Розробка уроку на тему «Discovery - Відкриття»

Про матеріал
«У 1492 році Колумб переплив блакитний океан». Цей маленький вірш учать багато американських дітей, щоб запам’ятати дату, коли Христофор Колумб «відкрив Америку».
Перегляд файлу

Discovery - Відкриття

 “In 1492 Columbus sailed Ocean Blue”.

This little rhyme many American children learn to remember the date when Christopher Columbus “discovered” America.

Was Christopher Columbus really the first person to discover the continent and return home to tell about it?

Probably not, but he was the first to re-turn to Europe and tell all about what he believed to be a new route to Asia.

Most people in Columbus’ days thought that the earth was flat, and they did not believe that a route to the India across the Atlantic would be shorter and safer than a route around Africa.

He did not have the money to buy ships and hire sailors.

At first Columbus asked the king of Portugal to pay for his voyage.

The king asked his advisers, and after their report he denied to help Columbus.

Then Columbus travelled to Spain to ask Queen Isabella and King Ferdinand for help.

Six years later Isabella gave Columbus three caravels: the Santa Maria, the Nina, and the Pinta.

Columbus’s crew last saw land on the eastern horizon on the 9th of Septem-ber, 1492.

On the 12th of October, 1492, when everybody was very tired and anxious, the lookout on the Pinta saw something like a white cliff shining in the moonlight.

Columbus named the land he had reached San Salvador.

He thought they landed in Asia.

On the 15th of March, 1493, Columbus was back to Spain with two of his ships.

He brought parrots, an alligator, a few pieces of gold jewelry, some unusual plants, and six American Indians.

 «У 1492 році Колумб переплив блакитний океан».

Цей маленький вірш учать багато американських дітей, щоб запам’ятати дату, коли Христофор Колумб «відкрив Америку».

Чи був Колумб дійсно першою людиною, що відкрила континент і повернулася додому, щоб розповісти про нього?

Можливо, ні, але він був першим, хто повернувся в Європу і розповів усім про новий шлях, як він сподівався, в Азію.

Більшість людей у часи Колумба думала, що земля плоска, і не вірили, що шлях в Індію через Атлантику буде коротшим і безпечнішим, ніж шлях навколо Африки.

У нього не було грошей, щоб купити кораблі і найняти екіпаж.

Спочатку Колумб попросив короля Португалії оплатити його подорож.

Король запитав своїх радників і після їхньої доповіді відмовив Колумбу в допомозі.

Потім Колумб поїхав в Іспанію і звернувся по допомогу до королеви Ізабелли і короля Фердинанда.

Через 6 років Ізабелла дала Колумбу 3 каравели: «Санта-Марію», «Ніну» і «Пінту».

Востаннє екіпаж Колумба бачив землю на східному обрії 9 вересня 1492 року.

12 жовтня, коли всі були дуже стомлені і стурбовані, кормовий на Пінті побачив щось схоже на білу скелю, що виблискує у світлі місяця.

Колумб назвав землю, якої вони досягли, Сан Сальвадор.

Він думав, що висадився в Азії.

15 березня 1493 року Колумб повернувся в Іспанію з двома кораблями.

Він привіз папуг, крокодила, золоті прикраси, незвичайні рослини і 6 американських індіанців.

Questions:

1. Who financed Christopher Columbus’s expedition?

2. For how long did Columbus travel?

3. What continent did Columbus think he had reached?

4. How many ships did Columbus return with?