Розвиток креативності учнів на уроках англійської мови.

Про матеріал

Школа в Україні — це та ланка суспільного життя, яка значною мірою впливає на розвиток дитини. Тому новітні технології навчання повинні насамперед орієнтуватися на розвиток творчої особистості, здатної самореалізуватися в європейському соціумі. Сьогодні виникла нагальна потреба в творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах.

Перегляд файлу

Результат пошуку зображень за запитом "Розвиток креативності учнів на уроках англійської мови"   Розвиток креативності учнів на уроках англійської мови.

 

   Іноземна мова, як загальноосвітній навчальний предмет може і повинен внести свій внесок в процес розвитку творчих здібностей учнів.

   У сучасному світі проблема творчого розвитку особистості є досить актуальною. Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Посилюється увага до розвитку творчих здібностей особистості, надання їй можливості виявити їх.

   Актуальність проблеми зумовлена тим, що проблема виховання та самовиховання творчої особистості у процесі трансформації української освіти набуває особливої ваги лише за умови демократизації освіти. Це передбачає широке впровадження в освіту принципів та ідей демократії, розкріпачення особистості,       розвиток її творчих здібностей.

   Школа в Україні — це та ланка суспільного життя, яка значною мірою впливає на розвиток дитини. Тому новітні технології навчання повинні насамперед орієнтуватися на розвиток творчої особистості, здатної самореалізуватися в європейському соціумі. Сьогодні виникла нагальна потреба в творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах.

   На сьогодні актуальним питанням є використання в практиці роботи школи технології формування творчої особистості, теоретичними розробками якої займалися такі вчені-педагоги, як В.І.Андрєєва, Р. М. Грабовська, Н. В.Кузьміна, Н. Ф.Тализіна та ін. Проблему розвитку творчої особистості досліджували такі вчені, як А. Н.Лук (психологія творчості, мислення і творчість), Я. А. Пономарьов (знання, розумовий розвиток, психологія творчості і педагогіка, мислення і творчість), А. М.Матюшкін (проблемні ситуації в мисленні та навчанні), Г. І.Щукіна (проблема пізнавального інтересу в педагогіці), Н. В.Кічук (формування творчої особистості вчителя), Д. Б.Богоявленська (один із підходів до дослідження інтелектуальної творчості), П. К.Енгельмейер (теорія творчості, творча особистість та творче середовище), М. А.Холодна (дослідження психології інтелекту), В. А.Моляко (психологія творчості) та інші.

   Розвиток творчих здібностей необхідно розпочинати з початкових класів, враховуючи наявні нахили дитини, адже саме в цей період більше шансів на їх розкриття. У дитячому віці учень більше здібний до творчості, ніж у зрілому, тому що на нього не впливають різноманітні стереотипи:

http://deg.at.ua/Presentations/Tabl_tem.png

                  http://svitppt.com.ua/images/3/2029/770/img3.jpg

   Творча особистість — це значною мірою результат навчально-виховного процесу. Ми маємо справу з людиною, обдарованою інтелектуальними, морально-вольовими та фізичними здібностями. Тому завдання вчителя — спонукати учнів до розвитку їх творчого потенціалу, забезпечити необхідні умови для того, щоб кожен школяр міг реалізувати себе, свої індивідуальні здібності, свої схильності та інтереси.

http://svitppt.com.ua/images/45/44862/770/img11.jpg

   Розвиваючи творчі здібності учнів на уроках англійської мови, потрібно дотримуватися певних принципів в організації навчання:

принцип зв’язку з практикою життя;

принцип саморозвитку;

принцип оптимального поєднання індивідуальної та колективної форм навчально-творчої діяльності;

принцип інформативності;

принцип віри в сили і можливості дитини.

   Розвиток творчої особистості потребує впровадження нових дидактико - методичних засобів, що допомагають моделювати навчально-виховний процес, виходячи із поставленої мети.

               http://xreferat.com/image/71/1306609285_1.png

            Технологія сприяння формуванню творчої особистості на уроках англійської мови включає:

 • технологію проектування;
 • технологію формування продуктивної пізнавальної атмосфери;
 • технологію використання на уроці навчальних ігор і навчально-творчих завдань;
 • технологію створення психологічних умов підготовки школярів до творчої діяльності;
 • технологію навчально-виховного процесу як моделювання його змісту, форм, методів відповідно до поставленої мети.

    Питанням творчих здібностей займалися багато психологи, філософи, педагоги. Досить назвати таких авторів, як Л.М. Коган, Л.С. Вигодський, Н.А. Бердяєв, Д.С. Лихачов, А.С. Каргін, В.А. Розумний, Мотков О.І. та інші.

   Для визначення творчих здібностей Богоявленська Д.Б. виділяє наступні параметри:

 • швидкість думки (кількість ідей),
 • гнучкість думки (здатність перемикатися з однієї ідеї на іншу),
 • оригінальність (здатність виробляти ідеї),
 • допитливість,
 • фантастичність.

   Богданова Т.Г. у своїй книзі: "Діагностика пізнавальної сфери дитини" виділяє сукупність безлічі

здібностей:

 • Здатність ризикувати;
 • Дивергентное мислення;
 • Гнучкість у мисленні і діях;
 • Швидкість мислення;
 • Здатність висловлювати оригінальні ідеї, винаходити щось нове;
 • Багата уява;
 • Сприйняття неоднозначних речей;
 • Високі естетичні цінності;
 • Розвинена інтуїція.

 

                    Розвиток творчих здібностей протікає найбільш результативно за певних умов:

 • http://klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/3143/239294/blog_/122.jpgУмови ефективного розвитку творчих здібностей молодших школярів.
 • Створюються ситуації вибору, процес навчання включає завдання, які виконуються з урахуванням уяви;
 • Організовується співтворчість у дитячому колективі з цілого прояву і розвитку творчих здібностей кожного;
 • Використовуються технології розвитку творчого мислення;
 • Проводиться систематичне відстеження результатів діагностики.

 

   У кожної дитини є різного роду обдарування. Зрозуміло, далеко не у всіх дітей, є вміння складати, уявляти, вигадувати. І тим не менш таланти кожної людини можна розвивати. Для їх розвитку необхідні стимули.

            Які ж способи стимулювання творчих

                                здібностей?

 • Способи стимулювання творчих здібностей.
 • забезпечення сприятливої ​​атмосфери;
 • доброзичливість з боку вчителя, його відмова від критики на адресу дитини;
 • збагачення навколишнього середовища дитини самими різноманітними новими для нього предметами і стимулами з метою розвитку його допитливості;
 • заохочення висловлювання оригінальних ідей;
 • забезпечення можливостей для практики;
 • використання особистого прикладу творчого підходу до вирішення проблем;
 • надання дітям можливості активно ставити питання.

   Маючи на меті розвиток креативних здібностей школярів, учитель моделює зміст уроку, продумує форми і методи роботи на уроці, враховуючи особливості завдань, що орієнтовані на учнівську творчість.

   Творча особистість — це значною мірою результат навчально-виховного процесу. Тому завдання вчителя — спонукати учнів до розвитку їх творчого потенціалу, забезпечити необхідні умови для того, щоб кожен школяр міг реалізувати себе, свої індивідуальні здібності, свої схильності та інтереси.

   Розвиваючи творчі здібності учнів на уроках англійської мови, потрібно дотримуватися певних принципів в організації навчання:

 1. принцип зв’язку з практикою життя;
 2. принцип саморозвитку;
 3. принцип оптимального поєднання індивідуальної та колективної форм навчально-творчої діяльності;
 4. принцип інформативності;
 5. принцип віри в сили і можливості дитини.

   Розвиток творчої особистості потребує впровадження нових дидактико - методичних засобів, що допомагають моделювати навчально-виховний процес, виходячи із поставленої мети.

   Технологія сприяння формуванню творчої особистості на уроках англійської мови включає:

 • технологію проектування;
 • технологію формування продуктивної пізнавальної атмосфери;
 • технологію використання на уроці навчальних ігор і навчально-творчих завдань;
 • технологію створення психологічних умов підготовки школярів до творчої діяльності;
 • технологію навчально-виховного процесу як моделювання його змісту, форм, методів відповідно до поставленої мети.

 

   Розвиваючи пізнавальну творчу активність, слід дотримуватися наступної мети:

• розвивати образне і логічне мислення, уяву учнів;

• формувати навички планування, аналізу, самоконтролю;

• знайти шлях до серця кожного учня, створити умови для розвитку здібностей, закладених у дитині природою;

• викликати бажання самостійно займатися навчальною творчою діяльністю;

• виховувати наполегливість, волю, впевненість у досягненні мети;

• розширювати світогляд учнів, вчити спостерігати, думати, аналізувати, розмірковувати;

• підвищувати рівень розвитку дітей, різноплановість його знань:

 

http://4.bp.blogspot.com/-79vArkpIHKo/UcG2hki_W1I/AAAAAAAAAlw/cWDOd4iMEfQ/s1600/New-Mind-Map_2fg9g3yj.jpg

 

   Цьому сприяють інтерактивні технології на уроках англійської мови. Такі методи, як робота в групах чи парах, рольові ігри чи «мозковий штурм» є невід’ємною частиною уроку, у ході якого відбувається активна взаємодія «вчитель-учень», «учень-учень», «учень-вчитель».

   Технології інтерактивного навчання можна поділити на чотири групи залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності:

 1. технології кооперативного навчання;
 2. технології колективно-групового навчання;
 3. технології ситуативного моделювання;
 4. технології оцінювання дискусійних питань 

 

   Найефективнішими для розвитку творчих здібностей є такі технології:

 • Інтерактивного навчання, як кооперативне та колективно-групове навчання. Інтерактивні технології кооперативного навчання передбачають парну і групову роботу, яка організовується як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь та навичок.
 • Найпоширенішими технологіями кооперативного навчання є ротаційні (змінювані) трійки,

            «два -    чотири - всі разом», «карусель» та ін.

 • Технології колективно-групового навчання («мікрофон», незакінчені речення, «ажурна пилка» або «мозаїка») передбачають одночасну (фронтальну) роботу всього класу.
 • Технології ситуативного моделювання та оцінювання дискусійних питань передбачають створення цікавих нетрадиційних ситуацій і постановки чітких завдань, виконуючи які учні обов’язково підключають уяву, фантазію, креативне мислення.

Висновок: творчі здібності є у кожної дитини; індивідуально - психологічні особливості, що відрізняють однієї людини від іншої.

Технологія проектування є однією з найефективніших для розвитку творчих здібностей школярів. Працюючи над створенням проектів з тієї чи іншої теми, учні перебувають у пошуку нових ідей, намагаються їх реалізувати яскраво, цікаво, нестандартно. Основне завдання педагога в навчанні англійської мови - змістити акцент  на творчу розумову діяльність учнів.

Інтерактивні технології кооперативного навчання передбачають парну і групову роботу, яка організовується як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь та навичок. Вони можуть застосовуватися одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, на початку нового уроку замість опитування, на спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь та навичок, або бути частиною повторювально-узагальнюючого уроку. Найпоширенішими технологіями кооперативного навчання є ротаційні (змінювані) трійки, «два - чотири - всі разом», «карусель» та ін.

Технології колективно-групового навчання («мікрофон», незакінчені речення, «ажурна пилка» або «мозаїка») передбачають одночасну (фронтальну) роботу всього класу.

Технології ситуативного моделювання та оцінювання дискусійних питань передбачають створення цікавих нетрадиційних ситуацій і постановки чітких завдань, виконуючи які учні обов’язково підключають уяву, фантазію, креативне мислення.

 • Творчі здібності безумовно розвиваються та удосконалюються і при навчанні творчому письму. Для навчання написання тексту заданого формату й характеристик необхідно створити у старшокласників образ майбутнього тексту через аналіз запропонованого тексту-зразка і розгляд його характеристик: структури, логічності, зв’язності, мовного оформлення та ін. У цьому випадку текст є основою аналітичної діяльності. Написаний учнем удосконалений варіант тексту є продуктом його творчості, підсумком довготривалої роботи. Учні демонструють свої вміння з'єднувати інформативні частини тексту, використовуючи сполучні засоби, добирати оптимальні варіанти мовного оформлення, дотримуватися відповідних жанрових характеристик.
 • Використання гри на уроках англійської мови також розвиває творчі здібності учнів. Для дитини гра — це, перш за все, можливість випробувати себе, відчути свою індивідуальність, ознайомитися з тими ролями, які вона виконуватиме в майбутньому. Використання музично-дидактичних ігор допомагає в роботі з фонетикою іноземної мови, розширює діапазон мовної практики. Рухлива гра створює сприятливий ґрунт для розвитку активності дітей, укріплення їх здоров’я. Гра - драматизація на уроках англійської мови дозволяє дітям засвоїти необхідні слова і вирази, відпрацювати інтонацію, розвинути образну, виразну мову. Ігри допомагають зробити процес навчання іноземній мові цікавим і творчим, дають можливість створити атмосферу захопленості і попереджають стомлюваність. У будь-який вид діяльності на уроці іноземної мови можна внести елементи гри, у зв’язку з чим навіть найнудніше заняття набуватиме цікавої форми.

Висновки: творчі можливості учнів на уроках англійської мови ефективно реалізовуються в різних видах діяльності, зокрема у грі, діалогічному та монологічному мовленні, у груповій та проектній роботі тощо. Як творчість слід сприймати не лише кінцевий результат діяльності, а й прийоми та операції, за допомогою яких вона здійснюється. Та й самі по собі знання не гарантують появи нових оригінальних ідей. Тому особливу увагу слід приділяти розвитку таких якостей особистості, які дають можливість творчо використовувати здобуті знання. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках англійської мови безумовно вимагає від учителя чимало зусиль при виборі та постановці завдань, спрямованих на розвиток креативності учнів.

                                Система роботи – це шлях до розвитку творчої особистості:

http://dok.znaimo.com.ua/pars_docs/refs/21/20848/img4.jpgМетод проектів дозволяє вирішити цю дидактичну задачу, це система навчання, гнучка модель організації навчального процесу, зорієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення нового продукту учнем під контролем вчителя. Творчі роботи відіграють велику роль як у навчанні іноземної мови, так і розвитку мовленнєвих та творчих здібностей учнів. Метод проектів передбачає творчість учнів, залучення їх до пошукової діяльності, дає можливість інтегрувати предмети, використовувати різні режими роботи учнів, організовувати навчання у співпраці, дозволяє вдосконалити навчальний  процес, підвищити мотиваційний рівень учнів, сприяти розвитку їх творчих здібностей та ефективно вирішувати завдання особистісно-орієнтованого підходу в навчанні міжкультурного спілкування.

 

Технологія формування продуктивної пізнавальної атмосфери ґрунтується на творчій діяльності, яка починається з проблеми або запитання та сприяє саморозвитку і самовдосконаленню дитини.

    Практика свідчить, що найбільш продуктивними, міцними, усвідомленими стають ті знання, які учень здобуває сам.  Створенню умов для самостійного здобуття знань сприяють проблемні ситуації.

 

    Діти вирішують пізнавальне завдання, що спонукає до роздумів, пошуків і висновків.

Із розвитком творчої особистості дитини тісно пов'язують технологію використання на уроці навчальних творчих завдань. У процесі вирішення творчих завдань учні створюють певний творчий продукт, наприклад, оповідання, казку, вірш, малюнок, виріб. Особу увагу треба приділяти під час аудіювання.

 

http://ua.convdocs.org/pars_docs/refs/79/78360/78360_html_5b76854e.png                                            

 

 

 

 

Аудіювання ⇨⇨⇨

 

 

 

 

 

 

 

http://ua.convdocs.org/pars_docs/refs/79/78360/78360_html_m59f768f9.pngВикористання на уроці англійської мови навчальних ігор підвищує інтерес до вивчення мови, а також створює ситуацію уявного мовного середовища. У рольовій грі насамперед розвиваються уява, увага й образне мислення дітей, закладається здатність оперувати образами дійсності, що, у свою чергу, створює основу для опанування складних форм творчої діяльності. Особливу роль відіграє рольова гра у розвитку здатності дітей взаємодіяти з іншими людьми.

 

 

 

 

 

Для цього використуємо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Найефективнішими для розвитку творчих здібностей є такі технології інтерактивного навчання, як кооперативне та колективно-групове навчання.

Інтерактивні технології кооперативного навчання передбачають парну і групову роботу. Найпоширенішими технологіями кооперативного навчання є ротаційні (змінювані) трійки, «два - чотири - всі разом», «карусель» та ін.

    У всякому разі, головною умовою розвитку творчих здібностей  учнів на уроках англійської мови є мотивація, для цього потрібна:

http://te.zavantag.com/tw_files2/urls_16/7/d-6824/6824_html_m726c8ca3.png

Висновок:    дослідивши форми і методи роботи на уроці англійської мови, спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів, робимо висновки, що найбільш дієвими і ефективними є інтерактивні технології, що сприяють розвитку креативного мислення учнів.

 

 

http://images.myshared.ru/809256/slide_2.jpgP.S.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література:

 1. Ladousse G. P. Role Play. Oxford English Resource Books for Teachers Series edited by Alan Maley. - Oxford: Oxford University Press, 2013.
 2. Міжнародний форум «Мовна освіта: шляхи до євроінтеграції»: тези доповідей / за ред. С. Ю. Ніколаєвої, К. Юніщенко. - К.: Ленвіт, 2005.
 3. Мильруд Р. П., Максимова І. Р. Сучасні концептуальні принципи комунікативного навчання іноземної мови / Р. П.Мильруд, І. Р.Максимова // ИЯШ. - 2010 - №4.
 4. Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології / А. С.Нісімчук, О. С.Падалка, О. Т.Шпак. - К, 2016.
 5. Якуба О. А. 
  Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках англійської мови / О. А. Якуба // Таврійський вісник освіти. - 2013. - № 3.
 6. http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19767-rozvitok-tvorcho%D1%97-osobistosti-zasobami-anglijsko%D1%97-movi-z-vikoristannyam-interaktivnix-texnologij-navchannya.html
 7. http://ped-kopilka.com.ua/uchiteljam-predmetnikam/inostranye-jazyki/razvitie-tvorcheskogo-potenciala-uchaschihsja-na-urokah-angliiskogo-jazyka.html

 

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Sokolova Larysa Dmytrivna
До підручника
Англійська мова (6-й рік навчання) 6 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
24 липня 2018
Переглядів
2002
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку