24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Самостійна робота 3. Сила. Додавання сил. Закони Ньютона.

Про матеріал

Барчук Віктор Степанович - викладач-методист Старовижівського професійного ліцею, Волинська обл.

Різнорівневі завдання для проведення самостійної роботи по темі: " Сила. Додавання сил. Закони Ньютона."

Перегляд файлу

Барчук В. С. Самостійні роботи з фізики

 

Самостійна робота 3. Сила. Додавання сил. Закони Ньютона.


Варіант 1.

1. Кількісну дію одного тіла на інше, внаслідок якої тіла набувають прискорення, називають…

а) маса                    б) сила                            в) швидкість

2. Властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості тіла потрібен певний час.  

а) інертність         б) інерція                 в) дисперсія

3. Якщо рівнодійна усіх сил прикладених до кульки рівна нулю, то…

а) кулька може перебувати у стані спокою     б) кулька може рухатись по колу                                             в) кулька може рухатись рівноприскорено

4. У якому з перелічених випадків використовують явище інерції?

а) вологе прибирання         б) прання білизни          в) витрушування килимів

5. Який фізичний закон стверджує, що для дія одного тіла на інше завжди супроводжується протидією?

а) І закон Ньютона            б) ІІ закон Ньютон       в) ІІІ закон Ньютона

6. Якою буде рівнодійна двох сил 4Н і 6Н, якщо ці сили спрямовані горизонтально в одному напрямку?

а) 2Н                                  б) 10Н                      в) 24Н

7. Встановити відповідність між назвою та позначенням фізичних величин.

   1. Сила                        А)  a

   2. Маса                        Б)  F

   3. Прискорення                 В)  S

   4. Час                                 Г)  m

   5. Переміщення            Д)  t

8. При взаємодії двох тіл відношення модулів прискорень   . Чому дорівнює маса другого тіла, якщо маса першого тіла 2кг?

а) 0,5кг                     б) 2кг                            в) 4кг

9. На автомобіль масою 5т діє сила 2кН. Під дією цієї сили швидкість автомобіля зросла з 10м/с до 20м/с. З яким прискоренням рухався автомобіль та яке переміщення він здійснив?

а) a=375м/с2, S=0,4м     б) a=0,4м/с2, S=375м      в) a=2,5м/с2, S=37,5м

10. Автомобіль з несправними гальмами суворо заборонено транспортувати на гнучкому тросі. Чому?

 

 

 

Варіант 2.

1.Мірою інертності тіла є…

а) маса                     б) сила                     в) швидкість

2. Здатність тіл зберігати свою швидкість незмінною, якщо на тіло не діють інші тіла або їх дія компенсується.

а) інертність          б ) інерція           в) дисперсія

3. Волейбольний м’яч котиться майданчиком. Що станеться з м’ячем який рухається, якщо припиниться дія н нього усіх сил?

а) м’яч буде рухатись по колу                        б) м’яч відразу зупиниться

в) м’яч котитиметься рівноприскорено

4. Для чого під час шиття використовують наперсток?

а) для зменшення сили натиску голки на палець        б) для краси

в) для зменшення прискорення голки

5. Чи розірветься мотузка, що витримує силу натягу 100Н, коли два суперники тягтимуть її в протилежних напрямках з силою 75Н?

а) так                                б) ні                          в) власний варіант відповіді

6. Якою буде рівнодійна двох сил 4Н і 6Н, якщо ці сили спрямовані

горизонтально у різних напрямках?  

а) 2Н                               б) 10Н                 в) 24Н

7. Встановити відповідність між назвою та одиницями вимірювання фізичних величин.   

    1. Сила                    А) кг

    2. Маса                    Б) м

    3. Прискорення        В) с

    4. Час                    Г) Н

    5. Переміщення        Д) м/с2

8. Як буде рухатись тіло масою 10кг під дією сили 20Н?

а) рівносповільнено з прискоренням 2м/с2 

б) рівномірно з швидкістю 2м/с

в) рівноприскорено з прискоренням 2м/с2

9. Якою є маса автомобіля, якщо під дією сили 10кН за 20с його швидкість зросла від 5м/с до 15м/с. З яким прискорення рухався автомобіль?

а) m=20т , а=0,5м/с2         б) m=0,5т , а=20 м/с2         в) m=10т , а=5м/с2

10. Поясніть, на чому ґрунтується поширений фокус коли артист швидким рухом висмикує скатертину з столу, при чому посуд залишається на своїх місцях.


Самостійна робота 3. Сила. Додавання сил. Закони Ньютона.


Варіант 3.

1. Який вид взаємодії обумовлює існування сили тяжіння?

а) електромагнітна                    б) гравітаційна                        в) ядерна.

2. Маса тіла є мірою його…

а) енергії                                    б) деформації                          в) інертності.

3. На тіло одночасно діють дві сили: у лівий бік F1 , у правий бік F2 , причому F1 > F2.  У який бік буде напрямлена рівнодійна цих сил?

а) у правий                                б) у лівий                                 в) вгору.

4. «Тіло не може миттєво змінювати швидкість» - це

а) ІІ закон Ньютона               б) явище інерції         в) принцип відносності руху

5. Вказати запис ІІ закону Ньютона:

а) F=m*a;            б) F1=-F2;               в) F=m*g;

6. Якою буде рівнодійна двох сил 3Н і 4Н, якщо ці сили спрямовані вертикально в одному напрямку?

а) 1Н                                  б) 5Н                      в) 7Н

7. Розташуйте подані маси у послідовності зменшення інертності тіла:

а) 2,5*104г                    б)0,23 ц              в) 24 кг         г) 22000 г

8. Визначте прискорення, з яким рухається тіло, масою 500 г під дією сили 2 Н.

а) 2 м/с2                                  б) 4 м/с2                      в) 5 м/с2

9. На тіло діє сила 10Н. Рівняння руху тіла має вигляд х=8-5t+0,4t2. Визначте

масу цього тіла.

а) 25 кг                                  б)20 кг                 в) 12,5  кг

10. Чому автомобілю важко рушити з місця на зльодянілій дорозі?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 4.

1. Яким видом взаємодії обумовлене існування сили пружності?

а) електромагнітна                      б) гравітаційна                        в) ядерна.

2. Прилад для вимірювання сили…

а) манометр                                  б) динамометр                        в) тахометр.

3. Сума сил, прикладених до тіла, дорівнює нулю. При цьому тіло знаходиться у стані…

а) нерухомості                              б)  невагомості                       в) рівноваги.

4. Як змінюється швидкість тіла, якщо векторна сума всіх сил, прикладених до тіла, дорівнює нулю

а) зростає                        б) зменшується                     в)залишається незмінною

5. Вказати запис ІІІ закону Ньютона:

а) F=m*a;            б) F1=-F2;               в) F=m*g;

6. Якою буде рівнодійна двох сил 3Н і 4Н, якщо ці сили спрямовані вертикально в різних напрямках?

а) 1Н                                  б) 5Н                      в) 7Н

7. Розташуйте у послідовності зростання прискорення, що їх набувають тіла вказаної маси під дією сталої сили:

а) 300 г                  б) 3,3*102г               в) 0,31 кг                 г) 3,2*10-1кг

8. Визначте масу тіла, яке під дією сили 2 Н набуває прискорення 0,5 м/с2:

а) 2 кг                                  б) 4кг                       в) 5кг

9. За рівнянням руху х=10+5t+2t2визначте силу, під дією якої тіло, масою 5 кг рухається прямолінійно.

а) 10Н                                  б) 20Н                      в) 1Н

10. Барон Мюнхгаузен стверджував, що самотужки витягнув себе з болота за волосся. Поясніть, чому це неможливо.

docx
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 10 клас (Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф.)
До уроку
Розділ 2. Динаміка
Додано
29 червня 2018
Переглядів
8363
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку