Розробка заняття з географії у рамках міського конкурсу STEAM - проектів – шкільний проект «DSS – створення сайту соціальної

Про матеріал

Предмет: географія

Місце уроку у вивченні географії у 9 класі 2017-2018 н.р.: Розділ ІV «Третинний сектор господарства» Тема 4 «Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я»

Тема уроку: Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої діяльності. Джерела фінансування науки й освіти. Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона здоров'я. Найвідоміші центри охорони здоров'я в Україні та світі.

Перегляд файлу

Розробка заняття з географії у рамках міського конкурсу STEAM -проектів – шкільний проект «DSSстворення сайту соціальної реклами»

 

Шуминська В.О., вчитель географії

 НВК № 1 м. Покровська Донецької області

Предмет: географія

Місце уроку у вивченні географії у 9 класі 2017-2018 н.р.:  Розділ ІV «Третинний сектор господарства» Тема 4 «Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я»

 

Тема уроку: Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої  діяльності. Джерела фінансування науки й освіти. Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона здоров’я. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі.

 

Мета: ознайомити учнів із особливостями закладів по науковій діяльності, специфікою закладів освіти та здоров’я як невід’ємними сферами соціального комплексу кожної держави світу, обґрунтувати їх значення для розвитку господарства та можливі джерела їх фінансування, підвищення рівня життя людей шляхом просторової організації наукових досліджень  та освіти; розвивати вміння самостійної навчально-пошукової роботи з допомогою інформаційних технологій, вміння знаходити на карті найвідоміші спеціалізовані центри освіти та науки, технополіси, заклади охорони здоров’я в Україні та своєму регіоні,  обґрунтовувати рівень розвитку освіти й науки, охорони здоров’я в окремих регіонах світу, країнах, в Україні; вміння показувати на карті найвідоміші центри освіти в Україні; вміння аналізувати результати і обґрунтовувати свою думку, логічно мислити; виховувати розуміння важливості спільної роботи та відповідальність за якість створеного  продукту.

Обладнання: атласи «Україна та світове господарство», контурні карти «Політична карта світу. Заклади освіти. Охорона здоров’я», мультимедійний комплекс, персональні комп’ютери, додатково зібрані фотоматеріали-заготовки на мобільних  електронних носіях, «Політична карта світу»

Тип уроку: урок-дослідження

Форма роботи: фронтальна, групова, індивідуальна, парна

Очікувані результати:

Учень/учениця:

 Знаннєвий компонент: розуміє вплив чинників на розвиток освіти й науки в країні.

 Діяльнісний компонент: обґрунтовує рівень розвитку освіти й науки, охорони здоров’я в окремих регіонах світу, країнах, в Україні; показує на карті найвідоміші центри освіти  та  науки  в Україні  і  світі.

 Ціннісний компонент: оцінює роль освіти у формуванні громадянського суспільства в Україні; аналізує вплив географічного середовища на здоров’я населення; аналізує умови для створення технополісів в Україні та прогнозує їх розвиток

 Громадянська відповідальність: уміє  виявляти  свої  організаторські  здібності, розробляти пропозиції до органу  учнівського самоврядування.

 Підприємливість і  фінансова грамотність: обгрунтовує доцільність упровадження страхової медицини в Україні; аналізує умови для створення технополісів в Україні та прогнозує їх розвиток, добирає  інформацію  про  діючі  технопарки  в  Україні, пояснює  їх  розташування; порівнює умови навчання у закладах освіти різної форми власності в Україні та інших країнах світу з метою раціонального вибору місця подальшого навчання

Кінцевий продукт: брошура «Соціальна сфера міста Покровська Донецької області»

 

Структура уроку

Хід роботи

Самовдоско-налення/ набуті компетенції

І. Організаційний момент

 

Підготовка класу до роботи.

 

ІІ.

Актуалізація опорних знань.

Фронтальна робота. Гра «Кахут» - обрати галузі господарства,  до яких належить перерахована продукція: електроплита, сталева труба, стілець, цукор, 1000 кВт енергії, торфобрикет, путівка в санаторій, фарба, шифер, піджак, білет в театр, вода у вашому крані, зачіска, відпочинок у санаторії.

Наукове розуміння природи і сучасних технологій

ІІІ.

Мотивація навчальної діяльності.

Мозковий штурм:

Учитель зачитує описи про дві країни.

1.     Все населення країни зайняте. Заробітну плату робітники отримують регулярно, її вистачає на їжу, одяг, комунальні послуги. Країна є лідером по виробництву сталі, важкої техніки. Воєнно-промисловий комплекс працює на повну потужність. Переважна частина населення зайнята у машинобудуванні, металургії, видобувній галузі. Раз на рік працівникам гірничо-добувної галузі мають можливість відпочити в санаторії.

2.     Рівень безробіття в країні 3,5 – 4 %. Дана країна імпортує нафту, газ, руди металів, продукцію машинобудування і хімічної промисловості. Основна частка населення зайнято в банківській сфері, туризмі, торгівлі. У промисловості зайнято 28 % працюючих. Банки видають надійні кредити для населення. Відпочинок в горах, біля моря, за кордоном – звична справа її громадян.

 -         В якій країні вам би хотілось жити?

-         Чи можуть бути показниками добробуту населення рівень зайнятості, регулярність в отриманні заробітної плати?

-         Чому, на вашу думку, громадяни другої держави мали змогу відпочивати? Про що це говорить?

-         Що є показником добробуту?

Здатність до пошуку та засвоєння нових  знань, зокрема через ефективне керування інформаційними потоками

ІV.

Вивчення нового матеріалу.

1*. (усі учні класу) Робота в групах, складання тезисів за темами, їх презентація

1 –  п. 44 ст. 242-243 «Роль науки й освіти в суспільстві»

2 – п. 44 ст. 244-245 «Особливості освітньої й наукової діяльності»

3 – п.44 ст. 245-246 «Джерела фінансування науки і освіти»

4 – п.44 ст. 246-247 «Країни з високорозвиненим науково-освітнім сектором»

5 – п. 44 ст. 247-248 «Найвідоміші наукові центри у світі та Україні»

6 – п.44 ст. 248-249 «Форми просторової організації наукових досліджень та освіти. Технополіси»

7 – п. 44 ст. 249-250 «Охорона здоров’я в Україні та світі»

2** (учні класу, крім задіяних у проекті) Картографічна діяльність. Робота на контурних картах: підписування країн світу із значним потенціалом розвитку науково-освітньої сфери

3*** (учні класу, задіяні у проекті) Робота над створенням спільної схеми соціальної сфери  міста Покровська Донецької області застосунками Офісу 365.

http://notatka.at.ua/_pu/23/s94665944.jpg

Уміння здобувати дані, обмін інформацією при роботі в групі, уміння аналізувати результати; уміння усно та письмово висловлювати думки та факти через говоріння та запис у опрацьованого матеріалу; використання математичної моделі при побудові загальної схеми.

Фізхвилинка

Вправи для очей та осанки.

Здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя в умовах сталого розвитку.

V.

Закріплення вивченого матеріалу.

 

Практична діяльність  (парна робота).

1*. Робота в групах за картками-завданнями. (учні класу, крім задіяних у проекті).  Аналіз  картографічного матеріалу за відповідними завданнями.

Соціальна (невиробнича) сфера – сукупність галузей народного господарства, які займаються обслуговуванням населення, надаванням їм послуг, які полегшують його життя, працю, пересування. Вона складає 37 % національного доходу України.

Учитель демонструє галузеву структуру соціальної сфери.

         Завдання 1: За допомогою карт атласу проаналізувати  рівень забезпеченості закладами культури та мистецтва за регіонами України.  

         Завдання 2: В Україні виділяють 4 рекреаційних зони: Чорноморсько-Азовську,  Центрально-Українську, Західноукраїнську, Поліську. Використовуючи знання про  природно-ресурсний потенціал України, ресурси карт атласу, поясніть причини виділення цих зон.

         Завдання 3: Які ви вбачаєте проблеми у розвитку медичної сфери України та міста Покровська? Запропонуйте шляхи їх вирішення.

        Завдання 4: Які ви вбачаєте проблеми у розвитку телебачення України та міста Покровська? Запропонуйте шляхи вирішення.

 

2**. Робота в парах (учні класу, задіяні у проекті) . Створення в он-лайні сторінок брошури «Соціальної сфери  міста Покровська Донецької області»  застосунками для спільної роботи через Офіс 365.

Уміння застосовувати математичні моделі для вирішення прикладних завдань, аналіз та підведення підсумків роботи; кретичне застосування інформаційно-комунікативних технологій  для створення спільного продукту.

VІ.

Домашнє завдання.

 

П.44, пояснювати матеріали уроку та наводити відповідні приклади міст України та країн світу, показувати їх на карті, побудувати таблицю особистих потреб (10 пунктів),  творчій групі – підготовка презентації брошури.

Уміння генерувати нові ідеї та ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави

VІ.

Підсумок уроку

1.Мікрофон «Закінчи речення»:

·        Соціальна сфера – це галузь народного господарства, яка займається…

·        Частка соціальної сфери у структурі національного доходу складає…

·        Від природних умов залежить розміщення підгалузі…

·        Головним чинником у розміщенні об’єктів соціальної сфери є …

·        Найбільша забезпеченість закладами культури та мистецтва в таких областях…

·        Найменша забезпеченість закладами культури та мистецтва в таких областях…

2. Онлайн-тестування (заповнення відповідної форми Офісу 365):

Встановіть відповідність між підгалуззю соціальної сфери і послугою, яку вона надає.

            1.     Освіта

2.     Культура

3.     Охорона здоров’я

4.     Фізична культура і спорт

5.     Управління

6.     Фінансова сфера

7.     Рекреація і туризм

8.     Комунікація

9.     Побутове обслуговування

10.   Комунальні послуги

11.   Житлове будівництво

12.   Торгівля

 

а.     Підмітання вулиці

б.     Надання кредиту

в.     Концерт

г.      Продаж меблів

д.     Проходження медогляду

е.      Санаторно-курортне лікування

ж.   Велокрос

з.      Спорудження моста

и.     Послуга стільникового зв’язку

к.     Надання рішення про виділення земельної ділянки під забудову

л.     Здавання одягу в хімчистку

м.    Учитель дає учням домашнє завдання

 

3. Заключне слово вчителя.

Уміння оцінювати власні результати навчання

 

Список використаних джерел:

  1. Підручник «Географія 9 клас » https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKMmFhZXduZEYyOFU/view
  2. Стаття «Основні форми організації роботи на уроці» http://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14478/
  3. Стаття «Наукова та освітня діяльність»

 https://mozok.click/2055-naukova-y-osvtnya-dyalnst.html

  1. Впровадження STEAM-освіти https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vprovadzhennya-stem-osvity-u-zagalnoosvitnih-ta-pozashkilnyh-navchalnyh-zakladah-ukrayiny-na-2017-2018-navchalnyj-rik/
  2. Шаблони презентацій http://easyen.ru/load/shablony_prezentacij/498
  3. Покровська міська рада(сайт) http://pokrovsk-rada.gov.ua/
  4. Конспекти уроків вчителя  http://konspektu.at.ua/publ/9_klas/geografija/socialna_sfera/54-1-0-1750

 

 

 

1

 

docx
Додано
30 липня 2018
Переглядів
1015
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку