26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Розвиток критичного мислення на уроках української мови і літератури в умовах компетентнісного навчання

Про матеріал
Сучасна освіта повинна сприяти розвитку особистості учня. Саме цьому сприяє, на мою думку, використання технології розвитку критичного мислення, що допомагає формуванню предметних компетентностей, як мовленнєвої, мовної, соціокультурної діяльнісної, літературознавчої, компаративної, загальнокультурної. Проблема розвитку основних життєвих компетентностей, навичок критичного мислення в учнів шкіл нині стоїть дуже гостро. Як свідчать дослідження, переважна більшість учнів шкіл не володіє такими логічними операціями, як аналіз, синтез, класифікація, узагальнення, порівняння. Отже, актуальним стає розвиток основних компетентностей учнів на основі розвитку критичного мислення. Саме тому проблемною темою роботи мною було обрано «Розвиток критичного мислення на уроках української мови і літератури в умовах компетентнісного навчання». Основна ідея досвіду: - спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості; - утвердження загальнолюдських цінностей; - розкриття потенціальних можливостей учнів. Педагог, який працює творчо, розуміє проблеми своїх учнів, особливості певного учнівського колективу, повинен уміти зорієнтувати їх на критичне осмислення будь-якої проблеми, своєї ролі в її розв’язанні, власної здатності до індивідуальної чи групової роботи. Необхідно пам’ятати, що критично мислити учень може у будь-якому віці, але навчитися мислити критично не можна протягом року. Необхідне систематичне застосування прийомів і методів, які б навчили учнів мислити критично, розвивати ці вміння. Критичне мислення – це: - здатність чітко виділяти проблему; - уміння логічно будувати свої думки; - обирати єдино вірне розв’язання завдань; - дивуватися і сумніватися; - бути відкритим до сприйняття думок інших. Розумію, що сьогодні актуально виховувати здатність школярів через критичне виваження своїх думок йти на ризик, відстоювати точку зору, розвивати комунікабельність, повагу в спілкуванні, головне - вміння слухати інших. Я навчилася сприймати, навіть, невірні припущення чи визначення учнів, створювати ситуацію успіху , викликати зацікавленість.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Черній Іванни Анатоліївни. Презентація досвіду роботивчителя української мови та літератури. Лановецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Лановецького району, Тернопільської області Педагогічний стаж – 5 років. В серці дитячім сію я ласку,Возвеличую словом людські почуття. З учнями йду у незвідану казку Технологій нових пізнання...

Номер слайду 2

Експресія Вправа «Метелики»Життєлюби ©Ірина Почерніна Умієте бути щасливими Мрійливість Оберіть метелик, який найбільше сподобався і натисніть на нього, аби дізнатися результат

Номер слайду 3

У своїй педагогічній діяльності реалізовую науково-методичну проблему:“Розвиток критичного мислення на уроках української мови і літератури в умовах компетентнісного навчання.”

Номер слайду 4

Технологія критичного мислення. Дитина - це сонце, навколо якого мають обертатися всі засоби навчання. Ш. О. Амонашвілі

Номер слайду 5

Актуальність теми Одним із основних напрямків розвитку сучасної освіти є використання інноваційних технологій навчального процесу. Їх використання  допомагає вчителю підвищити мотивацію учнів, більш раціонально побудувати процес навчання. Це й зумовлює необхідність для вчителя самому постійно вчитися. Однією з таких технологій, що допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє його розвитку особистісних якостей, є технологія формування та розвитку критичного мислення. Провідна ідея досвіду полягає у виробленні певної системи роботи над формуванням критичного мислення молодших школярів. Застосування технології розвитку критичного мислення — один із шляхів виховання активної особистості, що може взяти на себе ініціативу і діяти у межах правового поля. Це засіб формування критичного мислення і водночас розвитку творчих здібностей дитини.

Номер слайду 6

Науково-теоретичні основи досвіду. Технологія « Розвиток критичного мислення» розроблена в кінці 20 ст.в США ( Чарльз Темпл, Джіні Стілл. Куртіс Мередіт). У ній синтезовано ідеї та методи технологій колективних та групових способів навчання, а також співпраці. Та дослідники цього поняття знаходять його коріння ще у роботах таких мислителів, як Платон, Аристотель, Фома Аквінський, Дж. Міль, Б. Рассел та К. Поппер. Проте справжнім широко визнаним «батьком» сучасних традицій у дослідженні « критичного мислення», за словами американського науковця Алека Фішера, є Джон Дьюї. Джон Дьюї зазначає, що природні здібності потребують певного виховного впливу, цілеспрямованих зусиль, щоб перетворитися у навички критичного мислення. Суть технології: ненав’язливість, відсутність категоричності та авторитарності з боку вчителя, надання учневі можливості пізнати себе у процесі отримання знань.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Завжди ставлю перед собою мету – “Який він, мій учень?” Складаю уявний портрет-символ: - творча активність; - глибокі та міцні знання; - критичне мислення; - високий інтелект; - чисті помисли; - активна життєва позиція;- уміння застосувати набуті знання та навички в контексті викликів сучасностіЩоб виліпити таку Людину, уроки будую так, щоб кожен учень відчув себе творцем...

Номер слайду 9

Завдання: впровадження найоптимальніших методів і прийомів, прогресивних інтерактивних технологій навчання;удосконалення засобів і форм процесу навчання відповідно до сучасних вимог;інтенсифікація та індивідуалізація навчання;розкриття творчих можливостей дитини;формування ключових компетентностей;проекція на майбутнє.

Номер слайду 10

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСВІДУ:реалізація проблемно-пошукової дослідницької роботи;формування творчої особистості;підвищення мотивації навчання;розвиток життєвих компетентностей, самостійного свідомого мислення для досягнення успіху.

Номер слайду 11

Якими б ми хотіли бачити своїх учнів у дорослому житті? компетентними у своїй галузі;відкритими до інформації, що постійно змінюється;готовими вчитися все життя;готовими вчитися на помилках;інтелектуально незалежними;відповідальними;критично мислячими.

Номер слайду 12

Активна позиція учнів у навчанні Віра в себе. Умови для успіху

Номер слайду 13

Стимулювання творчої пізнавальної діяльності учнівметодистворення ситуацій новизнистимулювання обов’язку і відповідальності зв’язок з життєвим досвідом учнів. Стимулювання творчої пізнавальної діяльностістворення ситуацій інтересуучасть у пізнавальних іграхзабезпечення успіху в навчанні

Номер слайду 14

Індивідуальний тадифернеційований підхід. Взаємозв'язок учитель-учні-батьки-колеги. Використання різноманітнихметодів і форм. Знання свого предмету. Любов і шанадо дітейІнформаційно-комунікаційні технологіїСходинки майстерності вчителя

Номер слайду 15

У своїй роботі звертаюся як до традиційних форм роботи, так і до технології інтерактивного навчання: “Крісло автора”, “Створення ментальних карт”, “Коло Вен. На”, “Шість капелюхів”, інтерв`ю, дискусія. “Мікрофон”, “Незакінчене речення”, “Займи позицію”, “Світлофор”…style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 16

Провідним завданням вчителя є проведення якісного, ефективного урокусучасні уроки – це уроки, на яких мають переважати:уміння дискутуватинезалежність мисленнясамокритичністьтворчаінтелектуальна активністьдопитливістькомпетентність. Урок – це дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиціїВ. О. Сухомлинський

Номер слайду 17

Базова модель уроку має три етапи. Перший етап –виклик(5-7хвилин)Діяльність у фазі актуалізації 1

Номер слайду 18

Опис прийомів, використовуваних на уроках. Актуалізація ( викладання)

Номер слайду 19

Другий етап – усвідомлення Діяльність у фазі побудови знань 2

Номер слайду 20

Усвідомлення змісту

Номер слайду 21

Третій етап - міркування, консолідації Діяльність у фазі міркування 3

Номер слайду 22

Міркування (рефлексія)

Номер слайду 23

Для чого потрібне критичне мислення? Мозковий штурм ©Ірина Почерніна

Номер слайду 24

Уміння критично мислити потрібне людині, щоб:

Номер слайду 25

Методика «Ґронування» Стратегія «Асоціативний кущ» Правила, яких слід дотримуватися Правила складання асоціативного куща

Номер слайду 26

Методика «Кубування» Стратегія «Робота в нрупах» Кубування є методом навчання, який полегшує розгляд різних сторін теми. Цей підхід передбачає використання кубика із написанням на кожній грані вказівки щодо напряму мислення або письма. Наприклад, можливі такі вказівки на гранях:

Номер слайду 27

Стратегія «Метод-прес» Стратегія «Взаємні запитання» Етапи методу прес: Висловлюю свою думку: «Я вважаю…»Пояснюю причину такої точки зору: «Тому що…»Наводимо приклад додаткових аргументів на підтримку своєї позиції: «… Наприклад…»Узагальнюємо, формуємо висновки: «Отже…», «Таким чином…»Текст або матеріал для вивчення поділить на логічно завершені частини. Учні вголос читають за цілими частинами, ставлять самі запитання: Одне одному в групі;Одне одному в парах;Одна пара (група) інший.

Номер слайду 28

Форма сенкану: 1-й рядок – тема (іменник); 2-й рядок – опис (прикметник); 3-й рядок – дія (дієслово), пов'язане з темою; 4-й рядок – ставлення (фраза), почуття з приводу обговорюваного; 5-й рядок – перефразування сутності (синоніми, узагальнення, підсумок). Методика «Сенкан» (п’ятиряддя) Сенкан — це вірш, який складається з п'яти рядків. Він синтезує інформацію і факти у стисле висловлювання, яке описує, віддзеркалює тему.

Номер слайду 29

Таблиця «Т-схема» ©Ірина Почерніна 8-й клас. І. Карпенко-Карий. «Сто тисяч» Характеристика Герасима Калитки. Позитивне Негативне {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Хазяїн Заробив усе своїми силами Працелюбність Невтомність Цілеспрямованість Жадібний та підступний Здатний на вбивство заради грошей Заздрість та хитрість Лицемірство та деспотизм Зажерливість

Номер слайду 30

«Діаграми Вена» ©Ірина Почерніна Дракон Грицько Князь Люботину Здатний на самопожертву Щиросердний Довірливий Вірить у слова людей Не посягає не на чиє життя. Хороший товариш Недалекоглядний Підступний і хитрий Брехливий і жорстокий Прагне знищити дракона 

Номер слайду 31

«Циклічна діаграма» ©Ірина Почерніна 5 клас. Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

Номер слайду 32

©Ірина Почерніна «Деревоподібна діаграма» 5 клас. Звуки мови

Номер слайду 33

©Ірина Почерніна «Ментальні карти» спосіб організації процесу творчого мислення за допомогою схем , побудованих за певними правилами

Номер слайду 34

©Ірина Почерніна

Номер слайду 35

Результати досвіду Застосування технології розвитку критичного мислення під час вивчення навчальних дисциплін, як на уроках, так і в позакласній роботі, створює додаткову мотивацію до навчання. Учні добре засвоюють матеріал, тому що це їм цікаво. Зазначена технологія стимулює загальну активність учнів, сприяє створенню плідного освітнього середовища, й утвердження системного характеру навчання та самонавчання. За своєю сутністю технологія формування критичного мислення має інноваційний характер: вимагає від учнів застосовувати нові знання, спираючись на засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти і приймати рішення самостійно чи в складі команди та розв’язувати конфлікти; шукати, компонувати і застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел, використовуючи сучасні технології для виконання конкретних завдань; розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та саморозвитку; формує бажання і здатність самостійно вчитися;самоствердитися; убезпечує навчання від механічності. Учні вміють: виконувати складні мисленнєві операції; відповідати на запитання високого рівня; інтерпретувати матеріал; виробляти свій контекст; самостійно навчатися.  

Номер слайду 36

Висновки. Отже, працюючи над проблемою «Критичне мислення як засіб формування та розвитку  творчих здібностей молодших школярів», можна зробити такі висновки: Зберігається і зміцнюється моральне, фізичне і психічне здоров’я учнів. Формується стійкий пізнавальний інтерес до навчання, вміння вчитися. Активізується розумова, пошукова активність молодших школярів, їх творчість. Виробляється вміння діяти і приймати рішення самостійно чи в складі команди. Розвивається  критичне мислення і прагнення до творчості та саморозвитку. Формується бажання і здатність самостійно вчитися. Стимулює загальну активність учнів. Сприяє створенню плідного освітнього середовища, й утвердження системного характеру навчання та самонавчання. Розвивається в молодших школярів упевненість в собі, пізнання своєї особистості. Достатньо сформовані вміння використовувати свої знання у повсякденному житті.

Номер слайду 37

“Заохочуйте бажання дітей до оновлення, якщо ви хочете виховати в них риси нової людини” Ш. О. Амонашвілі

Номер слайду 38

Список використаних джерелhttps://nus.org.ua/https://courses.ed-era.com/3. Вукіна Н. В., Дементієвська Н. П. Критичне мислення: як цього навчати. – Х.: Основа, 2007. – 110 с.4. Гейко І. Використання інтерактивних форм і методів навчання. З досвіду роботи //Тема. – 2004. – № 3/4. – С. 229-232.5.Єльникова О. В. Інтерактивні методи навчання, їх місце у класифікації педагогічних інновацій // Імідж сучасного педагога. – 2001. – № 3-4 (14-15). – С. 71-74.

Номер слайду 39

©Ірина Почерніна Посередній  учитель розповідає,Хороший учитель пояснює,Кращий учитель демонструє,Великий учитель надихає.

Номер слайду 40

Щоденно вживайте:бальзам мудрості;коктейль творчості;каву бадьорості;відвар пунктуальності;настрій терпимості;екстракт людяності.

Номер слайду 41

Бажаю Вам дві речі у житті: Все… і Нічого…Все, що ви самі собі побажаєте, і Нічого, що може Вас засмутити!!!!!!!!!!

Номер слайду 42

©Ірина Почерніна

pptx
Додано
8 листопада 2020
Переглядів
244
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку