Розробка уроку в 10 класі на тему "Пріони. Хвороби викликані пріонами".

Про матеріал

Розробка уроку – відкриття на тему: «Пріони. Хвороби, викликані пріонами», може бути використана при вивченні теми 1: «Біорізноманіття». Матеріали уроку містять інформацію про особливу неклітинну форму життя – пріони, їх будову,життєві форми; особливостіпріонниххвороб людей і тварин, про ризики зараження пріонними інфекціями. В учнів також формуються вміння застосовувати знання для профілактики хвороб, викли-канихпріонами.

Перегляд файлу

                                                              Урок – відкриття  в 10 класі.

Тема: «Пріони. Хвороби, викликані  пріонами.

Мета: - сформувати поняття про особливу неклітинну форму життя – пріони,  їх  будову,

                 життєві форми; особливості пріонних хвороб людей і тварин;

              - забезпечити засвоєння учнями знань щодо ризиків зараження пріонними інфекція-

                ми;

              - формувати вміння застосовувати знання для профілактики хвороб, викликаних

                 пріонами;

              - розвивати пізнавальні, інтелектуальні, творчі та комунікативні здібності;

              - формувати вміння порівнювати, аналізувати, робити висновки;

              - виховувати дбайливе ставлення до власного здоровя й здоровя оточуючих;

              - виховувати цілеспрямовану, зорієнтовану на успіх особистість, яка здатна на

                співпереживання та співчуття, на творіння добра.

Тип уроку: урок формування нових знань.

Методи навчання: бесіда, робота з підручником, додатковою літературою, інтернет –

                                         ресурсами, відеоматеріалами, опорним конспектом, використання

                                         прийомів: «проживання», «крісло Автора», робота в малих групах.

 

                                                      Хід  уроку.

І. Актуалізація опорних знань.

        Здрастуйте, діти!  Кожен ваш день починається зі школи і так влаштоване життя, що не

ходити до школи ви не можете, тому за роки навчання у вас склалося до школи певне став-

лення.  

Відомий польський педагог Януш Корчак про школу сказав так: «Школа добра, вона дозво-

ляє людині довго і багато думати про різні речі. Одне дізнаєшся з географії, інше – з приро-

дознавства, третє – з історії. І сам не чекаєш, як все це може стати в нагоді, коли думаєш».

Януш Корчак назвав школу доброю тому, що  « вона дозволяє людині довго і багато думати

про різні  речі».

 

     Отже,  давайте подумаємо і  згадаємо, що нам вже відомо.      

- Що ховається під термінами «вірус», «вірусологія»?

- Як ви розумієте вираз: «Віруси – це погані новини в упаковці з білка»?

- Які нуклеїнові кислоти є генетичним матеріалом вірусів?

                            - Пояснити дивне на перший погляд, висловлювання Вільяма Стенлі:

                              «Вірус – істота з якостями речовини і речовина з якостями істоти».

                            - Що ви можете сказати щодо історії відкриття вірусів?

 

- Які клітини – рослинні чи тваринні – більш уразливі для вірусів і чому?    

- Білки, які синтезуються в клітині після проникнення вірусу для активації системи імунітету?

                              «Пріони» - термін, запропонований в 1982 р. Стенлі Прузінером

                              (англ. prion від protein – «білок»)

                               «Пріон – невідомий білок – вбивця»

Саме тому сьогодні у нас з вами урок – відкриття. (Тема уроку ,зошит).

Війни, спустошливі епідемії чуми і холери, стихійні лиха стали надбанням історії. І ось тепер

у  ХХІ столітті, у людства  зявився новий виклик – пріони. Що це таке, чим вони загрожують

людству та чому пріонами так цікавляться вчені всьго світу?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності, постановка мети та завдань уроку.

      Маршрут нашого уроку буде проходити через події, на які в реальному житті пішло багато

років і відкрити нам треба буде наступне:

- Будова та життєві форми пріонів;

- Пріонні інфекції.

- Причини виникнення пріонних хвороб у людини;

- Чи треба про це знати?

- Довести, що пріони – малі винуватці великого лиха.

       Лейтмотивом нашої подальшої роботи я обрала слова Л.Пастера: « Відкриття приходить

лише до тих, хто готовий до їхнього розуміння».

Працювати ви будете з матеріалом підручника  і протягом уроку складати опорний

конспект.

 

ІІІ. Вивчення  нового  матеріалу.

   1.   Як же все починалось?  (Повідомлення  учнів).

 а) 20-і роки минулого сторіччя. Німецький невропатолог Ганс Герхард Крейтцфельдт

спостерігав  в своїй клініці одну пацієнтку. На початку хвороби в неї була порушена чутли-

вість в руках та ногах, швидко прогресували розлади памяті, нервової діяльності, слабо-

умство. Хвора все частіше втрачала свідомість, а через декілька місяців померла від розла-

дів дихання та серцевої діяльності.

Через декілька місяців лікар Альфонс Марія Якоб з Гамбурга зіткнувся з трьома аналогічни-

ми  пацієнтами. Хворі також страждали від розладу нервової діяльності, ковтання, не усві-

домлювали, що відбувається навкруги і згодом помирали. Під час розтину Якоб побачив

явище, яке раніше лікарям спостерігати не доводилося, - уражен у хворих був тільки мозок –

масова загибель клітин сірої речовини. Більше ні в жодному органі не було зафіксовано

патологічних змін.

На честь двох вчених хвороба отримала назву – хвороба Крейтцфельдта – Якоба. Вона є

найпоширенішою пріонною хворобою людей і становить 85% серед усіх пріонних інфекцій

людини. В ті далекі роки вірусологія як наука знаходилась ще в зачатковій стадії, тому хво-

роба тривалий час залишалася в забутті.

 б)   Подальші відкриття  пов’язані  з  ім’ям  Данієля Гайдушека, який у 60-х роках досліджу-

вав хворобу «Куру» (в перекладі з місцевого діалекту – «смерть, що сміється»).(відео )

 Симптоми-прогресуюче порушення координації рухів, супроводжуване приступами безпри-

 чинного сміху, постійна посмішка, завжди закінчується летальним результатом. Куру –пріон-

 на хвороба жителів Нової Гвінеї, практикуючих канібалізм (поїдання тіл, мозку мертвих ).

  в)    У 1979р. лікарем Ігнаціо Ройтером зафіксована рідкісна спадкова хвороба – фатальне

сімейне безсоння. Поверхневий сон і передчасне пробудження не поповнюють запасу енер-

гії. Зранку людина почувається втомленою і розбитою. Хворий страждає від важкого безсон-

ня, що поєднується з панічними атаками і фобіями. Через чотири місяці у пацієнта почина-

ються галюцінації, через півроку людина втрачає дар мови, не реагує на зовнішні подразни-

ки, хвороба – невилікована.

 - Отже, найбільш відомими пріонними інфекціями людини є…(?)   (Опорний конспект)

 

   г)   Пріонні хвороби вражають як людей, так і тварин. Це:

 - скрепі, або сверблячка овець;

 - коровячий сказ.                               - Чим вони небезпечні для людини?

При хворобі «скрепі» вівці стають надмірно рухливі, чухаються об огорожу, дерева, а потім

починають  кусати одна одну.  Хвора на «коровячий сказ» тварина відбивається від стада,

різко реагує на світло, звук, дотик, втрачає вагу, загалом поводиться як тварина, заражена

вірусом сказу. Звідси і побутова назва – коровячий сказ. Це захворювання виникло в 1986р.

у Великій Британії. Причиною стало додавання в корм корів мясо – кісткового борошна, ви-

готовленого з туш овець, уражених «скрепі». Ця хвороба викликала велике занепокоєння .

- Як ви гадаєте, чому?

    2.   Які ж вони – винуватці цих хвороб?    (відео).

Пріони – це…(?) Дайте визначення, користуючись матеріалом підручника.

Це особливий клас інфекційних агентів, представлених білками, які не містять нуклеїнових

кислот.        (Опорний конспект).

Пріонні білки існують у двох просторових конформаціях: нормальній і патогенній. В здоро-

вому  організмі всі пріони складаються одним, так званим штатним способом із переважан-

ням альфа - спіралей. Але, якщо ці      - спіралі розгортаються й складаються новим способом

–з переважанням бета - складок, то це викликає перетворення нормального пріону в

патогенний.

(Порівняти зображення на слайді з малюнками в підручнику , визначити нормальний та

патогенний пріон).   

Як тільки пріон зі зміненою структурою доторкнеться до нормального пріона, він викликає

в ньому аналогічні зміни, тобто перетворює на свою копію.

Патогенні пріони мають здатність склеюватися між собою та утворювати скупчення. Спочатку

вони  накопичуються всередині клітини, потім виходять на поверхню й там утворюють так

звані білкові бляшки, через які нервова клітина гине. Саме тому в мозку хворих виявлені чис-

ленні пустоти, через них нервова тканина стає схожою на губку. Отже, хвороба й отримала

назву… (?)     (Губчаста енцефалопатія).

 Найгірше те, що враже ний нейрон заражає  сусідні  й пріонна інфекція поширюється по всій

нервовій системі.  Розпізнати мозок здорової і хворої людини  (на слайді).

    3.  Яким чином людина  може захворіти на пріонну інфекцію?

Враховуючи все те, що ми з вами вже відкрили, які ваші припущення щодо причин виник-

нення пріонних хвороб у людини? (можна скористатися   допомогою  підручника).

   Шляхи зараження:     (Опорний конспект).

     - Вживання в їжу м’яса хворих тварин, молока та виробів з нього.   Чи дійсно це так?

      - Спонтанна трансформація нормального пріона на патогенний в організмі людини. (Хво-

роба виникає як би ні звідки.Тобто, жила собі людина, раптом взяла і захворіла. Це відбу-

вається спонтанно під впливом якихось поки що невстановлених причин.  В майбутньому це

може бути вашим відкриттям.

Визначити, які ще можуть бути причини інфікування.

     - Спадкові пріонні захворювання пов’язані з мутаціями генів.

     - Контакт тканин з матеріалом, що містить пріони (хірургічні інструменти, кров).

Тож, давайте озвучимо наш опорний конспект.

Зараження відбулося з вини недбалих медичних працівників, що дуже прикро. Кожний фа-

хівець  повинен сумлінно ставитися до своєї справи, особливо коли від  його роботи  зале-

жить життя і здоровя інших людей.

     4. Мені здається, що саме  (учень)  буде гарним лікарем, бо в неї є мета, а головне –

вона добра, чуйна, що дуже важливо для людей цієї професії.

Наше почесне «Крісло автора» сьогодні займе лікар-вірусолог (учень).   Вона допоможе нам

дізнатися дещо більше про цих маленьких винуватців великого лиха. Ви можете задавати їй

питання, а вони повинні виникнути.

     Вчитель. Кількість померлих від  пріонних  хвороб поки налічує сотні. Здавалося, це не ду-

же вагома кількість, якщо порівнювати її з мільйонами інших діагнозів, то все-таки є привід

досліджувати саме ці захворювання, чому?

     Лікар.  Цікавою загадкою виявилась відсутність імунної реакції організму хворих. При зви-

чайних вірусних хворобах в організмі людини синтезується інтерферон, що викликає утво-

рення антитіл. При пріонних хворобах скільки ми не намагались виявити хоч будь-які озна-

ки антитіл, нас посягала невдача.

Ще особливо привернув нашу увагу довгий інкубаційний період – десятки років, у Куру –

до 30.

     Вчитель. Дякую. Мясо – така знайома кожному харчова сировина, а виявляється, що

смертельні хвороби  повязані з вживанням саме яловичного  мяса.

Тож   до вас, шановний лікар, запитання: «Чи можна встановити наявність або відсутність

смертоносних пріонів у мясі?»

   Лікар.  Дякую за запитання. Встановити наявність пріонів у  мясі можуть виключно мікро-

біологічні дослідження, які вповноважені проводити спеціалісти ветеринарної медицини.

М’ясо та інші продукти забою, імпортовані з інших країн, обов’язково підлягають повторній

ветсанекспертизі в Україні. Ветеринарне клеймо має бути на кожному шматку  мяса, відби-

ток має бути чітким.

    Вчитель.  Те, що людина може заразитися вживаючи в їжу мясні продукти, вказує на стій-

кість пріонів  до дії ферментів травного тракту.

    Лікар.  Так, безперешкодно проникаючи через стінку тонкого кишечника, пріони  потрап-

ляють в центральну нервову систему.

    Вчитель.  Поряд з найважливішою потребою в їжі, повітрі, воді, одязі, не менш вагомою є

потреба в безпеці.  Тож наступне питання: «Чи можна якось ліквідувати пріони за допомо-

гою високої температури, засобів дезінфекції?»

     Лікар.  Дякую, питання дуже актуальне. Справа в тому, що пріони стійкі до впливу високої

температури. Вони витримують температуру +134 упродовж 18 хвилин. Звичайні методи де-

зінфекції теж не руйнують їх, а діють лише дуже обмежено. Не впливають на пріони також

іонізуюче, ультрафіолетове чи мікрохвильове випромінювання.

    Вчитель.  Дякуємо.  Захворювання смертельні, ліків від них поки що не запропоновано і

все ж таки навіщо організм синтезує пріони, яку він відводить для них роль?

Це відкриття я пропоную зробити вам самостійно. Добре, якщо ви скористаєтесь не тільки

матеріалом підручника і напишете міні-твір: « Декілька слів на захист пріонів», а може хтось

не схоче їх захищати, тоді ваші аргументи «проти».

     5. Зараз я пропоную вам гру-руханку. Зібрати як змога більше підписів однокласників

(кожен пише своє імя). По моєму сигналу закінчуємо. Уявимо, що той у кого був аркуш з

поміткою      - хворий на виліковану хворобу – запізнюватися на перший урок. Всі, у кого на

аркуші є його ім’я – теж захворіли.  А у кого на аркуші помітка        - має стійкий імунітет до

цієї хвороби. На жаль у випадках пріонних хвороб імунітет не виробляється, але ми знаємо,

що кращий рецепт – це знання.

Сподіваюсь, що знання, здобуті сьогодні на уроці допоможуть вам реально оцінювати ризи-

ки  сучасного світу та сприятимуть виробленню безпечної поведінки у побуті, адже ви ще

дуже молоді і у вас попереду все життя.

 Хвороби про які ми сьогодні говорили, найчастіше вражають літніх людей.  

Ваші коментарії, будь ласка.

  ІY. Закріплення  учбового  матеріалу.

     Повертаємось до початку нашого уроку. Навіщо такі видатні вчені як Івановський Д.Й.,

Стенлі Прузінер присвячували своє життя науковим пошукам, які тепер нам можуть бути

відкриті протягом декількох уроків?

Згадаємо все, що знаємо про віруси та пріони і визначимо риси подібності між ними та чим

вони відрізняються.  Робота в групах: з переліку ознак вибрати спільні для вірусів та пріонів,

а також ознаки за якими вони відрізняються.

                         ВІРУСИ                                                                            ПРІОНИ

                                               - Неклітинні форми життя.

                                               - Мають ультрамікроскопічні розміри.

                                               - До їх складу входять білки.

                                               - Здатні до самовідтворення.

                                               - Викликають захворювання.

 

        - Містять ДНК, РНК.                                                             - ДНК, РНК.

        - Чутливі до дії іонізуючого та ультра-                           - Не можна знищити традиційними

           фіолетового випромінювання.                                        способами  дезінфекції.

        - Формування імунітету.                                                     - Імунітет відсутній.

                                                                                                          - Інкубаційний період може бути

                                                                                                             декілька років.

 

 

 

 

 А тепер я хочу вас запитати:    

   - Над чим замислилися?

   - Що вразило?

   - Що змусило хвилюватись?

       У природі ми звязані з усім живим. Як казав  Екзюпері: «Усі ми пасажири одного корабля

під назвою Земля, а отже пересісти з нього немає куди».

Все в нашому світі від вірусу до клітини, від зеленого листа до біосфери, від людини до зір-

ки – побудовано по загальним законам. Коли пізнаєш ці закони, розумієш, що світ влаштова-

ний дивно, красиво, а ти – звичайна людина, здатна побачити це, спробувати зрозуміти і

своє життя теж будувати по правильним і красивим законам.

Який же нам потрібен світ, в якому світі хотіли б жити ви? Щодо мене, то мені дуже подоба-

ється такий світ і я хочу вам його подарувати. (Відео: «Мир, который нужен мне»). 

  Y. Домашнє завдання: - вч. відповідний параграф у підручнику;

                                               - опанувати опорний конспект;

                                               - міні-твір: «Декілька слів на захист пріонів».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

docx
Додано
10 вересня 2018
Переглядів
2571
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку