10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Розробка уроку з англійської мови "Моя сім'я"

Про матеріал
Даний файл містить у собі конспект уроку для 3-го класу (О.Карпюк), презентацію для смартдошки Smart notebook, окремо містить анімацію, яка використовується у презентації, роздатковий матеріал та малюнки, використані на уроці.
1.jpg
10.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.png
8.jpg
9.jpg
Перегляд файлу

C:\Users\Asus\Desktop\family-word-search-fun-activities-games_110647_1.jpgC:\Users\Asus\Desktop\family-word-search-fun-activities-games_110647_1.jpg

Перегляд файлу

Teacher \ Вчитель: Tatiana Serheevna Suleimanova \ Сулейманова Тетяна Сергіївна

Date \ Дата:

Form \ Клас: 3-А \ 3-А

Length of the lesson \ Тривалість уроку: 40 min. \ хв.

Topic \ Тема: Family \ Сім’я

Subsidiary topic \ Під.тема: The Sparks family. \ Родина Спаркс.

Main aim \ Основна мета: Fixing vocabulary, generalization of the studied material\ Закріплення лексики, узагальнення вивченого матеріалу теми».

Subsidiary aim \ Допоміжна мета: Develop speaking and listening skills \ Розвиток навичок аудіювання та говоріння

Personal aim \ Особиста мета: Timing \ Контроль часу виконання завдань

Anticipated problems and solutions \ Очікувані проблеми та шляхи їх подолання: some students are less good at speaking and listening, some tasks can be difficult for them to listen to and discuss. I`ll divide them into groups for oral activities. Also all students will have worksheets where they can score 9 points of 12 possible\ у деяких учнів можуть виникнути проблеми під час завдань пов’язаних з говорінням та аудіюванням. Я поділю учнів на групи для виконання усних завдань. Також, кожен учень отримає картку, де він зможе отримати 9 балів із можливих 12 за правильне виконання завдання.

Lesson Plan \ План уроку

Stages and time\

Етапи уроку та час

Stage aims\

Цілі етапу

Procedure\

Методика проведення

Interaction\

Взаємодія

Aids\

Допоміжні засоби

Lead-in\Ознайомлення з етапами уроку

 

2 хв.2 min.

To create interest in the topic\ виявити зацікавленість до теми уроку

Find out their mood (smiles` stickers) \

Виявити настрій учнів (смайлики)

W\C

Увесь клас

B.

Дошка

 

IWB

Інтерактивна дошка

 

Warm-up\Розминка

 

2 хв. 2 min.

Meet the topic of the lesson\ познайомитися з темою

Ask to describe pictures and name the topic of the lesson\ описати малюнки на слайді та назвати тему уроку

W\C

Увесь клас

IWB

Інтерактивна дошка

 

Phonetic drill \ Фонетична вправа

 

1 хв. 1 min.

Tongue Twister\Приказка

Teacher and children read the tongue twister\ Вчитель разом з учнями читають приказку

W\C

Увесь клас

IWB

Інтерактивна дошка

 

 

Aliens` game\ Гра з прибульцями

 

6 хв. 6 min.

Lexical drill\Лексична вправа

To give students worksheets for extra points; divide words into two columns «family» and «house»\ Роздати учням картки для додаткових балів; розподілити слова на дві колонки «Сім’я» та «Будинок»

W\C

Увесь клас

IWB\

Інтерактивна дошка

 

Worksheets \ Картки

Listening \ Аудіювання

 

3 хв. 3 min.

 

 

To develop listening skills\ Розвивати аудіювальні навички учнів

Listen to the text two times \ Прослуховування тексту два рази

S

Індивідуальна робота

IWB\

Інтерактивна дошка

 

Feedback \ The Field of Wonders Game

Зворотній зв'язок\ Гра «Поле Чудес»

 

6 хв. 6 min.

To check the understanding of the text \ Перевірити розуміння тексту

Students are divided into two teams and play the game, answer the questions, fill the worksheets\

Учні діляться на дві команди, відповідають на питання гри та заповнюють картки.

SS S

Робота у групах

 

IWB\

Інтерактивна дошка

 

Speaking\ Говоріння

 

 

 

3 хв. 3 min.

Develop speaking skills \ Розвивати навички говоріння

To describe pictures of Lilo and Stich cartoon, work with worksheets \ Описати малюнки з мультфільму «Ліло та Стіч», робота з картками

 

W\C

Увесь клас

IWB\

Інтерактивна дошка

 

Worksheets \ Картки

Feedback \ Worksheets

Зворотній зв'язок\ Робота з картками

 

5 хв. 5 min.

 

 

To check the understanding and level of proficiency in vocabulary \ Перевірити розуміння та рівень володіння лексикою

Do the crossword puzzle \ Виконати кросворд на кратці

S

Індивідуальна робота

Worksheets

Картки

Word cloud of mind map\ Інтелект-карта

 

5 хв. 5 min.

To do a group task for generalization of the studied material\ Виконати групове завдання для узагальнення вивченого матеріалу

Students write into mind map all the words connected with family\ Учні записують у інтелект-карту усі слова по темі «сім’я».

W\C

Увесь клас

 

Mind map\ Інтелект-карта

Class survey\ Опитування класу

 

2 хв. 2 min.

To do a group survey for checking their mood and impressions\ Виконати опитування учнів щодо виявлення їх настрою під кінець уроку та вражень

To work with smiles\Учні обирають той смайлик, який передає їх емоції під кінець уроку

W\C

Увесь клас

 

B.

Дошка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.gif
2.gif
3.gif
4.gif
5.gif
6.gif
zip
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
1052
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку