розробка уроку з фізики 10 клас "Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідне обґрунтування."

Про матеріал

На даному уроці учні розглянуть дослідне обґрунтування молекулярно-кінетичної теорії; розкриють значення молекулярних явищ і побачать їх практичне застосування.

Перегляд файлу

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідне обґрунтування.

 

Мета:  розглянути дослідне обґрунтування молекулярно-кінетичної теорії; розкрити значення молекулярних явищ і показати їх практичне застосування; заохочувати до розуміння основних понять; познайомити із величинами, що характеризують молекули , методами їх вимірювання.

Розвивати вміння систематизувати, встановлювати зв’язки нового з раніше вивченим; аналізувати навчальний матеріал; стисло та правильно висловлювати свої міркування та обґрунтовувати їхню правильність.

  Виховувати відповідальність, організованість, дисциплінованість, почуття колективізму.

 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

 

Прилади та матеріали для роботи з учнями: відео «Рух молекул в газах», броунівський рух»

План уроку

 1. Актуалізація опорних знань.

 

 1. Вивчення нового матеріалу.
 2. Закріплення вивченого.
 3. Розв’язування задач.
 4. Домашнє завдання.

Хід уроку

 1. Актуалізація опорних знань.
 1. З яких частинок складаються всі речовини?
 2. Чи можна стверджувати, що молекула – найменша частинка даної речовини?

 

 1. Що можна сказати про молекули однієї і тієї ж речовини і різних речовин?
 2. Як розташовані молекули в речовині? Щільно чи з проміжками?
 3. Який характер руху молекул в речовині?
 4. Як залежить рух молекул від температури речовини?
 5. Як сили діють між молекулами в речовині?

 

 1. Вивчення нового матеріалу.

 

Молекулярна фізика це розділ фізики, який розглядає властивості тіл як сумарний результат руху та взаємодії величезної кількості молекул, з яких складаються ці тіла.

          Основою молекулярної фізики є молекулярно-кінетична теорія.

Перші уявлення про молекулярну будову речовини зародилися в глибоку давнину. Уже більше двох тисяч років тому давньогрецькі філософи передбачали що все в світі складається з дуже маленьких неподільних частинок

– атомів. Грецький вчений Демокрит (460-370 рр. до н.е.) писав: «Все складається з атомів…. речі розрізняються атомами, з яких складаються, їх порядком і положенням». Уявлення стародавніх атомістів про дискретну будову речовини були лише здогадкою.

 •                середні віки послідовники атомістичного вчення переслідувалися інквізицією і владою, бо було глибоко матеріалістичним. У Франції в 1026 році вищій суд заборонив спеціальним декретом розповсюдження атомістичного учення під страхом смертної втрати. Лише в XVII столітті І. Ньютон зробив спробу пояснити розширення газів на основі передбачення, що молекули намагаються заповнити простір.
  •                XVIIІ столітті прихильником і пропагандистом молекулярно-кінетичної теорії був М. Ломоносов. Основні положення цієї теорії, сформульовані Ломоносовим , не зазнали суттєвих змін і до нашого часу.

 

       Демокрит      Результат пошуку зображень за запитом "ньютон"        Результат пошуку зображень за запитом "ломоносов"

       Демокрит                                          І. Ньютон        М. В. Ломоносов

 

Основні положення МКТ. Дослідне обґрунтування положень МКТ.

 

 • основі молекулярно-кінетичної теорії речовини лежать три основні положення:

 

1. Всі речовини дискретні, вони складаються з молекул і атомів. Молекула – дрібна електронейтральна частинка речовини, яка зберігає її хімічні властивості.

 

2. Молекули і атоми всіх речовин знаходяться в безперервному хаотичному русі.

 

3. Між молекулами всіх речовин діють сили притягання і відштовхування.

Кожне твердження суворо доведено за допомогою дослідів. Реальне існування

 

молекул підтверджується величезним числом експериментальних фактів. До них можна віднести можливість механічного дроблення речовини, розчин речовин в воді та інших розчинниках, стискання і розширення газів. Але до більше переконливих фактів належать броунівський рух та дифузія.

У 1827 р. англійський ботанік Роберт Броун спостерігав під мікроскопом рух спор рослин в краплі рідини. Траєкторія руху кожної частинки була ламаною лінією. У другій половині ХІХ століття було доведено, що причиною броунівського руху є хаотичні удари молекул об спори рослин.

        Результат пошуку зображень за запитом "броун"                             Результат пошуку зображень за запитом "броунівський рух"

 

 

Броунівський рух це рух найдрібніших частинок твердої речовини під ударами молекул рідини чи газу, я яких ці частинки знаходяться.

Дифузія речовин це явище проникнення молекул однієї речовини між молекулами другої речовини при дотику цих речовин.

                           Результат пошуку зображень за запитом "дифузія"

 

 

 

Дифундують з різною швидкістю всі речовини в будь-яких агрегатних станах. Швидкість дифузії залежить від агрегатного стану речовин, самих речовин, а також від їх температури.

Осмос важливий випадок дифузії взаємне проникнення речовин крізь пористі перегородки. Розглянемо такий дослід. З’єднаємо патрубок пористої посудини гумовою трубкою з коліном водяного манометра. Помістимо цю посудину під склянку, заповнену воднем від приладу Кіппа. Манометр покаже збільшення тиску в посудині. Пояснюється це тим, що молекули водню, які мають меншу масу і рухаються швидше, ніж молекули кисню й азоту, що входять до складу повітря, проходять крізь пори в посудину швидше, ніж молекули кисню й азоту з цієї посудини в склянку. Якщо прийняти склянку з воднем, то тиск у посудині зменшується — водень виходить крізь пори з посудини швидше, ніж у нього проникає повітря.

http://subject.com.ua/lesson/physics/10klas_1/10klas_1.files/image001.jpg

 

Дифузію рідин крізь пористу перегородку можна спостерігати за допомогою такого простого досліду. Закриємо широкий отвір лійки целофаном або пергаментом, наповнимо її розчином мідного купоросу й опустимо в посудину з водою. Через певний час побачимо, що рівень розчину в лійці підвищився. Отже, вода дифундує в розчин мідного купоросу швидше, ніж розчин у воду. Поява блакитнуватого забарвлення води в посудині свідчить про те, що мідний купорос так само, хоча й повільно, дифундує у воду.

 

 1. Запитання на закріплення вивченого.
 1. Яка мета молекулярно-кінетичної теорії?
 2. Сформулювати основні положення МКТ.

 

 1. Назвіть явища та факти, які підтверджують, що: а) молекули існують; б) молекули рухаються; в) між молекулами діють сили притягання і відштовхування; г) між молекулами є проміжки.

 

 1. Для яких частинок більше помітний броунівський рух: для більше дрібних чи менше дрібних? Чому?

 

 1. Чи залежить броунівський рух від температури рідини чи газу? Як саме?
 2. Чому броунівський рух не спостерігається для чаїнок в склянці чаю?
 3. Підтвердженням яких положень МКТ є броунівський рух?

8. Підтвердженням яких положень МКТ є дифузія?

9. Чи може дифузія відбуватися між речовинами в різних агрегатних станах? Між речовинами в одному агрегатному стані? Навести приклади.

 

10. Від чого залежить швидкість дифузії?

 

11. Яке практичне значення має дифузія в життєдіяльності людини: в побуті, в промисловості? В природі?

 

 1. Розв’язування задач.

 

Задача 1. Об’єм 3 мм3  олії розпливається на поверхні води і займає площу 0,6 м2. Як визначити діаметр молекули?

 

Дано: Розвязування

 

 

V 3мм3

0,003см 3

 

V

 

 

0,003см3

 

 

 

 

S 0,6м 2

6000см 2

V S d ;  d

;

d

5 107 см

 

 

S

6000см 2

 

d ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: діаметр молекули води дорівнює приблизно 10 см 10 м

 

 

Задача 2. Знайти кількість молекул у краплі води масою 1 г і об’ємом 1 см 3 .

Задача 3. Яка товщина гасової плівки на поверхні води, якщо гас масою 1,6 г утворив пляму площею 200 м2? Який висновок можна звідси зробити про розміри молекул?

 

5. Домашнє завдання. конспект

 

 

 


 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Kostina Julia
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
Додано
15 лютого 2018
Переглядів
11961
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку