29 липня о 18:00Вебінар: Формування та розвиток лідерських якостей сучасних учнів

розробка уроку біології 9 клас "Генетика. Методи генетичних досліджень"

Про матеріал

Розробка уроку за новою на тему "Генетика та методи генетичних досліджень" програмою містить інтерактивні прийоми, роботу з підручником, мережею інтернет, вивчення нового матеріалу поєднується з опрацюванням відеосюжетів "Історія генетики". Розробка містить сучасні прийоми роботи із закріпленням вивченого матеріалу.

Перегляд файлу

Галинський Сергій Федорович

 

Тема. Генетика. Методи генетичних досліджень. 

Мета: дати уявлення про предмет, цілі й методи генетики, показати місце генетики в системі біологічних наук. Почати формувати знання про основні генетичні закономірності успадкування ознак; розкрити основні генетичні поняття; - розвивати вміння учнів вибирати головне у матеріалі, що вивчається; уміння працювати з термінами, що утворені від іноземних мов, а також уміння порівнювати та робити висновки та узагальнення; - виховувати бережливе ставлення до живих організмів планети та гордість за досягнення в галузі розвитку генетичної науки.

Обладнання та матеріали: таблиця зі схемою “Методи генетичних досліджень”, портрети Ґреґора Менделя, Томаса Моргана, Гуґо де Фріза, Карла Корренса, Е. Чермака, мультимедійна дошка.
   Базові поняття й терміни: генетика, метод гібридологічного аналізу, генеалогічний метод, цитогенетичний метод, близнюковий метод, ген, алельні гени, домінування, рецесивні гени, домінантні гени, генотип, фенотип, спадковість, мінливість.
   Концепція уроку: спираючись на вже наявні в учнів знання про спадковість і мінливість, підвести до розуміння основних генетичних понять. Розповісти про те, як виникла наука генетика, що є її предметом, які методи вона використовує для вивчення явищ спадковості й мінливості та яке місце посідає в системі біологічних наук. 
   Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

   І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

   ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ   Запитання до учнів
   Які властивості живих організмів ви знаєте?
   Яку роль відіграють такі фундаментальні властивості живого, як спадковість і мінливість?
   Які біологічні молекули стосуються явищ спадковості й мінливості?
   Що ви пам'ятаєте про молекулярні механізми спадковості й мінливості?
   Яка наука вивчає явища спадковості й мінливості?

Бесіда з учнями

Чому ми схожі на своїх родичів?

- Чому з маленького зернятка пшениці розвивається саме пшениця, а не якась інша рослина?

 - Як передаються спадкові ознаки?

- Чому ми не є копіями своїх батьків, а лише схожі на них?

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Прийом «Еврика»

Помилки природи проявляються у всьому. Так, в 2008 році на світ з’явилося кошеня, яке мало дві голови. І не просто два один від одного незалежні; на одній красивій пухнастій шиї був обрис двох пар очей, носа, рота, вух. Виглядало це, чесно кажучи, зовсім непрезентабельно. І, навіть, красиве пухнасте хутро не змогло приховати каліцтва генетики. І це те, за відмінним здоров’ям і всіх котячих повадок. Що ще нового станеться в самій маловідомій науці як «генетика», поки невідомо. Ясно одне, через кілька десятків років, медики зможуть творити неймовірні чудеса з усім наявним людським генофондом.... Про всі ці факти свідчить наука генетика. Що це за наука? Її основні закони та факти? Про все це та багато іншого ви дізнаєтесь з розділу «Закономірності успадкування ознак».

ІV. Оголошення теми та мети уроку

V ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 Історія генетики

Перегляд відео https://www.youtube.com/watch?v=tqmLgeJ5HFQ

 Розповідь учителя

Генетика як наука виникла внаслідок практичних портеб . Під час розведення домашніх тварин і культурних рослин здавна використовули схрещування організмів. На законах генетики базується селекція. Велике значення має генетика для медицини, ветеринарії, спорту, криміналістики, фармацевтики та інших наук.

 


   

У чому суть генетичних досліджень?

Робота з підручником.

За допомогою підручника параграф 33 ст.141 опрацювати основні методи генетичних досліджень.

Бесіда за опрацьованими методами учнів.

Основні генетичні поняття:

 Ген – елементарна одиниця спадковості; ділянка молекули ДНК, в якій закодована інформація про первинну будову білка чи РНК. 

Алелі – альтернативні стани одного й того самого гена, які визначають альтернативні ознаки (кожен ген може існувати в кількох формах – алелях). Алелі гена розташовані в гомологічних (однакових) хромосомах в одних і тих самих місцях (локусах). 

Домінантна алель («домінантіс» - панівний) – алель, яка завжди проявляється в присутності іншої алелі → А. 

Рецесивна алель («рецессус» - відступ) – алель, яка не проявляється → а. 

Локус – місце розташування гена в хромосомі.

Домінування – явище пригнічення прояву однієї алелі іншою (алель, що визначає карий колір очей, домінує над алеллю блакитного). 

Кодомінування – участь обох алель них генів у визначенні певного стану ознаки гетерозиготи (успадкування груп крові в людини → І А І В – ІV група крові). 

Проміжне успадкування – жоден алель не домінує над іншим (при схрещуванні гомозигот нічної красуні, одна з яких мала червоне забарвлення віночка квітки, інша – біле, отримуємо покоління з рожевими квітами).

Гомозигота – в гомологічних хромосомах однакові алелі даного гена → (АА, аа).  Гетерозигота – в гомологічних хромосомах різні алелі даного гена → Аа. Один і той самий організм може бути гомозиготним за одними генами та гетерозиготним за іншими.  Генотип – сукупність генів організму.

  Фенотип – сукупність всіх ознак і властивостей організму, які є результатом взаємодії генотипу і навколишнього середовища. 

Генофонд – сукупність генів особин певної популяції або виду.

 !!! Збереження різноманітності генофонду нашої планети – один з пріоритетних напрямків природоохоронної діяльності.

Запитання до учнів
   Якщо один ген визначає темне забарвлення волосся, а інший — темне забарвлення очей, то чи можна їх назвати алельними? (Ні, це гени, що визначають різні ознаки: один — забарвлення волосся, інший — забарвлення очей.)
   Якщо один ген визначає переважне вміння володіти правою рукою, а інший — переважне вміння володіти лівою рукою, то чи можна їх назвати алельними? (Так, ці гени визначають одну ознаку — вміння володіти рукою, тільки один алель визначає цю ознаку як переважне вміння володіти лівою рукою, а інший — правою.)

   IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ 
Робота з інтернет-джерелами

За допомогою інтернет-джерел та іншої довідкової літератури визначте сутність символів генетики.

Р

F1

F2 

АА 

Аа

Аа

   Бесіда
   Чому кожна наука має свої власні методи?
   Які генетичні методи ви знаєте?
   Чим генетика відрізняється від інших біологічних наук?
   Як називають різні стани того самого гена?
   Дайте визначення генотипу й фенотипу, мінливості й спадковості.
   Чи може певний ген бути представлений великою кількістю алелів?
   Самостійна робота учнів 
   Дати відповіді на запитання
   Чим гібридологічний метод відрізняється від генеалогічного?
   У чому особливості популяційно-статистичного методу?
   Чи можна використовувати в близнюковому методі різнояйцевих близнюків?
   Спробуйте скласти свій власний родовід.
   Як називається метод, заснований на вивченні особливостей хромосомного набору (каріотипу) організмів?
   Як називають сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду?

Прийом «Асоціативний кросворд»

Доберіть асоціативний ряд понять до слова «генетика» та поясніть їх зв'язок з опорним словом.

доберіть асоціативний ряд понять до слова «Карта» та поясніть їх зв'язок з опорним словом.Г

Е

Н

Е

Т

И

К

А

   VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

   V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
   1) Вивчити матеріал § 33 підручника .
   2) Робота із підручником «Біологія +наука» ст. 143

3)Проаналізувати ознаки членів своєї сім’ї на належність їх до домінантних чи рецесивних генів.*

doc
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
14 січня 2018
Переглядів
4964
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку