Розробка уроку для 10 класу «Вимоги до особистісних якостей та кваліфікації»

Про матеріал

РОЗРОБКА УРОКУ ДЛЯ 10 КЛАСУ

«Вимоги до особистісних якостей та кваліфікації»

Навчальні цілі:

- Активізувати вживання в мові учнів лексику з тем: «Риси характеру», «Професії» через різні види мовленнєвої діяльності;

Практичні:

- Вдосконалювати навички читання та аудіювання.

-Удосконалювати вміння роботи в малих групах.

Розвивальні цілі:

-Розвивати мовленнєві, інтелектуальні та пізнавальні здібності, зорову й довгострокову пам'ять, увагу, уяву.

- Сприяти розвитку вміння визначати професійні якості особистості.

Виховні цілі:

- Сприяти вихованню розуміння в учнів важливості і необхідності реалізації своїх умінь і здібностей через обрану професію.

Очікувані результати: учні виявляють особистісні якості, що є необхідними для різних професій, аргументують свою думку.

Тип уроку: комбінований

Перегляд файлу

Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12

Бахмутської міської ради Донецької області

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА УРОКУ ДЛЯ 10 КЛАСУ

«Вимоги до особистісних якостей та кваліфікації»

(за підручником: Карпюк О.Д. Англійська мова (10-й рік навчання): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. –

Тернопіль: «Видавництво Астон», 2018)

 

 

 

 

 

Учитель Богданцева Лариса Василівна

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Бахмут – 2018


Тема: ВИБІР ПРОФЕСІЇ

Підтема: Вимоги до особистісних якостей та кваліфікації

Клас: 10

Навчальні цілі:

- Активізувати вживання в мові учнів лексику з тем: «Риси характеру», «Професії» через різні види мовленнєвої діяльності;

Практичні:

- Вдосконалювати навички читання та аудіювання.

-Удосконалювати вміння роботи в малих групах.

Розвивальні цілі:

-Розвивати мовленнєві, інтелектуальні та пізнавальні здібності, зорову й довгострокову пам'ять, увагу, уяву.

- Сприяти розвитку вміння визначати професійні якості особистості.

Виховні цілі:

- Сприяти вихованню розуміння в учнів важливості і необхідності реалізації своїх умінь і здібностей через обрану професію.

Очікувані результати: учні виявляють особистісні якості, що є необхідними для різних професій, аргументують свою думку.

Тип уроку: комбінований

Форма уроку: урок-гра з елементами відеоуроку

Обладнання: комп'ютер, презентація РР, роздатковий матеріал (картки: для роботи в групах, для аудіювання), аудіо Track 1 (Jobs).mp3, відео Video 1.mp4

Перебіг уроку

І Підготовчий етап

1. Greeting (1’)

Good morning, students. I am glad to see you. One of the most difficult problem for you is to choose your future profession.  It is not an easy task to make a right choice, isn’t it?

As you know, success comes to those who are prepared to achieve it. Let us hope that you will make the right choice and do your best to be good specialists, no matter in what sphere you will work. Today we are going to find out which character traits are important for different professions. So, our topic today is: Requirements to Personal Qualities”.

(слайд 2)

2. Warming – up (3’)

- Game “Who says the following?”

Гра «Хто каже наступне?» Учитель зачитує фразу, яку зазвичай вимовляє представник тієї чи іншої професії. Учні відгадують назву професії.

 • Guess who says the following.

1. Why haven’t you done your homework? (A teacher)

2. That’s 10 dollars, please. Thank you. (A shop assistant)

3.  Open your mouth and say “AAH!” (A doctor)

4. There’s a letter for you. Sign here, please. (A postman)

5. I sing at theatres or concert halls. People like to listen to my songs. (a singer)

 

- Lexical work (word-formation) - cluster "Professions"

T: So, let's revise some professions you know. Use the suffixes –er, -or, -ist, -ian to form nouns denoting professions. Then use the prompts to make up the sentences.

(Слайди 3-17)

ІІ Основна частина уроку

1. Listening (2’)Слайд 18

Для завдання з аудіювання пропонуються 5 коротких ситуацій, які необхідно співвіднести із професією. Аудіозапис Track 1 (Jobs).mp3 пред’являється двічі. Учні отримують картки з бланком для відповідей.

Після виконання вправи учні обмінюються картками, перевіряють за ключами

 

Listen to five situations. Match them with the jobs. There is one extra job.

 • doctor
 • plumber
 • hotel receptionist
 • shop assistant
 • journalist
 • travel agent

Keys:

1) hotel receptionist

2) shop assistant

3) travel agent

4) doctor

5) plumber

(Слайд 19)

2. Video lesson (8’)

Учні переглядають відео урок  Video 1.mp4, виконують завдання, що надається наприкінці ролика. Під час виконання завдань робити паузи відео для контроля виконання.

(Слайд 20)

Keys:

1. hard working

2. computer literate

3. easy-going

4. strong minded

 

3. Mind-Map (5’)Слайд 21

Запропонувати учням скласти ментальну карту «Професійні риси характеру».
T: I think you know that personal qualities and your character traits are very important for choosing profession. I’d like to suggest you to make up the Mind-Map “Professional character traits” Character traits:

 • Attentive - уважний
 • Confident – впевнений
 • Cooperative - вміє співпрацювати
 • Considerate - уважний до інших
 • Creative - творчий
 • Flexible - поступливий, гнучкий
 • Forgiving - поблажливий
 • Friendly - доброзичливий
 • Generous - благородний
 • Gentle - м'який, добрий
 • Polite - ввічливий
 • Practical - практичний
 • Optimistic - оптимістичний
 • Clever - розумний
 • Talkative - балакучий
 • Reliable - надійний
 • Honest - чесний
 • Kind - добрий
 • Patient - терплячий
 • Punctual - пунктуальний
 • Responsible - відповідальний
 • Sincere - щирий
 • Tactful - тактовний
 • Temperate - стриманий
 • Tolerant - терпимий
 • Sociable - товариський
 • Sensible - розсудливий

 

4. Work in groups – «Employment Agency» (10’)Слайд 22

Учні об’єднуються у групи по 3-4 учні, кожна група отримує картку із завданням: визначити робоче місце, обов'язки та якості характеру, необхідні для зазначених професій. Після обговорення учасники груп презентують по одній професії.

 

Card 1

Determine the workplace, the duties and the character qualities necessary for the following professions.

 1. A travel agent
 2. A hairdresser
 3. А travel agent

Card 2

Determine the workplace, the duties and the character qualities necessary for the following professions.

 1. A surgeon
 2. A receptionist
 3. А plumber

Card 3

Determine the workplace, the duties and the character qualities necessary for the following professions.

 1. An actor
 2. An editor
 3. A shop assistant

Card 4

Determine the workplace, the duties and the character qualities necessary for the following professions.

 1. A nurse
 2. A waiter
 3. A journalist

[Можлива схема відповіді учнів:

.is a person who …. He / She works…. He/ She is responsible for… I think he/she has to be …, because…]

 

5. Game «A Hot Chair» (10’) – Слайд 23

Учні продовжують працювати в утворених групах. Один представник з кожної групи пересідає в окрему групу експертів.

Т: What should we take into consideration while choosing a profession? Is character important? I think, yes. We’ll play a psychological game which is called “a hot chair”. The game is simple. One of you will sit down on the chair, the others will speak honestly about his (her) traits of character. Then our experts will give their comments.

По одному представнику з кожної групи, по черзі, сідають на «гарячий стілець». Решта учнів з його групи розповідають про нього, вказуючи риси характеру. Потім експерт з цієї групи надає висновок щодо професій, які можуть підійти.

 [Можливі відповіді учнів:

Students: I think you are (communicative and sociable)

                In my opinion you are (generous and amiable)

                 I am sorry to say, but you are (a bit lazy, you should be more hard- working

                You are …, but sometimes you are …etc.

Expert: I would advise you to become a … because you are…]

 

ІІІ. Заключний етап уроку

1. Homework (1’) – Слайд 24

SB: ex. 2, p.51 (read the dialogue); ex.3, p.51 (make up questions to interview)

2. Evaluation (3’)

Провести коментоване оцінювання учнів.

3. Summarizing (2’) – Слайд 25

- Poem

T:                                                    I Want to Ве

Some people often say to mе:

"Have уоu decided what уоu want to bе?"

I usually answer, "I don't know,"

But it isn't really so.

I want to win аn Olympic race,

I want to see the Earth from space,

I want to travel to Katmandu

I want to bе rich and famous, too.

I want to bе оn Hollywood's screen,

I want to invent а new machine,

I want to bе very clever and wise,

I want to win the Nobel prize,

But most of all, I want to bе

Healthy and strong, and nice.


Т: Let all your dreams will come true!

Thank you for your work - you`ve done it perfectly.

I`m satisfied with the results of our lesson.

I wish you good luck! Good-bye!

 

 

 

1

 

Перегляд файлу

Card 1

Determine the workplace, the duties and the character qualities necessary for the following professions.

 1. A travel agent
 2. A hairdresser

 

 

 

Card 2

Determine the workplace, the duties and the character qualities necessary for the following professions.

 1. A surgeon
 2. A receptionist

 

 

 

 

Card 3

Determine the workplace, the duties and the character qualities necessary for the following professions.

 1. An actor
 2. An editor

 

 

 

 

Card 4

Determine the workplace, the duties and the character qualities necessary for the following professions.

 1. A nurse
 2. A waiter

 

 

Перегляд файлу

Listen to five situations. Match them with the jobs. There is one extra job.

 

doctor

 

hotel receptionist

 

journalist

 

plumber

 

shop assistant

 

travel agent

 

 

Listen to five situations. Match them with the jobs. There is one extra job.

 

doctor

 

hotel receptionist

 

journalist

 

plumber

 

shop assistant

 

travel agent

 

 

 

Listen to five situations. Match them with the jobs. There is one extra job.

 

doctor

 

hotel receptionist

 

journalist

 

plumber

 

shop assistant

 

travel agent

 

 

 

Listen to five situations. Match them with the jobs. There is one extra job.

 

doctor

 

hotel receptionist

 

journalist

 

plumber

 

shop assistant

 

travel agent

 

 

 

Listen to five situations. Match them with the jobs. There is one extra job.

 

doctor

 

hotel receptionist

 

journalist

 

plumber

 

shop assistant

 

travel agent

 

1

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Requirements to Personal Qualities

Номер слайду 3

WORD FORMATION

Номер слайду 4

Use the suffixes –er, -or, -ist, -ian to form nouns denoting professions. Then use the prompts to make up the sentences. to teach – a teacher. A teacher teaches children

Номер слайду 5

Science - A scientist (study natural and physical sciences)

Номер слайду 6

library - A librarian (be in charge of a library)

Номер слайду 7

law - A lawyer (practice or study law)

Номер слайду 8

To conduct - A conductor (direct the performance of an orchestra or a choir)

Номер слайду 9

electricity- An electrician(install and repair electrical equipment)

Номер слайду 10

To act- An actor(act in plays or films)

Номер слайду 11

music - A musician(perform music)

Номер слайду 12

To plumb - A plumber(connect and repair water and drainage pipes, bathes etc.)

Номер слайду 13

Politics - A politician(professionally involved in politics)

Номер слайду 14

To manage - A manager(control an organization or a group of staff)

Номер слайду 15

Art - An artist(create paintings or drawings)

Номер слайду 16

economics - An economist(be an expert in economics)

Номер слайду 17

The Cluster “Professions”

Номер слайду 18

LISTENING

Номер слайду 19

LISTENINGKeys:1) hotel receptionist2) shop assistant3) travel agent4) doctor5) plumber

Номер слайду 20

VIDEO LESSON

Номер слайду 21

MIND MAPPersonal Qualities Necessary For Choosing Profession

Номер слайду 22

Номер слайду 23

“A HOT CHAIR”

Номер слайду 24

SB: ex. 2, p.51 (read the dialogue); ex.3, p.51 (make up questions to interview)

Номер слайду 25

zip
Додано
8 січня 2019
Переглядів
1419
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку