10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Розробка Річна контрольна робота з біології 9 клас

Про матеріал
Контрольна складається з тестових завдань і завдань роз'яснювального змісту
Перегляд файлу

Річна   контрольна робота по  біології 9 клас

І варіант

 

І рівень(0.5 бал.)

 

  1. Назвіть  групи організмів , у яких відсутня клітинна форма життя:

а)Бактерії

б Еукаріоти

в) Віруси

г)Археї

2. Назвіть ліпіди,які виконують захисну функцію:

а)спирти

б)нуклеотиди

в) воски

3 Синтез АТФ забезпечують органели:

A) лізосоми;

Б) рибосоми;

B) мітохондрії;

Г) комплекс Гольджі.

 

4. Всі можливі типи взаємозв’язків між організмами різних видів називають:

 а ) паразитизм, б) мутуалізм, в) коменсалізм, г) симбіоз.

 

5.    У сперматозоїдів набір хромосом:
    а) гаплоїдний;            в) триплоїдний;
    б) диплоїдний;       г) тетраплоїдний.
 

6. Кросинговер відбувається під час:

A) мейозу І;

Б) мейозу II;

B) мітотичного поділу;

Г) мейозу І та мейозу II.

7.  Визначте послідовність фаз у клітинному циклі.

A) Профаза;

Б) інтерфаза;

B) метафаза;

Г) телофаза;

Д) анафаза.

8. Перший закон Г. Менделя - це закон про:

а) розщеплення ознак у співвідношенні 3:1; б) різноманітність гібридів першого покоління; в) одноманітність гібридів першого покоління; г) чис­тоту гамет; д) прояв рецесивної ознаки.


9.    Скільки альтернативних ознак враховують при моногібридному схрещуванні?
а) одна;                 в) три;
б) дві;                     г) чотири.
10.    Яку хворобу чи ознаку людина успадковує через X хромосому?
а) гемофілію;                в) темне волосся;
    б) карі очі;                г) колір шкіри.

 

11. Яка формула розщеплення за фенотипом при дигібридному схрещуванні?

 1. 1 : 2 : 1

 2. 9 : 3 : 3 : 1

 3. 3 : 1

 4. (3 +1)3

 5. 1 : 1

12. Що таке неповне домінування?

 1. Явище, коли один ген кодує декілька ознак.

 2. Явище, коли для прояву ознаки потрібна дія двох домінантних генів.

 3. Вплив на прояв ознаки як домінантного, так і рецесивного алелів.

 4. Це одна з форм взаємодії неалельних генів.

 5. Явище, коли в гетерозиготному стані домінантний алель проявляється сильніше, ніж в гомозигтному.

 

 

                                                          ІІ рівень

1.Визначте  ознаки домену Еукаріоти :

А) гени не містять інтрони

Б)клітинні організми

В)наявність ядра  та клітинних органел

Г)наявність кільцевої молекули ДНК

Д) генетичний матеріал міститься у хромосомах  (1 бал)

 

2.Встановити відповідність:

1) Вид добору                               Характер добору     

                   

1. Спрямований                     А. Виживання особин з будь-якими ознаками

2. Стабілізуючий                    Б. Відбір особин з корисними для людини ознаками

3. Дизруптивний                     В. Виживання особин з проміжними ознаками, близькими

    до середніх значень

5. Штучний                               Г. Селективна перевага особин з крайніми формами прояву ознаки

                                                   Д. Виживання особин з певними генетично закріпленими

 

ознаками   (1 бал)

 

 

 

ІІІ рівень 

Задача 1. Визначте послідовність нуклеотидів у ланцюгу

ДНК, якщо комплементарний ланцюг має таку будову:

ТАГ-АГЦ-ЦТА-АГА-ГТЦ   (1 бал)

 

 

Задача 2.  У рослини   домінантний алель А забезпечує високий ріст , рецесивний алель    а- карликовість. Схрестили рослини з генотипами: АА і Аа.    Визначте генотип і фенотип нащадків першого покоління (1 бал)

 

 

IV рівень

 

Які фактори можуть порушувати стабільність екосистем?   (2 бала)

 

 

 

Річна контрольна робота з біології 9 клас

 

 

ІІ варіант

І рівень  (0,5 бал)

 

1.Укажіть, яка особливість не характерна для клітин бактерій:

а)відсутність оточеного оболонкою клітинного ядра;        б)наявність нуклеоїду;

в)наявність двомембранних органел;                                    г)наявність рибосом.

2. На безкисневому етапі енергетичного обміну під час розпаду однієї молекули глюкози утворюється:

 а) 2 АТФ;

б) 10 АТФ;

 в) 36 АТФ.

3. Згідно гіпотези Ч. Дарвіна наслідком боротьби за існування є:

А) обмін речовин;                                                      Б) природний добір;

В) хімічна єдність живої і неживої природи.

4. Ознака зберігається незмінною унаслідок добору:

А) розриваючого;                                                       Б) стабілізуючого;

В) рушійного.

5. Процвітання певної групи, яке виявляється у зростанні чисельності популяції, розширенні ареалу, видоутворенні:

А) ароморфоз;                                                            Б) ідіоадаптація;

В) загальна дегенерація;                                         Г) біологічний прогрес.

6. Що таке ген?

 1. Молекула ДНК.

 2. Локус хромосоми.

 3. Ділянка молекули ДНК

.

7. Які гени називають домінантними?

 1. Не проявляються у гетерозиготному стані.

 2. Проявляють свою дію у гетерозиготному стані.

 3. Не транскрибуються. 

 

8. Молекула ДНК побудована з:

 1. Амінокислот.

 2. Гістонів.

 3. Нуклеосом.

 4. Нуклеотидів.

 5. Ліпідів

 

9. Укажіть, до якої групи відносять тварин відповідно до їх функції в екосистемах:

А) продуцентів;                                                          Б) консументів;

В) редуцентів;                                                             Г) консорцій.

 10. Вкажіть поділи, внаслідок яких утворюються клітини з диплоїдним набором хромосом:

а) мітоз; в) брунькування;

б) мейоз;

 

11.  Визначте послідовність процесів мітозу.

A) Кожна хромосома поділяється на дві дочірні;

Б) утворюється веретено поділу;

B) ядерна оболонка руйнується;

Г) хромосоми рухаються до полюсів клітини;

Д) хромосоми вишиковуються на екваторі клітини.

 

 

 

12. Яка формула розщеплення за генотипом при моногібридному схрещуванні гетерозигот?

 1.   1 : 2 : 1

 2.   (3 + 1)2

 3.   9 : 3 : 3 : 1

 4.   1 : 1

 5.   3 : 1

 

ІІ рівень

1. Нещодавно застосування невеликих доз отрути варфарину призводило через декілька днів до загибелі всієї обробленої популяції щурів. В даний час щурі пожирають варфарин без шкоди для себе. Це можна пояснити:

А) втратою варфарином отруйних властивостей;

Б) звиканням щурів до варфарину;

В) виникненням в еволюції щурів несприятливості до варфарину;

Г) наявністю в травному тракті щурів бактерій, що поглинають варфарин.  (1 бал)

 

2.Встановіть відповідність  між організмом і типом організації

1) Одноклітинні              а) медуза аурелія;

                            

2) Колоніальні                 б) малярійний плазмодій;

 

3) Багатоклітинні            в) червоний корал;

 

                                             г) дизентерійна амеба;

                                             д) заєць-русак;

                                             є) лямблії.

 

(1 бал)

 

 

ІІІ рівень

Задача  1. Молекула ДНК розпалася на два ланцюги. Визначено послідовність нуклеотидів в одном з ланцюгів: АТГ-ТАА-ЦГА-ЦЦГ-АТА-ГТА. Якою є послідовність нуклеотидів у другому ланцюзі? ((1 бал)

Задача 2. У помідорів ген червоного забарвлення плодів домінує над геном жовтого. Батьківські рослини гетерозиготні. Які за забарвленням будуть нащадки? (1 бал)

 

 

                                                      IV рівень

 

Поясніть відмінність у будові прокаріот і еукаріот.(2 бали)

docx
Додано
29 жовтня 2019
Переглядів
466
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку