією. Інформація існує у вигляді документів, креслень, рисунків, текстів, звукових чи світлових сигналів, електричних та нервових імпульсів тощо. Слід зауважити, що єдиного означення інформації не існує. Значення

цього терміна залежить від контексту.

 • Викладач оголошує тему уроку
 • Учні записують тему та визначення до зошита (слайд 10,11)

 

 1. Пояснення нового матеріалу.

Викладач. Як і решта об’єктів, інформація має свої властивості. Розглянемо їх (слайд 12)

Малюнок з  Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10 (11) кл. закл. загал.

серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук,

Є. А. Шестопалов].

 

 

 • Учні записують основні п’ять властивостей  в зошити
 • Учні разом з викладачем розмірковують над властивостями, наводять власні приклади.

 

Викладач. Основні види інформації розрізняють за формами її представлення, кодування та збереження. Це: графічна; звукова; текстова; числова; відеоінформація. (слайд 13) Кожна інформація має свій розмір, давайте пригадаємо одиниці вимірювання інформації. (слайд 14)

 • Викладач роздає карточки кожному учневі
 • Учні клеять до зошита табличку «Одиниці вимірювання інформації» (додаток 2)

 

Викладач. Будь-які дії над інформацією (інформаційні процеси) неможливі без

повідомлень, які передаються каналами зв’язку від джерела до приймача.

 1. Виконання практичної роботи. (слайд 15)
 2. Підсумок уроку.
 • Викладач вішає на дошку смайлики (додаток 3)
 • Діти по черзі виходять до дошки, беруть на столі у вчителя наліпку та клеють її до того смайлика, який відповідає настрою учня від уроку. Відповідає на 1 запитання викладача.

 

 1. Пояснення домашнього завдання.

 

 • Завдання для обов’язкового виконання
 1. Опрацювати підручник ст.4-6, підготуватися до опитування.
 2. В зошиті відповісти на два запитання ст. 8

 

 

 

 

Список використаних джерел

1. Сайт учителя математики Кравченко О. М.(епіграфи до уроку) – Режим доступу: https://lenatolevna.jimdo.com

 

2. Картинки. – Режим доступу: https://www.google.com.ua

 

3. Ривкінд Й.Я. Інформатика. 11 клас: рівень стандарту. Підручник для ЗНЗ. – К.: Генеза, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Картинки по запросу Хто володіє інформацією - той володіє світомДодаток 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 Натан Ротшильд

Додаток 2

Додаток 3

Одобрение, восторг | Смешные смайлики, Смешные плакаты, Смешные рожиСмайлик Смайлик Гнев, Злой Emoji Pic, желтый злой смайлик ... 

zip
Додано
23 серпня 2020
Переглядів
398
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку