19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Розробка уроку з англійської мови на тему "Подорож"

Про матеріал
Даний файл містить у собі конспект уроку на тему "Подорож" для 4-го класу за підручником О.Карпюк (нова програма). Також ви знайдете презентацію до уроку, роздатковий матеріал, використані картинки, аудіофайли та окремо слайди презентації.
Перегляд файлу

Teacher \ Вчитель: Tatiana Serheevna Suleimanova \ Сулейманова Тетяна Сергіївна

Date \ Дата: 26.04.2018

Form \ Клас: 4-V \ 4-В

Length of the lesson \ Тривалість уроку: 40 min. \ хв.

Topic \ Тема: On the Move \ Подорож

Subsidiary topic \ Під.тема: Little Red Riding Hood`s quest. \ Квест Червоного Капелюшка.

Main aim \ Основна мета: Fixing vocabulary, Present Simple\ Future Simple\ Present Continuous tenses, prepositions and grammar construction «I want to» \ Закріплення лексичного матеріалу теми, повторення теперішнього та майбутнього простих часів, теперішнього тривалого часу, прийменників та граматичної конструкції «я хочу».

Subsidiary aim \ Допоміжна мета: Develop reading, speaking and listening skills \ Розвиток навичок читання, аудіювання та говоріння

Personal aim \ Особиста мета: Timing \ Контроль часу виконання завдань

Anticipated problems and solutions \ Очікувані проблеми та шляхи їх подолання: some students are less good at speaking and listening, some tasks can be difficult for them to listen to and discuss. I`ll divide them into groups for oral activities and give them easier tasks \ у деяких учнів можуть виникнути проблеми під час завдань пов’язаних з говорінням та аудіюванням. Я поділю учнів на групи для виконання усних завдань та надам їм завдання відповідного рівня.

Lesson Plan \ План уроку

Stages and time\

Етапи уроку та час

Stage aims\

Цілі етапу

Procedure\

Методика проведення

Interaction\

Взаємодія

Aids\

Допоміжні засоби

Lead-in\Ознайомлення з етапами уроку

 

2 хв. 2 min.

To create interest in the topic, set the aims of the lesson \ виявити зацікавленість до теми уроку, поставити цілі уроку

Familiarizing students with stages of the lessons and dividing them into groups \ ознайомлення учнів з етапами уроку, розділення учнів на групи

 

W\C

Увесь клас

B.

Дошка

 

Screen

Екран

 

 

Warm-up\Розминка

 

4 хв. 4 min.

Spidergram \асоціати-вний кущ

Teacher and students write all the words associated with «Travelling» on the board\ Вчитель разом з учнями пишуть на дошці усі слова пов’язані з темою «Подорож»

W\C

Увесь клас

B.

Дошка

 

Phonetic drill \ Фонетична вправа

 

2 хв. 2 min.

To repeat the pronunciation of the words \ повторити вимову лексичних одиниць

Teacher and students repeat words \ вчитель разом з учнями повторює слова  

W\C

Увесь клас

 

 

Little Red Riding Hood`s City Quest \ Міський квест Червоного Капелюшка

 

6 хв. 6 min.

Lexical drill\Лексична вправа

Working with map of the city students do the Little Red Riding Hood`s quest\ працюючи з мапою міста учні виконують квест Червоного Капелюшка

W\C

Увесь клас

B.

Дошка

 

Map of the city

Карта міста

Feedback \ Reading

Зворотній зв'язок\ Читання

 

3 хв. 3 min.

 

 

To check the understanding and level of proficiency in vocabulary \ Перевірити розуміння та рівень володіння лексикою

Filling the travelling passport \ Учні заповнюють паспорт подорожей та відмічають місця, які вони відвідали на уроці

S

Індивідуальна робота

Worksheets

Роздатковий матеріал

Listening \ Аудіювання

 

3 хв. 3 min.

To help to predict the next task and repeat lexical vocabulary «Countries»\ Допомогти учням прогнозувати наступне завдання та повторити лексичні одиниці теми «Країни»

Students listen to the audio tracks with different musical sounds and try to guess the country where it is from. Multiple choice task and answers are shown at the screen \

Учні слухають музичні аудіо файли та дивлячись на екран з варіантами відповідей намагаються вгадати країну походження представленої музики

W\C

Увесь клас

S

Індивіду-альна робота

Screen

Екран

 

Audio

Аудіо файл

 

Little Red Riding Hood`s Countries Quest \ Країнознавчий квест Червоного Капелюшка

 

 

 

10 хв. 10 min.

To practice fluency in speaking and use of the prepositions «by, on, with» \

Розвивати навички говоріння та практикувати використання прийменників

Students work in groups with individual maps of Europe and souvenirs, do the Little Red Riding Hood`s quest\ Учні у групах працюють з індивідуальними мапами Європи та сувенірами, виконують квест Червоного Капелюшка

SS S

Робота у групах

 

Map of Europe

Мапа Європи

 

Souvenirs

Сувеніри

 

 

Feedback \ Reading

Зворотній зв'язок\ Читання

 

3 хв. 3 min.

 

 

To check the understanding and level of proficiency in vocabulary \ Перевірити розуміння та рівень володіння лексикою

Filling the travelling passport \ Учні заповнюють паспорт подорожей та відмічають країни та міста, які вони відвідали на уроці

S

Індивідуальна робота

Worksheets

Роздатковий матеріал

 

Class survey\ Опитування класу

 

3 хв. 3 min.

To do a group survey for checking the completion of the task, to practice the construction «I want to visit»  \ Виконати опитування груп для перевірки виконання завдання, практикувати використання конструкції «Я хочу відвідати»

Students express their dreams and wishes\ Учні висловлюють свої мрії та бажання

W\C

Увесь клас

 

Map of Europe

Мапа Європи

 

Evaluation\Оцінювання учнів

 

1 хв. 1 min.

Groups evaluation\ оцінювання по групам

 

 

 

Hometask\ Домашнє завдання

 

1 хв. 2 min.

To give the hometask \ надати домашнє завдання учням

To make your travel route, draw it and describe it\

Створити маршрут подорожі, намалювати його та розповісти про нього

 

Screen

Екран

 

Feedback\ Зворотній зв’язок

 

 2 хв. 2 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

To allow students to share views \ Учні діляться своїм враженням від уроку

 

 

Students use the construction «I like\I dont like» \ Учні використовують конструкції «Мені подобається/не подобається»

W\C

Увесь клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу
Перегляд файлу тимчасово недоступний.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Little Red Riding Hood`s Trip

Номер слайду 2

A) 1) Scotland 2) Portugal 3) France B. 1) Ukraine 2) Brazil 3) Italy C. 1) Austria 2) Portugal 3) France D. 1) Italy 2) Spain 3) Austria

Номер слайду 3

Hometask. To make your travel route, draw it and describe it(Створити маршрут подорожі, намалювати його та розповісти про нього)

Перегляд файлу

                       


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.png
Перегляд файлу

 

TRAVELLING PASSPORT

 

D:\SCHOOL\ПОЛЕЗНЫЕ КАРТИНКИ\sistema-del-folleto-del-viaje-y-del-turismo-plantilla-de-la-revista-cartel-cubierta-de-libro-bandera-aviador-vector-83354679.jpg

Name___________________________________

Surname_________________________________

Age________

Your Country_____________________________

Visited countries: Belarus

                              Great Britain

                              Ukraine

                              Austria

                              Romania

                              Portugal

                              France

                              Germany

                              The USA

                              Italy

 

Visited cities:       Porto

                              Paris

                              Madrid

                              London

                              Lviv

                              Rome

                              Vienna

                              Barcelona

                              Milan

                              Warsaw                           _____

Visited places:      Café                                 _____

                              Gas station

                              Stadium                            _____

                              Zoo                                   _____

                              Farm                                 _____

                              Village                             _____

                              Playground

                              Supermarket

                              Fire house

                              School

                              Museum

                              Hospital

                              Bank                               _____

                              Park                               ______

                              Post office                     ______

                              Cinema                          ______

                              Police                             ______

                              Bus station                      ______

                              Pharmacy                        ______

 

TRAVELLING PASSPORT

 

D:\SCHOOL\ПОЛЕЗНЫЕ КАРТИНКИ\sistema-del-folleto-del-viaje-y-del-turismo-plantilla-de-la-revista-cartel-cubierta-de-libro-bandera-aviador-vector-83354679.jpg

Name___________________________________

Surname_________________________________

Age________

Your Country_____________________________

Visited countries: Belarus

                              Great Britain

                              Ukraine

                              Austria

                              Romania

                              Portugal

                              France

                              Germany

                              The USA

                              Italy

 

Visited cities:       Porto

                              Paris

                              Madrid

                              London

                              Lviv

                              Rome

                              Vienna

                              Barcelona

                              Milan

                              Warsaw                           _____

Visited places:      Café                                 _____

                              Gas station

                              Stadium                            _____

                              Zoo                                   _____

                              Farm                                 _____

                              Village                             _____

                              Playground                    

                              Supermarket

                              Fire house

                              School

                              Museum

                              Hospital

                              Bank                               _____

                              Park                               ______

                              Post office                     ______

                              Cinema                          ______

                              Police                             ______

                              Bus station                      ______

                              Pharmacy                        ______

D:\Открытый урок 4й класс\rome-italy.png

 

Картинки по запросу Paris France pics

D:\Открытый урок 4й класс\rome-italy.png

 

 

Картинки по запросу Paris France pics

 

zip
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
1224
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку