10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Самостійна робота 4. Види сил в природі.

Про матеріал

Барчук Віктор Степанович - викладач-методист Старовижівського професійного ліцею, Волинська обл.

Різнорівневі завдання для проведення самостійної роботи по темі: " Види сил в природі."

Перегляд файлу

Барчук В. С. Самостійні роботи з фізики

 

Самостійна робота 4. Види сил в природі.


Варіант 1.

1.Сила, що виникає в тілі під час його деформації.

а) сила пружності          б) сила тертя     в) сила всесвітнього тяжіння

 

2. Сила з якою тіло діє на опору чи підвіс внаслідок притягання до Землі.

а) сила тертя        б) сила тяжіння  в) вага

 

3. Тіло перебуває у стані невагомості якщо…

а) на тіло не діє тільки сила тяжіння           б) на тіло діє сила тертя

  в) на тіло діє сила пружності

 

4. Вказати числове значення першої космічної швидкості.

а) 7,2км/с                  б) 7,9км/с    в) 11,2км/с

 

5.Припливи та відпливи можна пояснити дією сили…

а) пружності                 б) тертя              в) всесвітнього тяжіння

 

6. Якщо вага тіла переважає силу тяжіння, що діє на тіло, тоді це тіло буде…

а) рухатися вгору       б) рухатися вниз     в) знаходитись у стані спокою

 

7. Встановити відповідність між назвою та позначенням фізичних величин.

 1. Сила                    А) k

 2. Жорсткість        Б) v  

 3. Прискорення        В) a

 4. Маса                   Г) F 

 5.Швидкість                   Д) m

8. Позначте прискорення, з яким рухатиметься тіло масою 500 г під дією сили 2 Н:

а) 2 м/с2                               б) 4 м/с2                               в) 5 м/с2                              

 

9. Автомобіль «Жигулі», масою 1т, рушаючи з місця, досягає швидкості 30м/с через 20с. Визначити силу тяги, якщо коефіцієнт опору дорівнює 0,05.

а) 2000Н             б) 2500Н                               в) 2200Н

10. Чому випрасувана і накрохмалена білизна менш забруднюється, ніж ненакрохмалена?

 

 

 

Варіант 2.

1.Дві матеріальні точки, що перебувають на деякій відстані одна від одної, притягуються із…

а) сила пружності         б) сила тертя               в) сила всесвітнього тяжіння

 

2. Сила взаємодії двох дотичних поверхонь.

а) сила тертя               б) сила тяжіння              в) вага

 

3. Стан невагомості – це стан при якому…

а) вага тіла рівна нулеві         б) вага тіла більша за силу тяжіння

                            в) вага тіла менша за силу тяжіння

4. При якій швидкості тіло долає поле земного тяжіння і стає супутником Сонця?

а) І космічна швидкість  б) ІІ космічна швидкість   в) ІІІ космічна швидкість

 

5. Рушаючи з місця, колеса автомобіля відштовхуються від дороги із силою, що дорівнює силі…

а) тертя кочення     б) тертя ковзання     в) тертя спокою

 

6. Як називають стан тіла, при якому його вага перевищує силу тяжіння?

а) невагомість   б) перевантаження    в) запаморочення

7. Встановити відповідність між назвою та одиницями вимірювання фізичних величин.

                         1. Сила             А) Н/м

                         2. Жорсткість Б) кг

                         3. Прискорення В) м/с

                         4. Маса             Г) Н

                         5. Швидкість Д) м/с2

8. Довжина павутини 1м. Після того як на ній повис павук, її довжина стала 1,02м. Знайти коефіцієнт жорсткості павутини, якщо павук діє на неї із силою 5мН.

а) 2,5Н/м                 б) 0,25Н/м                       в) 25Н/м

9. Состав якої маси може вести тепловоз з прискоренням 0,1м/с2, розвиваючи силу тяги 300кН, якщо коефіцієнт опору рівний 0, 005?

а) 2106кг                      б) 2103кг          в) 4106кг

 

10. Які шнурки на черевиках – бавовняні чи шовкові – більш схильні до саморозв’язування? Чому?


Самостійна робота 4. Види сил в природі.


Варіант3.

1. Кількісну міру дії одного тіла на друге, внаслідок якого тіло отримає прискорення, називають ...

а) ... масою.                     б) ... силою.                     в) ... роботою

2. Дія одного тіла на друге завжди супроводжується „протидією”, стверджує…

а)I закон Ньютона.  б)II закон Ньютона.   в)III закон Ньютона..

3. Математичний запис закону Гука має вигляд:

а) .                    б) .                    в) .

4. Укажіть характер руху тіла по вертикалі, якщо його вага визначається за формулою P = m(g-a):

а) з прискоренням угору        б) з прискоренням униз     в) рівномірно вниз

5. Укажіть, як зміниться сила гравітаційної взаємодії двох тіл, якщо маса кожного з них зменшиться у 2 рази:

а) збільшиться у 4 рази       б) зменшиться у 4 рази       в) зменшиться у 2 рази

6. Укажіть швидкість, яку потрібно надати тілу в горизонтальному напрямі біля поверхні Землі, щоб воно рухалося по коловій орбіті:

а) 11,2 км/с                            б) 9,8 км/с                           в) 7,9 км/с

7. Установіть відповідність між фізичною величиною та її умовним позначенням:

А) прискорення вільного падіння;           1. m;

Б)  вага;                                              2. G;

В) сила тяжіння;                                  3. g;

Г) маса.                                              4. Р;

Д) гравітаційна стала                              5. FT .

8. Укажіть масу тіла, яке під дією сили у 2 кН набуло прискорення 0,5 м/с2:

а) 4 кг                               б) 1 т                                      в) 4 т

9. Визначте за рівнянням руху х = 10 + 5t + 2t2 рівнодійну силу, під дією якої тіло масою 5 кг рухається прямолінійно.

а)  10Н                                      б)  20Н                                в)  -20Н

10. Зерно при висипанні з мішка не розподіляється по колу рівним шаром, а утворює купу конічної форми. Чому? 

 

 

 

Варіант4.

1. Визначити зміну сили гравітаційної взаємодії між двома матеріальними точками, якщо відстань між ними збільшилась у 3 рази.

а) Збільшилась у 3 рази.      б) Зменшилась в 9 разів.      в) зменшиться у 9 рази.

2. Вага – це...

а) ... міра гравітаційної взаємодії тіла с Землею.

б) ... сила, з якою Земля діє на тіло поблизу від її поверхні.

в) ... сила, з якою тіло діє на опору або підвіс наслідок тяжіння до Землі.

3. Позначте формулу, що є математичним записом закону всесвітнього тяжіння:

а) .                        б) .                   в) .

4. Укажіть співвідношення між вагою тіла та силою тяжіння, що діє на нього під час вільного падіння:

а) P ≠ 0; FT = 0                  б) P = 0; FT ≠ 0                 в) P>FТ

5. Рушаючи з місця, сани зазнають дії сили…

а) тертя кочення     б) тертя ковзання     в) тертя спокою

6. Вказати числове значення першої космічної швидкості.

а) 13,6км/с                     б) 7,9км/с       в) 11,2км/с

7. Установіть відповідність між фізичною величиною та її одиницями вимірювань:

А) прискорення вільного падіння;           1. Н/м

Б)  вага;                                              2. кг

В) жорстість;                                  3. Н

Г) маса.                                              4. м/с2

Д) гравітаційна стала                              5. Нм2/кг2

8. Тіло маса якого 2кг змінює своє положення за законом: х = -2+3t-2t2 . Визначити проекцію сили, яка діє на це тіло.

а)                                        б)                                  в)  -8Н  

9. Під дією сили 4 Н пружина розтягнулась на 0,2 дм. Визначити жорсткість пружини.

а) 0,8 Н/м.                             б) 20 Н/м.                           в) 200 Н/м.

10. Скільки важить тіло, масою 50 кг, коли воно вільно падає?

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Шапталова Галина Геннадіївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 10 клас (Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф.)
До уроку
Розділ 2. Динаміка
Додано
29 червня 2018
Переглядів
4683
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку