10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Розробка Контрольної роботи "Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації"

Про матеріал
розробка контрольної роботи на 5 варіантів з інформатики для учнів 10 (11) класу до вибіркового модуля "Графічний дизайн"
Перегляд файлу

 

Контрольна робота                  (5 варіантів)                                  з інформатики                             в 11 класі

За темою «Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації»

 

 

2019 РІК

ВЧИТЕЛЬ ІНФОРМАТИКИ

ОСМАНОВА Л.В.

 


Варіант 1

 1. Знайдіть одне помилкове твердження до визначення поняття графіки:
 • Вид образотворчого мистецтва
 • Характерна перевага ліній і штрихів
 • Використання контрастів білого і чорного
 • Використання кольору більше, ніж у живописі
 • Може мати як монохромну, так і поліхромну гаму.
 1. Вкажіть, на які два типи розділяється станкова графіка:

________________________________________

 1. Встановіть співвідношення між назвою типу графіки та його значенням:
 • Станкова                  1) обслуговує сферу виробництва
 • Прикладна              2) графічний образ в кресленні з
 • Плакатна                     масштабом
 • Промислова            3) твори, що мають самостійний
 • Архітектурна              характер
 • Комп’ютерна           4) книжкова та газетно-журнальна

                                        графіка

                                     5) зображення, які створюються

                                        засобами обчислювальної техніки

                                     6) художній твір, виконаний в

                                         агітаційних, рекламних чи

                                         навчальних цілях.

 1. Довільне малювання і креслення на екрані комп’ютера – це…
 • Наукова комп’ютерна графіка
 • Ділова комп’ютерна графіка
 • Конструкторська комп’ютерна графіка
 • Ілюстративна комп’ютерна графіка
 • Художня і рекламна комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерна анімація
 • Мультимедіа
 1. Дизайн – це не
 • Творча діяльність
 • Зовнішній вигляд
 • Проектування естетичних властивостей предметів
 • Проектування естетичних властивостей середовища
 1. Який варіант не є напрямком дизайну?
 • Промисловий дизайн
 • Комп’ютерний дизайн
 • Дизайн інтер’єру
 • Ландшафтний дизайн
 1. Заповніть таблицю, використовуючи усі слова довідки

Сучасні стилі інтер’єру

Історичні стилі інтер’єру

 

 

Довідка: Готичний, Техно, Авангард, Античний, Електика, Ренесанс, Мінімалізм, Футуродизайн, Романський, Класицизм, Кантрі, Ампір, Модерн, Конструктивізм, Бароко, Рококо

 1. Поясніть значення поняття світловий дизайн

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поясніть значення поняття біодизайн

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.              Різновид мистецтва, назва якого походить від грецького слова, що в перекладі означає «пишу, дряпаю, малюю» - це ______________________________________________
 2. Вид графіки, в якому зображення є друкованим відбитком рельєфного малюнку, що виконується художником на тому чи іншому матеріалі – це ______________________________
 3. Назвіть творчий псевдонім трьох радянський графіків і малярів Купріянова, Крилова та Соколова, творча група яких склалася в 1929 році _______________________________________

 

                                               

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

 1. Знайдіть одне помилкове твердження до визначення поняття ілюстрація:
 • Зображення
 • Супроводжує текст літературного твору
 • Супроводжує текст газетної статті
 • Має вагоміше значення, ніж текст
 • Використовується з метою полегшення для читача візуалізації змісту
 1. Вкажіть, які виділяють чотири окремих різновиди ілюстрацій

______________________________________________

 1. Встановіть співвідношення між видом книжкової ілюстрації та її значенням:
 • Сторінкова                 1) ілюстрація в тексті
 • Частина сторінки    2) малюнки в кінці розділу, тексту чи
 • Заставка                          книжки
 • Буквиця                      3) ілюстрація займає 100% площі
 • Кінцівка                          сторінки

                                      4) ілюстрація займає 90% площі

                                           сторінки

                                       5) ілюстрація на початку твору в

                                           верхній частині сторінки.

 1. Реклама, що пропагує які-небудь ідеї та цілі, та аж ніяк не конкретний товар – це
 • Масова реклама
 • Адресна реклама
 • Інтерактивна реклама
 • Нетрадиційна реклама
 • Нетоварна реклама
 1. Реклама – це не
 • Плакат, оголошення для привертання уваги споживачів
 • Поширення відомостей про кого-, що-небудь для створення популярності
 • Напрямок в медіа мистецтві, твори якого створюються за допомогою ІК або медіа технологій
 • Гукати раз-у-раз, знову викликати, повторно вигукувати.

 

 1. Який варіант не є частиною фірмового блока:
 • Фірмовий знак
 • Фірмовий лозунг
 • Музичне оформлення
 • Логотип
 1. Заповніть таблицю

Поняття

Характеристика/визначення

 

Об’єднані в композицію знак, лозунг, пояснювальні написи, логотип

 

Кольори, що несуть рекламну функцію для вирізнення товарів серед аналогів-конкурентів

 

Набір колірних, графічних, словесних, типографських, дизайнерських констант

 

Необов’язковий елемент фірмового стилю, звуковий супровід усіх рекламних об’яв

 

Слоган, девіз фірми

 

Постійний формат, спосіб верстання тексту та ілюстрацій, стиль ілюстрацій та тексту

 

Оригінальний набір символів, що вирізняється від інших і відповідає загальному фірмовому стилю

 

Оригінальний напис повної або скороченої назви фірми

Довідка: фірмовий стиль, лозунг, товарний знак, фірмовий колір, фірмовий шрифт, музичне оформлення стилю, фірмові поліграфічні константи, фірмовий блок.

 1. Який це комбінований товарний знак?_________________

____________________________________________________________________________________________

 1. Яка це нетрадиційна реклама?________________________

____________________________________________________________________________________________

 1.              Сучасний тренд створення логотипу, який називають моушн дизайн – це________________________________
 2. _______________________- це дієвий засіб формування у споживачів сприятливого образу фірми; основні елементи: товарний знак, слоган,  фірмовий колір, фірмовий комплект шрифтів, фірмові поліграфічні константи, фірмовий блок.
 3. Розкрийте поняття інфографія:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Варіант 3

 1. Знайдіть одне помилкове твердження до визначення поняття засобів масової інформації:
 • Радіо
 • Телебачення
 • Інтернет
 • Газета
 • Журнал
 1. Практика формування поведінки людей у сфері споживання, формування інтересів, бажань, навичок споживача, сприяння створення так званої свідомості задоволеності і благополуччя – це закони _______________________________________
 2. Встановіть співвідношення між етапом сприйняття реклами і його характеристикою:
 • Залучення уваги    1) завершення процесу переконання в
 • Сприйняття                 тому, що саме ваш товар (послуги)
 • Запам’ятовування     найкращі для споживача
 • Навіювання              2) залежить від частоти повторювання
 • Прийняття                рекламного повідомлення

рішення                     3) залежить від психології кожної

                                     людини, від голосу диктора в радіо рекламі, або від кола інтересів передбачуваного покупця

4) використання контрастів, колірне рішення, незвичайне зображення предметів, виразність теми, музичне оформлення

5) виявляється особливо ефективно, коли словесна інформація супроводжується яскравими, образними уявленнями.

4. Графічне відображення подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації – це ____________________________________

 • Ілюстрація
 • Комп’ютерна графіка
 • Інфографіка
 • Реклама
 • Товарний знак
 1. Що не враховується при виборі засобів реклами?
 • Кого хочемо охопити
 • Кого слід оминути
 • Де вони знаходяться
 • Що являє собою інформація
 • Коли і де її краще розмістити
 1. Від якого фактору не залежить наскільки буде сприйнята реклама?
 • Потреби передбачуваного покупця
 • Соціальне і матеріальне становище
 • Професія
 • Освіта
 • Національність
 • Вік
 1. Заповніть прогалини у способах підвищення ефективності сприйняття реклами:
 • Рекламна інформація завжди повинна бути ___________, відповідати реальності, не спотворювати дійсність.
 • Завжди ефективно буде сприйнята реклама, яка не позбавлена оригінальності і ______________________.
 • Ефективність сприйняття реклами можна підвищити впровадженням у неї елементів ______________.
 • Важливу роль в рекламному ролику необхідно відвести ____________________, що створює позитивний емоційний настрій.
 • З багатого словникового запасу потрібно вміти вибрати саме ті слова, які своїм значенням і смисловим відтінком найбільшою мірою будуть сприяти розкриттю рекламної ___________.
 • Використовуйте при написанні рекламного тексту _______.

                 Довідка: конкурс, правдива, вірші, музичне оформлення, ідея,  почуття гумор.

 1. Назвіть приклад використання інфографіки

_________________________________________________

 1. Як при створенні реклами застосовують закони психології?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.              Деякі книжки, наприклад, книга Девіда Маколея «Як працюють речі», практично повністю складається з ___________
 2. Не залишиться без уваги______________, в якій будуть відомості  в галузі знань, так як ця інформація сприяє пізнанню навколишнього світу.
 3. Розкрийте значення реклами в сучасному світі

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 4

 1. Знайдіть одне помилкове твердження до визначення поняття типографіка:
 • Найсильніший інструмент для вираження посилу в веб-дизайну
 • Може об’єднати текстову і візуальну складові
 • Звід законів, правил, норм оформлення тексту
 • Буквиця
 • Засновано на вивченні сприйняття тексту читачем
 1. Шрифт, або кілька шрифтів, що мають стилістичну єдність накреслення – це ______________________________.
 2. Встановіть співвідношення між поняттям і визначенням:
 • Кернинг            1) шрифт без зарубок
 • Інтерліньяж    2) шрифт із зарубками
 • Кегль                 3) міжрядковий інтервал
 • Антиква            4) відстань між буквами
 • Гротеск             5) висота букви
 1. Розмір тексту в Інтернеті не повинен бути менше, ніж:
 • 12 пікселів
 • 10 пікселів
 • 8 пікселів
 • 20 пікселів
 1. Яке поняття не відноситься до типографії:
 • Довжина рядка
 • Ширина рядка
 • Кернинг
 • Кегль
 • Гарнітура
 1. Яке з тверджень неправильне:
 • Контраст – це одне з засобів виразності в дизайні
 • Щасливі повідомлення повинні супроводжуватися легкими, повітряними та м’якими формами шрифтів
 • Довжина рядка не повинна перевищувати 600 рх
 • Вирівнювання тексту завжди повинно бути по правому краю
 • Шрифт – це не леттерінг

 

 

 

 

 1. Заповніть таблицю:

 

Одна з галузей образотворчого мистецтва, мистецтво оформлення знаків в експресивній, гармонійній, майстерній манері

 

Історія еволюції естетичних понять, що розвиваються в рамках технічних навичок, швидкості передачі інформації і матеріальних обмежень людини, часу і простору

 

Добірка букв, призначених для повторного використання багато разів і в будь-якому порядку

 

Єдині в своєму роді кілька букв, виготовлених для однієї конкретної ситуації

 

Найсильніший інструмент для вираження посилу в веб-дизайні

 

Garamond+Verdana, Palatino+Proxima Nova, антиква + гротеск

 

Підбір різних інтервалів між різними парами конкретних букв для збільшення зручності читання

 

Відстань між базовими лініями сусідніх рядків

Довідка: леттерінг, каліграфія, інтерліньяж, типографіка, шрифт, кернинг, історія писемності, шрифтова пара.

 1. Назвіть 2 категорії гарнітури: __________________________.
 2. Як перевірити дизайн веб-сайту на правильність посилань? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3.              Перед тим, як почати дизайн веб-сайту, підберіть _________ ___________ тексту.
 4. В каліграфії дизайнер букви ______________, а в леттерінгу - ____________________.
 5.  Кого називають родоначальником друкарства і чому? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Варіант 5

 1. Знайдіть одне помилкове твердження до визначення поняття портфоліо:
 • В перекладі з італійської – портфель
 • Збірка робіт та напрацювань особи (компанії)
 • Спосіб фіксування, накопичення, оцінки, самооцінки особистих досягнень за певний проміжок часу
 • Буває друковане і електронне
 • Локально доступне портфоліо називають веб-портфоліо
 1. Коротке узагальнення найважливіших відомостей про особу – це __________________________________________
 2. Встановіть співвідношення між функціями порт фоліо та їх характеристиками:
 • Діагностична    1)дозволяє виявити кількісні і якісні
 • Змістовна           індивідуальні досягнення
 • Розвиваюча       2) фіксує зміни за певний проміжок часу
 • Мотиваційна     3) відзначає результати діяльності
 • Рейтингова        4) розкриває спектр виконуваних робіт

                              5) забезпечує безперервний процес освіти і

                              самоосвіти

 1. Порт фоліо, мета якого показати успішність і довести прогрес дослідницької, професійної і творчої діяльності – це:
 • Портфель досягнень
 • Портфель-самооцінка
 • Портфель-звіт
 1. Що не входить до порт фоліо документів?
 • Дипломи
 • Грамоти
 • Свідоцтва
 • Рецензії
 • Посвідчення
 1. Яке з тверджень не є практичним значенням порт фоліо:
 • Самоствердження в очах колег
 • Атестація в майбутньому
 • Систематизація діяльності
 • Стимул професійного розвитку

 

 

 1. Заповніть таблицю:

Модель портфоліо

Призначення

Мета створення

 

 

Показати прогрес чи регрес в якихось видах чи окремих аспектах професійної діяльності

 

 

Показати успішність і довести прогрес дослідницької, професійної і творчої діяльності

 

 

Оцінити прогрес в дослідницькій, професійній і творчій діяльності

Довідка: для себе, портфель-звіт, для себе і інших, портфель самооцінка, портфель досягнень, для інших.

 1. Вкажіть 2 види порт фоліо _____________________________
 2. Назвіть 3 форми резюме ______________________________ ________________________________________________.
 3.              ______________ портфоліо можна назвати професійним портретом.
 4. ________________  портфоліо слід робити, якщо ви постійно і цілеспрямовано займаєтесь певною темою.
 5.  Перелічіть вміст вашого власного учнівського порт фоліо:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docx
Додано
13 травня 2020
Переглядів
1009
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку