14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Розробка уроку з хімії на тему: Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення і припинення горіння

Про матеріал

Тема: Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення і припинення горіння.

Мета: розширити та поглибити знання про процеси горіння та окиснення, поглибити знання про оксиди, розвивати навики складання формул оксидів відповідно до валентності, складання назв оксидів;

розвивати вміння складати рівняння реакцій, визначати тип реакції; формувати вміння пояснювати суть процесів окиснення та горіння, аналізувати умови виникнення та припинення горіння;

виховувати бережливе ставлення до довкілля, відповідальність за безпеку власного життя та оточуючих нас людей.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Форми роботи: робота в парах та індивідуальна робота, бесіда.

Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів, опорні схеми «Оксиген. Кисень»

Література:

1.Програма «Хімія» 7-12 класи . К. ,Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005

2. Попель П. П., Крикля Л.С.. Хімія: Підручник для 7 кл. серед. загальноосвіт. шк. – Київ «Академія», 2007,136 с.

3.Лашевська Г. А. Хімія: 7 кл.: Підручн. для загально освіт. навч. зал. – К.: Ґенеза, 2007

4.Хімія. 7 клас. Дидактичні матеріали до курсу / Упоряд. К. М. Задорожний. – Х.: Основа, 2007

5.Старовойтова І. Ю., Люсай О. В. Усі уроки хімії. 7 клас. – Х.: Основа, 2007

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка уроку з хімії на тему:

Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення і припинення горіння

(7 клас)


7 клас

 

Тема: Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення і припинення горіння.

Мета: розширити та поглибити знання про процеси горіння та окиснення, поглибити знання про оксиди, розвивати навики складання формул оксидів відповідно до валентності, складання назв оксидів;

розвивати вміння складати рівняння реакцій, визначати тип реакції; формувати вміння пояснювати суть процесів окиснення та горіння, аналізувати умови виникнення та припинення горіння;

виховувати бережливе ставлення до довкілля, відповідальність за безпеку власного життя та оточуючих нас людей.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Форми роботи: робота в парах  та індивідуальна робота, бесіда.

Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів, опорні схеми «Оксиген. Кисень»

Література:

 1. Програма «Хімія» 7-12 класи . К. ,Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005
 2.  Попель П. П., Крикля Л.С.. Хімія: Підручник для 7 кл. серед. загальноосвіт. шк. – Київ «Академія», 2007,136 с.
 3. Лашевська Г. А. Хімія: 7 кл.: Підручн. для загально освіт. навч. зал. – К.: Ґенеза, 2007
 4. Хімія. 7 клас. Дидактичні матеріали до курсу / Упоряд. К. М. Задорожний. – Х.: Основа, 2007
 5. Старовойтова І. Ю., Люсай О. В. Усі уроки хімії. 7 клас. – Х.: Основа, 2007

 

 

 

 

 

 


 

           ХІД УРОКУ

 1.    Організаційний момент
 1. Перевірка присутності учнів на уроці.
 2. Перевірка готовності до роботи (наявність зошитів, підручників).
 3. Перевірка домашнього завдання.
 4. Створення «ситуації успіху».

Наш сьогодняшній урок я хочу розпочати словами видатного французького письменника Віктора Гюгю:  «Розум людини має три ключі: знання, думка, уява.»

Хочу побажати, щоб наш урок допоміг вам зробити ще один крок у здобутті цих чарівних ключів. А для того, щоб заняття було плідним потрібний відповідний настрій. Фізкультхвилинка.

 

 

 1.    Підготовка до сприйняття матеріалу, актуалізація опорних знань.

Відгадайте, про яку речовину говориться у вірші:

Джозеф Пристли как-то раз,

Окись ртути нагревая,

Обнаружил странный газ.

Газ без цвета, без названья,

Ярче в нем горит свеча.

Он не вреден для дыханья.

Новый газ из колбы вышел –

Никому он не знаком.

Этим газом дышат мыши

Под стеклянным колпаком.

Человек им тоже дышит.

Вчитель: -Про який газ йде мова у даних рядках? Чому ви так думаєте?

Учні. Цей газ кисень. Кисень — це газ, який всі живі організми використовують для дихання, він підтримує горіння. Крім того ми знаємо, що кисень отримав Джозеф Прістлі, розкладаючи Гідраргірум оксид (стара назва Оксид ртуті) і перевіряв його на досліді з мишами, встановив, що кисень підтримує дихання.

- Чи вірно буде сказано, що «кисень відкрив Дж. Прістлі»?
Учні. Це твердження буде вірне лише на половину.

Світовий пріоритет відкриття кисню належить Китаю. Китайський вчений VIII століття Мао-Хоа виявив у складі повітря два гази, один з яких мав властивість підтримувати дихання і горіння.

У Європі кисень відкрили майже через 1000 років. Михайло Васильович Ломоносов у 1750 році провів досліди і довів, що до складу повітря входить речовина, яка окислює метали. А у 1771 році швецький хімік Карл Вільгельм Шеєлє добув кисень і встановив, що повітря містить кисень і азот. І лише у 1774році англійський хімік Джозеф Прістлі добув кисень з оксиду ртуті.

Однак головні особи в історії відкриття кисню не Шеєлє та Прістлі. Вони відкрили лише новий газ. Особливе значення в історії відкриття кисню мають праці Лавуазьє. Він у 1775 році встановив, що кисень складова повітря, створив кисневу теорію горіння

Фронтальне опитування з складанням опорного конспекту.

 

 1.    Мотивація навчальної діяльності
 2.    Повідомлення теми, мети, завдань уроку. Цілепокладання, визначення очікуваних результатів

Очікувані результати:

1. Сформувати з поняттями “ горіння ”,“ окиснення ”;

2. Порівняти процеси горіння та окиснення;

3. Дослідити умови виникнення та припинення горіння;

4. Ознайомитися з заходами протипожежної безпеки у побуті і на виробництві, механізмом дії засобів пожежогасіння

 

 1.    Вивчення нового матеріалу (первинне засвоєння, формування умінь та навичок, сприяння здобуттю знань учнями)
 1. 1. Дослідимо процес взаємодії речовини з киснем .

Лабораторна робота № 9. Реакція кисню з міддю

Інструктаж з правил БЖД

Мета: дослідити взаємодію міді з киснем, розвивати навики виконання нескладних хімічних експериментів, описувати спостереження та робити висновки

Хід роботи

Нагрійте на повітрі за допомогою спиртівки мідну дротину з очищеною поверхнею. Спостерігайте зміни.

 1.       Горіння – хімічна реакція, під час якої виділяється теплота і з'являється полум'я.
  Під час горіння речовина зазнає окиснення.
 1. Чи всі речовини можуть горіти?  Чи вірно говорити: кисень горить?
 2. Які речовини не горять за звичайних умов?
 1.       Умови виникнення і припинення горіння (Наявність горючої речовини, нагрівання до температури займання, доступ кисню).

 

 1. Осмислення нових знань, умінь (Використання вивченого у стандартних умовах):

6.1.Складіть рівняння реакцій горіння:

І варіант                                               ІІ варіант:

а) сірки:   S + O2                а) вугілля: C+O2

б) магнію:  Mg + O2          б) кальцію: Ca +O2

в)  алюмінію:   Al +O2        в) водню:H2  +O2

 

6.2. Дайте назви  речовинам, що утворилися внаслідок реакції.  До якого класу вони належать.

-  До якого типу належать дані реакції.

6.3. Складаємо опорну схему «Горіння простих та складних речин»

 

 1. Творче використання знань, умінь, навичок у життєвих ситуаціях

 


7.1. Розвязування задач - малюнків. Вкажіть указані на малюнку прилади. Які з них можна використовувати для добування кисню у лабораторії. Відповідь обгрунтуйте.


 


 

7.2. Експеримент ужиткового характеру

 У пробірку з харчовою содою додайте оцту. Одразу ж розпочнеться реакція з бурхливим виділенням вуглекислого газу.

Після того, як вона закінчиться, запаліть сірник і повільно опускайте його у склянку.  Що спостерігаєте?  Чому сірник тухне?

7.3. Експериментальна задача: У мене є дві колби: в одній кисень, в іншій – повітря. Але я не пам’ятаю в якій колбі, який газ. Як дізнатися де який?

- Процес взаємодії речовини з киснем може відбуватися швидко, енергійно, з виділенням теплоти і появою полум’я.

7.4. Демонстрація досліду: Горіння магнію, заліза.

7.5.  Задача- малюнок:Поясніть, чому свічка в одному з випадків на малюнку тухне?

 

 1. Узагальнення та систематизація знань
  1.   Сформулюйте, які умови слід створити для виникнення горіння? Для припинення горіння? (дивимося слайд 13)
  2.   Правила гасіння пожежі. Робота з вогнегасниками різних типів (слайд 14)

 

 1. Аналіз результатів роботи, підведення підсумків, рефлексія та самооцінка
 2.  Контроль та корекція сформованості компетентностей

 Скласти рівняння за схемами:


І варіант

CuS + …    CuO + SO2

PH3 + O2P2O5 + …

CS2 + O2SO2 + …

ІІ варіант

CH4 + …    CO2 + …

P2S5 + O2 → P2O5 + …

SiH4 + O2 → SiO2 + …

 

 1. Заповніть таблицю на різних етапах роботи:

 

Самооцінка

Оцінка сусіда

Завдання середнього рівня

Завдання високого рівня

Кількість балів за усні відповіді

Оцінка вчителя за експери-ментальну частину

Сумарний бал

Максимально можливий бал

 

 

 

 

 

 

 

Досягнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Спонукання особистості до подальшого саморозвитку та самоосвіти. Ознайомлення з домашнім завданням, інструктаж щодо його виконання: п. 19 № 147, 149 (початковий рівень); № 148, 150 (середній рівень); № 151, 152 (достатній рівень); № 153 (високий рівень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка рефлексії

Прочитайте запитання у таблиці. Поставте знак «+» у ту колонку, яка відповідає вашому рівню обізнаності з даного питання. Підрахуйте, у якій колонці у вас найбільше «+», і виберіть відповідний «смайлик». Прикріпіть його у лівому кутку вашої картки.

Запитання

Добре знаю

(напишіть відповідь у цій колонці)

Знаю, але не впевнений

Здогадуюcь

Не знаю

Як називається процес взаємодії речовин з киснем?

 

 

 

 

Що таке горіння?

Як відрізнити горіння від інших явищ?

 

 

 

 

При яких умовах виникає горіння?

 

 

 

 

Як припинити горіння?

 

 

 

 

Які продукти утворюються внаслідок горіння?

 

 

 

 

Як називати  продукти горіння?

 

 

 

 

Чи завжди реакцію взаємодії речовини з киснем називають горінням? Чому?

 

 

 

 

«Смайлик»

C:\Documents and Settings\ХХХ\Рабочий стол\психологічний настрій\Копия (6) 1252095963_vector-smiles-3.jpg

C:\Documents and Settings\ХХХ\Рабочий стол\психологічний настрій\Копия (4) 1252095963_vector-smiles-3.jpg

C:\Documents and Settings\ХХХ\Рабочий стол\психологічний настрій\Копия (3) 1252095963_vector-smiles-3.jpg

C:\Documents and Settings\ХХХ\Рабочий стол\психологічний настрій\Копия 1252095963_vector-smiles-3.jpg

 

 

 


Презентація до уроку

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
21 січня 2018
Переглядів
2819
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку