10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Розробка уроку з англійської мови для 8-го класу "London's attractions"

Про матеріал

Дана розробка допоможе узагальнити лінгвокраїнознавчий матеріал по темі: «Визначні пам'ятки Лондона»,поглибити і розширити знання по темі, вдосконалити вміння і навички практичного володіння англійською мовою за цією темою з усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма.

Перегляд файлу

Урок англійської мови в 8-му класі “London attractions”

Тема уроку: London's  most famous places of interest

Цілі уроку: 

-узагальнити  лінгвокраїнознавчий матеріал по темі: «Визначні пам’ятки Лондона»;

-поглибити і розширити знання по темі;

-вдосконалювати вміння і навички практичного володіння англійською мовою за цією темою з усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіюванню, говорінню, читанню та письму;

 -підвищувати інтерес до вивчення англійської мови.

План уроку:

1.Повідомлення теми і цілей уроку:  

Dear boys and girls!I am glad to see you at our lesson. Today we have an unusual   but very useful and interesting    lesson : a trip. Today well talk about London, about its sights, about famous people and  interesting facts.

The theme of our lesson is «London attractions» (на дошці).

2.Фонетична зарядка:

Lets listen, repeat and read the words.

Аудіювання (T-CL) та читання (P1, P2,P3) лексичних одиниць уроку (слова представлено на дошці на різнокольорових папірцях для стимуляції уваги).

Buckingham Palace , an official residence , Queen Elizabeth, Green Park, Tower of London,   the Crown Jewels, the National Gallery, St. Martin-in-the-fields and Admiralty Arch, Trafalgar Square, an artificial lake Serpentine, Hyde Park, St. Paul's Cathedral, the British Museum, Ancient Egypt, the London Eye, Christmas , Oxford Street, Europe, Westminster Abbey, a Gothic church, the House of Commons and the House of Lords, Big Ben, Stonehenge, a prehistoriс monument.  

(All these words are related to the history of London.)

3.Розвиток навичок говоріння, читання.

( Презентація в форматі Micrоsoft Power Point “London attrections”) 

Короткі розповіді учнів про визначні місця Лондона (після  показу відповідних слайдів  учні повинні згадати визначне місце в Лондоні , фотографію якого вони бачать на слайді,  потім вони його називають (правильну назву можна прочитати на наступному слайді)   та розповідають (говоріння) про нього те, шо їм відомо. Читання: достовірність повідомлень перевіряється за допомогою відповідних слайдів з доступно представленою інформацією. 

До роботи задіяні всі учні класу (повідомлення, називання визначних місць, читання інформації на слайдах).

4.Граматичний тест (письмо).

Teacher: The next task is a grammar test about the Tower of London.

You should use Present Simple Passive or Past Simple Passive (На дошці з’являється формула часів). Завдання виконується на  окремих аркушах паперу, де в  вільних місцях  потрібно вставити дієслова в правильній формі та в відповідному часі.  Клас ділиться на групи   по 4 учня, бажаючі виконують завдання індивідуально.

 

Present Simple Passive

is (are) +V2

 

or

 

Past Simple Passive

was (were) +V2

 

The Tower of London

The Tower of  London ____________ (build) by William the Conqueror in 1078 as a castle and palace. Since that time it _____________(expand) to its present size, and____________ (use) as an Armoury, a zoo, a royal mint, a prison, and a museum. At the time when it was a prison a lot of people___________ (lock) in the Tower for their religious beliefs or suspected treason. Anne Boleyn, Sir Walter Raleigh and Elisabeth the First_____________ (shut up) there, too. Spies__________ (imprison) in the Tower during both World Wars. Some of the prisoners_____________ (allow)   to walk in the grounds , live in comfortable rooms and receive visitors. Many convicted ___________( publicly /execute) on Tower Hill. They___________ (behead) with the block and ax, which __________(keep) and ___________(show) in the Tower Armoury now. The Jewel House__________ (situate) at the Tower. The collection of the Crown Jewels ____________(keep)  in it. Saint Edward’s Crown, the Imperial State Crown, and the royal sceptre ___________ (guard) there. Saint Edward’s Crown___________  (use) for the coronation ceremonies. 3000 precious jewels _____________(contain) in the Imperial State Crown. In 1671 a daring attempt __________(make) to steal the Crown Jewels by a man named Captain Blood.

5 Підведення підсумків уроку. Виставлення оцінок.

 Пояснення домашнього завдання: Write an e-mail to your friend telling him or her about the places of interest of Ukraine.