Розробка STEM-проекту на тему Історія Моєї Громади

Про матеріал

Учні отримують завдання створити шкільний музей. Попередньо учні вивчають історію місцевої громади; дізнаються про методи історичного дослідження. Учні залучаються до історико-пошукової роботи, спрямованої на дослідження локальних історичних пам'яток, подій,постатей; створюють презентації про місцеву історію Громади. Розробляють історичний бренд Громади. Вчитель пропонує учням дізнатися про творчих особистостей, які виросли в даній громаді, а також проаналізувати участь школи на масове формування громадської позиції. Підготувати учнів робити дописи для музею та оформлення стендів наочностей, сторінок веб-сайту. Після цього учасники проекту здійснюють розрахунки вартості витратних матеріалів для майбутнього музею.

Очікувані результати проекту. Створений шкільний музей «Історія Моєї Громади» на основі всіх необхідних розрахунків.

Перегляд файлу

STEAM_LOGO-1024x438.png

 

 

3.2. План реалізації STEM-проекту

Актуальність проекту. Джерела українського народознавства сягають сивої давнини. Протягом віків воно вироблялося, утверджувалося, передавалося з покоління в покоління. Талановиті наші предки мали сильні традиції, звичаї, усно-поетичну творчість, різні види високохудожнього мистецтва, ефективну систему навчання і виховання. Актуальність цього проекту полягає в тому, що він спрямований на розширення знань учнів про життя і побут, звичаї і традиції свого народу; формування особистості громадянина України; виховання у молоді поваги до минулого; відродження надбань односельців та продовження у сучасному і майбутньому.

Стислий опис: Учні отримують завдання створити шкільний музей. Попередньо учні вивчають  історію місцевої громади; дізнаються про методи історичного дослідження. Учні залучаються до історико-пошукової роботи, спрямованої на дослідження локальних історичних пам’яток, подій,постатей; створюють презентації про місцеву історію Громади. Розробляють історичний бренд Громади.  Вчитель пропонує учням дізнатися про творчих особистостей, які виросли в даній громаді, а також проаналізувати участь школи на масове формування громадської позиції. Підготувати учнів робити дописи для музею та оформлення стендів наочностей, сторінок веб-сайту. Після цього учасники проекту здійснюють розрахунки вартості витратних матеріалів для майбутнього музею.

Очікувані результати проекту. Створений шкільний музей «Історія Моєї Громади» на основі всіх необхідних розрахунків.

Назва проекту

Історія Моєї Громади

Автор проекту, e-mail

Богданова Оксана Леонідівна, Oksibogdanova73@gmail.com

Тип проекту

Міжпредметний, дослідницький, середньо тривалий, загальношкільний

Складові STEM-проекту, зміст діяльності учнів

S (науки)

Історія, 7-9 кл – вивчають новітню історію країни, порівнюючи з розвитком громади.

Географія, 7-10 кл – вивчають природні ресурси рідного краю, грунти, води, корисні копалини. Розробляють туристичні маршрути річками, озерами та лісами.

 

T (технології)

Інформатика , 6 кл – створюють презентацію про місцеву історію створення Громади.

Інформатика, 9 кл – здійснюють обчислення вартості створення місцевого музею з допомогою табличного процесора.

Інформатика , 10 кл – створюють веб-сайт. Займаються розповсюдженням інформації у соціальних мережах.

Інформатика, 5 кл – шукають інформацію в Інтернеті про місцеву історію.

R (читання+письмо)

Укр.мова,7 кл – створюють інформаційний допис про проект до місцевої газети «ГромаДа».

Укр.мова, 9-10 кл –

Укр.література, 6-10 кл – читають твори вітчизняних письменників, в яких описані життя та історичні події нашої місцевості, проводять роботу з науковою літературою. Створюють брошури з маршрутом екскурсії. Займаються написанням тексту для екскурсійних табличок.

E (інжиніринг)

Трудове навчання,6-8 кл – визначають необхідні матеріали та роблять наочності для майбутнього музею.

Трудове навчання, 9-10 кл – створюють макет майбутнього  музею. Займаються виготовленням екскурсійних табличок

A (мистецтво)

Мистецтво,  7 кл – розробляють ескізи історичного  бренда Громади.

Мистецтво 8-9 кл – розробляють ескізи дизайну майбутнього музею.

M (математика)

Математика, 5-10 кл – здійснюють розрахунки вартості витратних матеріалів для майбутнього місцевого музею, виконують креслення та розраховують розміри наочностей.

Складові STEM-проекту

Предмет, клас, навчальна тема (розділ)

Навчальні цілі

Дослідницькі завдання, орієнтовний термін виконання

 

Інформатика, 5 клас

Мережеві технології та інтернет

 • Учні навчаться шукати, завантажувати та зберігати дані, отримані із Всесвітньої мережі, які стосуються місцевої історії та історичних пам’яток та подій.
 • Учні навчаться критично оцінювати відомості, отримані з мережі Інтернет які стосуються місцевої історії та історичних пам’яток та подій.

На основі інформації з мережі Інтернет створити інструкцію для проходження екскурсійного маршруту

Інформатика, 9 клас

 • Учні навчаться добирати і застосовувати доцільні функції або засоби табличного процесора для здійснення розрахунків вартості місцевого музею.

Розрахувати вартість музею школи, використовуючи табличний процесор .

Інформатика, 6клас

Комп’ютерні презентації

 • Учні навчаться створювати презентації з гіперпосиланнями та ефектами зміни слайдів

Створити презентацію про історію своеї громади

Створити презентацію про відомих жителів Гвардійського, що прославили своїми звитягами рідний край.

 

R (читання+письмо)

Українська мова, 7 клас

Тема «Іменник»

Тема «Числівник»

Учні навчаться документувати усні спогади учасників та очевидців подій з метою складання історії людського виміру.

Учні навчаться створювати інформаційні дописи типу оголошення про хід проекту з використанням числівників на позначення дат і часу для розміщення в соцмережі.

 •  Скласти інформаційний допис місцевої газети «ГромаДа» про участь у проекті.
 • Створити групу в соціальній мережі для відображення ходу роботи над проектом.

Українська література,6-10класи

 

Учні умітимуть працювати з архівними документами з метою уточнення фактів пошуку нових даних.

Учні навчаться створювати родинні літописи, дослідження долі своїх рідних, відомих жителів Гвардійського, що прославили своїми звитягами рідний край.

 

 • Створити родинні літописи, дослідження долі своїх рідних, відомих жителів Гвардійського.

E (інжиніринг)

Трудове навчання,6-10 класи

Розділ 1. Основи проектування,матеріалознавства та технології обробки

 • Учні навчаться визначати необхідні матеріали та конструювати макет музею

Сконструювати макет музею, попередньо визначивши всі необхідні матеріали

A (мистецтво)

Мистецтво,7-9 класи

 • Учні навчаться виконувати графічне зображення об‘єктів предмету діяльності, які відображають оригінальну ідею моделі;
 •   розробляти ескізи об‘єктів предмету діяльності для авторської колекції;
 • розробляти первісні ескізи об‘єктів предмету діяльності
 •  розробляти остаточний художній образ бренду громади.

Створити ескізи бренду громади.

Створити ескізи екскурсійних  табличок та брошур

M (математика)

5 клас. Тема 2. Дробові числа і дії з ними.

 6 клас. Тема 2. Звичайні дроби.

8 клас. Тема. 1. Раціональні вирази

Учні навчаться порівнювати, додавати, віднімати, округлювати десяткові дроби для розрахунку вартості витратних матеріалів для створення музею.

Учні навчаться розраховувати розміри наочностей, використовуючи уміння скорочувати дроби; зводити дроби до спільного знаменника; знаходити суму, різницю, добуток, частку дробів; виконувати тотожні перетворення раціональних виразів.

 •   Створити таблицю розрахунку вартості витратних матеріалів для створення музею, порівнявши в ній вартість різних матеріалів (оргскло, пластик тощо), яку надасть інша група учнів
 •   Зробити креслення майбутніх наочностей для музею

Проектні ризики

Заходи, спрямовані на зменшення їх негативного впливу

В школі відсутній (поганий) Інтернет зв’язок

 

Запропонувати учням виконувати завдання з пошуку інформації в Інтернеті вдома або на своїх мобільних пристроях.

Теми, розгляд яких передбачено проектом, вивчаються в різних класах та в різні періоди навчального року

Запропонувати учням працювати в групах (1 група – з 6 класу, 2 група – з 8 класу тощо). Якщо це можливо, переставити окремі теми, аби їх вивчення в межах проекту відбувалося паралельно. Завдання проекту можуть виконувати виключно учні 9-х класів, оскільки всі теми вони вже вивчили протягом навчання в 5-8 класах, а цей проект може стати узагальненням попередніх тем та предметів.

Відсутній час на роботу над проектом

Скористатися додатковими годинами, передбаченими навчальними програмами на роботу над проектами

В учнів відсутня мотивація до роботи над проектом

За активний інтерес учнів до вивчення історії свого краю, розвиток спостережливості запланувати навчально-пізнавальну екскурсію на острів Хортиця.

Обладнання, необхідне для реалізації проекту

Для створювання музею

Стенди, фотографії, фарби, лінійки, рулетка,клей, пензлик, ножиці, ватман, кольоровий папір, комп’ютер, смартфон або планшет

Для презентації  результатів роботи над проектом

Комп’ютер, проектор, екран, принтер(для друку екскурсійних табличок та брошур з маршрутом екскурсії

Для створення ескізів  майбутнього музею

Папір, фарби, олівці, лінійки

Програмне забезпечення, необхідне для реалізації проекту

Для пошуку інформації в Інтернеті

Комп’ютер + браузер  або смартфон+браузер

Для документування дослідницьких експериментів

Смартфон та мобільний додаток Науковий журнал від Google

Для створення презентацій

Комп’ютер+програма для створення презентацій (MS Power Point) або смартфон +WPSOffice.

Альтернатива – он-лайнові редактори (Google - презентації, MS Power Point Online, Sway, Emaze, Prezi тощо).

Для написанні екскурсійних табличок та брошур

Комп’ютер+програма для роботи з текстом (MS Word) або смартфон+ WPSOffice. Альтернатива – он-лайнові редактори (Google - документи, MS Word Online, MS One Note, Canva тощо).

Для створення брошур та екскурсійних табличок

Комп’ютер+програма для створення буклетів (MS PUBLISHER) або смартфон+ WPSOffice. Альтернатива – он-лайнові редактори (Google – документи, MS Word Online, Canva тощо).

Для здійснення розрахунків

Комп’ютер+програма для роботи з електронними таблицями (наприклад, MS Excel) або смартфон+WPSOffice. Альтернатива – он-лайнові редактори (Google – таблиці, MS Word Online тощо).

Для планування роботи над проектом

Google Keep, Google Calendar, Microsoft To-Do, Evernote, To Do List тощо.

 

Веб-ресурси, необхідні для реалізації проекту

Для створення веб-сайту

Google-сайти, Emaze, WordPress, Blogger тощо

Для планування роботи над проектом

Google Keep, Google Calendar

Діяльність після виконання проекту

 

Підключати учнів школи для оновлення та поповнення музею новими експонатами та матеріалами. Розробляти нові екскурсійні маршрути.

 

 

 

1

logo-2.png 

docx
Додано
20 вересня 2018
Переглядів
953
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку