13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Розробка уроку на тему «Механічна робота»

Про матеріал
Мета уроку: навчальна - розкрити фізичний зміст поняття роботи розвивальна – формувати в учнів вміння користуватися науково-популярною літературою та виявлення творчих здібностей при розв’язуваннні вправ; виховна – виховати трудолюбивість, точність і чіткість при відповідях і розв’язуванні завдань та навчити дітей «бачити» фізику навколо себе
Перегляд файлу

План-конспект уроку фізики  _________

в 10 класі

Тема. Механічна робота

 Мета уроку:

навчальна - розкрити фізичний зміст поняття роботи

 розвивальна – формувати в учнів вміння користуватися науково-популярною  літературою та виявлення творчих здібностей при розв’язуваннні вправ;

 виховна – виховати трудолюбивість, точність і чіткість при відповідях  і    розв’язуванні завдань та навчити дітей «бачити» фізику навколо себе

 Тип уроку: комбінований

 

 

План уроку

Контроль

знань

15 хв

Самостійна робота № 8 «Імпульс. Закон збере­ження імпульсу»

Демонстрації

5 хв

 1. Обчислення роботи в результаті переміщення бруска горизонтальною поверхнею.
 2. Обчислення роботи під час підйому вантажів на різну висоту

Вивчення

нового

матеріалу

20 хв

 1. Що таке механічна робота?
 2. Робота різних сил

Закріплення

вивченого

матеріалу

5 хв

 1. Тренуємося розв’язувати задачі.
 2. Контрольні запитання

 

Хід уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Що таке механічна робота?

Ми дуже часто використовуємо поняття «робота» в повсякден­ному житті. Роботою називають і підйом цебра з колодязя, і достав­ку продуктів з магазина, і розв’язування складної задачі. Згадаємо, що загальноприйняте поняття «робота» відрізняється від поняття «механічна робота». Наприклад, у процесі підняття вантажу на ви­соту Л поняття механічної та «біологічної» роботи збігаються.

Якщо ми просто тримаємо в руках певний вантаж і не пересу­ваємося, то ми виконуємо певну біологічну роботу при скороченні м’язів. З механічної точки зору, ніякої роботи тут не відбувається, тому що відсутнє переміщення.

Про механічну роботу говорять тоді, коли тіло змінює своє по­ложення в просторі під дією сили.

^ Якщо сила спрямована під кутом а до переміщення тіла, то робота

^ Робота сили дорівнює добутку модуля сили на модуль перемі­щення й на косинус кута між напрямом сили й напрямом пере­міщення.

Одиницею вимірювання роботи в СІ є джоуль (Дж):

^ один джоульце робота, яку виконує сила ві Не процесі пере­міщення тіла на 1 му напрямі дії сили:

 1. Дж = 1 Н*1 м.

З формули для роботи випливає, що робота може бути позитив­ною, дорівнювати нулю й бути негативною, залежно від того, який кут становить напрям сили з напрямом переміщення:

А >0, якщо α <90°;

А = 0, якщо α = 90°;

А<0, якщо α >90°.

 1. Робота різних сил

Робота сили тяжіння

Обчислимо роботу внутрішніх сил системи, що складається із Землі й піднятого над поверхнею Землі тіла.

Якщо тіло падає з певної висоти, напрям сили тяжіння збіга­ється з напрямом переміщення. При цьому під час руху тіла вниз робота сили тяжіння позитивна. Якщо тіло масою т падає з висо­ти й, то робота сили тяжіння дорівнює:

Під час руху тіла вгору сила тяжіння вже спрямована проти­лежно переміщенню, тому в цьому випадку робота сили тяжіння негативна. Отже, у разі підйому тіла масою т на висоту Л робота сили тяжіння дорівнює:

Робота сили пружності

У разі зменшення деформації пружини сила пружності, що діє з боку пружини, спрямована так само, як переміщення, тому робо­та сили пружності позитивна.

Із закону Гука випливає, що в разі зменшення деформації пру­жини до нуля, модуль сили пружності зменшується до нуля, тому середнє значення сили пружності дорівнює:

У разі збільшення деформації пружини сила пружності, що діє на тіло з боку пружини, спрямована протилежно деформації.

У цьому випадку робота сили пружності негативна.

Робота сили тертя ковзання

Сила тертя ковзання завжди спрямована протилежно напряму швидкості, а отже, і переміщенню тіла, тому робота сили тертя ков­зання завжди негативна.

Запитання до учнів під час викладу нового матеріалу

 1. У яких випадках робота позитивна? негативна? дорівнює нулю?
 2. Морем пливе корабель. Чи виконує при цьому роботу сила тя­жіння?
 3. Чи виконує роботу сила тяжіння, що діє на супутник, який ру­хається навколо Землі коловою орбітою?
 4. Позитивну чи негативну роботу виконує сила тяжіння, коли тіло ковзає вниз похилою площиною?
 5. Яку роботу — позитивну чи негативну — ми виконуємо, розтягу­ючи пружину? Яку роботу виконує при цьому сила пружності?

 

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Тренуємося розв'язувати задачі
 1. Ліфт масою 300 кг піднімається на ЗО м, а потім повертається назад. Яку роботу виконує сила тяжіння, що діє на ліфт під час руху вгору? під час руху вниз? протягом усього шляху?
 2. Людина йде берегом і тягне проти течії на мотузці човен, при­кладаючи силу 200 Н. Кут між мотузкою й берегом становить 30°. Яку роботу виконує людина, переміщаючи човен на 5 м?
 3. Під дією сили 5 Н пружина розтяглася на 2 см. Яку роботу вико­нала зовнішня сила внаслідок розтягання цієї пружини на 5 см?
 1. Контрольні запитання
 1. Тіло кинули вертикально. Яким є знак роботи сили тяжіння:

а) під час підйому тіла;

б) під час його падіння?

 1. Позитивну чи негативну роботу виконує сила тертя, що діє на санчата, коли їх тягнуть по схилу гори? коли ними з’їж­джають з гори?
 2.    Чи залежить значення роботи сили тяжіння від довжини про­йденого тілом шляху? від маси тіла?
 3.    Яку роботу — позитивну чи негативну — виконує сила пруж­ності під час стискання пружини? під час повернення пружини в недеформований стан?

V. Домашнє завдання

 1.    П.: § 34.

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
Додано
1 квітня 2020
Переглядів
257
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку