Розробка серії уроків "Використання ресурсів TED Talks для формування іншомовної мовленнєвої компетенції"

Про матеріал

Сучасний Інтернет пропонує багато ресурсів, для використання в освітніх цілях: це уроки в режимі online, ресурси для вчителів, ресурси для учнів, проекти online, Webquests, блоги, твіттер, ютюб та багато інших.

Одним з найпотужніших освітніх сайтів для удосконалення іншомовних навичок та розширення загального кругозору є TED Talks, де учні можуть не тільки прослухати носіїв мови, але й обговорити питання, що стосуються теми презентації.

Перегляд файлу

«Використання інтернет-ресурсів ‘YouTube’ (TED talks) для формування іншомовної мовленнєвої компетенції  учнів на старшому етапі ЗНЗ»

План

Вступ

 1. Причини та переваги використання матеріалів YouTube для удосконалення іншомовної мовленнєвої компетенції.
 2.  Кращі ресурси YouTube для вивчення всіх аспектів іноземної мови.
 3. TED talks – безмежне джерело аутентичних матеріалів для удосконалення мовленнєвої компетенції.
 4. Практичне використання TED talks при вивченні різних тем на старшому етапі ЗНЗ:

а) “Social interaction: how to make friends”  - джерело “Julian Treasure: how to speak so that people want to listen”;

б) “Appearance and character: how to have a golden middle” – джерело “Cameron Russel: Looks aren’t everything. Believe me, I’m a model”;

в) ”Success: how to reach it during you lifetime” – джерело “Angela Lee Duckworth: the key to success? Grit ”;

г) “Life’s opportunities and chances: when people are puzzled before their future” – джерело “Candy Chang: before I die I want to…”;

д)  “Education: how to make it work” – джерело “ Takaharu Tezuka: the best kindergarten you’ve ever seen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Ми живемо в час новітніх технологій, котрі проникають в усі сфери життя, особливо с освіті. Нині не потрібно витрачати шалені гроші та їхати з рідного міста для отримання якісної освіти – це можна зробити і вдома, використовуючи безмежні ресурси Інтернету.

Процес вивчення іноземних мов стає набагато цікавішим та змістовнішим. Вивчення будь-якої мови за допомогою скайпу та інших ресурсів нічим не відрізняється від звичайних занять з вчителем, але дозволяє економити час та урізноманітнювати тематичне наповнення уроків.

 Можливості використання Інтернет - ресурсів дійсно величезні. Всесвітня мережа Інтернет створює умови для одержання будь-якої необхідної учням і вчителям інформації. Інтернет - ресурси надають унікальну можливість учням вступати в живий діалог з реальним партнером (носієм мови), удосконалювати навички аудіювання, вміння монологічного і діалогічного мовлення, розвивати такі комунікативні навички, як уміння вести бесіду, лаконічно викладати свою думку, тобто практично удосконалювати мовленнєву компетенцію.

Сучасний Інтернет пропонує багато ресурсів, для використання в освітніх цілях: це уроки в режимі online, ресурси для вчителів, ресурси для учнів, проекти online, Webquests, блоги, твіттер, ютюб та багато інших.

На сьогоднішній день завдання вчителя іноземної мови навчитись добре орієнтуватися у величезній кількості Інтернет-ресурсів, які забезпечують оволодіння іноземною мовою в єдності з культурою її носіїв (формування так званої соціокультурної компетенції учнів), а також значною мірою полегшують та урізноманітнюють роботу вчителя і врази підвищують ефективність навчання.

Найбільш просте використання Інтернету - це використання його як джерела додаткових матеріалів для вчителя та учня. Це величезна довідково-інформаційна система, яка може бути використана для вивчення будь-якої мови. Матеріали можуть бути роздруковані і використані під час традиційного заняття. У цьому випадку використовується лише незначна частина можливостей мережі. Але навіть за такого використання вивчення іноземної мови змінюється: користувач Інтернету отримує актуальну і автентичну інформацію, існує безліч автентичних відео, де автори мають різну вимову, що дозволяє учням звикнути до такого явища, як практичні відмінності вимови (британська, американська, австралійська та інші).

Дана робота розроблена для практичної демонстрації можливостей  веб-сайту YouTube під час вивчення англійської мови для удосконалення всіх аспектів мовленнєвої компетенції учнів на старшому етапі ЗНЗ.

 1. Причини та переваги використання матеріалів YouTube для удосконалення іншомовної мовленнєвої компетенції.

 В умовах сьогодення використання інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення іноземної мови.  Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить учням засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим, наочним, індивідуальним. З поширенням інформаційних технологій педагоги отримали можливість використовувати різні медіа для збагачення мовного середовища.  На допомогу викладачу прийшли супутникове телебачення, Інтернет, комп’ютерні CD-ROM і відео.

         В останні десятиліття відео стало важливою складовою нашого життя: ми переглядаємо відео новини в мережі Інтернет; відео відіграє важливу роль у рекламі; нові навчальні матеріали часто вміщують підтримку відео. Учні дивляться відео не лише на комп’ютерах, але й на мобільних телефонах і МР4-плеєрах. Учні мають можливість не тільки чути мову, яку вони вивчають, але й бачити людей, що говорять цією мовою, сприймати реалії їхнього життя, побуту та відпочинку, що допомагає правильно сформувати соціокультурну компетенцію, яка останнім часом стала предметом великих дискусій вчителів по всьому світі. Адже зараз потрібно не просто знати слова та вирази англійською мовою в певних ситуаціях, але й засвоїти ряд соціокультурних навичок.

      Разом з тим, переглядаючи відео вони мимовільно запам’ятовують багато нових слів, які просто згадуються в поданій сцені, але мають чітко виражене емоційне забарвлення. Усе це свідчить про те, що відеозаписи стають ще одним потужним інструментом, який сприяє успішному вивченню іноземної мови.

     Останнім часом джерелом поповнення учительського арсеналу навчальним відео став веб-сайт YouTube та його найбіш затребувані ресурси. Він містить навчальні матеріали, які регулярно оновлюються й надаються безкоштовно. Їх можна легко завантажити з Інтернету. Використання онлайн-відео може посилити мотивацію учнів до вивчення іноземної мови, дає можливість викладачу зробити урок цікавим або принаймні небуденним. А головне учні та їх робота стає автономною, тобто виконання домашніх завдань з ряду нудного заняття перетворюється на процес формування самостійності, незалежності.

      Ще однією з важливих причин використання YouTube – відео на уроках іноземної мови є те, що більшість учнів сьогодні проводять значну частину свого життя в Інтернеті. І тому широке використання інтернет-ресурсів може значно підвищити результативність вивчення іноземних мов.

  Є кілька різних способів використання YouTube. Найбільш очевидним є використання YouTube  як джерела відеоматеріалів (автентичних) для уроків. Важливою особливістю сайту є пошукова система. Сайт надає можливість відшукати та вдало використати на уроці фільми на різні теми, пісні, рисівки, безліч ігрових завдань для перевірки знань лексики та граматики. Це дозволяє стверджувати, що YouTube є величезним ресурсом матеріалів, що можуть використовуватися з навчальною метою.

Викладач та учні можуть також зберігати й адмініструвати свої власні відео кліпи на YouTube, які завантажуються на сайт і стають доступними для користувачів.

 

 

Головними причинами та перевагами використання матеріалів сайту YouTube на уроках іноземної мови:

 1. Тривалість відео: відео на YouTube є досить коротким (до 10 хв).

Такі записи легко інтегруються для використання під час уроку. Потрібно пам’ятати золоте правило формування аудитивних навичок, що вже не раз було доведено практично: 1 хв. відео – 5-10 хв. опрацювання отриманої інформації.

 1. Доступність записів: записи, розміщені в Інтернеті, доступні не

лише для викладача, але й для учнів. Існує велика кільність тематично однакових записів, лексична наповнюваність котрих не змінюється, але можуть змінюватись герої, що також сприяє зацікавленості в перегляді.

 1. Збагачення (поповнення) словникового запасу: є змога успішно

використовувати матеріали сайту для вивчення нової лексики в цікавій для учнів формі (пісні та гра). Також є можливість для порівняття британського та американського значення певних лексичних одиниць, паралельного вивчення як офіційного так і розмовного стилю.

4. Автентичність мови відеозаписів: як правило користувачі, що додають відео є носіями мови, до того ж це люди різного віку та соціального статусу,  крім того вони використовують різні акценти.

5. Надійність інтернет-записів: їх не можна пошкодити, їх якість не змінюється з часом. Дуже часто під час відкритих уроків головною проблемою вчителя є не спрацювання магнітофонів та інших гаджетів, але якщо це відеозапис і вчитель використовує комп’ютер все спрацьовує чудово.

 6. Кількість онлайн-відео: обсяг наявних записів безмежний. Їх кількість зростає з кожним днем. Головне завдання вчителя вибрати декілька тематично однакових відео, перевірити їх тривалість та лексичне\граматичне наповнення (дуже часто носії мови використовують нецензурні слова, засвоєння яких не є обов’язковим для учнів).

7. Можливість подальшої модифікації: можна змінити довжину відео, добавити субтитри, змінити або відредагувати саундтрек тощо. Головне – можна змінити відео так, щоб максимально використати контент з освітньою метою.

8.  Візуальний елемент: для деяких учнів це є надзвичайно важливим. Згідно з теорією множинного інтелекту існує велика кількість учнів для яких засвоєння нового матеріалу за допомогою очей є досить просто, а тому вчитель має використати цю особливість. В будь-якому випадку, завдання вчителя полегшити процес вивчення іноземної мови будь-якими доступними засобами (прийомами).

 9. Зворотній зв'язок є важливою складовою навчання. Він допомагає зрозуміти наскільки учні засвоїли матеріал, з'ясувати наскоки застосовані методи та засоби спрацювали. Учні мають змогу залишити текстові коментарі й надіслати відео відповіді.

Вище були згадані головні, хоча й не повні переваги використання ресурсів YouTube для удосконалення іншомовної мовленнєвої компетенції.

     У сучасному світі інформаційно-комунікаційні технології створюють нове глобальне середовище, у якому майбутньому поколінню належить не лише спілкуватися, а будувати професійні та особистісні відносини, позиціонувати свої інтереси й презентувати себе.

    У зв’язку з цим при навчанні іноземної мови метою середньої і професійної освіти водночас із розвитком іншомовної комунікативної компетенції є розвиток компетенції інформаційної, що дозволяє учням не лише знаходити потрібний матеріал у мережі Інтернет, а й створювати інформаційні ресурси та обмінюватися ними.

    На сучасному етапі технологічного розвитку суспільства інтернет-спілкування вже розглядається не як додатковий, а як окремий повноцінний вид людського спілкування.

      У цьому контексті рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції учнів буде визначатися не лише вмінням спілкуватися іноземною мовою при особистій присутності учасників спілкування, а й через різні сервіси та служби мережі Інтернет.

      У дидактичному аспекті мережа Інтернет вміщує щонайменше два основних компоненти – форми телекомунікації та інформаційні ресурси.

      До форм телекомунікації  належать електронна пошта, чат, форум, відео-, веб-конференції, а також соціальні сервіси Веб 2.0 ( Odnoklassniki, Vkontakte, You Tube…)

       Інформаційні ресурси мережі Інтернет містять текстовий, аудіо- і відеоматеріал різноманітної тематики на різних мовах. Однак для того, щоб учні змогли орієнтуватися у великому обсязі інформації різного змісту й різної якості та якомога продуктивніше використовувати її для своїх освітніх і професійних потреб, виникає потреба у розробці спеціальних навчальних інтернет-ресурсів, що мають навчити учнів працювати з ресурсами Всесвітньої мережі.

       Залежно від контенту (текстового та графічного наповнення) і від спрямованості, соціальні сервіси мережі Інтернет поділяються на велику кількість груп.  Окрім вище згаданого YouTube в найбільшій мірі можуть бути використані при навчанні іноземної мови:

- Блог (Blog) особиста сторінка у вигляді щоденника чи журналу. Блоги можуть містити як текстовий матеріал, так і фотографії, аудіо та відеозаписи, посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Вони можуть бути присвячені певній темі або включати записи з різної тематики. Їх використовують для розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності, здебільшого читання та письма. У навчальному процесі можна використовувати блог викладача, особисті блоги учнів та блог навчальної групи.

- Вікі (Wiki) вид соціального сервісу, що дозволяє одній людині або групі осіб створювати контент. Створена інформація може бути доповнена, змінена, видалена як автором, так і відвідувачем сторінки. Одним із найвідоміших прикладів вікі є Вікіпедія (Wikipedia) (www.wikipedia.org) – мережева енциклопедія, яка може доповнюватися будь-яким користувачем мережі Інтернет. При вивченні іноземної мови може бути ефективно використана як джерело інформації для навчання читання, хоча останнім часом є досить спірним питання достовірності інформації, що податься в ній, адже редагування сторінок відкрите для всіх користувачів.

- Подкаст (Podcast)  вид соціального сервісу, що дозволяє створювати та розповсюджувати аудіо- та відео передачі у Всесвітній мережі. Подкасти використовуються для розвитку вмінь аудіювання та говоріння, що сприяє удосконаленню інших видів мовленнєвої діяльності.

- Флікр (Flickr) - це соціальний сервіс, передбачений для зберігання й подальшого використання цифрових фотографій та відеороликів. Користувачі можуть розміщувати свої фото, додавати назви, короткі описи. При вивченні будь-яких тем можна використати дані матеріали для опису, розвитку вмінь як монологічного так і діалогічного мовлення.

     Залежно від конкретних навчальних цілей вищезгадані соціальні сервіси можуть бути використані як в індивідуальній, так і в груповій роботі, як у проектній діяльності, так і в систематичних заняттях, як удома, так і в кабінеті. Їх використання сприятиме залученню іноземної мови до навчальної пізнавальної діяльності.

Для удосконалення іншомовної мовленнєвої компетенції можна використати наступні вправи:

 1. аудіювання  та говоріння:

а) conversation analysisця вправа чудово підходить для учнів з

достатнім та великим лексичним запасом, що дозволяє тренувати різні ситуативні діалоги та опрацювати типові помилки при спілкуванні та уникати їх в подальшому. Учні також можуть створювати свої відео та додавати їх в ресурс.

         b) movie trailer voiceovers: ця вправа дозволить учням зрозуміти чи мають вони проблеми з вимовою, покращити загальний рівень володіння розмовною англійською; в ході вправи учні можуть завантажити будь-який трейлер англійською мовою, опрацювати його контент та представити іншим учням в класі.

             c) famous movie scene reenactments: це творче завдання, що допомагає покращити рівень володіння мовою, показати свої акторські навички та ще раз переглянути улюблені фільми.

            d) Vlogging (web log or video blog): дана вправа дозволяє розвинути впевненість навіть учням, які мають недостатній рівень володіння мовою, але бажають покращити його. Вони можуть знімати та додавати різні за тривалістю відео та дозволяти переглядати їх лише своїм знайомим або обмеженому колу глядачів.

        2) читання та письмо:

           a) note-taking and summarizing: як правило дана вправа підходить для “продвинутих” учнів, які можуть слухати та розуміти зміст прослуханого з різних тем, робити помітки чи конспект після цього. Тривалість відео може бути різною, як і тематична наповненість, найкращим на мою думку ресурсом для цього є TED talks. Щоб перевірити засвоєння матеріалу можна дати завдання написати ессе або в усній формі переказати переглянутий матеріал.

         b) “howto writing”: це може бути просто написання невеликого параграфу для початківців або повноцінного ессе для учнів з достатнім лексичним запасом виходячи зі змісту переглянутого відео, завдання учнів полягає впре дачі змісту тими словами які прозвучали в ньому.

YouTube є чудовим джерелом для вивчення так званих World Englishes (регіональних особливостей вимови та лексичних відмінностей). Саме цей ресурс дозволяє учням познайомитись ближче з всім різноманіттям діалектів. Короткі відео з різних діалектів є у відкритому доступі, тематична наповненість дозволяє опрацювати велику кількість та правильно сформувати соціокультурні навички.

Одним з провідних методів вивчення діалектів є вивчення інформаційних програм, програм новин з різних країн. Учням можуть запропонувати список тем до яких їм потрібно буде підібрати відповідне відео,а потім презентувати їх в класі.

Для удосконалення соціокультурної комунікації можна запропонувати розіграти ті відео, де чітко прослідковуються культурні відмінності в різних англомовних країнах. Короткі відео з серіалів Neighbors, EastEnders чи Coronation Street є чудовими зразками особливостей австралійського діалекту та регіональних британських.

 1. Кращі ресурси YouTube для вивчення всіх аспектів іноземної мови.

youtube-branding-video-intro-300x300

Використання відео потужностей Інтернету – це чудовий, новий та безкоштовний спосіб вивчення мови. Тоді чому б не йти в ногу з часом? Ігнорувати такі можливості, які відкриває нам цей світ, було б просто безглуздо. Проте, часом непросто знайти те, що треба у тенетах мережі. В рамках даного питання будуть запропоновані найкращі ресурси для вивчення англійської мови як в класі з учнями так і для самостійного вивчення.

1) British Council | LearnEnglish          photo-300x300

Це офіційний канал Британської ради. Ресурс, на якому можна знайти цікаві та пізнавальні відео груповані тематично (лексика, граматика) та за рівнями складності.

2) bbc learning english

Потужний медіа ресурс Британської Телерадіомовної Корпорації, спрямований на вивчення англійської мови. Креативний та професіональний підхід авторів, забезпечив їхнім навчальним матеріалам неабиякий успіх. Тут Ви можете знайти відео на будь який смак: від фразеологізмів до правил вимови.

3) VOA Learning English                 p%D1%80%D1%80%D1%80hoto-300x300

Якщо ви замислювались над питанням різниці Американської та Британської англійської то цей канал для Вас! Тут Ви знайдете лексику та граматичні конструкції, здебільшого притаманні мовцям Нового континенту.

4) JamesESL English Lessons

Якщо нетрі граматики залишаються непролазними, а дрімучі хащі слів Вас і далі збивають на манівці, демотивуючи вивчення мови, то Вам сюди! Цікавий та оригінальний підхід автора зібрав 377 745 підписників.

5) The White House

Для тих хто подолав свій граматичний Рубікон та покорив Еверест англійської лексики, однак все ще відчуває брак у практиці цих мовних аспектів, стануть у нагоді будь які ресурси, що пов’язані з живою мовою, не адаптований матеріал на кшталт фільмів, музики або ж канал Білого Дому, де ви знайдете не лише оригінали промов президентів США, але й цікаві відео на різну тематику.

Є також ряд інших ресурсів, які потрібно використовувати для подальшого самостійного вивчення англійської мови, або інтегрувати їх в рамках уроку:

http://www.englishcentral.com/videos# – на сайті можна дивитися відео із субтитрами як в караоке + додатково різний функціонал заточений під вивчення мови.

Фонетика – rosetta stone. Уроки (канадці) http://engvid.com потім всередині після кожного ролика виконуйте quiz і фіксуйте помилки, слухайте різних вчителів

Виконуйте як мінімум вправу на день, фіксуйте помилки
http://www.tolearnenglish.com/free_e…&s=16000&sort = http://www.tolearnenglish.com/cgi2/m…ison=_adverbe_

Граматика і словниковий запас http://englishtexts.ru/category/texts читайте і виписуйте реченнями

Тексти, промовляйте обов’язково http://audiorazgovornik.ru/dialogibbc

Часи і всякі основи російською http://real-english.ru/crash/

Ще тренажери http://www.englisch-hilfen.de/en/exe…le_grammar.htm
http://www.englishleap.com/exercises.

Ідіоми англійської, окрема тема, шкода що почав вивчати потім, треба було відразу, загалом: корисні сайти типу http://www.anglais.ru/2010/09/come-to-terms-with/, середньо http://engmaster.ru/idiom-letter-k http://www.native-english.ru/expressions/n, http://study-english.info/everyday-idioms.php і безглузді типу http://moiperevod.ru/info/html/idiomy.php (без пояснень)

Thesaurus.com – це частина dictionary.com, за допомогою якої можна дізнатися визначення, приналежність до частини мови, синоніми і антоніми слова.

http://definr.com – це, як стверджують, найшвидший словник. Він запропонує вам близькі за значенням слова, як тільки ви почнете вводити слово у пошуковик. Наберіть перші три-чотири літери, а потім виберіть потрібне слово із списку. Definr також надає безліч інструментів, які роблять цей сервіс ще кориснішим.

http://www.visuwords.com – це чудовий графічний засіб для пошуку нових слів. Введіть слово і перед вами з’явиться графік, який на основі різних зв’язків з’єднує це слово з іншими словами. Ви можете подивитися визначення кожного з цих слів.

http://www.merriam-webster.com – це величезний ресурс в інтернеті, який може допомогти вам у навчанні та вдосконаленні вашої англійської мови. Ви легко зможете не тільки знайти потрібні слова, але й прослухати їх вимову. Також ви можете знайти тут кросворди та різні ігри слів. Також цей сервіс містить візуальний словник, який поєднує в собі слова з картинками.

MetaGlossary.com має інший підхід до задачі пошуку того чи іншого слова. Цей сервіс збирає по інтеренету різні посилання, які можуть забезпечити пояснення терміну. Отже, він працює, збираючи інформацію з усього інтернету.

http://www.ironicsans.com/thsrs дозволяє знайти короткі синоніми довгих слів.

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish – ще один всеосяжний ресурс, що включає в себе не тільки граматику і лексику, але й інші аспекти, які можуть допомогти у вивчення англійської мови. Він включає в себе розповіді, фотографії, тести та багато іншого.

http://www.englishclub.com/esl-quizzes/vocabulary-qui  є частиною englishclub.co, цей сайт популярний серед тих, хто тільки починає вивчати англійську. Вікторини, перевіряючі словниковий запас, чергуються з вікторинами, що допомагають дізнатися нові слова і вирази.

http://ninjawords.com – дуже швидкий у використання словник. Він не показує слова при введенні, як Definr, зате він дуже швидко відображає значення та синоніми слів, після натискання кнопки Enter.

http://esl.about.com/blquiz.htm – відмінний помічник у пошуку різних вікторин, пов’язаних з граматикою і лексикою. Цей сервіс передбачає також прослуховування вікторини в реальному часі.

http://www.visualthesaurus.com – це безкоштовний графічний інструмент, який показує слова, зв’язаними на інтерактивній карті і дозволяє легко знаходити їх значення та прослуховувати їх вимову.

http://oxforddictionaries.com/?view=uk – це онлайн версія знаменитого словника Oxford University Press. Цей сервіс всеосяжний і включає в себе найрізноманітніші ресурси, у тому числі словник цитат.

http://www.urbandictionary.com – виділяється із загальної маси. Це сленговий словник, який допоможе не відставати від живої мови, яка звучить на вулиці. Використовуючи цей словник, ви не пропустите повз себе жодного вуличного словечка.

http://www.alphadictionary.com/index.shtml не дасть вам прямого визначення слова, цей сервіс виконує пошук всіх доступних онлайнових словників і відображає результати у вигляді посилань на значення слова в них. Тому ви можете вибрати найбільш зручний для вас словник і натиснути відповідне посилання.

http://www.better-english.com/exerciselist.htm  250 вправ на найрізноманітніші аспекти знання англійської мови: від розширення словникового запасу, використання пунктуації і до вживання дієслів. Кросворди.

http://dictionary.cambridge.org  - пошук слова в п’яти найвідоміших кембріджських словниках (Learner’s, Advanced Learner’s, American English, Idioms, Phrasal Verbs).

http://a4esl.org/q/h близько тисячі вправ на різні теми: граматика, лексика, фонетика, … . постійне оновлення.

http://www.linguarama.com/ps/index.html Завдання з ділової англійської мови.

http://www.worldwidewords.org Етимологія та тлумачення більше тисячі слів і виразів англійської мови.

http://www.wordorigins.org Етимологія багатьох англійських слів в алфавітному порядку.

http://learnamericanenglishonline.com Відмінний ресурс для вивчаючих англійську. Матеріал весь по рівнях. Пол із США пояснює граматику у своїх відео.

http://www.dictionary.com - пошук англійських слів у величезній колекції словників. Додатково – перекладач, розділ з правопису, розваги.

http://www.onelook.com - пошук значення англійського слова більш ніж в 130 різних онлайн-словниках.

http://www.edufind.com/english/practice/test-ces.html - один з найбільш точних тестів для визначення рівня знання англійської мови 80 питань.

 1. TED talks – безмежне джерело аутентичних матеріалів для удосконалення мовленнєвої компетенції.

TED є неприбутковою громадською організацією, метою якої є поширення передових ідей, досвіду в різних сферах людського життя у формі коротких, але сильних (потужних) по своєму наповненню лекціях (18 хв. чи менше). TED як організація була заснована на конференції в 1984 році, де відбулось поєднання технології, дизайну та сфери розваг. З часом перелік тем настільки розширився, що зараз нараховує більше 1000 – від проблем науки і культури до повсякденного спілкування та проблем глобальної взаємодії, перекладена на більш ніж 100 мов світу для кращого сприймання глядачами.

TED – це глобальна спільнота, що рада долучити до своєї співпраці людей, що бажають покращити свої знання в усіх сферах життя  та краще зрозуміти світ. Вони свято вірять в силу думки та ідеї, яку можна поширити серед людей та змінити їх ставлення до проблеми, життя та світо устрою взагалі. Сама платформа покликана зібрати та розповсюдити якомога більше передових ідей для поліпшення життя в цілому протягом всього року як онлайн так і під час організації виступів на TED подіях.

Головне завдання організації – поширювати передові ідеї та втілювати їх на практиці.

Сам ресурс TED talks допомагає вчителеві розширити і збагатити лексичний запас учнів, сформувати адитивні навички на високому рівні та урізноманітнити методику вивчення іноземної мови використовуючи інформаційні технології та Інтернет.

Будь-яка людина може переглянути онлайн чи завантажити відео з різних тем, опрацювати його контент (лексика, граматика) та просто прослухати чудові ідеї.

Серед найбільш популярних лекцій (промов) можна виділити наступні:

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/1fbfce029b02db7da019e61ba7151e0b8f4354de_1600x1200.jpg?quality=70&w=300

Ken Robinson

 Do schools kill creativity?

Sir Ken Robinson makes an entertaining and profoundly moving case for creating an education system that nurtures (rather than undermines) creativity.

Amy Cuddy

Your body language shapes who you are

Body language affects how others see us, but it may also change how we see ourselves. Social psychologist Amy Cuddy shows how “power posing” — standing in a posture of confidence, even when we don’t feel confident — can affect testosterone and cortisol levels in the brain, and might even have an impact on our chances for success.

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/40f7b85070d71cd4b0ffb7f076a1d06d90cb4439_2400x1800.jpg?quality=70&w=300

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/04916ee6e81065c8333e6546184af512eee37bbe_2880x1620.jpg?quality=70&w=300

Simon Sinek

How great leaders inspire action

Simon Sinek has a simple but powerful model for inspirational leadership all starting with a golden circle and the question "Why?" His examples include Apple, Martin Luther King, and the Wright brothers ... (Filmed at TEDxPugetSound.)

 

Brené Brown

  The power of vulnerability

Brené Brown studies human connection — our ability to empathize, belong, love. In a poignant, funny talk, she shares a deep insight from her research, one that sent her on a personal quest to know herself as well as to understand humanity. A talk to share

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/3820be698584de25ea375c0bf57ee620caf94b8d_1600x1200.jpg?quality=70&w=300

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/eefe30d20338d800bdc70a09dc0f6007e7355a74_2880x1620.jpg?quality=70&w=300

Jill Bolte Taylor My stroke of insight

Jill Bolte Taylor got a research opportunity few brain scientists would wish for: She had a massive stroke, and watched as her brain functions — motion, speech, self-awareness — shut down one by one. An astonishing story.

 

Pranav Mistry

The thrilling potential of SixthSense technology

At TEDIndia, Pranav Mistry demos several tools that help the physical world interact with the world of data — including a deep look at his SixthSense device and a new, paradigm-shifting paper "laptop." In an onstage Q&A, Mistry says he'll open-source the software behind SixthSense, to open its possibilities to all

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/565a3ead73aaf1781d6eff7a25615cd3de7920cf_2880x1620.jpg?quality=70&w=300

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/90619_800x600.jpg?quality=70&w=300

Mary Roach

10 things you didn't know about orgasm

"Bonk" author Mary Roach delves into obscure scientific research, some of it centuries old, to make 10 surprising claims about sexual climax, ranging from the bizarre to the hilarious. (This talk is aimed at adults. Viewer discretion advised.)

 

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/fe29046c9fa0f366a11c507d9daeabd8ed6cb4bd_2880x1620.jpg?quality=70&w=300

Tony Robbins

Why we do what we do

Tony Robbins discusses the "invisible forces" that motivate everyone's actions — and high-fives Al Gore in the front row.

Dan Pink

The puzzle of motivation

Career analyst Dan Pink examines the puzzle of motivation, starting with a fact that social scientists know but most managers don't: Traditional rewards aren't always as effective as we think. Listen for illuminating stories — and maybe, a way forward.

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/110884_800x600.jpg?quality=70&w=300

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/49306f30dbac9aa73e1e57aca532330b9532cd7f_1600x1200.jpg?quality=70&w=300

David Gallo

Underwater astonishments

David Gallo shows jaw-dropping footage of amazing sea creatures, including a color-shifting cuttlefish, a perfectly camouflaged octopus, and a Times Square's worth of neon light displays from fish who live in the blackest depths of the ocean. This short talk celebrates the pioneering work of ocean explorers like Edith Widder and Roger Hanlon.

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/016a827cc0757092a0439ab2a63feca8655b6c29_1600x1200.jpg?quality=70&w=300

Dan Gilbert

The surprising science of happiness

Dan Gilbert, author of "Stumbling on Happiness," challenges the idea that we’ll be miserable if we don’t get what we want. Our "psychological immune system" lets us feel truly happy even when things don’t go as planned.

Susan Cain

The power of introverts

In a culture where being social and outgoing are prized above all else, it can be difficult, even shameful, to be an introvert. But, as Susan Cain argues in this passionate talk, introverts bring extraordinary talents and abilities to the world, and should be encouraged and celebrated.

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/b542b1ddd2e40cfcf9db3430598bc37cebfec8c1_1600x1200.jpg?quality=70&w=300

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/d98527eb9a28d694fd604228e328a91c0f0e58a8_1600x1200.jpg?quality=70&w=300

Pattie Maes, Pranav Mistry

Meet the SixthSense interaction

This demo — from Pattie Maes' lab at MIT, spearheaded by Pranav Mistry — was the buzz of TED. It's a wearable device with a projector that paves the way for profound interaction with our environment. Imagine "Minority Report" and then some.

Elizabeth Gilbert

Your elusive creative genius

Elizabeth Gilbert muses on the impossible things we expect from artists and geniuses — and shares the radical idea that, instead of the rare person "being" a genius, all of us "have" a genius. It's a funny, personal and surprisingly moving talk.

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/a144e7f99ea4e6756fd89e50cd6f0beeadb7abda_1600x1200.jpg?quality=70&w=300

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/8490100c3a917c2ea49a463fcc3c9f62468a5849_1600x1200.jpg?quality=70&w=300

Hans Rosling

The best stats you've ever seen

You've never seen data presented like this. With the drama and urgency of a sportscaster, statistics guru Hans Rosling debunks myths about the so-called "developing world."

Pamela Meyer

How to spot a liar

On any given day we're lied to from 10 to 200 times, and the clues to detect those lie can be subtle and counter-intuitive. Pamela Meyer, author of Liespotting, shows the manners and "hotspots" used by those trained to recognize deception — and she argues honesty is a value worth preserving.

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/e0abd465f89c59c998d50740e2af2e024263e1a5_800x600.jpg?quality=70&w=300

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/e02ed13dcc2684221ce59429a722479dd13661fb_2880x1620.jpg?quality=70&w=300

Shawn Achor

The happy secret to better work

We believe that we should work to be happy, but could that be backwards? In this fast-moving and entertaining talk, psychologist Shawn Achor argues that actually happiness inspires productivity. (Filmed at TEDxBloomington.)

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/9ed8ff36f60c73ba894de8370b2ee4182a3aeece_1920x1080.jpg?quality=70&w=300

David Blaine

How I held my breath for 17 minutes

In this highly personal talk from TEDMED, magician and stuntman David Blaine describes what it took to hold his breath underwater for 17 minutes — a world record (only two minutes shorter than this entire talk!) — and what his often death-defying work means to him. Warning: do NOT try this at home.

Keith Barry

Brain magic

First, Keith Barry shows us how our brains can fool our bodies — in a trick that works via podcast too. Then he involves the audience in some jaw-dropping (and even a bit dangerous) feats of brain magic.

 

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/ca1e26fd8ec5793c6bf2d1519700babd038c71c7_1600x1200.jpg?quality=70&w=300

https://tedcdnpi-a.akamaihd.net/r/tedcdnpe-a.akamaihd.net/images/ted/1ba3bd800cbe51ac330462531885224ea07fae36_1600x1200.jpg?quality=70&w=300

Cameron Russell

Looks aren't everything. Believe me, I'm a model.

Cameron Russell admits she won “a genetic lottery”: she's tall, pretty and an underwear model. But don't judge her by her looks. In this fearless talk, she takes a wry look at the industry that had her looking highly seductive at barely 16 years old.

 

Всі вищезгадані промови покликані поширювати провідні ідеї з усіх ймовірних сфер життя. Їх перегляд дозволить не тільки покращити свій лексичний запас, але й удосконалити всі аспекти іншомовної мовленнєвої компетенції. Далі ми розглянемо на прикладі вивчення декількох тем  яким чином можна імплементувати TED talks в життя та пристосувати для удосконалення комунікативної компетенції в цілому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Практичне використання TED talks при вивченні різних тем на старшому етапі ЗНЗ:

а) “Social interaction: how to make friends”  - джерело “Julian Treasure: how to speak so that people want to listen”

Дуже часто в учнів на старшому етапі ЗНЗ зустрічається тема Social interaction: how to make friends  в будь-яких інтерпретаціях – це можуть бути міжособистісні зв’язки чи поняття дружби, підтримки та роботі в колективі, вміння слухати та сприймати (співпереживати) проблеми інших.

На мою думку, чудовим додатком, який урізноманітнить цілий ряд тем буде робота з презентацією Julian Treasure: how to speak so that people want to listen, де автор розкриває саму сутність поняття активне слухання та сприймання інформації, згадує 7 основних причин, що відволікають від активного спілкування і слухання. Тривалість відео складає 10 хв, а тому його можна включити і в рамки у року і дати на самостійне опрацювання – це є особистий вибір будь-якого вчителя. Пропонуємо використовувати наступні завдання для ефективнішої роботи:          

Task 1: look at the topic on the blackboard and make an assosiation spider, when you finish exchange your ideas with your classmates, how the words and phrases named connected with the topic:

listening                attentive partner

gossips              negativity 

Task 2: listen to the talk and put 7 deadly sins of speaking in the right order, give short characteristics to each of them, comment on the authors  words:

judging

complaining

gossip

negativity

dogmatism

excuses

lying

 

Task 3: answer the questions and guess what the details of the talk (if teacher wants he can add as many questions as possible):

 1. Are you good at speaking?
 2. Do you have many friends?
 3. Do you listen to people attentively?
 4. What are the usual topics you are discussing with other people?
 5. Are you a party animal or home-bird?

Task 4: give all possible adjectives that are connected with communication/interaction, make up sentences with them describing your close friends or members of your family:

talkative         easy-going          friendly        shy          patient       chatterbox

Task 5: see the first two minutes of the talk and describe the person who’s talking:

 • education;
 • ocupation;
 • interests/hobbies etc.

Task 6: look at the pictures and say which of them suit best to the content of the talk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

       

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чехова Анжела Юріївна
  Вдячна за "в ногу із часом" та найменші подробиці. Це те що потрібно. Ви чудова, Олено!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
29 вересня 2018
Переглядів
1708
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку