Розробка уроку англійської мови за темою: Why go to school?

Про матеріал

Клас:10а.

Тема: why go to school?

Підтема: усі часи у пасивному станні.

Мета практична: систематизувати використання часів present, past, future в passive voice;

вчити розрізняти данні структури в процесі виконання вправ;

автоматизація дій використання passive voice при вирішенні комунікативних завдань.

освітня: сприяти набуттю знань про граматичну будову англійської мови;

прищипувати навики самостійної роботи;

учитися орієнтуватися у предметі, працювати з підручником;

формувати граматичну компетенцію.

виховна: виховувати розуміння англійської мови, як засобу міжнародного спілкування;

виховувати позитивне ставлення до народу-носія мови;

виховувати інтерес до предмету.

розвиваюча: розвивати стимулювання інтересу вивчення англійської мови;

розвивати навики усного мовлення;

розвивати інтонаційний слух;

розвивати мовленнєву реакцію.

Тип уроку: вивчення та засвоєння нового матеріалу.

Дата:

Оснащення: підручник, презентація.

Прийоми: робота в групах, слово вчителя, бесіда, вправляння.

Перегляд файлу

1

 

Допущено до проведення

 

Клас:10а.

Тема: why go to school?

Підтема: усі часи у пасивному станні.

Мета практична: систематизувати використання часів present, past, future в passive voice;

                              вчити розрізняти данні структури в процесі виконання вправ;

                              автоматизація дій використання passive voice при вирішенні комунікативних завдань.

          освітня: сприяти набуттю знань про граматичну будову англійської мови;

                         прищипувати навики самостійної роботи;

                          учитися орієнтуватися у предметі, працювати з підручником;

                        формувати граматичну компетенцію.

          виховна: виховувати розуміння англійської мови, як засобу міжнародного спілкування;

                          виховувати позитивне ставлення до народу-носія мови;

                          виховувати інтерес до предмету.

          розвиваюча: розвивати стимулювання інтересу вивчення англійської мови;

                                розвивати навики усного мовлення;

                                розвивати інтонаційний слух;

                                розвивати мовленнєву реакцію.

Тип уроку: вивчення та засвоєння нового матеріалу.

Дата:

Оснащення: підручник, презентація.

Прийоми: робота в групах, слово вчителя, бесіда, вправляння.

Урок № 51.

Етапи

Час

Мова вчителя

Мова учнів

Примітки

 

1.

Початок уроку

Перевірка д/з, привітання.

Мета: перевірити д/з.

Прийом: слово вчителя.

Режим: teacher-class.

 

3 хв.

 

Hello children! How are you?

 

Who is absent today?

What did you do at home?

 

 

O.k. lets check it. Who is not ready? Start, please.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good for you!!!!!

 

Hello misses! We are fine!

 

Pupil 1. Today everyone is present.

Pupil 2. We had to do ex. 2 p 39.

 

 

Pupil 3. Yes we are ready. We need to put learn or study.

Pupil 4. You must learn this poem.

Pupil 5. We must study the map before we start our journey.

Pupil 6. She studies to be a doctor by watching the work of her more experienced colleagues.

Pupil 7. Mary learns to swim.

Pupil 8. We soon learn to do as we were told in Mr. Hughes’

Class.

Pupil 9. Mike studies medicine at college because he wants to be a doctor.

Pupil 10. I am trying to learn Spanish.

Pupil 11. I learned to ride a bike when I was five.

Відповідають хором.

Відповідає учень.

 

 

Вчитель викликає учнів для перевірки д

\з, учні по одному відповідають. Ex 2 p 39.

Choose learn or study and put it in correct tense to complete the sentences.

We must ….. the map before we start our journey.

She ….. to be a doctor by watching the work of her more experienced colleagues.

Mary …. to swim.

We soon …. to do as we were told in Mr. Hughes’

class.

Mike …. medicine at college because he wants to be a doctor.

I am trying to …. Spanish.

I …. to ride a bike when I was five.

 

2.

Постановка задач, виклик інтересу, оголошення теми.

Мета: повідомити цілі, тему та зацікавити дітей у вивченні нової ГС.

Прийом: слово вчителя.

Режим: teacher-class.

2хв.

Today we are going to learn passive voice. It very important to know it. It is necessary to know it when you want to tell you about a thing that doesn’t do an action itself. For example, the book is read. It is read by somebody, it can’t read itself.

 

Діти уважно слухають.

 

3.

Фонетична зарядка.

Мета: відволікти учнів та дати їм відпочити, закріпити та повторити звук.

Прийом: фонетична зарядка.

Режим: teacher-class.

 

2 хв.

Now let’s repeat the sound [p] and [k]. Repeat after me, please. [p], [p], [p], [k], [k], [k] [`prɔpə],[`prɔpə]

[`kɔfı], [`kɔfı], A proper cup of coffee from a proper copper coffee pot. Також звуки [ı], [ı], [ı], [z], [z], [z] [bızı], [bızı], [bızı], [ı:], [ı:], [ı:],[bı:], [bı:], [bı:]

«I am busy, busy, busy,»

Says a little busy bee.

«Pretty little busy bee,

Bring some honey for my tea! » Good job.

[p], [p], [p], [k], [k], [k] [`prɔpə],[`prɔpə]

[`kɔfı], [`kɔfı], A proper cup of coffee from a proper copper coffee pot. [ı], [ı], [ı], [z], [z], [z] [bızı], [bızı], [bızı], [ı:], [ı:], [ı:],[bı:], [bı:], [bı:]

«I am busy, busy, busy,»

Says a little busy bee.

«Pretty little busy bee,

Bring some honey for my tea!»

 

Діти повторюють.

Вчитель пише на дошці.

Діти слухають уважно,

повторюють.

Дивляться презентацію.

 

 

4.

Основна частина.

Ознайомлення учнів з новою ГС.

Мета: продемонструвати нову ГС, її функції та форму.

Прийом: демонстрація вчителем нової ГС.

Режим: teacher-class.

 

 

5 хв.

 

Listen my story and find the passive voice, please.

The table was cleaned. The book was read. I get up at 6 o’clock. The exercise was done. He has been bitted.

When do we use the passive voice?

Why do we use it?

Good job.

 

Pupil 1. The table was cleaned.

Pupil 2. The book was read.

Pupil 3. The exercise was done.

Pupil 4. He has been bitted.

 

 

Pupil 1. We use it when something doesn’t do the action by itself.

Pupil 2. We it to say about something which don’t do the action by it self.

 

5.

Пояснення щодо функцій та форми нової ГС із застосуванням правил-інструкцій.

Мета: пояснити щодо функцій та форми нової ГС із застосуванням правил-інструкцій.

Прийом: пояснення вчителя.

Режим: teacher-class.

 

5 хв.

Now look at the table, which you have and listen to my explanation. Look at the presentation too and make some notes, please. Passive voice is used when the focus is on the action. It is not important or not known; however, who or what is performing the action.

 •                               Отже, passive voice використовується коли предмет не сам виконує дію, а вона направлена на нього. Той хто може виконує дію може бути відсутнім.
 •                               Ми будуємо passive voice так:
 •                               Дієслово to be  + Past Participle.

Example: A mistake was made.

В цьому випадку ми робимо акцент на те, що зроблено помилку, а не на те, що хтось винен.

 •                               Ми розділяємо три види passive voice: present, past, future.

 

 

 

 

 

 •                               Present ми використовуємо для того, щоб описати щось в теперішньому часі. Is, am, are + Past Participle.
 •                               Past ми використовуємо для того, щоб описати щось в минулому часі. Was, were + Past Participle.
 •                               Future ми використовуємо для того, щоб описати щось в минулому часі. Will be, shell be + Past Participle.
 •                                

 

+

-

?

present

Am, is, are+p.p

The poem is written.

Am, is, are not +p.p.

The poem is not written.

Am, is, are+p.p

Is the poem written?

past

Was, were+p.p

The poem was written.

Was not, were not+p.p. The poem wasn’t written.

Was, were + p.p

Was the poem written?

future

Will be+p.p

The poem will be written.

Will not be+p.p

The poem will not be written.

Will be+p.p

Will the poem be written?

 •                              

 

Діти слухають та роблять записи.

Дивляться презентацію.

6.

Контроль розуміння учнів нової ГС.

Мета: перевірити розуміння учнями нової ГС.

Прийом: перевірка розуміння, гра перекладач.

Режим: teacher-class.

3 хв.

Let’s play. I need a translator. Who wants to be?

O.k. translates, please.

Стол вимитий.

Книгу читають.

Стул зроблений.

Книгу прочитають.

Підлогу підмили.

Well done.

Please me! Please me! Please me!

 

 

The table is cleaned.

The book is read.

The chair is made.

The book will be read.

The floor was swept.

Грають в перекладача.

7.

Фонетичне опрацювання нової ГС.

Мета: фонетично опрацювати нову ГС.

Прийом: вправляння.

Режим: teacher-class.

Вправа: фонетичне повторення за вчителем.

Вправа на розділення на present, Past, Future passive voice.

Мета: навчити розрізняти present, Past, Future passive voice.

Прийом: вправляння.

Режим: teacher-class.

2 хв.

Repeat after me, please.

Houses are built.

Is the suit pressed?

Has the house been built?

Will they be requested to go there?

When will the telegram be sent?

How is this word spelt?

He was not (wasn’t) sent there.

We were not told that he was ill.

The books have not been sold yet.

 

 

 

Differentiate these sentences into present, past, future, please.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good job.

 

Houses are built.

Is the suit pressed?

Has the house been built?

Will they be requested to go there?

When will the telegram be sent?

How is this word spelt?

He was not (wasn’t) sent there.

We were not told that he was ill.

The books have not been sold yet.

 

Pupil 1. Present: Houses are built.

Is the suit pressed?

Has the house been built?

How is this word spelt?

The books have not been sold yet.

Pupil2.Past: We were not told that he was ill.

He was not (wasn’t) sent there.

Pupil 3. Future: When will the telegram be sent?

Will they be requested to go there?

Діти повторюють.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти розділяють речення на present, past, future.

 

8.

Автоматизація дії учнів з новою ГО на рівні фрази.

Мета: навчити учнів вживати нову ГС на рівні фрази.

Прийом: вправляння.

Вправа на підстановку.

Режим: teacher-class.

 

6 хв.

Now you need to open the brakes using active or passive voice in ex. 267 on page 214.

Let’s do it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good for you. Good job.

 

 

 

Pupil 1. Nobody saw him yesterday.

Pupil 2. The telegram will be received tomorrow.

Pupil 3. He will give me this book next week.

Pupil 4. The answer to the question can be found in the encyclopedia.

Pupil 5. We show the historical monuments of the capital to the delegates.

Pupil 6. Moscow University is found by Lomonosov.

Pupil 7. We call Zhukovski the father of Russian aviation.

Діти роблять вправу 267 на стр. 214.

Open the brakes using active or passive voice.

Nobody

(see) him yesterday. The telegram (receive) tomorrow.

He (give) me this book next week. The answer to the question can (found) in the encyclopedia. We (show) the historical monuments of the capital to the delegates. Moscow University (find) by Lomonosov.  We (call) Zhukovski the father of Russian aviation.

9

Вправа на трансформацію.

Режим: teacher-class.

6 хв.

Now transform the sentences in passive voice, please. Let’s do ex. 270 on page 217.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Very good.

 

 

 

Pupil 1. He was asked about his holiday.

Pupil 2. The novel has already discussed.

Pupil 3. His address was not given to me.

Pupil 4. The way to the metro station was showed.

Pupil 5. I will be introduced to his friends.

Pupil 6. The film will be spoken about in the lesson.

Pupil 7. The article hasn’t been translated yet.

Ex. 270 p. 217. Transform the sentences in passive voice.

 1. We asked him about the holiday.
 2. They have already discussed the novel.
 3. He did not give me his address.
 4. She showed him the way to the metro station.
 5. He will introduce me to his friends.
 6. You will speak about the film at the lesson.
 7. I haven’t yet translated the article.

10.

Автоматизація дії учнів з новою ГС на рівні понад фразової єдності.

Мета: навчити учнів вживати нову ГС на рівні понад фразової єдності.

Прийом: мовлення учнів.

Вправа на об’єднання зразків мовлення у мікромонолозі.

Режим: teacher-class.

 

5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Now tell me 2-3 sentences in present, past or future passive, please. You can use such words: room, clean, plate, wash, article, write, news, heart, book, read, boy, called, girl, invited, door and lock.

 

Good for you.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pupil 1. The room was cleaned. The plate was washed. The article will be written.

Pupil 2. The news has been hearted. The book wasn’t read.

Pupil 3. The boy will be called. The girl hasn’t been invited. The door is being locked.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти складають мікромонолог.

9.

Вправа на об’єднання зразків мовлення у мікродіалозі.

Прийом: вправляння, робота в групах.

Режим: class -class.

 

5 хв.

Now turn to each other and make some dialogs with the same words, please.

 

 

 

 

 

 

 

 

Good job. Good for you!!!!!!

Pupil 1-2.

- Was your room cleaned.

- Yes it was. And what about your plate? Was it washed?

- Yes it was.

Pupil 3-4.

 • Have you hearted this news?
 • Yes, the news has been hearted. Have you finished you book?
 • No, the book wasn’t read.

Pupil 5-6.

 • Will you call this boy?
 • Yes, the boy will be called. And have you invited this girl?
 • No, the girl hasn’t been invited.

Діти складають мікродіалог.

 

10.

Заключна частина

Підбиття підсумків уроку. Д/з.

Мета: підбити підсумки та задати д/з.

Прийом: заключне слово вчителя.

Режим: teacher-class.

 

1 хв.

 

Now, let’s review, what we have learned.

When do we use the Passive voice?

What do we use it for?

 

 

 

 

Very good.

 

You have worked great. Your marks are…..

You home work is ex. 282 p. 223.

 

Pupil 1. We have learned the passive voice.

Pupil 2. Passive voice is used when the focus is on the action. It is not important or not known; however, who or what is performing the action.

Pupil 3. It is used for telling you about a thing that doesn’t do an action itself.

 

Відповідають на питання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Записують д\з.

 


Використовувана література:

1. Календарне планування. Англійська мова (за підручником Карп’юк О.Д.) для загальноосвітніх навчальних закладів. 2-11 класи / Т.С. Ковальова, І. В. Жигло. – Х. : Вид. група «основа», 2012. – 80 с. – (серія календарне планування).

2. Голицинский Ю.Б. Граматика: Сборник упражнений. – 3-е узд.., – СПб.: КАРО, 2001. – 512 с.

3. Роман С.В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у початковій школі. Начальний посібник. – 2-е вид. доп. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – 108 с.

 

 

 

doc
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
23 липня 2018
Переглядів
584
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку