Розробка уроку з теми "Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук"

Про матеріал
Розробка уроку з теми "Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук", метою якого є формування ключових і предметних компетентностей в ході узагальнення і систематизації знань про основні класи неорганічних сполук
Перегляд файлу

Тема: Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук.

Мета: Актуалізувати та узагальнити знання про основні класи неорганічних сполук та їхні властивості. Розвивати вміння порівнювати склад і властивості речовин, встановлювати генетичний зв’язок між класами неорганічних речовин і залежність між складом, властивостями та застосуванням речовин, формувати основні навчальні компетенції. Удосконалити вміння й навички роботи  з хімічними речовинами, лабораторним обладнанням, дотримуватися правил безпечної життєдіяльності. Виховувати вимогливість до себе й розумну вимогливість до оточуючих, прищеплювати акуратність під час роботи з обладнанням, книгою, конспектом.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань, урок – гра.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, хімічні реактиви і лабораторне обладнання, дидактичний матеріал.

Хід уроку:

І. Організація уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

 1. Психологічна розминка

Кожний з вас на даний момент має свій настрій, емоційний стан. Я вам пропоную на початку уроку в шкалі визначення емоційного стану відмітити «галочкою» той малюнок, який відображає ваш настрій на початку уроку.  

Face-sad.svgFace-smile.svg

 

Було б чудово, якби до кінця уроку кожному вдалося покращити свій психологічний настрій. А для цього нам потрібно разом попрацювати . Постараємось учитися із захопленням.

Наш урок проходитиме як гра – змагання. Кожне завдання буде оцінюватися певною кількістю балів. На окремому аркуші паперу вам необхідно відмічати отримані бали протягом уроку, в кінці уроку буде підведений підсумок і оцінені знання.

 1. Активізація пізнавальної діяльності

 Гра «Відгадай, хто ми?» (правильна відповідь – 1 бал)

      А) Ми – найпоширеніші речовини на нашій планеті. Хто ми? (оксиди)

      Б) Нас може знайти тільки один індикатор, який сам безбарвний, але              набуває кольору тільки в нашій присутності. Хто ми? (основи)

      В) Ми всі маємо однаковий смак. Хто ми? (кислоти)

       Г) За нормальних умов ми перебуваємо тільки у твердому стані. За поширеністю у природі ми на другому місці після оксидів. Хто ми? (солі)

  Інтелектуальна розминка: технологія «Мікрофон»

(правильна відповідь – 1 бал)

 1. Вода належить до класу…
 2. За наявністю Оксигену кислоти поділяються на …
 3. Індикатор – речовина, яка змінює своє забарвлення …
 4. У результаті взаємодії кислотних оксидів з основними утворюється …
 5. Розчинені у воді основи називаються ..
 6. Унаслідок розчинення основних оксидів у воді утворюється …
 7. Реакція взаємодії між кислотами й основами називається …
 8. За кількістю атомів Гідрогену кислоти поділяються на …
 9. Амфотерні гідроксиди – це гідроксиди, які проявляють властивості
 10. У кислому середовищі лакмус стає …
 11. Нерозчинні основи внаслідок нагрівання розкладаються на …
 12. Кількість гідроксильних груп в основі залежить від …
 13. Унаслідок згорання різних речовин у кисні утворюється продукт їх взаємодії …
 14. Солі – це складні речовини, які складаються з …
 15. Унаслідок взаємодії кислотних оксидів з водою утворюється …

    ІІІ. Узагальнення і систематизація знань

 1. Гра «Хто швидше?»

З даного переліку речовин випишіть окремо кислоти, основи, солі, оксиди і назвіть їх.

(Індивідуальна робота на картках, після виконання завдання кожен перевіряє правильність виконаного завдання на зворотній стороні картки; за кожну правильну відповідь  - 0,5 бала)

Перелік речовин: CO2, HCl, NaOH, HNO3, CuSO4, H2O, Аl2O3,  SO3,  ZnO, K2O, CaO, SiO2,  BaSO4, MqO, CaCl2, KOH, FeSO4, AlCl3,  MnO2.

 1. Робота в групах.

Завдання: з хімічних елементів  - калію, сульфуру, оксигену, гідрогену, карбону, фосфору, алюмінію, цинку, хлору, кальцію складіть  можливі формули складних речовин і назвіть їх; зазначте можливі рівняння реакцій для даних речовин, відповідь оформіть у вигляді опорної схеми, або вибрати інший варіант оформлення відповіді

( представник групи, який презентує відповідь одержує 3 бали)

І група – кислоти                              ІІ група - основи

ІІІ група - солі                                    ІV група  - оксиди

 1. Робота в парах.

Завдання: під час взаємодії яких речовин могли утворитися такі продукти реакції:

? + ? = барій нітрат + вода                       

 ? + ? = цинк сульфат + вода + карбон (ІV) оксид

? + ? = сульфур (VІ) оксид                        

 ? + ? = ортофосфатна кислота

? + ? = кальцій карбонат                            

? + ? = арґентум нітрат + нітратна кислота

? + ? = кальцій гідроксид 

 1. Робота  в групах

Практичне завдання «Розпізнай мене»: розпізнати речовини, формули яких записані на аркуші паперу.

З допомогою якісних реакцій ( таблиця розчинності) розпізнати видані речовини.

«Оксиди»: розпізнати FeSO4,  ZnSO4   (розчини безбарвні)

ZnSO4+ 2NaOH = Zn(OH)2 + NaSO4

FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2  + Na2SO4

Основи: розпізнати ZnO  та MqCO3

ZnO + 2HCl = ZnCl2+ H2O              (не шипить)

MqCO3+ 2HCl  = MqCl2 + H2O + CO2      ( шипить)

Кислоти: розпізнати NaCl   та Na2CO3  

(речовини кристалічні, білі)

Na2CO3+ 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2    ( не шипить)

NaCl + HCl =

 

Солі: розпізнати H2SO4 та Na2SO4   (розчини безбарвні)

                H2SO4 - лакмус рожевий

                За виконання – 2 бали

 1. Творче завдання: колективна робота ( за кожну правильну відповідь – 2 бали)

Допишіть рівняння реакції і поясніть, чому деякі з них неможливі:

Cu + ZnSO4=                                  CaCО3 + HCl =

NaCl + AqNO3=                              Zn + CuSO4=

CaCO3+ NaOH =

    ІV.  Рефлексивно – оціночна частина

 1. Кожен учень рахує бали, одержані за урок; вчитель оцінює діяльність учнів
 2. Переглянте шкалу емоційного стану, чи змінився ваш настрій в кінці уроку?

    V. Домашнє завдання

      Підготуватися до тематичного оцінювання по темі «Основні класи         неорганічних  сполук»

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
11 квітня
Переглядів
188
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку