Розпад СРСР і утворення СНД

Про матеріал

Розробка уроку присвячена розкриттю причин та історичної закономірності розпаду СРСР. Учням, студентам важливо зрозуміти, що ті кризові явища, які склалися в суспільно-політичному житті СРСР, відсутність реальної демократії в умовах пануючої однопартійної політичної системи на чолі з КПРС, нежиттєздатність існуючої економічної системи повинні були превести до кардинальних змін в тодішньому радянському суспільстві. Утворення СНД - це був крок найбільш раціонального виходу із ситуації, що склалася на той час і допомогло уникнути громадянської війни.

Розробка складається з двох частин - описових матеріалів та мультимедійної презентації.

Рекомендовано для використання вчителями ЗОШ І-ІІІ рівня акредитації та викладачами ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Зміст архіву
Перегляд файлу

Розробка заняття із всесвітньої історії на тему

«Розпад СРСР та утворення Співдружності Незалежних Держав»

 

Розробив Кривонос В.С., викладач всесвітньої історії ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»

 

Тема: «Розпад СРСР та утворення Співдружності Незалежних Держав»

Мета: З’ясувати причини розгортання національно-визвольних рухів в союзних республіках та розпаду СРСР; розкрити історичну закономірність розпаду країн та утворення СНД; формувати інтерес та виховувати повагу до історії свого народу.

Очікувані результати: студенти повинні зрозуміти та засвоїти причини посилення національно-визвольних рухів в союзних республіках, їх мету та ідеологію; історичну закономірність розпаду СРСР та утворення СНД.

Навчально-методичне забезпечення заняття: підручники із всесвітньої історії для 11кл., історична карта «Союз Радянських Соціалістичних Республік», атласи, словники основних термінів та понять з новітньої історії, пам’ятки по розвитку вмінь та навичок, мультимедійне обладнання.

Тип заняття: вивчення нового матеріалу.

Основні дати: 1986 р., 19 серпня 1991р., 7-8 грудня 1991р.

Основні поняття: федерація, конфедерація, співдружність.

 

Хід заняття:

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань:

Бесіда:

1. Назвіть основні складові загальної кризи.

                                                                             - демонстрація слайду №1;

2. Пригадайте, в яких країнах на заключному етапі І Світової війни та відразу після її завершення різко загострились міжнаціональні відносини?

3. Чи можна віднести загострення міжнаціональних стосунків в умовах революційної кризи, до складових загальної кризи?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності:

 Викладач: «Розпад СРСР став епохальною подією ХХ століття, такою, як і перемога більшовиків в Росії в 1917 році. Величезна держава розпалась в лічені місяці. Хто сподівався на такий кінець величезної імперії, яка повинна була існувати сотні років?» (Р.Рейган, екс-президент США).

ІV. Оголошення теми і плану заняття:

                                                                           - демонстрація слайдів №2, №3.

V. Вивчення нового матеріалу:

1. Посилення національно-визвольних рухів та загострення національної проблеми в СРСР.

 Викладач: З початком перебудови в СРСР загострились міжнаціональні відносини. Це пояснюється поглибленням економічної кризи та незадоволенням республік надмірною централізацією влади в СРСР. Перший серйозний прояв національного протистояння стався в 1986 році в Алма-Аті. В 1988 році розгорнувся воєнний конфлікт між Азербайджаном та Вірменією із-за Нагірно-Карабахської автономної області.

                                                                               - демонстрація слайду №4.

 Студенти: пропонується в атласах знайти місце подій.

У 1988-1989 рр. національні виступи відбулися у Вірменії, Азербайджані, Литві, Грузії, а на початку 1990 року – в Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані.

                                                                                - демонстрація слайду №5.

В січні 1991 року відбулись конфлікти в Латвії, Литві, а в квітні 1991 року – в Грузії.

                                                                                 - демонстрація слайду №6.

В усіх цих випадках союзна влада виявилася неспроможною розв’язати конфліктні ситуації. Таким чином, незадоволення серед населення бездіяльністю Центру у поєднанні з поглибленням економічної кризи підготували передумови для розпаду СРСР.

В 1988 році національно-демократичні сили починають об’єднуватися і висувати вимоги виходу своїх республік з СРСР. Першими це зробили республіки Прибалтики, де виникли Народні фронти. У вересні 1989 року в Україні з ініціативи творчої інтелігенції виникає Народний Рух України.        В 1989-1990 рр. аналогічні фронти і рухи національно-демократичних сил виникають в усіх союзних республіках. Таким чином, формується нова політична сила, яка стала реальною опозицією до КПРС.

В березні 1990 року, після виборів до республіканських органів влади, ці сили отримали перемогу в Прибалтиці і оголосили про державний суверенітет своїх республік. Влітку 1990 року рішення про суверенітет було прийнято всіма союзними і більшістю автономних республік (Україна прийняла Декларацію про суверенітет 16 липня 1990 року). Це стало першим кроком до розпаду країни.

2. Пошуки шляхів оновлення СРСР. Серпневий (1991 року) заколот консервативних сил і його наслідки.

 Викладач: «Посилення національно-демократичних сил і послаблення Центральної влади викликала необхідність пошуків шляхів оновлення СРСР. Союзний договір від 1922 року виявився неефективним в нових політичних умовах. Тому з ініціативи президента СРСР М.С.Горбачова на початку 1991 року було створено спеціальну групу, яка повинна була розробити проект нового союзного договору, а 17 березня 1991 року було проведено референдум щодо оновлення СРСР.

                                                                             - демонстрація слайду №7.

 Студенти: пропонується в словниках термінів і понять знайти і озвучити термін «референдум».

На початок серпня 1991 року цей проект в основному було розроблено.

                                                                              - демонстрація слайду №8.

Він передбачав значне послаблення Центральної влади і посилення самостійності республік при збереженні федерації.

 Студенти: пропонується в словниках термінів і понять знайти і озвучити термін «федерація».

Але такий проект не влаштовував консервативно настроєну верхівку партії і держави, тому що вона втрачала реальну владу в країні. 19 серпня 1991 року, за день до підписання нового союзного договору, вони влаштували заколот.

                                                                     - демонстрація слайдів №9, №10.

Заколотники отримали поразку, бо не знайшли підтримки не лише в союзних республіках, а й навіть у Москві – демократичні сили на чолі з президентом Росії Б.М.Єльциним придушили заколот.

                                                                              - демонстрація слайду №11.

Ця подія прискорила рух республік до самостійності – 22-23 серпня 1991 року всі союзні республіки прийняли рішення про свою незалежність (Україна прийняла Акт про незалежність 24 серпня 1991 року).

Після придушення заколоту М.С.Горбачов намагався усіма силами зберегти Союз. Так як союзні республіки стали незалежними, він запропонував створити новий проект союзного договору, але вже на конфедеративній основі.

 Студенти: пропонується в словниках термінів і понять знайти і озвучити термін «конфедерація».

Ця ідея не знайшла підтримки серед керівництва колишніх союзних республік. Проти вступу в новий Союз виступили керівники Прибалтійських республік, України, Молдови та Грузії.

1 грудня 1991 року в Україні відбувся всенародний референдум щодо питання про незалежність. Понад 90% українців висловилися за самостійну українську державу. Росія також відмовилась увійти до Союзу, який пропонував створити М.С.Горбачов. Питання зайшло в глухий кут.

3. Розпад СРСР та утворення СНД.

 Викладач: 7-8 грудня 1991 року під Мінськом відбулась зустріч керівників Росії, України та Білорусії. З ініціативи президента України Л.М.Кравчука, було прийнято рішення визнати союзний договір від 1922 року недійсним та оголосити про припинення юридичної дії СРСР.

                                                                        - демонстрація слайду №12.

Для збереження політичних, економічних і культурних зв’язків між республіками було прийнято рішення створити недержавне об’єднання колишніх союзних республік – Співдружність Незалежних Держав.

 Студенти: пропонується в словниках термінів і понять знайти і озвучити термін «співдружність».

21 грудня 1991 року в Алма-Аті до СНД приєднались середньоазіатські республіки, Вірменія і Азербайджан, в 1993 році приєдналася Грузія, а в 1994 році – Молдова.

Таким чином, завершується розпад СРСР і 25 грудня 1991 року президент СРСР Михайло Горбачов пішов у відставку.

                                                                    - демонстрація слайдів №13, №14.

VІ. Закріплення нових знань:

Студентам пропонується відповісти на проблемне запитання: «Розпад СРСР: випадковість чи закономірність?»

                                                                              - демонстрація слайду №15.

VІІ. Підсумок заняття.

VІІІ. Домашнє завдання: опрацювати матеріал підручника - §20, підготуватися до тематичної контрольної роботи по темі «Перебудовні процеси в СРСР».

                                                                              - демонстрація слайду №16.

 

Список використаної літератури:

1. Бердичевський Я.М., Лозненко Т.В. Всесвітня історія: підр. для 10 кл.  – К.: Вища шк., 2001. – 384 с.

2. Гісем О.В., Даниленко В.М., Подобед А.О.: Всесвітня історія: підр. для 10 кл. – К.: Фортуна, 2000. - 363 с.

3. Дрібниця В., Рубльов О. Всесвітня історія: навч. посіб. для 10 кл. – К.: Академія, 2000р. – 296 с.

4. Ладиченко Т., Коляда Г. Всесвітня історія. Століття ХХ (1990-1995). – К.: Академія, 1996. – 341 с.

5. Пивовар С.Ф., Слюсаренко А.Г., Стельмах С.П. Всесвітня історія. Новітній період (1990-1945): навч. посіб., К.:Генеза, 1998. – 383 с.

6. Всесвітня історія/ Рожик М.Є. та ін.. – К.: Генеза, 1998. – 276 с.

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Передкризові явища:- економіка; політична система;соціальна сфера;культура;міжнаціональні відносини. Перебудова. Загальна криза. Розпад країни

Номер слайду 2

Розпад СРСР і утворення СНД

Номер слайду 3

План:1. Посилення національно-визвольних рухів і загострення національної проблеми в СРСР.2. Пошуки шляхів оновлення СРСР. Серпневий (1991 р.) заколот та його наслідки.3. Розпад СРСР та утворення СНД.

Номер слайду 4

1. Посилення національно-визвольних рухів і загострення національної проблеми в СРСР.

Номер слайду 5

Послаблення влади центру. Посилення сепаратизму в країніГрудень 1986 р. Казахстан Вірменія. Азербайджан1987-1988рр. Нагірний Карабах. Центри міжнаціональних конфліктів

Номер слайду 6

1988—1990 рр. Сумгаїт Фергана. Новий Узен Кишенів. Тбілісі Сухумі Баку. Цхінвале. Абхазія вимагала виходу із ГрузіїПролунали заклики виходу Грузії з СРСР

Номер слайду 7

Президент СРСР М. С. Горбачов в січні 1991 р. звернувся до парламенту Литви з пропозицією відновити в повному обсязі дію Конституції СРСР. У відповідь почався страйк. Ввечері 12 січня військові оточили будівлю телебачення і телевежу. Внаслідок перестрілки вночі 13 січня1991 р. було вбито 14 чоловік.11 березня 1990р. Литва. Оголосила про відновлення суверенітету. Латвія. Естонія Проголосили про вихід зі складу СРСР

Номер слайду 8

2. Пошуки шляхів оновлення СРСР. Серпневий (1991 р.) заколот та його наслідки.

Номер слайду 9

17 березня1991 р. референдум. Питання: Бути чи не бути СРСР?Результат:76,4% «за»В переговорах з Президентом СРСР по розробці нового Союзного договору погодились прийняти участь керівники лише 9 республік. Майже всі вони висловились проти позиції Горбачова М. С., який намагався зберегти багатонаціональну державу на основі федерації.

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Вранці 19 серпня 1991 року представниками консервативних сил було створено новий владний орган–Державний Комітет по надзвичайній ситуації (“ ГКЧП”) на чолі із Г. Янаєвим. Напротязі трьох днів країна переглядала фрагменти з балету “Лебедине озеро”, оскілки всі інші предачі не транслювались по рішенню “ГКЧП”Серпневі події 1991 р.

Номер слайду 12

«ГКЧП»Обіцяли підтримати приватну власність,підвищити зарплату ,забезпечити всіх житлом,ввести найзвичайний стан в деяких регіонах,заборонити діяльність опозиційгих партій,заборонити мітинги і демонстрації,запровадити контроль за ЗМІ. До Москви були введені війська.

Номер слайду 13

Заколот відбувався до 22 серпня 1991 року і зазнав поразки. Заколотників не підтримали не лише в регіонах, а й навіть у Москві. Провідну роль у придушенні заколоту відіграв Президент Росії Б. М.Єльцин. Наслідками заколоту стало те, що він прискорив розпад СРСР – всі союзні республіки прийняли рішення про свою незалежність. КПРС, як організатор і учасник заколоту, була заборонена на території країни.

Номер слайду 14

3. Розпад СРСР та утворення СНД.

Номер слайду 15

21 грудня 1991 рокудо СНД приєднались Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан, Киргизія.8 грудня 1991 р. Біловезька пуща. Оголосили про розпуск СРСРПідписали угоду про утворення СНДБіловезькі угоди. Утворення Співдружності Незалежних Держав. Керівники Росії, України, Білорусії (Б. М.Єльцин, Л. М. Кравчук, С. О. Шушкевич)

Номер слайду 16

25 грудня 1991 р. Горбачов М. С. оголосив про свою відставку

Номер слайду 17

Завершилась епоха тоталітаризму в нашій історії... Почались революційні перетворення, демократичні по змісту…

Номер слайду 18

Розпад СРСР: випадковість чи закономірність?

Номер слайду 19

Домашнє завдання: Опрацювати матеріал підручника - §20;підготуватися до тематичного оцінювання з теми: “Перебудовні процеси в СРСР”.

Номер слайду 20

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Волкова Вікторія Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Иванова Алина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Додано
7 лютого 2018
Переглядів
3349
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку