Розробка уроку "Хімічні властивості оцтової кислоти" 9 клас

Про матеріал

Урок для 9 класу "Хімічні властивості оцтової кислоти". Мета уроку: формувати знання учнів про хімічні властивості оцтової кислоти, зумовлені карбоксильною функціональною групою; вивчити та дослідити властивості оцтової кислоти, спільні з неорганічними кислотами та специфічні; формувати вміння складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості оцтової кислоти; розвивати навички поводження з реактивами під час хімічного експерименту; виховувати толерантне, дружнє ставлення до однокласників під час співпраці в групах.

Перегляд файлу

 9 клас

 

ТЕМА УРОКУ: Хімічні властивості оцтової кислоти.

 

МЕТА УРОКУ: формувати знання учнів про хімічні властивості оцтової кислоти, зумовлені карбоксильною функціональною групою; вивчити та дослідити властивості оцтової кислоти, спільні з неорганічними кислотами та специфічні; формувати вміння складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості оцтової кислоти; розвивати навички поводження з реактивами під час хімічного експерименту; виховувати толерантне, дружнє ставлення до однокласників під час співпраці в групах.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок.

Форми роботи: бесіда, розповідь учителя, лабораторний експеримент, елементи гри, тести.

Лабораторний дослід №10 Взаємодія оцтової кислоти з металами, лугами, солями.

Хід уроку:

 І.Організаційний етап

 - привітання з класом. Добрий день, діти! Я рада нашій зустрічі.

- фіксація відсутніх, перевірка готовності учнів, орієнтація уваги, перевірка д/з    (наявність) .

ІІ. Етап орієнтації

 1. Психологічний настрій. Чи любите ви золото чи срібло, холод чи тепло, зиму чи літо? (Деякі відповіді дітей). Завжди в житті існують протилежності, але чи є золота середина, це бажано б нам знайти. Тож, надіюсь, на вашу співпрацю і допомогу. Якби вам запропонували вибрати відповідно до вашого настрою салют, серце чи камінь (де салют – це піднесений настрій та готовність до уроку, серце – є сумніви, але ще налаштований на урок, камінь – це поганий настрій або захворів та не налаштований  на урок). Підніміть обране стосовно нашого настрою, це ж саме зробимо в кінці уроку. Дякую. Зверніть увагу чого більше.

АОЗ Пропоную вам попрацювати 4-ма міні-рядами і розгадати тему уроку за допомогою хімічних реакцій, розставивши коефіцієнти та знайшовши їхзагальну суму. Зверніть увагу на квітку, її пелюстки з цифрами – це сума коефіцієнтів у рівнянні реакції, як показано на прикладі (запис може бути на окремих аркушах або вказана одна реакція) як на таблиці заготовці:

а) СН3СНО + Аg2О = СН3- СООН + 2Аg

 

сума коефіцієнтів 1 + 1 + 1 + 2 = 5

 

     б) 2СН3СНО +5О2 = 4СО2 ↑ + 4Н2О

      сума коефіцієнтів: 2+5+4+4 =15

 

Тож, це І ряд, ІІ, ІІІ і ІУ ряд – визначення рядів і відповідних завдань. На це завдання 1- 2 хв, хто перший зробить, той зразу дає відповідь, щоб швидко відкрити слова теми та розгадати  саму назву теми. Якщо  відповідь не вірна, відкриються слова заохочуючого (виховного) характеру. Тож до праці.

 

Запис на дошці.   І ряд С2Н5ОН + Nа →

                              ІІ ряд Н2SО3 + Nа2О→

                              ІІІ ряд HCl + Zn

                              ІУ ряд  С2Н5ОН + О2

Відповідь: І -7, ІІ -4, ІІІ – 5, ІУ – 9

І.  2Н5ОН + 2Na= 2С2Н5 –О –Na + Н2

     2 + 2 + 2 + 1 = 7

ІІ.  Н2SO3 + Na2О =     Na2SO3 + Н2О

      1 + 1 + 1 + 1 = 4

ІІІ. 2НСl + Zn = ZnCl2 +H2

      2 + 1 + 1 + 1 = 5

ІУ. С2Н5ОН + 3О2 = 2СО2↑ + 3Н2О

      1 + 3 + 2 + 3 = 9

З іншої сторони пелюстки записані такі слова:

4 – хімічні

5 – властивості

7 – оцтової

9 – кислоти

11 – будь ввічливим

6 – будь милосердним

19 – будь дружнім

8 – будь толерантним

Учні виконують і відкривають слова та пропонують тему уроку.

ІІІ і ІУ етап визначення мети та проектування.

Отже, записуємо – Тема уроку: Хімічні властивості оцтової кислоти.

                                                                   Епіграф.   «Скажи мені – і я забуду,

                                                                                     Покажи мені – і я запам’ятаю,

                                                                                     Захопи мене – і я навчусь»

 

Це другий урок стосовно карбонових кислот, але у великій темі «Органічні сполуки», тому вже орієнтуєтеся. Подивіться, на незавершений запис вимог, що необхідно знати, вміти для того, щоб добре засвоїти тему та отримати високі результати. Тож давайте разом визначимось, які цілі поставимо перед собою на уроці, чекаю доповнень від вас (учні доповнюють + вчитель робить запис)

(На окремому аркуші записані деякі цілі, які зачитуються, ставляться і доповнюються)

 • необхідно знати, уміти:
 • поглибити знання про карбонові кислоти;
 • визначити подібність і відмінність між оцтовою кислотою та неорганічними кислотами;

(Доповнення: - складати хімічні реакції характерні оцтової кислоти;

 • дослідити та вивчити властивості кислоти;
 • розв’язування тестів, завдань та задач)

Отже, ми разом визначили цілі нашого уроку тож почнемо їх розв’язувати.

ІІІ. Етап організації виконання плану навчальної діяльності.

Погляньте на куле стержневу модель речовини, що це за речовина? (Оцтова кислота)

 • Які ФВ має?
 • - З якої речовини – реагента, на вашу думку, можна отримати оцтову кислоту у запропонованих 4-х раніше реакціях? (Відповідь С2Н5ОН)
 • До якого класу відноситься ця кислота? І чому? (Карбонові кислоти, тому що містить 1 функціональну  карбоксильну групу СООН)
 • Чому у першому завданні вам були запропоновані реакції з мінеральними кислотами? (подібність між ними)

ПНМ : ХВ Оцтової ( етанової) кислоти.

Пропоную дослідити  властивості оцтової кислоти. На ваших столах  є картка-допомога (дивіться додаток) для опрацювання нового матеріалу та таблиця, яку ви будете заповнювати та визначати подібність «+» та відмінність « - « - властивостей оцтової кислоти та неорганічних кислот.

 1. Взаємодія оцтової (або етанової)  кислоти з металами ( у ряді М. Бекетова до гідрогену) з утворенням солі  та водню:        

Проводимо дослід № 10, учні роблять висновки.

У 3 пробірки наливаємо оцтову кислоту, а в четверту – основу.

а) До І та ІІ добавляємо Zn і Сn відповідно. Що спостерігаємо і чому? (Діти роблять висновки: оцтова кислота реагує з Ме як і мінеральні кислоти (до Н) у ряді М.Бекетова з утворенням солі і Н2

Записуємо реакції:

2СН3СООН + Zn  (СН3СОО)2Zn + Н2↑ (§ 26 ст. 168 зверніть увагу де може ставитися Ме у солі оргкислоти.

СН3СООН + Си → реакція не відбувається, Ме після (Н)

В таблиці позначте «+» чи «-« у властивостях кислот

б) У третю пробірку добавляємо кальцій оксид, що спостерігаємо? Чому? ( учні – оцтова кислота реагує з ОО та АОО).

Ви ( учні) диктуєте я записую реакцію:

     2СН3СООН + СаО → (СН3СОО)2Са + Н2О

Зробіть відповідні позначки «+» чи «-»   у порівняльній таблиці.

в) у 4-ту пробірку наливаємо луг добавляємо 1-2 краплі розчину індикатора фенолфталеїну( чому? Які зміни?) та добавляємо оцтову к-ту . Які зміни відбуваються і про що це свідчить? Записуємо реакцію:

2СН3СООН + КОН = СН3 СООК + Н2О   ст..169 §26

Зробіть відповідні позначки «+» чи «-»   у порівняльній таблиці.

 1. Взаємодія оцтової кислоти  з деякими солями:

Чи взаємодіє оцтова кислота з солями?

Зверніть увагу на ряд сили кислот у карточці-довіднику та спрогнозуйте властивості оцтової кислоти. Ряд сили кислот ( по цьому ряду кожна попередня кислота витісняє наступну кислоту):

Н2SO4;  НСl;  НNO3; H3PO4;  Н2SО3; СН3СООН; Н2СО3; Н2S;  Н2SiО3

Перевіряємо:

а) в першу пробірку наливаємо р-н Na2SO4

б) в другу наливаємо  р-н Na2CO3

До обох по черзі пробірок  добавляємо СН3СООН. Що спостерігаємо?  Чому? (Висновок. Оцтова кислота реагує лише з деякими солями слабкіших кислот) Зробіть відповідні позначки у таблиці та запишіть хімічну реакцію.

а) СН3СООН + Na2SO4 реакція не відбувається

б) СН3СООН + Na2СO3CН3СООNa + СО2↑ + Н2О

 

 

3. Специфічні реакції оцтової кислоти:

а) взаємодія оцтової кислоти з спиртами з утворених естерів (RCОOR або RCОOR1) та води (реакція етерифікації)

СН3СООН + СН3ОН → СН3СООСН3 + Н2О

                                      Метиловий естер

                                      Оцтової кислоти (або метилацетаноат)

Згадайте, чи мінеральні кислоти реагували із спиртами? Зробіть відповідні відмітки у таблиці.

 

б) галогенування каталітична реакція заміщення гідрогена на галоген біля альфа-карбону

Чи характерна така реакція неорганічним кислотам?  Зробіть помітки.

Ця реакція ланцюгова: по черзі можуть всі гідрогени заміститись на НаL.

 

СН3СООН + Cl2 → СН2( Cl )СН3СООН + НCl  

                                альфа-хлорацетат

4.Реакція горіння Які продукти утворюються під час реакції горіння органічної сполуки? Запишіть реакцію розставте коефіцієнти  

СН3СООН + 2О2 → 2СО2↑ + 2Н2О

Отже, який можна зробити висновок стосовно властивостей оцтової кислоти? (Учні роблять висновки: - Оцтова кислота має подібні і відмінні властивості з мінеральними кислотами. Кислота слабка але сильніша за карбонатну і силікатну, тому витісняє їх під час взаємодії з їх солями. Подібні властивості оцтової кислоти з неор кислотами: вз з Ме, ОО та АОО, основами, солями, відмінні – горіння, етерифікації, галогенування.)

ІУ. Етап закріплення нового матеріалу.

Завдання №1. в четвірках ( по партах)

Знайдіть відповідну пару реакції (реагенту – продукт) (1-2 хв):

І гр. 2СН3СООН + Мg →?

а) → (СН3СН2СОО)2Мg + Н2

б) → (СН3СОО)2Мg + Н2О

в) → (СН3СОО)2Мg + Н2

г) → (СН3СОО)2Са + Н2

д) → (СН3СОО)2Мn + Н2

 

ІІ гр.   СН3СООН + С2Н5ОН →?

а) → СН3СН2СОО-С2Н5 + Н2О

б) → CН3СОО-СН3 + Н2О

в) → СН3СОО- С2Н5 + Н2О

г) → СН3СОСН3 + Н2О

д) СН3СООС3Н7 + Н2О

 

ІІІ гр. СН3СООН + Li2СО3→?

а) →СН3СООК + СО2↑ + Н2О

б) → СН3СН2СООLi + СО2↑ + Н2О

в) → СН3СООLi + СО2↑ + Н2О

г) → СН3СООLi + Н2SO3

д) СН3СООNa + СО2↑ + Н2О

 

ІУ гр.. 2СН3СООН + Са(ОН)2 →?

а) → (СН3СОО)2Ва + Н2О

б) → (СН3СОО)2Са + Н2

в) → (СН3СОО)2Са + Н2О

г) → (СН3СОО)2 Sr + Н2О

д) → (СН3СН2СОО)2 Са + Н2

***(Відповідь у всіх варіантах – в) )

 

Завдання №2.(робота в парах)

Знайдіть та виправте помилку( 1-2хв):

Іпара:   СН3СООН + ВаОН = (СН3СОО)2Ва + Н2

                                              Барій пропіанат

ІІпара:  СН3ООН  + КСО3 = СН3СООК + SО2 + Н2О

                                              Кальцій ацетат

(відповідь на заготовках:

Іпара:   2СН3СООН + Ва(ОН)2  =  (СН3СОО)2Ва + 2О

                                                        Барій ацетат

ІІпара:  2СН3СООН  + К2СО3 = 2СН3СООК + СО2 ↑ + Н2О

                                                   Калій ацетат

Завдання №3. Розвяжіть логікони. Робота 2-ма рядами.

Виберіть відповідний реагент з логікона  та напишіть  2 реакції розставивши коефіцієнти та назвавши продукти:

 

 

              1.                                               

                                                           ВаО

2.

 

 

 

СН3СООН                                                                                            ?

 

 

 

                                                                 ?

 1.                           2.

 

 

 РЕАГЕНТИ:          СН4;     СН3СООН;      NаОН     

 

 

Завдання №4. Робота 2 рядами.

З якими речовинами буде реагувати оцтова (етанова кислота):

І. а) Аg ;   б) Сl2 ; t; kаt;    в) С3Н6;    г) С3Н7ОН;    д) Lі;

2. а) СаСО3;    б)С2Н6;    в) О2;     г) К;      д) ВаSО4;

Написати відповідні реакції,   розставити коефіцієнти,   назвати продукти.

Завдання №5. Задача (робота класом)

Яка маса солі утвориться,  якщо в реакцію вступила оцтова кислота з алюмінієм масою 54 г.

У. Етап релаксації та контрольно-оцінювальний.

Що найбільше вразило вас на цьому уроці? Чи задоволені ви своїм результатом розуміння, засвоєння ХВ оцтової к-ти? Чи подібні ХВ етанової к-ти до неоргкислот? Які специфічні реакції проявляє оцтова к-та?

Найкраще працювали такі учні…, непогані результати мають такі учні …, більше приділити увагу вивченню теорії таким учням…

УІ. Етап підсумок уроку та  домашнє завдання.

 • *Параграф 26       впр№ 8-11     ст. 171-172.
 • ** Параграф  26   впр№ 8-16     ст. 171-172 .

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
25 грудня 2018
Переглядів
790
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку